SIM NĂM SINH

Sim số đẹp

Sim số đẹp giá rẻ các mạng Viettel, Mobi, Vina. Bán sim đẹp giá gốc, giao sim MIỄN PHÍ toàn quốc, đăng ký thông tin chính chủ khi mua sim.

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
301 0961.31.0202   2,070,000 1,655,000 24 Viettel Đặt mua
302 0961.21.0202   2,510,000 2,005,000 23 Viettel Đặt mua
303 0981.16.0202   1,940,000 1,555,000 29 Viettel Đặt mua
304 0981.15.0202   1,940,000 1,555,000 28 Viettel Đặt mua
305 0981.14.0202   1,940,000 1,555,000 27 Viettel Đặt mua
306 0971.19.0202   1,940,000 1,555,000 31 Viettel Đặt mua
307 0971.18.0202   1,940,000 1,555,000 30 Viettel Đặt mua
308 0971.16.0202   1,940,000 1,555,000 28 Viettel Đặt mua
309 0971.15.0202   1,940,000 1,555,000 27 Viettel Đặt mua
310 0971.14.0202   1,940,000 1,555,000 26 Viettel Đặt mua
311 0971.13.0202   1,940,000 1,555,000 25 Viettel Đặt mua
312 0971.12.0202   1,940,000 1,555,000 24 Viettel Đặt mua
313 0981.61.0202   1,940,000 1,555,000 29 Viettel Đặt mua
314 0981.51.0202   1,940,000 1,555,000 28 Viettel Đặt mua
315 0981.31.0202   1,940,000 1,555,000 26 Viettel Đặt mua
316 0971.91.0202   1,940,000 1,555,000 31 Viettel Đặt mua
317 0971.31.0202   1,940,000 1,555,000 25 Viettel Đặt mua
318 0971.21.0202   1,940,000 1,555,000 24 Viettel Đặt mua
319 0971.38.0202   1,940,000 1,555,000 32 Viettel Đặt mua
320 0971.36.0202   1,940,000 1,555,000 30 Viettel Đặt mua
321 0961.89.0202   2,440,000 1,955,000 37 Viettel Đặt mua
322 0971.35.0202   1,940,000 1,555,000 29 Viettel Đặt mua
323 0971.32.0202   1,940,000 1,555,000 26 Viettel Đặt mua
324 0961.92.0202   1,940,000 1,555,000 31 Viettel Đặt mua
325 0961.82.0202   1,940,000 1,555,000 30 Viettel Đặt mua
326 0981.77.0202   1,820,000 1,455,000 36 Viettel Đặt mua
327 0981.55.0202   2,880,000 2,305,000 32 Viettel Đặt mua
328 0981.33.0202   2,880,000 2,305,000 28 Viettel Đặt mua
329 0971.99.0202   2,760,000 2,205,000 39 Viettel Đặt mua
330 0971.88.0202   2,760,000 2,205,000 37 Viettel Đặt mua
331 0971.77.0202   2,760,000 2,205,000 35 Viettel Đặt mua
332 0971.66.0202   2,760,000 2,205,000 33 Viettel Đặt mua
333 0971.55.0202   2,760,000 2,205,000 31 Viettel Đặt mua
334 0971.33.0202   2,760,000 2,205,000 27 Viettel Đặt mua
335 0971.22.0202   3,130,000 2,505,000 25 Viettel Đặt mua
336 0961.99.0202   3,130,000 2,505,000 38 Viettel Đặt mua
337 0961.77.0202   2,760,000 2,205,000 34 Viettel Đặt mua
338 0981.17.0505   2,070,000 1,655,000 36 Viettel Đặt mua
339 0981.14.0505   2,070,000 1,655,000 33 Viettel Đặt mua
340 0981.13.0505   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
341 0971.16.0505   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
342 0971.15.0505   2,070,000 1,655,000 33 Viettel Đặt mua
343 0971.14.0505   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
344 0971.13.0505   2,070,000 1,655,000 31 Viettel Đặt mua
345 0971.12.0505   2,070,000 1,655,000 30 Viettel Đặt mua
346 0981.51.0505   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
347 0981.21.0505   2,070,000 1,655,000 31 Viettel Đặt mua
348 0971.91.0505   2,070,000 1,655,000 37 Viettel Đặt mua
349 0971.81.0505   2,070,000 1,655,000 36 Viettel Đặt mua
350 0971.31.0505   2,070,000 1,655,000 31 Viettel Đặt mua
351 0971.21.0505   2,070,000 1,655,000 30 Viettel Đặt mua
352 0961.91.0505   2,070,000 1,655,000 36 Viettel Đặt mua
353 0961.81.0505   2,070,000 1,655,000 35 Viettel Đặt mua
354 0961.71.0505   2,070,000 1,655,000 34 Viettel Đặt mua
355 0961.51.0505   2,070,000 1,655,000 32 Viettel Đặt mua
356 0961.31.0505   2,070,000 1,655,000 30 Viettel Đặt mua
357 0961.21.0505   2,070,000 1,655,000 29 Viettel Đặt mua
358 0981.77.0505   3,760,000 3,005,000 42 Viettel Đặt mua
359 0981.33.0505   3,510,000 2,805,000 34 Viettel Đặt mua
360 0981.22.0505   3,510,000 2,805,000 32 Viettel Đặt mua
361 0971.77.0505   3,510,000 2,805,000 41 Viettel Đặt mua
362 0971.33.0505   3,510,000 2,805,000 33 Viettel Đặt mua
363 0971.22.0505   3,510,000 2,805,000 31 Viettel Đặt mua
364 0961.66.0505   3,510,000 2,805,000 38 Viettel Đặt mua
365 0961.33.0505   3,510,000 2,805,000 32 Viettel Đặt mua
366 0961.22.0505   3,510,000 2,805,000 30 Viettel Đặt mua
367 0961.01.0505   3,760,000 3,005,000 27 Viettel Đặt mua
368 0986.23.1155   2,190,000 1,755,000 40 Viettel Đặt mua
369 0982.80.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
370 0981.20.1155   2,190,000 1,755,000 32 Viettel Đặt mua
371 0971.29.1155   2,190,000 1,755,000 40 Viettel Đặt mua
372 0971.28.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
373 0971.27.1155   2,190,000 1,755,000 38 Viettel Đặt mua
374 0971.26.1155   2,190,000 1,755,000 37 Viettel Đặt mua
375 0961.95.1155   2,190,000 1,755,000 42 Viettel Đặt mua
376 0961.93.1155   2,190,000 1,755,000 40 Viettel Đặt mua
377 0961.92.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
378 0961.85.1155   2,190,000 1,755,000 41 Viettel Đặt mua
379 0961.83.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
380 0961.82.1155   2,190,000 1,755,000 38 Viettel Đặt mua
381 0981.16.1155   2,190,000 1,755,000 37 Viettel Đặt mua
382 0971.36.1155   2,190,000 1,755,000 38 Viettel Đặt mua
383 0971.31.1155   2,190,000 1,755,000 33 Viettel Đặt mua
384 0971.21.1155   2,190,000 1,755,000 32 Viettel Đặt mua
385 0971.19.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
386 0971.18.1155   2,190,000 1,755,000 38 Viettel Đặt mua
387 0971.16.1155   2,190,000 1,755,000 36 Viettel Đặt mua
388 0971.14.1155   2,190,000 1,755,000 34 Viettel Đặt mua
389 0971.13.1155   2,190,000 1,755,000 33 Viettel Đặt mua
390 0971.12.1155   2,190,000 1,755,000 32 Viettel Đặt mua
391 0961.86.1155   2,190,000 1,755,000 42 Viettel Đặt mua
392 0961.81.1155   2,190,000 1,755,000 37 Viettel Đặt mua
393 0971.38.2277   2,070,000 1,655,000 46 Viettel Đặt mua
394 0971.35.2277   2,070,000 1,655,000 43 Viettel Đặt mua
395 0971.31.2277   2,070,000 1,655,000 39 Viettel Đặt mua
396 0971.16.2277   2,070,000 1,655,000 42 Viettel Đặt mua
397 0971.15.2277   2,070,000 1,655,000 41 Viettel Đặt mua
398 0961.91.2277   2,070,000 1,655,000 44 Viettel Đặt mua
399 0961.89.2277   2,070,000 1,655,000 51 Viettel Đặt mua
400 0971.35.3131   2,630,000 2,105,000 33 Viettel Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Bùi văn lộc

  Số sim: 034816...88

  Vào lúc: 09:02 28/05/2020

 • Hoàng Anh Dũng

  Số sim: 036201...90

  Vào lúc: 09:00 28/05/2020

 • Hoàng Anh Dũng

  Số sim: 036310...90

  Vào lúc: 08:58 28/05/2020

 • Thành đạt

  Số sim: 089996...39

  Vào lúc: 08:56 28/05/2020

 • Nguyễn Văn Hưng

  Số sim: 090244...82

  Vào lúc: 08:25 28/05/2020

 • Nguyễn Văn Mãn

  Số sim: 086816...65

  Vào lúc: 07:54 28/05/2020

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087
 
Huỳnh Hữu Khoa
Mình đã nhận được sim, dịch vụ rất chuyên nghiệp và nhanh, nếu có mua sim số đẹp lần sau tôi sẽ ủng hộ hộ công ty bạn, cảm ơn
Administrators Quản trị viên

@Huỳnh Hữu Khoa: Cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ mua sim bên em, Chúc anh vui vẻ

Phạm Ngọc Tân
Có được kiểm tra hàng trước khi trả tiền không ạ
Administrators Quản trị viên

hi @Phạm Ngọc Tân

Anh có quyền được kiểm tra sim và thông tin của mình trước khi tiến hành thanh toán ạ

Trân trọng!

Gầy
Em mua sim vina . Cầm cmt ra cửa hàng nói như nào để người ta cấp sim cho e ạ?
Đinh văn thanh
Ls đe đặt sim khi nhận nhỉ
Nguyễn Hữu Hùng
công ty kho sim có mua bán sim số đẹp tại hải phòng không nhỉ
Quản Trị Viên Quản trị viên

@Nguyễn Hữu Hùng Chào anh, hiện tại kho sim chuyên cung cấp sim số đẹp trên toàn quốc, giao sim miễn phí tận nhà, Anh muốn mua sim số dẹp tại Hải Phòng vui lòng liên hệ (028)38.888.999 để được hỗ trợ.

Trân trọng

Thanh
Có bán sim trả góp ko shpp
Administrators Quản trị viên

Chào anh, anh có thể chọn mua sim trả góp với lãi suất 0‰ tại đây

Thân mến.

Nguyễn văn Thông
Mình có sim 0987671672 muốn đổi lấy sim 0868851989 thì mình phải các thêm như nào
Nguyễn Minh
Tôi đã nhận được sim, tôi muốn ra cửa hàng Viettel để đăng ký thông tin có được không.
Quản Trị Viên Quản trị viên

Chào anh Nguyễn Minh anh có thể mang sim đến cửa hàng viettel gần nhất để được đăng ký, thông tin địa chỉ cửa hàng viettel xem tại đây

Thân gửi đến anh!

Nguyễn Quốc Hùng
Cần bán sim 09762.567.52 035.7777.423
Hồ văn cảnh
Mình đang bán Sđt này ai cần alo 0971060906