SIM NĂM SINH

Sim đầu số 094 - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0941157468   870,000 45 Vinaphone Mua sim
102 0945.996.887   940,000 65 Vinaphone Mua sim
103 0942.12.03.98   940,000 38 Vinaphone Mua sim
104 0946.15.12.98   870,000 45 Vinaphone Mua sim
105 0948.06.01.92   940,000 39 Vinaphone Mua sim
106 0948.19.06.87   940,000 52 Vinaphone Mua sim
107 0949652179   940,000 52 Vinaphone Mua sim
108 094.365.2002   2,000,000 31 Vinaphone Mua sim
109 0944.14.05.87   940,000 42 Vinaphone Mua sim
110 0949.07.01.84   940,000 42 Vinaphone Mua sim
111 0947.09.04.83   940,000 44 Vinaphone Mua sim
112 0949297868   1,200,000 62 Vinaphone Mua sim
113 0946.358.568   1,010,000 54 Vinaphone Mua sim
114 0946.442.000   1,775,000 29 Vinaphone Mua sim
115 0942.818.090   1,200,000 41 Vinaphone Mua sim
116 0946434686   2,525,000 50 Vinaphone Mua sim
117 0949.510.879   940,000 52 Vinaphone Mua sim
118 0948.22.11.74   800,000 38 Vinaphone Mua sim
119 0946021886   870,000 44 Vinaphone Mua sim
120 0944.31.06.80   940,000 35 Vinaphone Mua sim
121 0947.09.05.80   870,000 42 Vinaphone Mua sim
122 0944148479   940,000 50 Vinaphone Mua sim
123 0944106268   870,000 40 Vinaphone Mua sim
124 0949.07.07.84   1,350,000 48 Vinaphone Mua sim
125 0944.053.568   1,010,000 44 Vinaphone Mua sim
126 0947.03.10.85   940,000 37 Vinaphone Mua sim
127 0944302579   940,000 43 Vinaphone Mua sim
128 0944.867.914   800,000 52 Vinaphone Mua sim
129 0946.03.04.82   940,000 36 Vinaphone Mua sim
130 0947.22.01.82   940,000 35 Vinaphone Mua sim
131 0943175879   940,000 53 Vinaphone Mua sim
132 0946.06.01.31   870,000 30 Vinaphone Mua sim
133 0942.886.691   800,000 53 Vinaphone Mua sim
134 0948.13.06.81   940,000 40 Vinaphone Mua sim
135 0944.29.06.81   940,000 43 Vinaphone Mua sim
136 0948.27.03.97   940,000 49 Vinaphone Mua sim
137 0948609879   940,000 60 Vinaphone Mua sim
138 0945.894.468   870,000 57 Vinaphone Mua sim
139 0941950886   1,010,000 50 Vinaphone Mua sim
140 0945.05.12.98   940,000 43 Vinaphone Mua sim
141 0943704868   940,000 49 Vinaphone Mua sim
142 0948.04.01.82   940,000 36 Vinaphone Mua sim
143 0947.231.479   870,000 46 Vinaphone Mua sim
144 0941489679   870,000 57 Vinaphone Mua sim
145 0949064579   940,000 53 Vinaphone Mua sim
146 0946.258.768   800,000 55 Vinaphone Mua sim
147 0947.12.01.93   940,000 36 Vinaphone Mua sim
148 0944935768   870,000 55 Vinaphone Mua sim
149 0949.86.06.56   800,000 53 Vinaphone Mua sim
150 0943597786   800,000 58 Vinaphone Mua sim
151 0942815686   1,200,000 49 Vinaphone Mua sim
152 0941.09.04.97   940,000 43 Vinaphone Mua sim
153 0948.26.04.87   940,000 48 Vinaphone Mua sim
154 0946387168   1,010,000 52 Vinaphone Mua sim
155 0946.98.4004   1,010,000 44 Vinaphone Mua sim
156 0948928279   940,000 58 Vinaphone Mua sim
157 0942074986   800,000 49 Vinaphone Mua sim
158 0941.24.1981   1,775,000 39 Vinaphone Mua sim
159 0943044379   940,000 43 Vinaphone Mua sim
160 0944.31.05.98   940,000 43 Vinaphone Mua sim
161 0948376479   870,000 57 Vinaphone Mua sim
162 0942.29.04.84   940,000 42 Vinaphone Mua sim
163 0941954886   1,010,000 54 Vinaphone Mua sim
164 0945661679   940,000 53 Vinaphone Mua sim
165 0945996978   940,000 66 Vinaphone Mua sim
166 0943.19.10.96   940,000 42 Vinaphone Mua sim
167 0946.09.06.91   1,010,000 44 Vinaphone Mua sim
168 0947675379   940,000 57 Vinaphone Mua sim
169 0943.31.01.07   800,000 28 Vinaphone Mua sim
170 0948801479   870,000 50 Vinaphone Mua sim
171 0947.07.05.82   940,000 42 Vinaphone Mua sim
172 0949.28.05.98   870,000 54 Vinaphone Mua sim
173 0946.500.388   870,000 43 Vinaphone Mua sim
174 0943.07.08.14   800,000 36 Vinaphone Mua sim
175 0946.09.02.80   870,000 38 Vinaphone Mua sim
176 0941308768   800,000 46 Vinaphone Mua sim
177 0949073686   1,080,000 52 Vinaphone Mua sim
178 0949.21.09.81   940,000 43 Vinaphone Mua sim
179 0943.02.02.98   1,010,000 37 Vinaphone Mua sim
180 0943.24.01.83   870,000 34 Vinaphone Mua sim
181 0948624739   800,000 52 Vinaphone Mua sim
182 0942.16.12.01   800,000 26 Vinaphone Mua sim
183 0944.03.12.85   940,000 36 Vinaphone Mua sim
184 0946.31.01.94   870,000 37 Vinaphone Mua sim
185 0947.352.879   940,000 54 Vinaphone Mua sim
186 0947.601.068   800,000 41 Vinaphone Mua sim
187 0943618479   800,000 51 Vinaphone Mua sim
188 0942430345   870,000 34 Vinaphone Mua sim
189 0945.29.07.98   940,000 53 Vinaphone Mua sim
190 0942518879   940,000 53 Vinaphone Mua sim
191 0945.18.01.96   940,000 43 Vinaphone Mua sim
192 0949.21.04.81   870,000 38 Vinaphone Mua sim
193 0941.558.955   940,000 51 Vinaphone Mua sim
194 0948946568   940,000 59 Vinaphone Mua sim
195 0943430768   800,000 44 Vinaphone Mua sim
196 0943252479   870,000 45 Vinaphone Mua sim
197 0948729179   940,000 56 Vinaphone Mua sim
198 0944391568   1,010,000 49 Vinaphone Mua sim
199 0949.24.04.82   940,000 42 Vinaphone Mua sim
200 0944.168.684   800,000 50 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087