SIM NĂM SINH

Sim số đẹp

Sim số đẹp giá rẻ các mạng Viettel, Mobi, Vina. Bán sim đẹp giá gốc, giao sim MIỄN PHÍ toàn quốc, đăng ký thông tin chính chủ khi mua sim.

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0981.44.0606   2,070,000 1,655,000 38 Viettel Đặt mua
102 0981.33.0606   2,070,000 1,655,000 36 Viettel Đặt mua
103 0981.31.0606   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
104 0981.19.0606   2,070,000 1,655,000 40 Viettel Đặt mua
105 0981.17.0606   2,070,000 1,655,000 38 Viettel Đặt mua
106 0981.13.0606   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
107 0971.99.0606   2,070,000 1,655,000 47 Viettel Đặt mua
108 0971.91.0606   2,070,000 1,655,000 39 Viettel Đặt mua
109 0971.88.0606   2,070,000 1,655,000 45 Viettel Đặt mua
110 0971.81.0606   2,070,000 1,655,000 38 Viettel Đặt mua
111 0971.77.0606   2,070,000 1,655,000 43 Viettel Đặt mua
112 0971.55.0606   2,070,000 1,655,000 39 Viettel Đặt mua
113 0971.44.0606   2,070,000 1,655,000 37 Viettel Đặt mua
114 0971.39.0606   2,070,000 1,655,000 41 Viettel Đặt mua
115 0971.38.0606   2,070,000 1,655,000 40 Viettel Đặt mua
116 0971.31.0606   2,070,000 1,655,000 33 Viettel Đặt mua
117 0971.22.0606   2,070,000 1,655,000 33 Viettel Đặt mua
118 0971.21.0606   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
119 0971.19.0606   2,070,000 1,655,000 39 Viettel Đặt mua
120 0971.14.0606   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
121 0971.13.0606   2,070,000 1,655,000 33 Viettel Đặt mua
122 0971.12.0606   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
123 0961.98.0606   2,070,000 1,655,000 45 Viettel Đặt mua
124 0961.91.0606   2,070,000 1,655,000 38 Viettel Đặt mua
125 0961.85.0606   2,070,000 1,655,000 41 Viettel Đặt mua
126 0961.83.0606   2,070,000 1,655,000 39 Viettel Đặt mua
127 0961.81.0606   2,070,000 1,655,000 37 Viettel Đặt mua
128 0961.77.0606   2,070,000 1,655,000 42 Viettel Đặt mua
129 0961.51.0606   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
130 0961.44.0606   2,070,000 1,655,000 36 Viettel Đặt mua
131 0961.33.0606   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
132 0961.31.0606   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
133 0961.21.0606   2,070,000 1,655,000 31 Viettel Đặt mua
134 0981.33.2727   3,760,000 3,005,000 42 Viettel Đặt mua
135 0981.15.2727   2,070,000 1,655,000 42 Viettel Đặt mua
136 0981.14.2727   2,070,000 1,655,000 41 Viettel Đặt mua
137 0971.91.2727   2,070,000 1,655,000 45 Viettel Đặt mua
138 0971.33.2727   2,440,000 1,955,000 41 Viettel Đặt mua
139 0971.31.2727   2,070,000 1,655,000 39 Viettel Đặt mua
140 0971.29.2727   2,070,000 1,655,000 46 Viettel Đặt mua
141 0971.28.2727   2,070,000 1,655,000 45 Viettel Đặt mua
142 0971.19.2727   2,070,000 1,655,000 45 Viettel Đặt mua
143 0971.16.2727   2,070,000 1,655,000 42 Viettel Đặt mua
144 0971.15.2727   2,070,000 1,655,000 41 Viettel Đặt mua
145 0971.14.2727   2,070,000 1,655,000 40 Viettel Đặt mua
146 0961.91.2727   2,070,000 1,655,000 44 Viettel Đặt mua
147 0961.85.2727   2,070,000 1,655,000 47 Viettel Đặt mua
148 0961.71.2727   2,070,000 1,655,000 42 Viettel Đặt mua
149 0961.51.2727   2,070,000 1,655,000 40 Viettel Đặt mua
150 0961.44.2727   2,070,000 1,655,000 42 Viettel Đặt mua
151 0961.33.2727   3,760,000 3,005,000 40 Viettel Đặt mua
152 0981.77.3030   3,130,000 2,505,000 38 Viettel Đặt mua
153 0981.61.3030   3,130,000 2,505,000 31 Viettel Đặt mua
154 0981.55.3030   3,130,000 2,505,000 34 Viettel Đặt mua
155 0981.44.3030   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
156 0981.22.3030   3,130,000 2,505,000 28 Viettel Đặt mua
157 0981.31.3030   3,130,000 2,505,000 28 Viettel Đặt mua
158 0981.19.3030   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
159 0981.17.3030   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
160 0981.15.3030   2,070,000 1,655,000 30 Viettel Đặt mua
161 0981.14.3030   2,070,000 1,655,000 29 Viettel Đặt mua
162 0981.13.3030   3,130,000 2,505,000 28 Viettel Đặt mua
163 0971.99.3030   3,130,000 2,505,000 41 Viettel Đặt mua
164 0971.91.3030   2,070,000 1,655,000 33 Viettel Đặt mua
165 0971.81.3030   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
166 0971.77.3030   2,070,000 1,655,000 37 Viettel Đặt mua
167 0971.72.3030   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
168 0971.44.3030   2,070,000 1,655,000 31 Viettel Đặt mua
169 0971.40.3030   1,690,000 1,355,000 27 Viettel Đặt mua
170 0971.38.3030   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
171 0971.37.3030   2,070,000 1,655,000 33 Viettel Đặt mua
172 0971.35.3030   2,070,000 1,655,000 31 Viettel Đặt mua
173 0971.33.3030   3,130,000 2,505,000 29 Viettel Đặt mua
174 0971.32.3030   3,130,000 2,505,000 28 Viettel Đặt mua
175 0971.31.3030   3,130,000 2,505,000 27 Viettel Đặt mua
176 0971.28.3030   3,130,000 2,505,000 33 Viettel Đặt mua
177 0971.26.3030   3,130,000 2,505,000 31 Viettel Đặt mua
178 0971.23.3030   3,130,000 2,505,000 28 Viettel Đặt mua
179 0971.22.3030   3,130,000 2,505,000 27 Viettel Đặt mua
180 0971.21.3030   3,130,000 2,505,000 26 Viettel Đặt mua
181 0971.18.3030   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
182 0971.16.3030   2,070,000 1,655,000 30 Viettel Đặt mua
183 0971.15.3030   2,070,000 1,655,000 29 Viettel Đặt mua
184 0971.14.3030   2,070,000 1,655,000 28 Viettel Đặt mua
185 0971.13.3030   2,070,000 1,655,000 27 Viettel Đặt mua
186 0971.12.3030   2,070,000 1,655,000 26 Viettel Đặt mua
187 0971.11.3030   3,130,000 2,505,000 25 Viettel Đặt mua
188 0961.99.3030   3,130,000 2,505,000 40 Viettel Đặt mua
189 0961.98.3030   2,070,000 1,655,000 39 Viettel Đặt mua
190 0961.96.3030   2,070,000 1,655,000 37 Viettel Đặt mua
191 0961.91.3030   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
192 0961.86.3030   2,070,000 1,655,000 36 Viettel Đặt mua
193 0961.85.3030   2,070,000 1,655,000 35 Viettel Đặt mua
194 0961.83.3030   2,070,000 1,655,000 33 Viettel Đặt mua
195 0961.81.3030   2,070,000 1,655,000 31 Viettel Đặt mua
196 0961.80.3030   2,070,000 1,655,000 30 Viettel Đặt mua
197 0961.77.3030   2,070,000 1,655,000 36 Viettel Đặt mua
198 0961.71.3030   2,070,000 1,655,000 30 Viettel Đặt mua
199 0961.68.3030   3,010,000 2,405,000 36 Viettel Đặt mua
200 0961.66.3030   5,260,000 4,205,000 34 Viettel Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Nguyễn Thành Trung

  Số sim: 097822...52

  Vào lúc: 06:31 25/05/2020

 • Nguyen Van Nam

  Số sim: 093130...44

  Vào lúc: 02:08 25/05/2020

 • Nguyen Thi Thu Hien

  Số sim: 038888...15

  Vào lúc: 01:04 25/05/2020

 • Nguyễn Phùng Lộc

  Số sim: 086743...23

  Vào lúc: 01:01 25/05/2020

 • Nguyễn Đạt

  Số sim: 096950...00

  Vào lúc: 12:52 25/05/2020

 • Nguyễn Đạt

  Số sim: 096950...00

  Vào lúc: 12:52 25/05/2020

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087
 
Trương Thị Hoài Vi
Mình cần tìm mua sim năm sinh 2000. Bên shop có sim này k ạ?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào chị @Trương Thị Hoài Vi

Dạ bên em có kinh doanh sản phẩm đó ạ. Chị tham khảo sim năm sinh 2000 tại đây chị nhé.

Xin thông tin đến chị.

Lê Thúy Phương
TPHCM thì nhà mạng nào mạnh nhất v?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào chị @Lê Thúy Phương 
Trường hợp này thì với các nhà mạng bên em đang kinh doanh, khu vực TP. HCM thì đều sử dụng tốt và phủ sóng toàn thành phố đó ạ. Mình có thể tham khảo và lựa chọn cho mình gói với các ưu đãi ưng ý để đặt hàng chị nha.
Xin thông tin đến chị.

Trần Thanh Trúc
Mình có sim mobi đầu số 0925 không ad?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào chị @Trần Thanh Trúc
Dạ chị vui lòng truy cập tại đây để được hỗ trợ chị nhé.
Xin thông tin đến chị.

Đỗ Thu Huyền
Cho tôi xin danh sách sim có giá khoảng từ 200 tới 500tr được không?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào chị @Đỗ Thu Huyền

Dạ. Link tại đây là danh sách sim số đẹp có giá khoảng từ 200tr->500tr chị nhé.

Xin thông tin đến chị.

Nguyễn Duy Thiện
Có sim nào đầu số 0969 k shop? Ship về Tây Ninh bao nhiêu thế?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào anh @Nguyễn Duy Thiện

Dạ bên em có nhiều sản phẩm sim số đẹp đầu số 0969 ạ. Anh có thê chọn sim số đẹp đầu số 0969 tại đây và đặt mua trên website nha anh. Bên em miễn phí giao hàng trên toàn quốc luôn anh nhé.

Xin thông tin đến anh.

Nguyễn Trung Anh
Tôi muốn tìm mua sim năm sinh 1973, bên bạn có sim này không vậy?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào anh @Nguyễn Trung Anh

Dạ bên em có kinh doanh sim năm sinh 1973 ạ. Anh có thể tham khảo chọn sim số đẹp năm sinh 1973 tại đây nhé anh.

Xin được thông tin đến anh.

Trần Công Tài
Bên mình có bán sim vietnam ko ạ?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào anh @Trần Công Tài

Dạ bên em có kinh doanh sản phẩm này anh nha. Anh có thể chọn số Vietnam giá rẻ tại đây ạ.

Xin được thông tin đến anh ạ.

Bùi Thúy Quỳnh
Sim năm sinh 1998 có k ạ?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào chị @Bùi Thúy Quỳnh

Dạ, chị có thể tham khảo chọn sim năm sinh 1998 với giá rẻ tại đây chị nhé.

Xin được thông tin đến chị.

Lê Danh Huy
Bên khosim.com có bán sim số đep trả góp k v?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào anh @Lê Danh Huy

Dạ, hiện tại bên khosim.com có bán sim trả góp với lãi suất 0‰. Anh có thể chọn mua sim trả góp giá rẻ tại đây nha anh.

Xin được thông tin đến anh.

Nguyễn Thị Thiên Thu
Ad cho em hỏi bên shop có bán sim khuyến mãi không ạ?
Quản trị viên Quản trị viên

Chào chị @Nguyễn Thị Thiên Thu

Dạ có chị nhé. Chị có thể tham khảo chọn sim khuyến mãi giá rẻ tại đây chị nha.

Xin được thông tin đến chị.