SIM NĂM SINH

Sim số đẹp

Sim số đẹp giá rẻ các mạng Viettel, Mobi, Vina. Bán sim đẹp giá gốc, giao sim MIỄN PHÍ toàn quốc, đăng ký thông tin chính chủ khi mua sim.

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0961.55.3030   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
202 0961.51.3030   2,070,000 1,655,000 28 Viettel Đặt mua
203 0961.44.3030   2,070,000 1,655,000 30 Viettel Đặt mua
204 0961.31.3030   3,010,000 2,405,000 26 Viettel Đặt mua
205 0961.23.3030   3,010,000 2,405,000 27 Viettel Đặt mua
206 0961.22.3030   3,010,000 2,405,000 26 Viettel Đặt mua
207 0961.21.3030   2,070,000 1,655,000 25 Viettel Đặt mua
208 0961.16.3030   3,130,000 2,505,000 29 Viettel Đặt mua
209 0961.11.3030   5,260,000 4,205,000 24 Viettel Đặt mua
210 0961.03.3030   3,130,000 2,505,000 25 Viettel Đặt mua
211 0961.01.3030   2,070,000 1,655,000 23 Viettel Đặt mua
212 0981.77.3232   2,510,000 2,005,000 42 Viettel Đặt mua
213 0981.51.3232   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
214 0981.44.3232   1,820,000 1,455,000 36 Viettel Đặt mua
215 0981.15.3232   1,820,000 1,455,000 34 Viettel Đặt mua
216 0981.14.3232   1,820,000 1,455,000 33 Viettel Đặt mua
217 0971.91.3232   2,070,000 1,655,000 37 Viettel Đặt mua
218 0971.77.3232   2,070,000 1,655,000 41 Viettel Đặt mua
219 0971.44.3232   2,070,000 1,655,000 35 Viettel Đặt mua
220 0971.35.3232   2,070,000 1,655,000 35 Viettel Đặt mua
221 0971.28.3232   2,070,000 1,655,000 37 Viettel Đặt mua
222 0971.19.3232   1,820,000 1,455,000 37 Viettel Đặt mua
223 0971.18.3232   1,820,000 1,455,000 36 Viettel Đặt mua
224 0971.17.3232   2,440,000 1,955,000 35 Viettel Đặt mua
225 0971.15.3232   1,820,000 1,455,000 33 Viettel Đặt mua
226 0971.14.3232   1,820,000 1,455,000 32 Viettel Đặt mua
227 0961.91.3232   2,070,000 1,655,000 36 Viettel Đặt mua
228 0961.85.3232   1,820,000 1,455,000 39 Viettel Đặt mua
229 0961.55.3232   2,440,000 1,955,000 36 Viettel Đặt mua
230 0961.51.3232   1,820,000 1,455,000 32 Viettel Đặt mua
231 0961.44.3232   1,820,000 1,455,000 34 Viettel Đặt mua
232 0961.21.3232   2,440,000 1,955,000 29 Viettel Đặt mua
233 0961.01.3232   2,070,000 1,655,000 27 Viettel Đặt mua
234 0981.77.5151   2,440,000 1,955,000 44 Viettel Đặt mua
235 0981.44.5151   2,440,000 1,955,000 38 Viettel Đặt mua
236 0981.33.5151   3,260,000 2,605,000 36 Viettel Đặt mua
237 0981.31.5151   3,260,000 2,605,000 34 Viettel Đặt mua
238 0981.22.5151   3,260,000 2,605,000 34 Viettel Đặt mua
239 0981.13.5151   2,440,000 1,955,000 34 Viettel Đặt mua
240 0971.91.5151   2,880,000 2,305,000 39 Viettel Đặt mua
241 0971.88.5151   2,440,000 1,955,000 45 Viettel Đặt mua
242 0971.77.5151   2,440,000 1,955,000 43 Viettel Đặt mua
243 0971.66.5151   2,440,000 1,955,000 41 Viettel Đặt mua
244 0971.39.5151   1,820,000 1,455,000 41 Viettel Đặt mua
245 0971.36.5151   1,820,000 1,455,000 38 Viettel Đặt mua
246 0971.35.5151   1,820,000 1,455,000 37 Viettel Đặt mua
247 0971.33.5151   3,130,000 2,505,000 35 Viettel Đặt mua
248 0971.28.5151   1,820,000 1,455,000 39 Viettel Đặt mua
249 0971.26.5151   1,820,000 1,455,000 37 Viettel Đặt mua
250 0971.23.5151   3,760,000 3,005,000 34 Viettel Đặt mua
251 0971.22.5151   2,190,000 1,755,000 33 Viettel Đặt mua
252 0971.19.5151   1,820,000 1,455,000 39 Viettel Đặt mua
253 0971.18.5151   1,820,000 1,455,000 38 Viettel Đặt mua
254 0971.16.5151   1,820,000 1,455,000 36 Viettel Đặt mua
255 0971.14.5151   1,820,000 1,455,000 34 Viettel Đặt mua
256 0971.13.5151   2,190,000 1,755,000 33 Viettel Đặt mua
257 0971.00.5151   1,820,000 1,455,000 29 Viettel Đặt mua
258 0961.98.5151   1,820,000 1,455,000 45 Viettel Đặt mua
259 0961.96.5151   1,820,000 1,455,000 43 Viettel Đặt mua
260 0961.91.5151   2,190,000 1,755,000 38 Viettel Đặt mua
261 0961.83.5151   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
262 0961.77.5151   1,820,000 1,455,000 42 Viettel Đặt mua
263 0961.66.5151   2,440,000 1,955,000 40 Viettel Đặt mua
264 0961.44.5151   1,820,000 1,455,000 36 Viettel Đặt mua
265 0961.33.5151   2,190,000 1,755,000 34 Viettel Đặt mua
266 0961.22.5151   2,320,000 1,855,000 32 Viettel Đặt mua
267 0961.21.5151   2,320,000 1,855,000 31 Viettel Đặt mua
268 0961.18.5151   1,820,000 1,455,000 37 Viettel Đặt mua
269 0961.00.5151   1,820,000 1,455,000 28 Viettel Đặt mua
270 0981.71.8484   1,440,000 1,155,000 50 Viettel Đặt mua
271 0981.19.8484   1,440,000 1,155,000 52 Viettel Đặt mua
272 0981.12.8484   1,440,000 1,155,000 45 Viettel Đặt mua
273 0971.44.8484   1,440,000 1,155,000 49 Viettel Đặt mua
274 0971.35.8484   1,440,000 1,155,000 49 Viettel Đặt mua
275 0971.28.8484   1,440,000 1,155,000 51 Viettel Đặt mua
276 0971.22.8484   1,440,000 1,155,000 45 Viettel Đặt mua
277 0971.21.8484   1,440,000 1,155,000 44 Viettel Đặt mua
278 0971.19.8484   1,440,000 1,155,000 51 Viettel Đặt mua
279 0971.18.8484   1,440,000 1,155,000 50 Viettel Đặt mua
280 0971.16.8484   1,440,000 1,155,000 48 Viettel Đặt mua
281 0971.14.8484   1,440,000 1,155,000 46 Viettel Đặt mua
282 0971.12.8484   1,440,000 1,155,000 44 Viettel Đặt mua
283 0961.91.8484   1,440,000 1,155,000 50 Viettel Đặt mua
284 0961.89.8484   1,440,000 1,155,000 57 Viettel Đặt mua
285 0961.63.8484   1,440,000 1,155,000 49 Viettel Đặt mua
286 0988.92.0011   1,690,000 1,355,000 38 Viettel Đặt mua
287 0982.25.0011   1,690,000 1,355,000 28 Viettel Đặt mua
288 0971.31.0011   1,690,000 1,355,000 23 Viettel Đặt mua
289 0971.21.0011   1,690,000 1,355,000 22 Viettel Đặt mua
290 0961.91.0011   1,690,000 1,355,000 28 Viettel Đặt mua
291 0961.89.0011   1,690,000 1,355,000 35 Viettel Đặt mua
292 0961.86.0011   1,690,000 1,355,000 32 Viettel Đặt mua
293 0961.81.0011   1,690,000 1,355,000 27 Viettel Đặt mua
294 0961.66.0202   2,510,000 2,005,000 32 Viettel Đặt mua
295 0961.33.0202   2,510,000 2,005,000 26 Viettel Đặt mua
296 0961.22.0202   2,510,000 2,005,000 24 Viettel Đặt mua
297 0961.91.0202   2,070,000 1,655,000 30 Viettel Đặt mua
298 0961.81.0202   2,070,000 1,655,000 29 Viettel Đặt mua
299 0961.71.0202   1,820,000 1,455,000 28 Viettel Đặt mua
300 0961.51.0202   2,070,000 1,655,000 26 Viettel Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Lê Sy Khung

  Số sim: 098470...07

  Vào lúc: 10:29 28/05/2020

 • Lại Văn Thap

  Số sim: 098910...69

  Vào lúc: 10:07 28/05/2020

 • Nguyễn Văn Sự

  Số sim: 097923...69

  Vào lúc: 09:40 28/05/2020

 • Bùi văn lộc

  Số sim: 034816...88

  Vào lúc: 09:02 28/05/2020

 • Hoàng Anh Dũng

  Số sim: 036201...90

  Vào lúc: 09:00 28/05/2020

 • Hoàng Anh Dũng

  Số sim: 036310...90

  Vào lúc: 08:58 28/05/2020

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087
 
Huỳnh Hữu Khoa
Mình đã nhận được sim, dịch vụ rất chuyên nghiệp và nhanh, nếu có mua sim số đẹp lần sau tôi sẽ ủng hộ hộ công ty bạn, cảm ơn
Administrators Quản trị viên

@Huỳnh Hữu Khoa: Cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ mua sim bên em, Chúc anh vui vẻ

Phạm Ngọc Tân
Có được kiểm tra hàng trước khi trả tiền không ạ
Administrators Quản trị viên

hi @Phạm Ngọc Tân

Anh có quyền được kiểm tra sim và thông tin của mình trước khi tiến hành thanh toán ạ

Trân trọng!

Gầy
Em mua sim vina . Cầm cmt ra cửa hàng nói như nào để người ta cấp sim cho e ạ?
Đinh văn thanh
Ls đe đặt sim khi nhận nhỉ
Nguyễn Hữu Hùng
công ty kho sim có mua bán sim số đẹp tại hải phòng không nhỉ
Quản Trị Viên Quản trị viên

@Nguyễn Hữu Hùng Chào anh, hiện tại kho sim chuyên cung cấp sim số đẹp trên toàn quốc, giao sim miễn phí tận nhà, Anh muốn mua sim số dẹp tại Hải Phòng vui lòng liên hệ (028)38.888.999 để được hỗ trợ.

Trân trọng

Thanh
Có bán sim trả góp ko shpp
Administrators Quản trị viên

Chào anh, anh có thể chọn mua sim trả góp với lãi suất 0‰ tại đây

Thân mến.

Nguyễn văn Thông
Mình có sim 0987671672 muốn đổi lấy sim 0868851989 thì mình phải các thêm như nào
Nguyễn Minh
Tôi đã nhận được sim, tôi muốn ra cửa hàng Viettel để đăng ký thông tin có được không.
Quản Trị Viên Quản trị viên

Chào anh Nguyễn Minh anh có thể mang sim đến cửa hàng viettel gần nhất để được đăng ký, thông tin địa chỉ cửa hàng viettel xem tại đây

Thân gửi đến anh!

Nguyễn Quốc Hùng
Cần bán sim 09762.567.52 035.7777.423
Hồ văn cảnh
Mình đang bán Sđt này ai cần alo 0971060906