TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim đầu số 0966

Lọc theo:
STT SIM SỐ ĐẸP GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 0966.371.381 2,475,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
2 0966.749.550 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
3 0966.531.202 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
4 0966.349.011 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
5 0966.618.200 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
6 0966.017.644 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
7 0966.790.256 695,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
8 0966.968.346 695,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
9 0966.482.786 870,000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
10 0966.20.4664 800,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
11 0966.41.0220 940,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
12 0966.39.0770 940,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
13 0966.80.4114 800,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
14 0966.363.815 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
15 0966.536.008 660,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
16 0966.00.3434 4,600,000 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
17 0966.666.297 12,800,000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
18 0966.628.789 18,000,000 Viettel Sim tiến lên Đặt mua
19 0966.11.5789 15,000,000 Viettel Sim tiến lên Đặt mua
20 0966.89.0005 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
21 0966.88.99.64 2,560,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
22 0966.88.99.57 2,560,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
23 0966.88.99.54 2,560,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
24 0966.88.99.50 2,560,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
25 0966.88.99.46 2,560,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
26 0966.88.99.40 2,560,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
27 0966.88.99.21 2,560,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
28 0966.88.99.05 2,560,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
29 0966.88.98.94 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
30 0966.889.880 3,330,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
31 0966.88.97.96 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
32 0966.88.97.95 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
33 0966.88.97.93 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
34 0966.88.97.91 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
35 0966.88.97.90 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
36 0966.889.787 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
37 0966.889.774 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
38 0966.889.770 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
39 0966.889.757 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
40 0966.889.747 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
41 0966.889.717 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
42 0966.88.96.92 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
43 0966.889.676 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
44 0966.889.664 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
45 0966.889.660 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
46 0966.889.646 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
47 0966.88.95.93 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
48 0966.88.95.92 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
49 0966.889.554 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
50 0966.889.551 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
51 0966.889.550 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
52 0966.889.505 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
53 0966.88.94.98 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
54 0966.88.94.97 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
55 0966.88.94.92 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
56 0966.88.94.91 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
57 0966.889.474 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
58 0966.889.464 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
59 0966.889.454 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
60 0966.889.404 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
61 0966.88.93.92 1,220,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
62 0966.889.357 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
63 0966.889.337 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
64 0966.889.334 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
65 0966.889.330 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
66 0966.889.323 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
67 0966.889.303 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
68 0966.889.300 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
69 0966.88.92.97 1,220,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
70 0966.88.92.91 1,220,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
71 0966.88.92.90 1,220,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
72 0966.889.272 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
73 0966.889.262 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
74 0966.889.255 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
75 0966.889.232 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
76 0966.889.220 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
77 0966.889.202 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
78 0966.889.200 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
79 0966.88.91.90 1,220,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
80 0966.889.167 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
81 0966.889.161 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
82 0966.889.137 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
83 0966.889.122 1,010,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
84 0966.889.121 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
85 0966.889.114 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
86 0966.889.101 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
87 0966.88.90.95 1,290,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
88 0966.88.90.94 1,290,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
89 0966.88.90.93 1,290,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
90 0966.889.040 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
91 0966.889.033 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
92 0966.889.011 1,080,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
93 0966.889.005 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
94 0966.889.004 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
95 0966.889.002 1,150,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
96 0966.8889.73 1,650,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
97 0966.8889.71 1,650,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
98 0966.8889.53 1,650,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
99 0966.8889.48 1,650,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
100 0966.8889.47 1,650,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Góp ý, khiếu nại

SIM KHUYẾN MÃI

Đơn Hàng Mới

 • Vũ Văn Nhậm
    Số sim: 077999...68
    Vào lúc: 08:31 19/08/2019
 • kjh
    Số sim: 096861...77
    Vào lúc: 06:13 19/08/2019
 • kh
    Số sim: 091261...77
    Vào lúc: 06:09 19/08/2019
 • Nguyễn bá thơm
    Số sim: 093133...11
    Vào lúc: 05:32 19/08/2019
 • Nguyen Khac Dung
    Số sim: 078597...79
    Vào lúc: 05:31 19/08/2019
 • NGuyễn ngọc thưởng
    Số sim: 097868...94
    Vào lúc: 05:21 19/08/2019

Trong số rất nhiều nhà mạng hoạt động trên thị trường Việt Nam hiện nay, Viettel luôn được đánh giá là một nhà mạng tiềm năng và có nhiều đóng góp to lớn đối với sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ.

Để không ngừng nâng cao tầm ảnh hưởng và sức cạnh tranh trên thị trường, nhà mạng này không ngừng tung ra nhiều sim đầu số đẹp để đáp ứng thị khiếu khách hàng. Sim đầu số 0966 được coi là một con bài chiến lược đã góp phần giúp nhà mạng này tăng cao doanh số bán hàng.

Danh mục bài viết

 1. Sim đầu số 0966 của nhà mạng nào?
 2. Ý nghĩa của sim đầu số 0966 bạn nên biết
 3. Vì sao bạn nên sở hữu sim đầu số 0966
 4. Khi lựa chọn sim đầu số 0966 bạn cần lưu ý điều gì?

Địa chỉ cung cấp sim đầu số 0966 uy tín cho khách hàng

Sim đầu số 0966 của nhà mạng nào? 

Sim đầu số 0966 của nhà mạng nào? Đó là sản phẩm mở rộng của đầu số 096 mà nhà mạng Viettel đã tung ra thị trường. Đại gia đình đầu số này bao gồm nhiều thành viên như  0960, 0961, 0962,  0963, 096421, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969. Trong đó sim đầu số 0966 được đánh giá là một sim số đẹp, có ý nghĩa về mặt phong thủy.

Như thế có thể thấy rằng, cùng với các dịch vụ chăm sóc khách hàng ấn tượng, Viettel đang tìm cách thu hút người dùng bằng cách cho ra đời hệ thống sim số đa dạng. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà mạng này đang sở hữu số lượng thuê bao khủng nhất trên thị trường viễn thông Việt Nam với tổng số 27 triệu đầu số thuê bao và là một trong 15 tập đoàn viễn thông mạnh nhất trên thế giới.

Cùng với việc mở rộng thị trường trong nước, hiện nay Viettel đã có mặt trên thị trường 9 nước bạn và đang đẩy mạnh chiến dịch vươn ra biển lớn bằng các những kế hoạch dài hạn trong đó có việc nghiên cứu và cho ra đời nhiều sim đầu số đẹp.

Sim đầu số 0966 của nhà mạngViettel

Sự xuất hiện của sim đầu số 0966 đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng và mang lại doanh thu lớn cho nhà mạng Viettel. Chúng ta hi vọng trong thời gian tới, nhiều siêu phẩm sim số đẹp sẽ được đưa ra trình làng để đáp ứng được kỳ vọng của nhiều khách hàng nhất là những khách hàng tiềm năng.

Ý nghĩa của sim đầu số 0966 bạn nên biết

Khi chọn mua một sản phẩm sim số cho mình, bạn thường quan tâm xem sim đầu số đó có ý nghĩa như thế nào,có phù hợp với bản mệnh hay không? Đây là điều hết sức quan trọng nhé vì số không chỉ đơn thuần là để chỉ số lượng, khô khan mà thực tế số có ý nghĩa tượng trưng và gắn với vận mệnh của gia chủ.

Điều này cũng có nghĩa rằng, khi chọn sim đầu số 0966 nói riêng và sim đầu số khác nói chung, bạn không được phép chọn qua loa, đại khái mà phải có sự cân nhắc kỹ càng, tính đến nhiều yếu tố liên quan nhất là yếu tố phong thủy.

Có rất nhiều lý do để bạn quan tâm khi chọn mua sim đầu số 0966, trước hết hãy tìm hiểu ý nghĩa của sim đầu số này nhé!

Sim đầu số 0966, ý nghĩa trong từng con số

Đầu tiên là số 0 đứng đầu trong dãy số 0, 9, 6, 6. Trong quan điểm của nhiểu người, số 0 là con số không nên chọn, vì nó hàm nghĩa cho sự trắng tay, không có gì có, cho một khởi đầu thật khó khăn, gian khổ. Thưc tế, theo quan điểm phong thủy đây lại là con số đẹp.

Xét về mặt cấu trúc, số 0 là mộ vòng tròn khép kín tượng trưng cho sự đủ đầy, trọn vẹn. Số 0 trong quan điểm phật pháp lại là con số mang vẻ đẹp tối thượng, đạt đến cảnh giới của kiếp tu hành đắc đạo, khi mà con người không còn phải lo nghĩ về những gánh nặng của cuộc đời để sống thật an nhàn và thanh thản.

Số 9 là con số vua, con số lớn nhất trong dãy số tự nhiên, là con số tượng trưng cho sự giàu sang, quyền lực của các gia đình quý tộc xưa kia. Trong văn hóa dân gian của người Việt, con số này gắn liền với những câu chuyện kể vô cùng ý nghĩa như câu chuyện sơn tinh thủy tinh với thánh lễ thách cưới là voi 9 ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

Số 9 còn mang ý nghĩa cho sự trường tồn vĩnh cửu, cho sức sống bất diệt cùng thời gian của các giá trị chân thiện mỹ trong cuộc đời, cho sự phát triển bền vững đối với tiền đồ của gia chủ. Có thể thấy rằng đây là con số đẹp nên chọn và nó thường xuất hiện trong các sim số VIP được nhiều đại gia yêu thích.

Số 6 là con số mang vẻ đẹp toàn diện nhất và được nhiều người đánh giá cao. Lý do của điều này vì số 6 có cách phát âm giống với chữ lộc có ý nghĩa giúp chủ nhân thuận buồm xuôi gió, làm ăn thuận lợi, thu hút nhiều tài lộc trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Sim đầu số 0966 rước tài lộc về nhà

Nếu quan sát cấu trúc chữ số 6 bạn sẽ thấy nó giống như một chiếc kèn loe ra ở phần đuôi, giống như mong muốn của con người về cuộc sống vậy, làm ăn càng ngày càng tấn tới, phát tài phát lộc. Hình nét vẻ cong ôm vào thân của số 6 ví như tài lộc không ngưng tuôn chảy vào nhà. Với những ý nghĩa này ta hiểu lý do vì sao số 6 lại được lựa chọn nhiều trong sim số nói riêng và trong mọi hoạt động khác.

Vì sao bạn nên sở hữu sim đầu số 0966

Thị trường sim số điện thoại hiện nay rất đa dạng và phong phú để khách hàng thoải mái lựa chọn. Không khó để bạn tìm được một chiếc sim đẹp với giá cả hợp lý. Điều quan trọng là bạn biết tìm đến những nhà mạng uy tín, những địa chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng và được tư vấn cụ thể về cách lựa chọn sim hợp phong thủy cũng như vận mệnh của từng người.

Sim đầu số 0966 đẹp là sản phẩm của nhà mạng Viettel, một nhà mạng uy tín và mạnh nhất trên thị trường viễn thông - công nghệ Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Nếu là chủ nhân của sản phẩm sim đầu số này, bạn sẽ được hưởng những chất lượng dịch vụ tốt nhất, sự phục vụ tận tình chu đáo, các chương trình khuyến mãi khách hàng ấn tượng...

Điều quan trọng nữa để bạn nên sở hữu sim đầu số 0966 là nó có sức chứa lớn, lên tới hàng triệu chữ số nên bạn có thể thoải mái lựa chọn các sim số theo sở thích mà giá cả vô cùng ưu đãi. Nếu bạn muốn chọn sim tam hoa đầu số 0966 hay sim tứ quý, sim ngũ quý, sim lục quý đầu số này đều được đáp ứng đầy đủ.

Sim đầu số 0966 đẹp vô cùng đa dạng cho bạn lựa chọn

Nếu bạn muốn tìm sim lộc phát hoặc sim taxi đầu số 0966 hay sim có giá thấp hơn một chút nhằm phù hợp với khả năng tài chính của bản thân thì cũng không khó để chọn lựa nhé! Chính sự đa dạng này của sim đầu số 0966 là một trong những nguyên nhân tạo nên sức hút cho nó đối với đông đảo khách hàng.

Ngoài ra, sim đầu số 0966 giá rẻ đang được khách hàng ưu ái lựa chọn vì một lý do quan trọng nhất là đầu số này vô cùng ý nghĩa. Ý nghĩa của nó không chỉ vì chứa 4 con số đẹp mà còn ở sự kết hợp hoàn hảo giữa các con số với nhau.

66 trong sim đầu số đẹp này có nghĩa là rồng bay lên giống như sự nghiệp của bạn thăng tiến không ngừng. Hơn thế nữa, 66 còn có nghĩa rằng phát phát, sẽ mang đến cho chủ nhân vạn sự như ý, tài lộc không ngừng tuôn chảy.

Với những lý do trên, không có lý do gì để bạn không chọn cho mình một sản phẩm sim đầu số 0966 đẹp. Sim đẹp hợp phong thủy sẽ mang đến cho bạn nhiều may mắn, thuận lợi, nhiều phúc lộc trong cuộc sống cũng như trong công việc.

 Khi lựa chọn sim đầu số 0966 bạn cần lưu ý điều gì?  

Việc lựa chọn sim số đẹp viettel hợp phong thủy có liên quan đến tài vận của gia chủ nên không thể chọn một cách qua loa, đại khái. Vậy, để có được một sản phẩm sim đầu số 0966 mang đến nhiều phúc lộc bạn cần lưu ý những điều gì?

Trước hết, bạn cần tính đến sự phù hợp của sim đầu số này với đặc thù công viêc cũng như cuộc sống của bản thân mình. Đối với người nhu cầu liên lạc ít, mức độ giao dịch công việc không cao thì việc chọn sim số không cần cầu kỳ. Bạn chỉ cần chọn những con số dễ nhớ và hợp mệnh là được.

Riêng đối với những người kinh doanh buôn bán, việc chọn sim số đẹp cần được đặc biệt quan tâm. Rất nhiều doanh nhân thành đạt sẵn sàng chi một khoản tiền mạnh tay để được trở thành chủ nhân sim đầu số 0966 với đuôi sim phát lộc, đuôi sim tam hoa.

Bởi sim đẹp hợp mệnh không chỉ giúp họ khẳng định đẳng cấp, cá tính của bản thân mà còn là nhân tố quan trọng trong việc tạo ấn tượng tốt đẹp với đối tác làm ăn. Đồng thời, con số đẹp rất tiện lợi trong giao dịch, giúp họ tự tin hơn trong công việc làm ăn của mình.

Khi chọn sim đầu số 0966 nói riêng và các sim đầu số khác nói chung bạn tuyệt đối không được bỏ quan yếu tố phong thủy nhé! Bạn cần biết mình thuộc mệnh nào, là mệnh Mộc, Thủy, Thổ, Hỏa hay Kim.

Vì mỗi mệnh chỉ phù hợp với những con số nhất định. Nếu bạn thuộc mệnh Mộc thì hợp nhất là các con số 1, 9 còn nếu bạn thuộc mệnh Kim thì con số 1, 2, 8 là đẹp nhất. Trong trường hợp bạn là người mệnh Thổ, con số nên chọn là 6, 7, 9, riêng đối với mệnh Thủy thì con số may mắn là 3, 4, 6, 7 bạn nhé! Người mệnh Hỏa không nên bỏ qua các con số 2, 3, 4, 8.

Dựa trên những căn cứ khoa học được chia sẻ nói trên, hi vọng bạn sẽ biết cách chọn cho mình một sim đầu số 0966 hợp nhất mang nhiều tài lộc nhất cho bản thân. Một lưu ý nhỏ khi chọn sim đẹp là bạn cần hạn chế tới mức tối đa yếu tố tương khắc đối với bản mệnh gia chủ nhé! Vì như thế có thể khiến bạn gặp nhiều trắc trở trong công việc và trong cuộc sống.

Cách chọn sim đầu số 0966 hợp phong thủy

Để có được một sim đầu số 0966 đẹp, chất lượng, bạn hãy đến với khosim.com để được tư vấn và hỗ trợ một cách đúng đắn và nhiệt tình nhất. Chúng tôi là một địa chỉ hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh sim số. Chất lượng sản phẩm, lợi ích khách hàng luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Chúc bạn có được sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

(028)38.888.999
Chat tư vấn
DMCA.com Protection Status