SIM NĂM SINH

Sim đầu số 089

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 089.888.1771   1,800,000 57 Mobifone Mua sim
2 0898.87.1100   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
3 0898.87.1551   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
4 089.888.4114   1,200,000 51 Mobifone Mua sim
5 0898.868.864   2,000,000 65 Mobifone Mua sim
6 0898.883.777   8,800,000 65 Mobifone Mua sim
7 0898.880.246   4,000,000 53 Mobifone Mua sim
8 0898.87.2121   800,000 46 Mobifone Mua sim
9 0898.87.1010   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
10 0898.87.0303   800,000 46 Mobifone Mua sim
11 0898.87.2323   800,000 50 Mobifone Mua sim
12 089.888.4994   1,200,000 67 Mobifone Mua sim
13 0898.87.3355   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
14 0898.87.0990   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
15 0898.870.246   800,000 52 Mobifone Mua sim
16 0898.879.888   25,000,000 73 Mobifone Mua sim
17 0898.86.9449   800,000 65 Mobifone Mua sim
18 089.888.1221   2,000,000 47 Mobifone Mua sim
19 0898.868.867   3,500,000 68 Mobifone Mua sim
20 0898.87.1313   800,000 48 Mobifone Mua sim
21 0898.87.0066   800,000 52 Mobifone Mua sim
22 089.888.1551   2,000,000 53 Mobifone Mua sim
23 0898.87.67.77   5,500,000 67 Mobifone Mua sim
24 0898.87.9449   800,000 66 Mobifone Mua sim
25 0898.87.3311   800,000 48 Mobifone Mua sim
26 089.888.3553   1,200,000 57 Mobifone Mua sim
27 0898.87.9900   800,000 58 Mobifone Mua sim
28 0898.869.777   5,500,000 69 Mobifone Mua sim
29 0898.87.9229   800,000 62 Mobifone Mua sim
30 0898.884.777   7,000,000 66 Mobifone Mua sim
31 0898.87.2020   1,000,000 44 Mobifone Mua sim
32 0898.87.2255   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
33 0898.87.2525   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
34 0898.86.9229   1,500,000 61 Mobifone Mua sim
35 089.888.0440   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
36 0898.87.9292   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
37 089.888.5775   1,200,000 65 Mobifone Mua sim
38 0898.87.9911   800,000 60 Mobifone Mua sim
39 089.888.3003   1,200,000 47 Mobifone Mua sim
40 0898.87.3003   800,000 46 Mobifone Mua sim
41 0898.87.2332   800,000 50 Mobifone Mua sim
42 0898.87.9191   1,500,000 60 Mobifone Mua sim
43 089.888.2442   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
44 0898.87.0440   800,000 48 Mobifone Mua sim
45 0898.86.9977   1,000,000 71 Mobifone Mua sim
46 0898.87.1133   1,000,000 48 Mobifone Mua sim
47 089.888.1441   1,200,000 51 Mobifone Mua sim
48 089.888.0330   1,500,000 47 Mobifone Mua sim
49 089.888.5445   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
50 0898.87.0055   800,000 50 Mobifone Mua sim
51 0898.87.0110   800,000 42 Mobifone Mua sim
52 0898.87.2244   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
53 0898.87.2442   800,000 52 Mobifone Mua sim
54 0898.868.865   3,000,000 66 Mobifone Mua sim
55 0898.86.9944   1,000,000 65 Mobifone Mua sim
56 0898.87.2662   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
57 0898.87.1515   1,200,000 52 Mobifone Mua sim
58 0898.878.999   30,000,000 75 Mobifone Mua sim
59 0898.87.2200   800,000 44 Mobifone Mua sim
60 0898.87.0404   1,000,000 48 Mobifone Mua sim
61 0898.87.47.77   2,500,000 65 Mobifone Mua sim
62 0898.87.1661   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
63 0898.87.0550   1,000,000 50 Mobifone Mua sim
64 0898.87.0077   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
65 089.888.5115   1,800,000 53 Mobifone Mua sim
66 0898.87.2772   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
67 089.888.4554   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
68 0898.87.9933   800,000 64 Mobifone Mua sim
69 0898.87.0330   800,000 46 Mobifone Mua sim
70 0898.87.1441   800,000 50 Mobifone Mua sim
71 0898.87.0202   800,000 44 Mobifone Mua sim
72 0898.87.3030   1,000,000 46 Mobifone Mua sim
73 0898.87.3300   800,000 46 Mobifone Mua sim
74 0898.87.2424   800,000 52 Mobifone Mua sim
75 0898.87.0101   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
76 089.888.4334   1,200,000 55 Mobifone Mua sim
77 0898.87.0220   800,000 44 Mobifone Mua sim
78 0898.87.0909   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
79 0898.87.1414   800,000 50 Mobifone Mua sim
80 0898.87.2277   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
81 0898.87.1771   800,000 56 Mobifone Mua sim
82 0898.86.8877   1,500,000 69 Mobifone Mua sim
83 089.888.0110   1,500,000 43 Mobifone Mua sim
84 0898.87.1001   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
85 089.888.4004   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
86 0898.87.3322   800,000 50 Mobifone Mua sim
87 0898.87.2552   800,000 54 Mobifone Mua sim
88 0898.87.9559   1,500,000 68 Mobifone Mua sim
89 0898.87.2992   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
90 0898.87.3232   800,000 50 Mobifone Mua sim
91 0898.87.0044   800,000 48 Mobifone Mua sim
92 0898.86.9955   1,500,000 67 Mobifone Mua sim
93 0898.87.3344   800,000 54 Mobifone Mua sim
94 089.888.2772   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
95 0898.87.1818   1,800,000 58 Mobifone Mua sim
96 089.888.0550   1,800,000 51 Mobifone Mua sim
97 0898.87.1221   1,000,000 46 Mobifone Mua sim
98 0898.87.9944   800,000 66 Mobifone Mua sim
99 0898.87.0606   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
100 0898.87.1919   1,800,000 60 Mobifone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087