SIM NĂM SINH

Sim số đẹp

Sim số đẹp giá rẻ các mạng Viettel, Mobi, Vina. Bán sim đẹp giá gốc, giao sim MIỄN PHÍ toàn quốc, đăng ký thông tin chính chủ khi mua sim.

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0981.44.0606   2,070,000 1,655,000 38 Viettel Đặt mua
102 0981.33.0606   2,070,000 1,655,000 36 Viettel Đặt mua
103 0981.31.0606   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
104 0981.19.0606   2,070,000 1,655,000 40 Viettel Đặt mua
105 0981.17.0606   2,070,000 1,655,000 38 Viettel Đặt mua
106 0981.13.0606   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
107 0971.91.0606   2,070,000 1,655,000 39 Viettel Đặt mua
108 0971.88.0606   2,070,000 1,655,000 45 Viettel Đặt mua
109 0971.81.0606   2,070,000 1,655,000 38 Viettel Đặt mua
110 0971.77.0606   2,070,000 1,655,000 43 Viettel Đặt mua
111 0971.55.0606   2,070,000 1,655,000 39 Viettel Đặt mua
112 0971.44.0606   2,070,000 1,655,000 37 Viettel Đặt mua
113 0971.39.0606   2,070,000 1,655,000 41 Viettel Đặt mua
114 0971.38.0606   2,070,000 1,655,000 40 Viettel Đặt mua
115 0971.31.0606   2,070,000 1,655,000 33 Viettel Đặt mua
116 0971.22.0606   2,070,000 1,655,000 33 Viettel Đặt mua
117 0971.21.0606   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
118 0971.19.0606   2,070,000 1,655,000 39 Viettel Đặt mua
119 0971.14.0606   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
120 0971.13.0606   2,070,000 1,655,000 33 Viettel Đặt mua
121 0971.12.0606   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
122 0961.98.0606   2,070,000 1,655,000 45 Viettel Đặt mua
123 0961.91.0606   2,070,000 1,655,000 38 Viettel Đặt mua
124 0961.85.0606   2,070,000 1,655,000 41 Viettel Đặt mua
125 0961.83.0606   2,070,000 1,655,000 39 Viettel Đặt mua
126 0961.81.0606   2,070,000 1,655,000 37 Viettel Đặt mua
127 0961.77.0606   2,070,000 1,655,000 42 Viettel Đặt mua
128 0961.51.0606   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
129 0961.44.0606   2,070,000 1,655,000 36 Viettel Đặt mua
130 0961.33.0606   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
131 0961.31.0606   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
132 0961.21.0606   2,070,000 1,655,000 31 Viettel Đặt mua
133 0981.33.2727   3,760,000 3,005,000 42 Viettel Đặt mua
134 0981.15.2727   2,070,000 1,655,000 42 Viettel Đặt mua
135 0981.14.2727   2,070,000 1,655,000 41 Viettel Đặt mua
136 0971.91.2727   2,070,000 1,655,000 45 Viettel Đặt mua
137 0971.33.2727   2,440,000 1,955,000 41 Viettel Đặt mua
138 0971.31.2727   2,070,000 1,655,000 39 Viettel Đặt mua
139 0971.29.2727   2,070,000 1,655,000 46 Viettel Đặt mua
140 0971.28.2727   2,070,000 1,655,000 45 Viettel Đặt mua
141 0971.19.2727   2,070,000 1,655,000 45 Viettel Đặt mua
142 0971.16.2727   2,070,000 1,655,000 42 Viettel Đặt mua
143 0971.15.2727   2,070,000 1,655,000 41 Viettel Đặt mua
144 0971.14.2727   2,070,000 1,655,000 40 Viettel Đặt mua
145 0961.91.2727   2,070,000 1,655,000 44 Viettel Đặt mua
146 0961.85.2727   2,070,000 1,655,000 47 Viettel Đặt mua
147 0961.71.2727   2,070,000 1,655,000 42 Viettel Đặt mua
148 0961.51.2727   2,070,000 1,655,000 40 Viettel Đặt mua
149 0961.44.2727   2,070,000 1,655,000 42 Viettel Đặt mua
150 0961.33.2727   3,760,000 3,005,000 40 Viettel Đặt mua
151 0981.77.3030   3,130,000 2,505,000 38 Viettel Đặt mua
152 0981.61.3030   3,130,000 2,505,000 31 Viettel Đặt mua
153 0981.55.3030   3,130,000 2,505,000 34 Viettel Đặt mua
154 0981.44.3030   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
155 0981.22.3030   3,130,000 2,505,000 28 Viettel Đặt mua
156 0981.31.3030   3,130,000 2,505,000 28 Viettel Đặt mua
157 0981.19.3030   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
158 0981.17.3030   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
159 0981.15.3030   2,070,000 1,655,000 30 Viettel Đặt mua
160 0981.14.3030   2,070,000 1,655,000 29 Viettel Đặt mua
161 0981.13.3030   3,130,000 2,505,000 28 Viettel Đặt mua
162 0971.99.3030   3,130,000 2,505,000 41 Viettel Đặt mua
163 0971.91.3030   2,070,000 1,655,000 33 Viettel Đặt mua
164 0971.81.3030   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
165 0971.77.3030   2,070,000 1,655,000 37 Viettel Đặt mua
166 0971.72.3030   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
167 0971.44.3030   2,070,000 1,655,000 31 Viettel Đặt mua
168 0971.40.3030   1,690,000 1,355,000 27 Viettel Đặt mua
169 0971.38.3030   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
170 0971.37.3030   2,070,000 1,655,000 33 Viettel Đặt mua
171 0971.35.3030   2,070,000 1,655,000 31 Viettel Đặt mua
172 0971.33.3030   3,130,000 2,505,000 29 Viettel Đặt mua
173 0971.32.3030   3,130,000 2,505,000 28 Viettel Đặt mua
174 0971.31.3030   3,130,000 2,505,000 27 Viettel Đặt mua
175 0971.28.3030   3,130,000 2,505,000 33 Viettel Đặt mua
176 0971.26.3030   3,130,000 2,505,000 31 Viettel Đặt mua
177 0971.23.3030   3,130,000 2,505,000 28 Viettel Đặt mua
178 0971.22.3030   3,130,000 2,505,000 27 Viettel Đặt mua
179 0971.21.3030   3,130,000 2,505,000 26 Viettel Đặt mua
180 0971.18.3030   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
181 0971.16.3030   2,070,000 1,655,000 30 Viettel Đặt mua
182 0971.15.3030   2,070,000 1,655,000 29 Viettel Đặt mua
183 0971.14.3030   2,070,000 1,655,000 28 Viettel Đặt mua
184 0971.13.3030   2,070,000 1,655,000 27 Viettel Đặt mua
185 0971.12.3030   2,070,000 1,655,000 26 Viettel Đặt mua
186 0971.11.3030   3,130,000 2,505,000 25 Viettel Đặt mua
187 0961.99.3030   3,130,000 2,505,000 40 Viettel Đặt mua
188 0961.98.3030   2,070,000 1,655,000 39 Viettel Đặt mua
189 0961.96.3030   2,070,000 1,655,000 37 Viettel Đặt mua
190 0961.91.3030   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
191 0961.86.3030   2,070,000 1,655,000 36 Viettel Đặt mua
192 0961.85.3030   2,070,000 1,655,000 35 Viettel Đặt mua
193 0961.83.3030   2,070,000 1,655,000 33 Viettel Đặt mua
194 0961.81.3030   2,070,000 1,655,000 31 Viettel Đặt mua
195 0961.80.3030   2,070,000 1,655,000 30 Viettel Đặt mua
196 0961.77.3030   2,070,000 1,655,000 36 Viettel Đặt mua
197 0961.71.3030   2,070,000 1,655,000 30 Viettel Đặt mua
198 0961.68.3030   3,010,000 2,405,000 36 Viettel Đặt mua
199 0961.66.3030   5,260,000 4,205,000 34 Viettel Đặt mua
200 0961.61.3030   5,260,000 4,205,000 29 Viettel Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Lê Sy Khung

  Số sim: 098470...07

  Vào lúc: 10:29 28/05/2020

 • Lại Văn Thap

  Số sim: 098910...69

  Vào lúc: 10:07 28/05/2020

 • Nguyễn Văn Sự

  Số sim: 097923...69

  Vào lúc: 09:40 28/05/2020

 • Bùi văn lộc

  Số sim: 034816...88

  Vào lúc: 09:02 28/05/2020

 • Hoàng Anh Dũng

  Số sim: 036201...90

  Vào lúc: 09:00 28/05/2020

 • Hoàng Anh Dũng

  Số sim: 036310...90

  Vào lúc: 08:58 28/05/2020

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087
 
Huỳnh Hữu Khoa
Mình đã nhận được sim, dịch vụ rất chuyên nghiệp và nhanh, nếu có mua sim số đẹp lần sau tôi sẽ ủng hộ hộ công ty bạn, cảm ơn
Administrators Quản trị viên

@Huỳnh Hữu Khoa: Cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ mua sim bên em, Chúc anh vui vẻ

Phạm Ngọc Tân
Có được kiểm tra hàng trước khi trả tiền không ạ
Administrators Quản trị viên

hi @Phạm Ngọc Tân

Anh có quyền được kiểm tra sim và thông tin của mình trước khi tiến hành thanh toán ạ

Trân trọng!

Gầy
Em mua sim vina . Cầm cmt ra cửa hàng nói như nào để người ta cấp sim cho e ạ?
Đinh văn thanh
Ls đe đặt sim khi nhận nhỉ
Nguyễn Hữu Hùng
công ty kho sim có mua bán sim số đẹp tại hải phòng không nhỉ
Quản Trị Viên Quản trị viên

@Nguyễn Hữu Hùng Chào anh, hiện tại kho sim chuyên cung cấp sim số đẹp trên toàn quốc, giao sim miễn phí tận nhà, Anh muốn mua sim số dẹp tại Hải Phòng vui lòng liên hệ (028)38.888.999 để được hỗ trợ.

Trân trọng

Thanh
Có bán sim trả góp ko shpp
Administrators Quản trị viên

Chào anh, anh có thể chọn mua sim trả góp với lãi suất 0‰ tại đây

Thân mến.

Nguyễn văn Thông
Mình có sim 0987671672 muốn đổi lấy sim 0868851989 thì mình phải các thêm như nào
Nguyễn Minh
Tôi đã nhận được sim, tôi muốn ra cửa hàng Viettel để đăng ký thông tin có được không.
Quản Trị Viên Quản trị viên

Chào anh Nguyễn Minh anh có thể mang sim đến cửa hàng viettel gần nhất để được đăng ký, thông tin địa chỉ cửa hàng viettel xem tại đây

Thân gửi đến anh!

Nguyễn Quốc Hùng
Cần bán sim 09762.567.52 035.7777.423
Hồ văn cảnh
Mình đang bán Sđt này ai cần alo 0971060906