SIM NĂM SINH

Sim số đẹp

Sim số đẹp giá rẻ các mạng Viettel, Mobi, Vina. Bán sim đẹp giá gốc, giao sim MIỄN PHÍ toàn quốc, đăng ký thông tin chính chủ khi mua sim.

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0856.00.3333 44,700,000 38,000,000 31 Vinaphone Đặt mua
2 0974.058.058 23,500,000 20,000,000 46 Viettel Đặt mua
3 0916.859.859 58,800,000 50,000,000 60 Vinaphone Đặt mua
4 0942.458.458 21,200,000 18,000,000 49 Vinaphone Đặt mua
5 0822222.376 3,750,000 3,000,000 34 Vinaphone Đặt mua
6 0822222.517 3,750,000 3,000,000 31 Vinaphone Đặt mua
7 0822222.715 3,750,000 3,000,000 31 Vinaphone Đặt mua
8 0855555.317 6,250,000 5,000,000 44 Vinaphone Đặt mua
9 0855555.712 6,250,000 5,000,000 43 Vinaphone Đặt mua
10 0868888.217 2,560,000 2,050,000 56 Viettel Đặt mua
11 0868888.364 2,560,000 2,050,000 59 Viettel Đặt mua
12 0868888.714 2,560,000 2,050,000 58 Viettel Đặt mua
13 0868888.435 2,560,000 2,050,000 58 Viettel Đặt mua
14 0868888.740 2,560,000 2,050,000 57 Viettel Đặt mua
15 0868888.412 2,560,000 2,050,000 53 Viettel Đặt mua
16 0868888.953 2,440,000 1,950,000 63 Viettel Đặt mua
17 0868888.540 2,560,000 2,050,000 55 Viettel Đặt mua
18 0868888.140 2,560,000 2,050,000 51 Viettel Đặt mua
19 038555.7986 3,130,000 2,500,000 56 Viettel Đặt mua
20 0981.19.4040   1,570,000 1,255,000 36 Viettel Đặt mua
21 0981.15.4040   1,570,000 1,255,000 32 Viettel Đặt mua
22 0981.14.4040   1,570,000 1,255,000 31 Viettel Đặt mua
23 0981.13.4040   1,570,000 1,255,000 30 Viettel Đặt mua
24 0971.35.4040   1,570,000 1,255,000 33 Viettel Đặt mua
25 0971.33.4040   1,570,000 1,255,000 31 Viettel Đặt mua
26 0971.28.4040   1,570,000 1,255,000 35 Viettel Đặt mua
27 0971.26.4040   1,570,000 1,255,000 33 Viettel Đặt mua
28 0971.22.4040   1,570,000 1,255,000 29 Viettel Đặt mua
29 0971.21.4040   1,570,000 1,255,000 28 Viettel Đặt mua
30 0971.19.4040   1,570,000 1,255,000 35 Viettel Đặt mua
31 0971.18.4040   1,570,000 1,255,000 34 Viettel Đặt mua
32 0971.16.4040   1,570,000 1,255,000 32 Viettel Đặt mua
33 0971.15.4040   1,570,000 1,255,000 31 Viettel Đặt mua
34 0971.14.4040   1,570,000 1,255,000 30 Viettel Đặt mua
35 0971.13.4040   1,570,000 1,255,000 29 Viettel Đặt mua
36 0971.12.4040   1,570,000 1,255,000 28 Viettel Đặt mua
37 0971.00.4040   1,570,000 1,255,000 25 Viettel Đặt mua
38 0963.62.4040   1,570,000 1,255,000 34 Viettel Đặt mua
39 0961.96.4040   1,570,000 1,255,000 39 Viettel Đặt mua
40 0961.91.4040   1,570,000 1,255,000 34 Viettel Đặt mua
41 0961.88.4040   1,570,000 1,255,000 40 Viettel Đặt mua
42 0961.86.4040   1,570,000 1,255,000 38 Viettel Đặt mua
43 0961.85.4040   1,570,000 1,255,000 37 Viettel Đặt mua
44 0961.83.4040   1,570,000 1,255,000 35 Viettel Đặt mua
45 0961.77.4040   2,190,000 1,755,000 38 Viettel Đặt mua
46 0961.66.4040   2,190,000 1,755,000 36 Viettel Đặt mua
47 0961.55.4040   2,190,000 1,755,000 34 Viettel Đặt mua
48 0961.44.4040   2,190,000 1,755,000 32 Viettel Đặt mua
49 0961.33.4040   2,190,000 1,755,000 30 Viettel Đặt mua
50 0961.22.4040   2,190,000 1,755,000 28 Viettel Đặt mua
51 0961.16.4040   2,190,000 1,755,000 31 Viettel Đặt mua
52 0961.16.6464   2,440,000 1,955,000 43 Viettel Đặt mua
53 0986.19.0303   1,940,000 1,555,000 39 Viettel Đặt mua
54 0981.79.0303   1,940,000 1,555,000 40 Viettel Đặt mua
55 0981.77.0303   1,940,000 1,555,000 38 Viettel Đặt mua
56 0981.61.0303   1,940,000 1,555,000 31 Viettel Đặt mua
57 0981.55.0303   1,940,000 1,555,000 34 Viettel Đặt mua
58 0981.51.0303   1,940,000 1,555,000 30 Viettel Đặt mua
59 0981.44.0303   1,940,000 1,555,000 32 Viettel Đặt mua
60 0981.39.0303   1,940,000 1,555,000 36 Viettel Đặt mua
61 0981.31.0303   1,940,000 1,555,000 28 Viettel Đặt mua
62 0981.19.0303   1,940,000 1,555,000 34 Viettel Đặt mua
63 0981.16.0303   1,940,000 1,555,000 31 Viettel Đặt mua
64 0981.14.0303   1,940,000 1,555,000 29 Viettel Đặt mua
65 0971.99.0303   1,940,000 1,555,000 41 Viettel Đặt mua
66 0971.91.0303   1,940,000 1,555,000 33 Viettel Đặt mua
67 0971.88.0303   1,940,000 1,555,000 39 Viettel Đặt mua
68 0971.81.0303   1,940,000 1,555,000 32 Viettel Đặt mua
69 0971.66.0303   1,940,000 1,555,000 35 Viettel Đặt mua
70 0971.55.0303   1,940,000 1,555,000 33 Viettel Đặt mua
71 0971.39.0303   1,940,000 1,555,000 35 Viettel Đặt mua
72 0971.38.0303   1,940,000 1,555,000 34 Viettel Đặt mua
73 0971.36.0303   1,940,000 1,555,000 32 Viettel Đặt mua
74 0971.31.0303   1,940,000 1,555,000 27 Viettel Đặt mua
75 0971.28.0303   1,940,000 1,555,000 33 Viettel Đặt mua
76 0971.26.0303   1,940,000 1,555,000 31 Viettel Đặt mua
77 0971.19.0303   1,940,000 1,555,000 33 Viettel Đặt mua
78 0971.18.0303   1,940,000 1,555,000 32 Viettel Đặt mua
79 0971.17.0303   1,940,000 1,555,000 31 Viettel Đặt mua
80 0971.16.0303   1,940,000 1,555,000 30 Viettel Đặt mua
81 0971.15.0303   1,940,000 1,555,000 29 Viettel Đặt mua
82 0971.14.0303   1,940,000 1,555,000 28 Viettel Đặt mua
83 0963.65.0303   1,940,000 1,555,000 35 Viettel Đặt mua
84 0961.99.0303   1,940,000 1,555,000 40 Viettel Đặt mua
85 0961.98.0303   1,940,000 1,555,000 39 Viettel Đặt mua
86 0961.96.0303   1,940,000 1,555,000 37 Viettel Đặt mua
87 0961.93.0303   1,940,000 1,555,000 34 Viettel Đặt mua
88 0961.91.0303   1,940,000 1,555,000 32 Viettel Đặt mua
89 0961.89.0303   1,940,000 1,555,000 39 Viettel Đặt mua
90 0961.85.0303   1,940,000 1,555,000 35 Viettel Đặt mua
91 0961.83.0303   1,940,000 1,555,000 33 Viettel Đặt mua
92 0961.81.0303   1,940,000 1,555,000 31 Viettel Đặt mua
93 0961.77.0303   1,940,000 1,555,000 36 Viettel Đặt mua
94 0961.66.0303   1,940,000 1,555,000 34 Viettel Đặt mua
95 0961.51.0303   1,940,000 1,555,000 28 Viettel Đặt mua
96 0961.44.0303   1,940,000 1,555,000 30 Viettel Đặt mua
97 0961.22.0303   2,440,000 1,955,000 26 Viettel Đặt mua
98 0961.21.0303   2,440,000 1,955,000 25 Viettel Đặt mua
99 0961.16.0303   2,440,000 1,955,000 29 Viettel Đặt mua
100 0961.15.0303   1,940,000 1,555,000 28 Viettel Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Nguyen Van Nam

  Số sim: 093130...44

  Vào lúc: 02:08 25/05/2020

 • Nguyen Thi Thu Hien

  Số sim: 038888...15

  Vào lúc: 01:04 25/05/2020

 • Nguyễn Phùng Lộc

  Số sim: 086743...23

  Vào lúc: 01:01 25/05/2020

 • Nguyễn Đạt

  Số sim: 096950...00

  Vào lúc: 12:52 25/05/2020

 • Nguyễn Đạt

  Số sim: 096950...00

  Vào lúc: 12:52 25/05/2020

 • Nguyễn Đạt

  Số sim: 096950...00

  Vào lúc: 12:52 25/05/2020

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087
 
Trương Thị Hoài Vi
Mình cần tìm mua sim năm sinh 2000. Bên shop có sim này k ạ?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào chị @Trương Thị Hoài Vi

Dạ bên em có kinh doanh sản phẩm đó ạ. Chị tham khảo sim năm sinh 2000 tại đây chị nhé.

Xin thông tin đến chị.

Lê Thúy Phương
TPHCM thì nhà mạng nào mạnh nhất v?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào chị @Lê Thúy Phương 
Trường hợp này thì với các nhà mạng bên em đang kinh doanh, khu vực TP. HCM thì đều sử dụng tốt và phủ sóng toàn thành phố đó ạ. Mình có thể tham khảo và lựa chọn cho mình gói với các ưu đãi ưng ý để đặt hàng chị nha.
Xin thông tin đến chị.

Trần Thanh Trúc
Mình có sim mobi đầu số 0925 không ad?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào chị @Trần Thanh Trúc
Dạ chị vui lòng truy cập tại đây để được hỗ trợ chị nhé.
Xin thông tin đến chị.

Đỗ Thu Huyền
Cho tôi xin danh sách sim có giá khoảng từ 200 tới 500tr được không?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào chị @Đỗ Thu Huyền

Dạ. Link tại đây là danh sách sim số đẹp có giá khoảng từ 200tr->500tr chị nhé.

Xin thông tin đến chị.

Nguyễn Duy Thiện
Có sim nào đầu số 0969 k shop? Ship về Tây Ninh bao nhiêu thế?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào anh @Nguyễn Duy Thiện

Dạ bên em có nhiều sản phẩm sim số đẹp đầu số 0969 ạ. Anh có thê chọn sim số đẹp đầu số 0969 tại đây và đặt mua trên website nha anh. Bên em miễn phí giao hàng trên toàn quốc luôn anh nhé.

Xin thông tin đến anh.

Nguyễn Trung Anh
Tôi muốn tìm mua sim năm sinh 1973, bên bạn có sim này không vậy?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào anh @Nguyễn Trung Anh

Dạ bên em có kinh doanh sim năm sinh 1973 ạ. Anh có thể tham khảo chọn sim số đẹp năm sinh 1973 tại đây nhé anh.

Xin được thông tin đến anh.

Trần Công Tài
Bên mình có bán sim vietnam ko ạ?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào anh @Trần Công Tài

Dạ bên em có kinh doanh sản phẩm này anh nha. Anh có thể chọn số Vietnam giá rẻ tại đây ạ.

Xin được thông tin đến anh ạ.

Bùi Thúy Quỳnh
Sim năm sinh 1998 có k ạ?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào chị @Bùi Thúy Quỳnh

Dạ, chị có thể tham khảo chọn sim năm sinh 1998 với giá rẻ tại đây chị nhé.

Xin được thông tin đến chị.

Lê Danh Huy
Bên khosim.com có bán sim số đep trả góp k v?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào anh @Lê Danh Huy

Dạ, hiện tại bên khosim.com có bán sim trả góp với lãi suất 0‰. Anh có thể chọn mua sim trả góp giá rẻ tại đây nha anh.

Xin được thông tin đến anh.

Nguyễn Thị Thiên Thu
Ad cho em hỏi bên shop có bán sim khuyến mãi không ạ?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào chị @Nguyễn Thị Thiên Thu

Dạ có chị nhé. Chị có thể tham khảo chọn sim khuyến mãi giá rẻ tại đây chị nha.

Xin được thông tin đến chị.