SIM NĂM SINH

Sim đầu số 0943

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0943.693.299   1,350,000 54 Vinaphone Mua sim
2 0943.609.599   1,350,000 54 Vinaphone Mua sim
3 094347.1699   1,350,000 52 Vinaphone Mua sim
4 0943.924.399   1,350,000 52 Vinaphone Mua sim
5 094356.1299   1,350,000 48 Vinaphone Mua sim
6 0943.04.6388   1,350,000 45 Vinaphone Mua sim
7 0943.389.389   65,000,000 56 Vinaphone Mua sim
8 0943.45.55.55   389,000,000 45 Vinaphone Mua sim
9 0943.98.98.88   48,000,000 66 Vinaphone Mua sim
10 0943.678.678   139,000,000 58 Vinaphone Mua sim
11 0943.15.8989   5,000,000 56 Vinaphone Mua sim
12 0943.07.06.92   940,000 40 Vinaphone Mua sim
13 0943.18.01.97   870,000 42 Vinaphone Mua sim
14 0943.26.05.94   940,000 42 Vinaphone Mua sim
15 0943.14.04.82   940,000 35 Vinaphone Mua sim
16 0943613345   800,000 38 Vinaphone Mua sim
17 094.365.2002   2,000,000 31 Vinaphone Mua sim
18 0943.05.12.78   940,000 39 Vinaphone Mua sim
19 0943.10.02.81   940,000 28 Vinaphone Mua sim
20 0943.31.01.95   940,000 35 Vinaphone Mua sim
21 094.355.1998   2,525,000 53 Vinaphone Mua sim
22 0943.25.07.83   870,000 41 Vinaphone Mua sim
23 0943.21.06.85   940,000 38 Vinaphone Mua sim
24 0943.229.985   800,000 51 Vinaphone Mua sim
25 0943.20.04.83   940,000 33 Vinaphone Mua sim
26 094.395.2013   1,200,000 36 Vinaphone Mua sim
27 0943.06.02.84   940,000 36 Vinaphone Mua sim
28 0943.27.09.02   800,000 36 Vinaphone Mua sim
29 0943560379   940,000 46 Vinaphone Mua sim
30 0943.05.02.86   1,010,000 37 Vinaphone Mua sim
31 0943487886   870,000 57 Vinaphone Mua sim
32 0943.03.08.96   940,000 42 Vinaphone Mua sim
33 0943.227.220   1,010,000 31 Vinaphone Mua sim
34 0943.559.551   1,010,000 46 Vinaphone Mua sim
35 0943.19.10.96   940,000 42 Vinaphone Mua sim
36 0943.06.04.83   940,000 37 Vinaphone Mua sim
37 0943618479   800,000 51 Vinaphone Mua sim
38 0943.17.03.81   940,000 36 Vinaphone Mua sim
39 0943667079   800,000 51 Vinaphone Mua sim
40 0943.114.453   800,000 34 Vinaphone Mua sim
41 0943.10.07.93   940,000 36 Vinaphone Mua sim
42 0943.477.268   940,000 50 Vinaphone Mua sim
43 0943422168   1,010,000 39 Vinaphone Mua sim
44 0943.27.02.81   940,000 36 Vinaphone Mua sim
45 0943.622.479   870,000 46 Vinaphone Mua sim
46 0943508268   940,000 45 Vinaphone Mua sim
47 0943.24.06.80   870,000 36 Vinaphone Mua sim
48 0943.08.00.40   800,000 28 Vinaphone Mua sim
49 0943544368   940,000 46 Vinaphone Mua sim
50 0943.16.07.91   940,000 40 Vinaphone Mua sim
51 0943.16.02.81   940,000 34 Vinaphone Mua sim
52 0943.05.10.94   940,000 35 Vinaphone Mua sim
53 0943.30.07.81   940,000 35 Vinaphone Mua sim
54 0943.28.06.84   870,000 44 Vinaphone Mua sim
55 0943.25.02.93   940,000 37 Vinaphone Mua sim
56 0943520568   870,000 42 Vinaphone Mua sim
57 0943530968   940,000 47 Vinaphone Mua sim
58 0943.12.03.96   940,000 37 Vinaphone Mua sim
59 0943774268   940,000 50 Vinaphone Mua sim
60 0943.994.403   800,000 45 Vinaphone Mua sim
61 0943173268   1,010,000 43 Vinaphone Mua sim
62 0943.07.12.80   940,000 34 Vinaphone Mua sim
63 0943387568   940,000 53 Vinaphone Mua sim
64 0943.25.05.81   940,000 37 Vinaphone Mua sim
65 0943.26.05.97   940,000 45 Vinaphone Mua sim
66 0943.74.96.96   1,200,000 57 Vinaphone Mua sim
67 0943.800.188   1,010,000 41 Vinaphone Mua sim
68 0943.661.663   2,000,000 44 Vinaphone Mua sim
69 0943634479   870,000 49 Vinaphone Mua sim
70 0943.29.01.82   940,000 38 Vinaphone Mua sim
71 0943.08.03.91   940,000 37 Vinaphone Mua sim
72 0943.06.12.80   940,000 33 Vinaphone Mua sim
73 0943.09.11.84   870,000 39 Vinaphone Mua sim
74 0943.02.05.84   940,000 35 Vinaphone Mua sim
75 0943.16.02.92   940,000 36 Vinaphone Mua sim
76 0943897379   940,000 59 Vinaphone Mua sim
77 0943.24.08.75   870,000 42 Vinaphone Mua sim
78 0943658939   870,000 56 Vinaphone Mua sim
79 0943.25.08.92   940,000 42 Vinaphone Mua sim
80 0943.27.05.92   940,000 41 Vinaphone Mua sim
81 0943.04.02.93   870,000 34 Vinaphone Mua sim
82 0943873179   940,000 51 Vinaphone Mua sim
83 0943.08.04.87   940,000 43 Vinaphone Mua sim
84 0943.07.02.92   1,350,000 36 Vinaphone Mua sim
85 0943.16.07.92   940,000 41 Vinaphone Mua sim
86 0943.13.05.84   940,000 37 Vinaphone Mua sim
87 0943890679   800,000 55 Vinaphone Mua sim
88 0943.07.03.92   940,000 37 Vinaphone Mua sim
89 0943.167.897   800,000 54 Vinaphone Mua sim
90 0943.16.01.92   940,000 35 Vinaphone Mua sim
91 0943.70.86.79   1,010,000 53 Vinaphone Mua sim
92 0943.26.02.90   940,000 35 Vinaphone Mua sim
93 0943614279   870,000 45 Vinaphone Mua sim
94 0943.21.02.81   940,000 30 Vinaphone Mua sim
95 0943108739   800,000 44 Vinaphone Mua sim
96 0943597786   800,000 58 Vinaphone Mua sim
97 0943824379   940,000 49 Vinaphone Mua sim
98 0943.25.03.94   940,000 39 Vinaphone Mua sim
99 0943.06.08.80   1,775,000 38 Vinaphone Mua sim
100 0943.25.06.87   940,000 44 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087