SIM NĂM SINH

Sim đầu số 091 - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0911.03.09.82   1,850,000 33 Vinaphone Mua sim
202 0919.23.04.92   2,050,000 39 Vinaphone Mua sim
203 0916.14.07.94   1,575,000 41 Vinaphone Mua sim
204 0914.29.01.92   1,950,000 37 Vinaphone Mua sim
205 0916.900.224   581,000 33 Vinaphone Mua sim
206 0916.221.145   581,000 31 Vinaphone Mua sim
207 0917.11.03.87   2,000,000 37 Vinaphone Mua sim
208 0916.07.12.91   2,050,000 36 Vinaphone Mua sim
209 0919.26.07.97   1,575,000 50 Vinaphone Mua sim
210 0917.11.03.06   1,175,000 28 Vinaphone Mua sim
211 0911.06.06.80   2,050,000 31 Vinaphone Mua sim
212 0916.29.07.92   1,348,000 45 Vinaphone Mua sim
213 0914.474.050   588,000 34 Vinaphone Mua sim
214 0911.27.11.98   1,115,000 39 Vinaphone Mua sim
215 0914.282.440   581,000 34 Vinaphone Mua sim
216 0914.24.03.90   1,153,000 32 Vinaphone Mua sim
217 0912.405.029   588,000 32 Vinaphone Mua sim
218 0916.04.03.90   1,500,000 32 Vinaphone Mua sim
219 0916.474.544   581,000 44 Vinaphone Mua sim
220 0916.03.11.81   1,500,000 30 Vinaphone Mua sim
221 0919.810.449   588,000 45 Vinaphone Mua sim
222 0911.29.07.83   1,043,000 40 Vinaphone Mua sim
223 0919.783.157   588,000 50 Vinaphone Mua sim
224 0911.17.06.93   1,303,000 37 Vinaphone Mua sim
225 0916.03.11.90   1,500,000 30 Vinaphone Mua sim
226 0913.22.02.91   2,050,000 29 Vinaphone Mua sim
227 0919.14.10.94   2,050,000 38 Vinaphone Mua sim
228 0919.13.09.85   1,850,000 45 Vinaphone Mua sim
229 0913.745.845   2,200,000 46 Vinaphone Mua sim
230 0911.03.06.81   2,100,000 29 Vinaphone Mua sim
231 0916.10.12.99   1,850,000 38 Vinaphone Mua sim
232 0919.09.04.98   1,205,000 49 Vinaphone Mua sim
233 0916.616.808   2,000,000 45 Vinaphone Mua sim
234 0912.518.379   2,910,000 45 Vinaphone Mua sim
235 0912.06.05.02   1,950,000 25 Vinaphone Mua sim
236 0917.272.441   721,000 37 Vinaphone Mua sim
237 0917.29.12.73   1,500,000 41 Vinaphone Mua sim
238 0916.252.771   581,000 40 Vinaphone Mua sim
239 0917.474.200   581,000 34 Vinaphone Mua sim
240 0917.09.11.96   1,850,000 43 Vinaphone Mua sim
241 0911.07.07.14   1,205,000 30 Vinaphone Mua sim
242 0911.26.11.82   2,000,000 31 Vinaphone Mua sim
243 0918.782.068   854,000 49 Vinaphone Mua sim
244 0916.24.07.81   1,100,000 38 Vinaphone Mua sim
245 0915.811.020   581,000 27 Vinaphone Mua sim
246 0915.26.12.93   1,001,000 38 Vinaphone Mua sim
247 0911.06.10.97   1,500,000 34 Vinaphone Mua sim
248 0919.09.01.85   1,950,000 42 Vinaphone Mua sim
249 0911.631.068   854,000 35 Vinaphone Mua sim
250 0915.669.019   595,000 46 Vinaphone Mua sim
251 0914.25.01.73   1,340,000 32 Vinaphone Mua sim
252 0915.25.03.98   2,050,000 42 Vinaphone Mua sim
253 0915.28.05.93   1,153,000 42 Vinaphone Mua sim
254 0917.20.01.80   1,008,000 28 Vinaphone Mua sim
255 0914.27.12.97   1,280,000 42 Vinaphone Mua sim
256 0916.03.05.94   2,050,000 37 Vinaphone Mua sim
257 0916.01.09.80   1,650,000 34 Vinaphone Mua sim
258 0912.17.03.71   1,340,000 31 Vinaphone Mua sim
259 0915.11.05.87   1,950,000 37 Vinaphone Mua sim
260 0919.27.05.84   2,050,000 45 Vinaphone Mua sim
261 0913.24.10.97   2,050,000 36 Vinaphone Mua sim
262 0916.29.03.97   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
263 0917.25.05.99   2,050,000 47 Vinaphone Mua sim
264 0911.31.01.07   1,175,000 23 Vinaphone Mua sim
265 0917.14.12.94   2,100,000 38 Vinaphone Mua sim
266 0912.413.774   588,000 38 Vinaphone Mua sim
267 0914.25.02.91   1,043,000 33 Vinaphone Mua sim
268 0912.31.03.92   1,850,000 30 Vinaphone Mua sim
269 0916.27.03.95   1,190,000 42 Vinaphone Mua sim
270 0911.42.1992   6,400,000 38 Vinaphone Mua sim
271 0915.816.684   553,000 48 Vinaphone Mua sim
272 0915.23.08.95   1,160,000 42 Vinaphone Mua sim
273 0911.09.05.89   2,100,000 42 Vinaphone Mua sim
274 0911.31.10.91   2,050,000 26 Vinaphone Mua sim
275 0915.455.334   581,000 39 Vinaphone Mua sim
276 0915.554.001   581,000 30 Vinaphone Mua sim
277 0916.20.06.84   1,850,000 36 Vinaphone Mua sim
278 0912.27.04.94   2,100,000 38 Vinaphone Mua sim
279 0911.238.244   588,000 34 Vinaphone Mua sim
280 0917.52.777.1   588,000 46 Vinaphone Mua sim
281 0917.988.373   581,000 55 Vinaphone Mua sim
282 0915.25.07.94   1,303,000 42 Vinaphone Mua sim
283 0914.29.04.94   1,850,000 42 Vinaphone Mua sim
284 0911.15.09.97   2,050,000 42 Vinaphone Mua sim
285 0919.18.12.80   931,000 39 Vinaphone Mua sim
286 0914.27.10.96   1,850,000 39 Vinaphone Mua sim
287 0914.27.02.87   1,175,000 40 Vinaphone Mua sim
288 0911.16.12.87   1,650,000 36 Vinaphone Mua sim
289 0915.331.040   581,000 26 Vinaphone Mua sim
290 0917.21.06.97   1,160,000 42 Vinaphone Mua sim
291 0912.16.06.70   1,310,000 32 Vinaphone Mua sim
292 0917.13.02.87   1,575,000 38 Vinaphone Mua sim
293 0915.27.02.84   2,050,000 38 Vinaphone Mua sim
294 0911.25.09.87   2,050,000 42 Vinaphone Mua sim
295 0918.13.10.95   2,050,000 37 Vinaphone Mua sim
296 0917.19.07.96   1,160,000 49 Vinaphone Mua sim
297 0919.06.04.90   1,650,000 38 Vinaphone Mua sim
298 0911.06.05.81   1,575,000 31 Vinaphone Mua sim
299 0915.440.511   581,000 30 Vinaphone Mua sim
300 0911.07.06.90   1,500,000 33 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087