TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim đầu số 0961

Lọc theo:
STT SIM SỐ ĐẸP GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 0961.833.969 2,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
2 0961188.358 1,725,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
3 0961.525.515 2,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
4 0961.485.030 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
5 0961.730.060 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
6 0961.613.554 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
7 0961.503.433 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
8 0961.715.002 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
9 0961.173.464 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
10 0961.582.505 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
11 0961.429.118 730,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
12 0961.90.8887 870,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
13 0961.472.569 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
14 0961.129.069 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
15 0961.598.859 1,800,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
16 0961.99.4040 1,278,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
17 0961.96.4040 1,278,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
18 0961.91.4040 1,278,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
19 0961.88.4040 1,278,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
20 0961.86.4040 1,278,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
21 0961.85.4040 1,278,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
22 0961.83.4040 1,278,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
23 0961.81.4040 1,278,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
24 0961.77.4040 1,803,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
25 0961.66.4040 1,803,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
26 0961.61.4040 1,803,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
27 0961.55.4040 1,803,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
28 0961.44.4040 1,803,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
29 0961.33.4040 1,803,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
30 0961.23.4040 1,803,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
31 0961.22.4040 1,803,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
32 0961.16.4040 1,803,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
33 0961.23.6464 1,953,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
34 0961.16.6464 1,953,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
35 0961.11.6464 1,953,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
36 0961.99.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
37 0961.98.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
38 0961.96.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
39 0961.93.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
40 0961.91.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
41 0961.89.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
42 0961.85.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
43 0961.83.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
44 0961.81.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
45 0961.77.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
46 0961.71.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
47 0961.66.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
48 0961.51.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
49 0961.44.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
50 0961.33.0303 1,953,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
51 0961.31.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
52 0961.30.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
53 0961.22.0303 1,953,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
54 0961.21.0303 1,953,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
55 0961.16.0303 1,953,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
56 0961.15.0303 1,653,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
57 0961.98.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
58 0961.91.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
59 0961.85.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
60 0961.83.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
61 0961.81.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
62 0961.77.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
63 0961.71.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
64 0961.68.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
65 0961.55.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
66 0961.51.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
67 0961.44.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
68 0961.33.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
69 0961.31.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
70 0961.22.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
71 0961.21.0606 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
72 0961.98.2727 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
73 0961.97.2727 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
74 0961.91.2727 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
75 0961.85.2727 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
76 0961.81.2727 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
77 0961.71.2727 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
78 0961.51.2727 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
79 0961.44.2727 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
80 0961.33.2727 2,853,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
81 0961.99.3030 2,478,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
82 0961.98.3030 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
83 0961.96.3030 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
84 0961.91.3030 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
85 0961.86.3030 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
86 0961.85.3030 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
87 0961.83.3030 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
88 0961.81.3030 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
89 0961.80.3030 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
90 0961.77.3030 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
91 0961.71.3030 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
92 0961.68.3030 2,403,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
93 0961.66.3030 4,200,000 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
94 0961.61.3030 4,200,000 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
95 0961.55.3030 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
96 0961.51.3030 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
97 0961.44.3030 1,728,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
98 0961.31.3030 2,403,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
99 0961.23.3030 2,403,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
100 0961.22.3030 2,403,750 Viettel Sim lặp kép Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Góp ý, khiếu nại

SIM KHUYẾN MÃI

Đơn Hàng Mới

 • Nfuyên văn phúc
    Số sim: 096377...77
    Vào lúc: 09:58 18/08/2019
 • Văn Giang
    Số sim: 090675...59
    Vào lúc: 07:48 18/08/2019
 • Nguyen Cong Truong
    Số sim: 077505...89
    Vào lúc: 06:54 18/08/2019
 • Nguyen Cong Truong
    Số sim: 077505...89
    Vào lúc: 06:50 18/08/2019
 • Mr. Phat
    Số sim: 094363...77
    Vào lúc: 06:11 18/08/2019
 • Mr. Phat
    Số sim: 094144...23
    Vào lúc: 06:08 18/08/2019

Khi nói đến các nhà mạng hoạt động nổi bật trên thị trường công nghệ Việt Nam không thể không nhắc đến nhà mạng Viettel. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này thì đây được coi là một nhà mạng tiềm năng với thị phần khách hàng vô cùng đông đảo.

Nhân tố nào đã giúp họ tạo nên sức hút lớn đối với khách hàng. Nếu bạn đang muốn sở hữu một sim đầu số đẹp, thì việc lựa chọn sim đầu số 0961 là một gợi ý không tồi. Để hiểu hơn về sản phẩm này, bạn hãy tham khảo những chia sẽ của chúng tôi trong bài viết dưới đây nhé!

Danh mục bài viết

 1. Sim đầu số 0961 của nhà mạng nào?
 2. Ý nghĩa sim đầu số 0961 bạn nên biết
 3. Bạn có nên sở hữu sim đầu số 0961.
 4. Địa chỉ cung cấp sim đầu số 0961 bạn nên biết.

Địa chỉ cung cấp sim đầu số 0961 uy tín cho mọi khách hàng

Sim đầu số 0961 của nhà mạng nào

Được sự cho phép của bộ thông tin và truyền thông, năm 2015, nhà mạng Viettel đã được cung cấp thêm 3 đầu số mới nữa là 0961, 0971 và đầu số 0981. Như thế, đến thời điểm hiện tại, nhà mạng này đã sở hữu 12 mã mạng di động, trở thành kho sim lớn nhất trong cả nước với con số vô cùng ấn tượng mà nhà mạng nào cũng ao ước với 87 triệu số cung cấp cho khách hàng.

Trong rất nhiều sim đầu số đẹp đã được khách hàng lựa chọn, có tới 27 triệu số 10 chữ số và 60 triệu số có 11 chữ số. Nếu so sánh, ta có thế thấy rằng, Viettel đang được sự tín nhiệm của đông đảo khách hàng và hi vọng trong tương lai nhà mạng này tiếp tục mở rộng hơn nữa lòng tin của mình đối với thị trường trong nước và quốc tế.

Sim đầu số 0961 của nhà mạng nào? Mách bạn đó là sản phẩm mới ra lò vào năm 2015 của nhà mạng Viettel nhé! Với tư cách là một doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực viễn thông, việc sở hữu một kho sim số lớn là điều đương nhiên và rất cần thiết.

Ngoài ra, chất lượng dịch vụ cũng là nhân tố hấp dẫn của nhà mạng này đối với đông đảo khách hàng. Nếu bạn còn phân vân và nghi ngại, hãy thử trải nghiệm cùng dòng sim đầu số 0961 đẹp, tôi tin bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với những gì mà nó mang lại.

Sim đầu số 0961 của nhà mạng Viettel

Ý nghĩa của sim đầu số 0961 bạn nên biết

Bạn cũng biết rằng, nhà mạng Viettel là một nhà mạng lớn với kho sim số khổng lồ. Trước sức cạnh tranh quyết liệt của các nhà mạng khác, nó đã không ngừng cải tiến, nghiên cứu và cho ra đời những sim đầu số đẹp đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng như thị hiếu của khách hàng.

Sim đầu số 0961 là sản phẩm tinh thần mới được tung ra và ngay lập tức đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Doanh số bán ra tăng lên nhanh chóng, đối tượng khách hàng được mở rộng không ngừng, điều đó cho thấy sản phẩm này thực sự đáp ứng được sự trông đợi của nhiều người.

Vậy, bạn có biết vì sao sim đầu số 0961 giá rẻ lại hút khách hay không? Đơn giản vì nó mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, sẽ mang đến cho chủ nhân nhiều may mắn, tài lộc trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Ý nghĩa các con số trong sim đầu số 0961

Sim đầu số 0961 giá rẻ bao gồm 4 chữ số 0, 9, 6, 1. Mỗi con số mang một ý nghĩa riêng và được nhà mạng tính toán kỹ càng, khoa học trước khi lựa chọn nó vào trong sản phẩm mang tính chiến lược của mình.

Số 0: trong quan điểm của nhiều người hàm chỉ sự trắng tay, không có gì cả, là con số kiêng mà bạn không nên chọn. Trên thực tế, xét về mặt phong thủy thì con số này lại rất đáng lựa chọn.

Số 0 có cấu trúc là một vòng tròn kép kín cho thấy sự trọn vẹn, đủ đầy của gia chủ. Nó mang đến cho bạn một khởi đầu vô cùng thuận lợi và một sự phát triển thuận chiều mát mái cả trong suốt chặng đường khởi nhiệp.

Trong quan điểm của phật pháp, số 0 mang trong mình vẻ đẹp tối thượng, cho đỉnh cao của sự tu hành đắc đạo, con người đã đạt đến đỉnh cao của sự cảnh giới, không còn bận lòng vì những ganh ghét, tỵ nạnh của thói đời, có thể sống thảnh thơi, an nhàn vô lo vô nghĩ.

Số 9 trong dãy số này được coi là con số quyền lực không chỉ vì nó là con số lớn nhất trong dãy số tự nhiên mà nó còn là con số tượng trưng cho quyền lực, cho cuộc sống giàu sang, phú quý của giới quý tộc ngày xưa. Nó còn mang ý nghĩa cho sự trường tồn vĩnh cửu, cho sức sống lâu bền, bất diệt của con người.

Với ý nghĩa đó, số 9 được coi là con số may mắn nên lựa chọn. Con số này sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống hạnh phúc bền lâu, một sự nghiệp thăng tiến bền vững.

Số 6 theo quan điểm của người Trung Quốc thì đó là con số mang ý nghĩa đem đến cho chủ nhân những vận may về tiền bạc, đó là con số lộc. Nếu quan sát về mặt cấu trúc, số 6 được tạo nên từ hai nét thiết kế theo chiều hướng từ trên xuống dưới giống như hình chiếc kèn loe ra ở phía dưới.

Cuộc đời mỗi con người nếu ví như số 6, nghĩa rằng làm ăn càng ngày càng tấn tới, càng phát đạt, của cải ngày càng nhiều. Nét cong ôm vào phía trong muốn hàm nghĩa tài lộc sẽ tuôn vào nhà ngày một nhiều hơn. Vì thế, sim càng nhiều số 6 bạn càng nên lựa chọn vì nó mang ý nghĩa phát tài phát lộc.

Chữ số 1 cuối cùng trong sim đầu số 0961 đẹp này có cách phát âm giống từ danh vọng. Đây là con số thể hiện cá tính độc lập, nghị lực vươn lên không ngừng nhưng cũng có thể mang ý nghĩa chỉ sợ cô đơn, cô quạnh.

Xét trên một khía cạnh khác, số 1 được coi là con số duy nhất có sự liên kết với mệnh thủy, tượng trưng cho nghị lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, những chướng ngại trên con đường đi tới thành công.

Điều này cho thấy số 1 cũng là con số nên chọn, nhất là đối với những người đang tìm cách tạo dựng sự nghiệp. Nó giống như một nguồn động viên, khích lệ tinh thần để gia chủ vững vàng hơn trước những khó khăn thử thách để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Sim đầu số 0961 mang tài lộc đến cho gia chủ

Như vậy, mỗi con số trong đầu số nói trên đều mang những ý nghĩa tốt đẹp, có thể mang đến cho chủ nhân nhiều điều thuận lợi và may mắn trong con đường công danh, sự nghiệp cũng như trong cuộc sống đời thường. Nó không đơn thuần là những con số khô khan, vô trị vô giác như nhiều người vẫn nghĩ. Nó có số phận và vận mệnh riêng gắn với cuộc đời và số phận của gia chủ.

Với những chia sẽ nói trên, bạn đã biết sim đầu số 0961 có ý nghĩa như thế nào và có phù hợp với bản mệnh của mình hay không? Hi vọng bạn sẽ chọn được cho mình một sim số đẹp, hài lòng nhất để có thể mang vận may đến cho cuộc đời.

Bạn có nên sở hữu sim đầu số 0961                                

Sim đầu số 0961, sản phẩm hoàn hảo cho sự lựa chọn của bạn

Khi nhà mạng Viettel vừa tung sim số đẹp viettel với đầu số 0961 ra thị trường, ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực của đông đảo khách hàng. Bên cạnh đó, cũng rất nhiều khách hàng đang còn phân vân, lưỡng lự không biết có nên sở hữu sim đầu số này hay không?

Có nhiêu lý do để bạn nên lựa chon sim đầu số này nhé! Trước hết, sim đầu số 0961 đẹp là sản phẩm của nhà mạng Viettel, một nhà mạng tiềm năng nhất trên thị trường viễn thông Việt Nam hiện nay với số lượng kho sim khổng lồ, được nhiều người tin dùng. Điều này cho thấy, họ là một đơn vị kinh doanh uy tín, lâu năm nên chắc chắn sản phẩm sim số của họ cũng sẽ đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng.

Điều quan trọng nữa là giá cước không ngừng được điều chỉnh thấp nhất để mang lại lợi ích cho khách hàng nhất là cước gọi nội mang vô cùng hấp dẫn. Nếu ai từng dùng sim số của Viettel sẽ biết rằng, đây là một nhà mạng thường xuyên có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng hàng tháng. Chẳng hạn khuyến mãi thẻ cào, miễn phí cuộc gọi nội mạng, dịch vụ ứng thêm tài khoản...

Cùng với đó là các chính sách chăm sóc khách hàng vô cùng tận tình, chu đáo. Mọi thắc mắc của bạn về sản phẩm hay các gói cước của mình đều được nhà mạng tư vấn một cách tận tình nhất. Nếu bạn gặp trục trặc về đường mạng, chỉ cần nhấc máy lên gọi đến tổng đài là nhân viên sẽ có mặt ngay để hỗ trợ khách hàng và khắc phục sự cố.

Rõ ràng, với sản phẩm sim đầu số 0961 nói riêng và các sim đầu số khác nói chung của nhà mạng Viettel đều là những sản phẩm chất lương đáng để bạn tin dùng. Còn chần chờ gì nữa mà không sở hữu ngay một sim đầu số đẹp của nhà mạng này. Chúng tôi luôn hân hạnh bên bạn và lấy lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

Địa chỉ cung cấp sim đầu số 0961 bạn nên biết

Để có được một sản phẩm hàng hóa chất lượng, bạn cần tìm đến những nhà sản xuất và phân phối uy tín, được kiểm nghiệm của các cơ quan chức năng. Hiện nay trên thị trường, để thu hút khách hàng, rất nhiều nhà sản xuất, các đơn vị kinh doanh đã đưa ra nhiều chiêu trò để qua mắt khách hàng không loại trừ phạm trù sim số. Vậy, để có được một sản phẩm sim đầu số 0961 đẹp, bạn cần đến những địa chỉ uy tín nhất.

Sim đầu số 0961 phong phú cho bạn thoải mái lựa chọn

Mách bạn khosim.com là địa chỉ cung cấp sim uy tín hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Đến với chúng tôi, bạn sẽ thoải mái lựa chọn các loại sim đầu số 0961 đẹp. Với những khách hàng tiềm năng, chúng tôi có thể mang đến bạn những sản phẩm vô cùng đẳng cấp nếu muốn. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, tận tình và chuyên nghiệp để giải đáp một cách tốt nhất những thắc mắc của bạn. Ngoài ra, sản phẩm của chúng tôi khi đến với khách hàng luôn được kiểm định, được niêm yết giá cả rõ ràng. Đến với khosim.com bạn hoàn toàn yên tâm và tin tưởng.

 

 

(028)38.888.999
Chat tư vấn
DMCA.com Protection Status