SIM NĂM SINH

Sim số đẹp

Sim số đẹp giá rẻ các mạng Viettel, Mobi, Vina. Bán sim đẹp giá gốc, giao sim MIỄN PHÍ toàn quốc, đăng ký thông tin chính chủ khi mua sim.

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0856.00.3333 44,700,000 38,000,000 31 Vinaphone Đặt mua
2 0974.058.058 23,500,000 20,000,000 46 Viettel Đặt mua
3 0916.859.859 58,800,000 50,000,000 60 Vinaphone Đặt mua
4 0942.458.458 21,200,000 18,000,000 49 Vinaphone Đặt mua
5 0822222.376 3,750,000 3,000,000 34 Vinaphone Đặt mua
6 0822222.517 3,750,000 3,000,000 31 Vinaphone Đặt mua
7 0822222.715 3,750,000 3,000,000 31 Vinaphone Đặt mua
8 0855555.317 6,250,000 5,000,000 44 Vinaphone Đặt mua
9 0855555.712 6,250,000 5,000,000 43 Vinaphone Đặt mua
10 0868888.217 2,560,000 2,050,000 56 Viettel Đặt mua
11 0868888.364 2,560,000 2,050,000 59 Viettel Đặt mua
12 0868888.714 2,560,000 2,050,000 58 Viettel Đặt mua
13 0868888.435 2,560,000 2,050,000 58 Viettel Đặt mua
14 0868888.740 2,560,000 2,050,000 57 Viettel Đặt mua
15 0868888.412 2,560,000 2,050,000 53 Viettel Đặt mua
16 0868888.953 2,440,000 1,950,000 63 Viettel Đặt mua
17 0868888.540 2,560,000 2,050,000 55 Viettel Đặt mua
18 0868888.140 2,560,000 2,050,000 51 Viettel Đặt mua
19 038555.7986 3,130,000 2,500,000 56 Viettel Đặt mua
20 0981.19.4040   1,570,000 1,255,000 36 Viettel Đặt mua
21 0981.15.4040   1,570,000 1,255,000 32 Viettel Đặt mua
22 0981.14.4040   1,570,000 1,255,000 31 Viettel Đặt mua
23 0981.13.4040   1,570,000 1,255,000 30 Viettel Đặt mua
24 0971.35.4040   1,570,000 1,255,000 33 Viettel Đặt mua
25 0971.33.4040   1,570,000 1,255,000 31 Viettel Đặt mua
26 0971.28.4040   1,570,000 1,255,000 35 Viettel Đặt mua
27 0971.26.4040   1,570,000 1,255,000 33 Viettel Đặt mua
28 0971.22.4040   1,570,000 1,255,000 29 Viettel Đặt mua
29 0971.21.4040   1,570,000 1,255,000 28 Viettel Đặt mua
30 0971.19.4040   1,570,000 1,255,000 35 Viettel Đặt mua
31 0971.18.4040   1,570,000 1,255,000 34 Viettel Đặt mua
32 0971.16.4040   1,570,000 1,255,000 32 Viettel Đặt mua
33 0971.15.4040   1,570,000 1,255,000 31 Viettel Đặt mua
34 0971.14.4040   1,570,000 1,255,000 30 Viettel Đặt mua
35 0971.13.4040   1,570,000 1,255,000 29 Viettel Đặt mua
36 0971.12.4040   1,570,000 1,255,000 28 Viettel Đặt mua
37 0971.00.4040   1,570,000 1,255,000 25 Viettel Đặt mua
38 0963.62.4040   1,570,000 1,255,000 34 Viettel Đặt mua
39 0961.96.4040   1,570,000 1,255,000 39 Viettel Đặt mua
40 0961.91.4040   1,570,000 1,255,000 34 Viettel Đặt mua
41 0961.88.4040   1,570,000 1,255,000 40 Viettel Đặt mua
42 0961.86.4040   1,570,000 1,255,000 38 Viettel Đặt mua
43 0961.85.4040   1,570,000 1,255,000 37 Viettel Đặt mua
44 0961.83.4040   1,570,000 1,255,000 35 Viettel Đặt mua
45 0961.77.4040   2,190,000 1,755,000 38 Viettel Đặt mua
46 0961.66.4040   2,190,000 1,755,000 36 Viettel Đặt mua
47 0961.55.4040   2,190,000 1,755,000 34 Viettel Đặt mua
48 0961.44.4040   2,190,000 1,755,000 32 Viettel Đặt mua
49 0961.33.4040   2,190,000 1,755,000 30 Viettel Đặt mua
50 0961.22.4040   2,190,000 1,755,000 28 Viettel Đặt mua
51 0961.16.4040   2,190,000 1,755,000 31 Viettel Đặt mua
52 0961.16.6464   2,440,000 1,955,000 43 Viettel Đặt mua
53 0986.19.0303   1,940,000 1,555,000 39 Viettel Đặt mua
54 0981.79.0303   1,940,000 1,555,000 40 Viettel Đặt mua
55 0981.77.0303   1,940,000 1,555,000 38 Viettel Đặt mua
56 0981.61.0303   1,940,000 1,555,000 31 Viettel Đặt mua
57 0981.55.0303   1,940,000 1,555,000 34 Viettel Đặt mua
58 0981.51.0303   1,940,000 1,555,000 30 Viettel Đặt mua
59 0981.44.0303   1,940,000 1,555,000 32 Viettel Đặt mua
60 0981.39.0303   1,940,000 1,555,000 36 Viettel Đặt mua
61 0981.31.0303   1,940,000 1,555,000 28 Viettel Đặt mua
62 0981.19.0303   1,940,000 1,555,000 34 Viettel Đặt mua
63 0981.16.0303   1,940,000 1,555,000 31 Viettel Đặt mua
64 0981.14.0303   1,940,000 1,555,000 29 Viettel Đặt mua
65 0971.99.0303   1,940,000 1,555,000 41 Viettel Đặt mua
66 0971.91.0303   1,940,000 1,555,000 33 Viettel Đặt mua
67 0971.88.0303   1,940,000 1,555,000 39 Viettel Đặt mua
68 0971.81.0303   1,940,000 1,555,000 32 Viettel Đặt mua
69 0971.66.0303   1,940,000 1,555,000 35 Viettel Đặt mua
70 0971.55.0303   1,940,000 1,555,000 33 Viettel Đặt mua
71 0971.39.0303   1,940,000 1,555,000 35 Viettel Đặt mua
72 0971.38.0303   1,940,000 1,555,000 34 Viettel Đặt mua
73 0971.36.0303   1,940,000 1,555,000 32 Viettel Đặt mua
74 0971.31.0303   1,940,000 1,555,000 27 Viettel Đặt mua
75 0971.28.0303   1,940,000 1,555,000 33 Viettel Đặt mua
76 0971.26.0303   1,940,000 1,555,000 31 Viettel Đặt mua
77 0971.19.0303   1,940,000 1,555,000 33 Viettel Đặt mua
78 0971.18.0303   1,940,000 1,555,000 32 Viettel Đặt mua
79 0971.17.0303   1,940,000 1,555,000 31 Viettel Đặt mua
80 0971.16.0303   1,940,000 1,555,000 30 Viettel Đặt mua
81 0971.15.0303   1,940,000 1,555,000 29 Viettel Đặt mua
82 0971.14.0303   1,940,000 1,555,000 28 Viettel Đặt mua
83 0963.65.0303   1,940,000 1,555,000 35 Viettel Đặt mua
84 0961.99.0303   1,940,000 1,555,000 40 Viettel Đặt mua
85 0961.98.0303   1,940,000 1,555,000 39 Viettel Đặt mua
86 0961.96.0303   1,940,000 1,555,000 37 Viettel Đặt mua
87 0961.93.0303   1,940,000 1,555,000 34 Viettel Đặt mua
88 0961.91.0303   1,940,000 1,555,000 32 Viettel Đặt mua
89 0961.89.0303   1,940,000 1,555,000 39 Viettel Đặt mua
90 0961.85.0303   1,940,000 1,555,000 35 Viettel Đặt mua
91 0961.83.0303   1,940,000 1,555,000 33 Viettel Đặt mua
92 0961.81.0303   1,940,000 1,555,000 31 Viettel Đặt mua
93 0961.77.0303   1,940,000 1,555,000 36 Viettel Đặt mua
94 0961.66.0303   1,940,000 1,555,000 34 Viettel Đặt mua
95 0961.51.0303   1,940,000 1,555,000 28 Viettel Đặt mua
96 0961.44.0303   1,940,000 1,555,000 30 Viettel Đặt mua
97 0961.22.0303   2,440,000 1,955,000 26 Viettel Đặt mua
98 0961.21.0303   2,440,000 1,955,000 25 Viettel Đặt mua
99 0961.16.0303   2,440,000 1,955,000 29 Viettel Đặt mua
100 0961.15.0303   1,940,000 1,555,000 28 Viettel Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Bùi văn lộc

  Số sim: 034816...88

  Vào lúc: 09:02 28/05/2020

 • Hoàng Anh Dũng

  Số sim: 036201...90

  Vào lúc: 09:00 28/05/2020

 • Hoàng Anh Dũng

  Số sim: 036310...90

  Vào lúc: 08:58 28/05/2020

 • Thành đạt

  Số sim: 089996...39

  Vào lúc: 08:56 28/05/2020

 • Nguyễn Văn Hưng

  Số sim: 090244...82

  Vào lúc: 08:25 28/05/2020

 • Nguyễn Văn Mãn

  Số sim: 086816...65

  Vào lúc: 07:54 28/05/2020

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087
 
Huỳnh Hữu Khoa
Mình đã nhận được sim, dịch vụ rất chuyên nghiệp và nhanh, nếu có mua sim số đẹp lần sau tôi sẽ ủng hộ hộ công ty bạn, cảm ơn
Administrators Quản trị viên

@Huỳnh Hữu Khoa: Cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ mua sim bên em, Chúc anh vui vẻ

Phạm Ngọc Tân
Có được kiểm tra hàng trước khi trả tiền không ạ
Administrators Quản trị viên

hi @Phạm Ngọc Tân

Anh có quyền được kiểm tra sim và thông tin của mình trước khi tiến hành thanh toán ạ

Trân trọng!

Gầy
Em mua sim vina . Cầm cmt ra cửa hàng nói như nào để người ta cấp sim cho e ạ?
Đinh văn thanh
Ls đe đặt sim khi nhận nhỉ
Nguyễn Hữu Hùng
công ty kho sim có mua bán sim số đẹp tại hải phòng không nhỉ
Quản Trị Viên Quản trị viên

@Nguyễn Hữu Hùng Chào anh, hiện tại kho sim chuyên cung cấp sim số đẹp trên toàn quốc, giao sim miễn phí tận nhà, Anh muốn mua sim số dẹp tại Hải Phòng vui lòng liên hệ (028)38.888.999 để được hỗ trợ.

Trân trọng

Thanh
Có bán sim trả góp ko shpp
Administrators Quản trị viên

Chào anh, anh có thể chọn mua sim trả góp với lãi suất 0‰ tại đây

Thân mến.

Nguyễn văn Thông
Mình có sim 0987671672 muốn đổi lấy sim 0868851989 thì mình phải các thêm như nào
Nguyễn Minh
Tôi đã nhận được sim, tôi muốn ra cửa hàng Viettel để đăng ký thông tin có được không.
Quản Trị Viên Quản trị viên

Chào anh Nguyễn Minh anh có thể mang sim đến cửa hàng viettel gần nhất để được đăng ký, thông tin địa chỉ cửa hàng viettel xem tại đây

Thân gửi đến anh!

Nguyễn Quốc Hùng
Cần bán sim 09762.567.52 035.7777.423
Hồ văn cảnh
Mình đang bán Sđt này ai cần alo 0971060906