SIM NĂM SINH

Sim số đẹp

Sim số đẹp giá rẻ các mạng Viettel, Mobi, Vina. Bán sim đẹp giá gốc, giao sim MIỄN PHÍ toàn quốc, đăng ký thông tin chính chủ khi mua sim.

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
401 0961.86.3131   2,630,000 2,105,000 38 Viettel Đặt mua
402 0981.77.3131   2,630,000 2,105,000 40 Viettel Đặt mua
403 0981.55.3131   2,630,000 2,105,000 36 Viettel Đặt mua
404 0971.99.3131   2,630,000 2,105,000 43 Viettel Đặt mua
405 0971.33.3131   3,130,000 2,505,000 31 Viettel Đặt mua
406 0971.22.3131   2,630,000 2,105,000 29 Viettel Đặt mua
407 0971.00.3131   2,630,000 2,105,000 25 Viettel Đặt mua
408 0961.99.3131   2,630,000 2,105,000 42 Viettel Đặt mua
409 0961.77.3131   2,630,000 2,105,000 38 Viettel Đặt mua
410 0961.55.3131   2,630,000 2,105,000 34 Viettel Đặt mua
411 0961.33.3131   3,130,000 2,505,000 30 Viettel Đặt mua
412 0961.22.3131   2,630,000 2,105,000 28 Viettel Đặt mua
413 0981.55.3434   1,940,000 1,555,000 42 Viettel Đặt mua
414 0971.99.3434   1,940,000 1,555,000 49 Viettel Đặt mua
415 0971.77.3434   1,940,000 1,555,000 45 Viettel Đặt mua
416 0971.44.3434   1,940,000 1,555,000 39 Viettel Đặt mua
417 0961.66.3434   1,940,000 1,555,000 42 Viettel Đặt mua
418 0961.44.3434   1,940,000 1,555,000 38 Viettel Đặt mua
419 0961.00.4646   2,070,000 1,655,000 36 Viettel Đặt mua
420 0981.22.4646   2,070,000 1,655,000 42 Viettel Đặt mua
421 0971.22.4646   2,070,000 1,655,000 41 Viettel Đặt mua
422 0961.33.4646   2,070,000 1,655,000 42 Viettel Đặt mua
423 0961.22.4646   2,070,000 1,655,000 40 Viettel Đặt mua
424 0971.36.5050   2,070,000 1,655,000 36 Viettel Đặt mua
425 0961.86.5050   2,570,000 2,055,000 40 Viettel Đặt mua
426 0981.77.5050   2,570,000 2,055,000 42 Viettel Đặt mua
427 0981.33.5050   2,570,000 2,055,000 34 Viettel Đặt mua
428 0971.99.5050   2,570,000 2,055,000 45 Viettel Đặt mua
429 0971.77.5050   2,570,000 2,055,000 41 Viettel Đặt mua
430 0971.33.5050   2,570,000 2,055,000 33 Viettel Đặt mua
431 0961.88.5050   2,570,000 2,055,000 42 Viettel Đặt mua
432 0961.77.5050   2,570,000 2,055,000 40 Viettel Đặt mua
433 0961.66.5050   2,570,000 2,055,000 38 Viettel Đặt mua
434 0961.33.5050   2,570,000 2,055,000 32 Viettel Đặt mua
435 0961.22.5050   2,570,000 2,055,000 30 Viettel Đặt mua
436 0971.39.7070   1,940,000 1,555,000 43 Viettel Đặt mua
437 0971.35.7070   1,940,000 1,555,000 39 Viettel Đặt mua
438 0961.89.7070   1,940,000 1,555,000 47 Viettel Đặt mua
439 0961.68.7070   1,940,000 1,555,000 44 Viettel Đặt mua
440 0981.33.7070   2,570,000 2,055,000 38 Viettel Đặt mua
441 0971.99.7070   2,570,000 2,055,000 49 Viettel Đặt mua
442 0961.33.7070   2,570,000 2,055,000 36 Viettel Đặt mua
443 0971.22.7070   2,570,000 2,055,000 35 Viettel Đặt mua
444 0961.66.7070   2,570,000 2,055,000 42 Viettel Đặt mua
445 0961.55.7070   2,570,000 2,055,000 40 Viettel Đặt mua
446 0961.22.7070   2,570,000 2,055,000 34 Viettel Đặt mua
447 0981.15.9797   2,570,000 2,055,000 56 Viettel Đặt mua
448 0981.14.9797   2,570,000 2,055,000 55 Viettel Đặt mua
449 0981.13.9797   2,570,000 2,055,000 54 Viettel Đặt mua
450 0981.12.9797   2,570,000 2,055,000 53 Viettel Đặt mua
451 0981.06.9797   2,570,000 2,055,000 56 Viettel Đặt mua
452 0981.05.9797   2,570,000 2,055,000 55 Viettel Đặt mua
453 0981.03.9797   2,570,000 2,055,000 53 Viettel Đặt mua
454 0981.02.9797   2,570,000 2,055,000 52 Viettel Đặt mua
455 0971.16.9797   2,570,000 2,055,000 56 Viettel Đặt mua
456 0971.14.9797   2,570,000 2,055,000 54 Viettel Đặt mua
457 0971.12.9797   2,570,000 2,055,000 52 Viettel Đặt mua
458 0971.06.9797   2,570,000 2,055,000 55 Viettel Đặt mua
459 0971.03.9797   2,570,000 2,055,000 52 Viettel Đặt mua
460 0961.15.9797   2,570,000 2,055,000 54 Viettel Đặt mua
461 0961.13.9797   2,570,000 2,055,000 52 Viettel Đặt mua
462 0961.12.9797   2,570,000 2,055,000 51 Viettel Đặt mua
463 0961.10.9797   2,570,000 2,055,000 49 Viettel Đặt mua
464 0961.09.9797   2,570,000 2,055,000 57 Viettel Đặt mua
465 0961.08.9797   2,570,000 2,055,000 56 Viettel Đặt mua
466 0961.07.9797   2,570,000 2,055,000 55 Viettel Đặt mua
467 0961.06.9797   2,570,000 2,055,000 54 Viettel Đặt mua
468 0961.05.9797   2,570,000 2,055,000 53 Viettel Đặt mua
469 0961.03.9797   2,570,000 2,055,000 51 Viettel Đặt mua
470 0961.02.9797   2,570,000 2,055,000 50 Viettel Đặt mua
471 0981.51.9797   2,440,000 1,955,000 56 Viettel Đặt mua
472 0981.31.9797   2,440,000 1,955,000 54 Viettel Đặt mua
473 0961.81.9797   2,440,000 1,955,000 57 Viettel Đặt mua
474 0961.31.9797   2,440,000 1,955,000 52 Viettel Đặt mua
475 0961.01.9797   2,440,000 1,955,000 49 Viettel Đặt mua
476 0961.83.9797   2,070,000 1,655,000 59 Viettel Đặt mua
477 0961.63.9797   2,070,000 1,655,000 57 Viettel Đặt mua
478 0961.60.9797   2,070,000 1,655,000 54 Viettel Đặt mua
479 0961.58.9797   2,070,000 1,655,000 61 Viettel Đặt mua
480 0961.56.9797   2,070,000 1,655,000 59 Viettel Đặt mua
481 0961.44.9797   2,070,000 1,655,000 56 Viettel Đặt mua
482 0961.25.9797   2,070,000 1,655,000 55 Viettel Đặt mua
483 0981.69.9797   3,130,000 2,505,000 65 Viettel Đặt mua
484 0981.36.9797   3,130,000 2,505,000 59 Viettel Đặt mua
485 0981.35.9797   3,130,000 2,505,000 58 Viettel Đặt mua
486 0981.28.9797   3,130,000 2,505,000 60 Viettel Đặt mua
487 0981.26.9797   3,130,000 2,505,000 58 Viettel Đặt mua
488 0971.36.9797   3,130,000 2,505,000 58 Viettel Đặt mua
489 0971.35.9797   3,130,000 2,505,000 57 Viettel Đặt mua
490 0961.35.9797   3,130,000 2,505,000 56 Viettel Đặt mua
491 0981.33.9797   3,760,000 3,005,000 56 Viettel Đặt mua
492 0971.22.9797   3,760,000 3,005,000 53 Viettel Đặt mua
493 0971.00.9797   3,760,000 3,005,000 49 Viettel Đặt mua
494 0961.33.9797   3,760,000 3,005,000 54 Viettel Đặt mua
495 0961.00.9797   3,760,000 3,005,000 48 Viettel Đặt mua
496 0981.79.1515   3,130,000 2,500,000 46 Viettel Đặt mua
497 0981.78.1515   3,130,000 2,500,000 45 Viettel Đặt mua
498 0981.77.1515   3,130,000 2,500,000 44 Viettel Đặt mua
499 0981.75.1515   3,130,000 2,500,000 42 Viettel Đặt mua
500 0981.71.1515   3,130,000 2,500,000 38 Viettel Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Nam Anh

  Số sim: 098733...22

  Vào lúc: 10:40 28/05/2020

 • Trương Văn Kỳ

  Số sim: 088814...72

  Vào lúc: 10:39 28/05/2020

 • Lê Sy Khung

  Số sim: 098470...07

  Vào lúc: 10:29 28/05/2020

 • Lại Văn Thap

  Số sim: 098910...69

  Vào lúc: 10:07 28/05/2020

 • Nguyễn Văn Sự

  Số sim: 097923...69

  Vào lúc: 09:40 28/05/2020

 • Bùi văn lộc

  Số sim: 034816...88

  Vào lúc: 09:02 28/05/2020

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087
 
Huỳnh Hữu Khoa
Mình đã nhận được sim, dịch vụ rất chuyên nghiệp và nhanh, nếu có mua sim số đẹp lần sau tôi sẽ ủng hộ hộ công ty bạn, cảm ơn
Administrators Quản trị viên

@Huỳnh Hữu Khoa: Cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ mua sim bên em, Chúc anh vui vẻ

Phạm Ngọc Tân
Có được kiểm tra hàng trước khi trả tiền không ạ
Administrators Quản trị viên

hi @Phạm Ngọc Tân

Anh có quyền được kiểm tra sim và thông tin của mình trước khi tiến hành thanh toán ạ

Trân trọng!

Gầy
Em mua sim vina . Cầm cmt ra cửa hàng nói như nào để người ta cấp sim cho e ạ?
Đinh văn thanh
Ls đe đặt sim khi nhận nhỉ
Nguyễn Hữu Hùng
công ty kho sim có mua bán sim số đẹp tại hải phòng không nhỉ
Quản Trị Viên Quản trị viên

@Nguyễn Hữu Hùng Chào anh, hiện tại kho sim chuyên cung cấp sim số đẹp trên toàn quốc, giao sim miễn phí tận nhà, Anh muốn mua sim số dẹp tại Hải Phòng vui lòng liên hệ (028)38.888.999 để được hỗ trợ.

Trân trọng

Thanh
Có bán sim trả góp ko shpp
Administrators Quản trị viên

Chào anh, anh có thể chọn mua sim trả góp với lãi suất 0‰ tại đây

Thân mến.

Nguyễn văn Thông
Mình có sim 0987671672 muốn đổi lấy sim 0868851989 thì mình phải các thêm như nào
Nguyễn Minh
Tôi đã nhận được sim, tôi muốn ra cửa hàng Viettel để đăng ký thông tin có được không.
Quản Trị Viên Quản trị viên

Chào anh Nguyễn Minh anh có thể mang sim đến cửa hàng viettel gần nhất để được đăng ký, thông tin địa chỉ cửa hàng viettel xem tại đây

Thân gửi đến anh!

Nguyễn Quốc Hùng
Cần bán sim 09762.567.52 035.7777.423
Hồ văn cảnh
Mình đang bán Sđt này ai cần alo 0971060906