SIM NĂM SINH

Sim đầu số 0922

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0922.24.06.76   1,043,000 38 Vietnamobile Mua sim
2 0922.08.03.94   1,043,000 37 Vietnamobile Mua sim
3 0922221380   854,000 29 Vietnamobile Mua sim
4 092.224.1983   2,400,000 40 Vietnamobile Mua sim
5 0922.26.02.99   1,043,000 41 Vietnamobile Mua sim
6 0922153678   966,000 43 Vietnamobile Mua sim
7 0922.236.113   882,000 29 Vietnamobile Mua sim
8 0922225327   854,000 34 Vietnamobile Mua sim
9 0922.11.11.05   1,950,000 22 Vietnamobile Mua sim
10 0922.27.05.96   1,043,000 42 Vietnamobile Mua sim
11 0922.09.07.93   1,043,000 41 Vietnamobile Mua sim
12 0922.20.04.98   1,043,000 36 Vietnamobile Mua sim
13 0922224303   854,000 27 Vietnamobile Mua sim
14 0922226498   854,000 44 Vietnamobile Mua sim
15 0922.241.961   546,000 36 Vietnamobile Mua sim
16 0922.238.929   882,000 46 Vietnamobile Mua sim
17 0922.26.01.80   1,043,000 30 Vietnamobile Mua sim
18 0922.12.05.99   1,043,000 39 Vietnamobile Mua sim
19 0922.206.062   854,000 29 Vietnamobile Mua sim
20 0922227542   854,000 35 Vietnamobile Mua sim
21 0922.23.888.7   882,000 49 Vietnamobile Mua sim
22 0922077567   931,000 45 Vietnamobile Mua sim
23 0922.08.02.88   1,043,000 39 Vietnamobile Mua sim
24 0922.091.828   882,000 41 Vietnamobile Mua sim
25 0922.206.299   581,000 41 Vietnamobile Mua sim
26 0922.097.488   553,000 49 Vietnamobile Mua sim
27 0922.206.026   854,000 29 Vietnamobile Mua sim
28 0922251879   581,000 45 Vietnamobile Mua sim
29 0922228431   854,000 33 Vietnamobile Mua sim
30 0922227130   854,000 28 Vietnamobile Mua sim
31 0922149339   553,000 42 Vietnamobile Mua sim
32 0922149579   581,000 48 Vietnamobile Mua sim
33 0922.24.6556   553,000 41 Vietnamobile Mua sim
34 0922228449   854,000 42 Vietnamobile Mua sim
35 0922.08.03.93   1,043,000 36 Vietnamobile Mua sim
36 0922.12.04.84   1,043,000 32 Vietnamobile Mua sim
37 0922226450   854,000 32 Vietnamobile Mua sim
38 0922226209   854,000 34 Vietnamobile Mua sim
39 0922.24.06.87   1,043,000 40 Vietnamobile Mua sim
40 0922.22.08.70   854,000 32 Vietnamobile Mua sim
41 0922.198.108   854,000 40 Vietnamobile Mua sim
42 0922.21.02.78   1,043,000 33 Vietnamobile Mua sim
43 0922.25.21.25   854,000 30 Vietnamobile Mua sim
44 0922251678   966,000 42 Vietnamobile Mua sim
45 0922155368   651,000 41 Vietnamobile Mua sim
46 0922.21.05.99   1,043,000 39 Vietnamobile Mua sim
47 0922248278   854,000 44 Vietnamobile Mua sim
48 0922225628   854,000 38 Vietnamobile Mua sim
49 0922227113   854,000 29 Vietnamobile Mua sim
50 0922.266.206   854,000 35 Vietnamobile Mua sim
51 092.224.1997   1,950,000 45 Vietnamobile Mua sim
52 0922226418   854,000 36 Vietnamobile Mua sim
53 0922219679   616,000 47 Vietnamobile Mua sim
54 0922246386   805,000 42 Vietnamobile Mua sim
55 0922079123   777,000 35 Vietnamobile Mua sim
56 0922224970   854,000 37 Vietnamobile Mua sim
57 0922.22.03.52   854,000 27 Vietnamobile Mua sim
58 0922256783   2,200,000 44 Vietnamobile Mua sim
59 0922.149.799   581,000 52 Vietnamobile Mua sim
60 0922.22.05.30   854,000 25 Vietnamobile Mua sim
61 0922.25.08.90   1,043,000 37 Vietnamobile Mua sim
62 0922224511   854,000 28 Vietnamobile Mua sim
63 0922.26.01.00   1,043,000 22 Vietnamobile Mua sim
64 0922.23.03.77   1,043,000 35 Vietnamobile Mua sim
65 0922.21.04.39   777,000 32 Vietnamobile Mua sim
66 092.22.555.71   882,000 38 Vietnamobile Mua sim
67 092.224.1980   2,400,000 37 Vietnamobile Mua sim
68 0922219234   777,000 34 Vietnamobile Mua sim
69 0922149586   805,000 46 Vietnamobile Mua sim
70 0922.061.566   805,000 37 Vietnamobile Mua sim
71 0922.22.03.24   854,000 26 Vietnamobile Mua sim
72 0922224273   854,000 33 Vietnamobile Mua sim
73 092.224.1989   5,100,000 46 Vietnamobile Mua sim
74 0922.244.166   805,000 36 Vietnamobile Mua sim
75 0922.207.898   882,000 47 Vietnamobile Mua sim
76 0922096123   777,000 34 Vietnamobile Mua sim
77 0922221692   854,000 35 Vietnamobile Mua sim
78 0922267139   777,000 41 Vietnamobile Mua sim
79 0922099386   805,000 48 Vietnamobile Mua sim
80 0922069239   777,000 42 Vietnamobile Mua sim
81 0922.258.969   882,000 52 Vietnamobile Mua sim
82 0922.20.06.85   1,043,000 34 Vietnamobile Mua sim
83 0922.113.766   805,000 37 Vietnamobile Mua sim
84 0922208479   581,000 43 Vietnamobile Mua sim
85 0922217786   805,000 44 Vietnamobile Mua sim
86 0922.267.288   574,000 46 Vietnamobile Mua sim
87 092.224.1985   2,400,000 42 Vietnamobile Mua sim
88 0922.149.689   882,000 50 Vietnamobile Mua sim
89 0922.26.3993   1,008,000 45 Vietnamobile Mua sim
90 0922.26.08.28   882,000 39 Vietnamobile Mua sim
91 0922.603.222   1,350,000 28 Vietnamobile Mua sim
92 0922.587.222   1,250,000 39 Vietnamobile Mua sim
93 0922.593.222   1,650,000 36 Vietnamobile Mua sim
94 0922.430.222   1,050,000 26 Vietnamobile Mua sim
95 0922.605.222   1,350,000 30 Vietnamobile Mua sim
96 0922.477.222   1,250,000 37 Vietnamobile Mua sim
97 0922.457.222   1,050,000 35 Vietnamobile Mua sim
98 0922.601.222   1,650,000 26 Vietnamobile Mua sim
99 0922.448.222   1,250,000 35 Vietnamobile Mua sim
100 0922.598.222   1,650,000 41 Vietnamobile Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087