TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim đầu số 0983

Lọc theo:
STT SIM SỐ ĐẸP GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 0983.410.916 681,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0983.532.735 660,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0983.650.923 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0983.196.131 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0983.293.211 660,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0983.915.330 660,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0983.629.244 660,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0983.620.717 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0983.630.519 730,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0983.226.529 730,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0983736.129 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
12 09837.11356 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
13 098383.6476 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0983.986.516 870,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0983.589.935 1,275,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0983.189.381 800,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0983.239.938 1,725,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0983.992.896 1,350,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0983.196.962 870,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0983.589.158 1,725,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0983.698.202 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0983.650.856 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0983.026.015 660,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0983.162.529 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0983.923.755 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0983.428.733 660,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0983.031.658 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0983.137.283 660,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0983.013.691 660,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0983.201.328 660,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0983.258.796 660,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0983.902.325 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0983.83.6600 3,225,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0983.45.7722 3,225,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0983.665.686 20,000,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0983.57.8899 33,000,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0983.689.428 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0983.753.649 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0983.49.39.81 765,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0983.802.693 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0983.798.545 835,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0983.686.276 765,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0983.981.044 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0983.6444.91 800,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0983.53.11.58 729,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
46 0983.472.801 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
47 0983.183.350 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
48 0983.081.341 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
49 0983.645.501 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
50 0983.828.700 800,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
51 0983.427.589 800,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
52 0983.259.870 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
53 0983.9444.65 729,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
54 0983.35.88.94 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
55 0983.525.422 729,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
56 0983.718.702 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
57 0983.46.39.51 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
58 0983.05.39.84 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
59 0983.679.503 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
60 0983.392.553 729,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
61 0983.54.31.32 729,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
62 0983.302.206 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
63 0983.126.105 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
64 0983.957.765 729,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
65 0983.491.175 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
66 0983.631.371 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
67 0983.313.854 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
68 0983.462.630 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
69 0983.228.051 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
70 0983.783.104 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
71 0983.613.715 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
72 0983.529.132 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
73 0983.958.708 729,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
74 0983.075.615 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
75 0983.600.469 765,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
76 0983.698.795 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
77 0983.045.203 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
78 0983.803.859 729,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
79 0983.442.649 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
80 0983.1966.75 729,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
81 0983.62.79.10 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
82 0983.670.743 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
83 0983.0368.17 729,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
84 0983.925.782 729,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
85 0983.574.759 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
86 0983.656.705 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
87 0983.068.460 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
88 0983.483.755 729,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
89 0983.216.746 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
90 0983.143.710 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
91 0983.142.465 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
92 0983.766.149 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
93 0983.243.780 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
94 0983.40.89.45 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
95 0983.149.426 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
96 0983.049.064 659,300 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
97 0983.725.227 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
98 0983.606.745 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
99 0983.193.180 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua
100 0983.397.145 695,000 Viettel Sim đầu số cổ Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Góp ý, khiếu nại

SIM KHUYẾN MÃI

Đơn Hàng Mới

 • Đinh ngọc quỳnh
    Số sim: 097667...63
    Vào lúc: 09:07 19/08/2019
 • Vũ Văn Nhậm
    Số sim: 077999...68
    Vào lúc: 08:31 19/08/2019
 • kjh
    Số sim: 096861...77
    Vào lúc: 06:13 19/08/2019
 • kh
    Số sim: 091261...77
    Vào lúc: 06:09 19/08/2019
 • Nguyễn bá thơm
    Số sim: 093133...11
    Vào lúc: 05:32 19/08/2019
 • Nguyen Khac Dung
    Số sim: 078597...79
    Vào lúc: 05:31 19/08/2019

Khi nhu cầu sử dụng sim số đẹp trên thị trường tăng cao, đó chính là cơ hội để các nhà mạng không ngừng tung ra các sản phẩm chiến lược của mình với nhiều mục địch. Tăng doanh số bán hàng, tăng thị phần ảnh hưởng, tăng thêm uy tín và tầm ảnh hưởng...

Trong kho sim vô cùng đa dạng của các nhà mạng, bạn dễ dàng tìm thấy sim đầu số 0983. Bạn muốn biết sim đầu số này thuộc nhà mạng nào, chủ nhân nào sở hữu sim này sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi? Bài viết của chúng tôi sẽ góp phần chia sẽ với bạn tất cả những điều này.

Danh mục bài viết

 1. Sim đầu số 0983 thuộc nhà mạng nào?
 2. Sim đầu số 0983 có ý nghĩa gì?
 3. Chủ nhân nào sở hữu sim đầu số 0983 sẽ gặp nhiều may mắn.
 4. Vì sao bạn nên mua sim đầu số 0983 tại khosim.com?

Địa chỉ cung cấp sim đầu số 0983 uy tín cho mọi khách hàng

Sim đầu số 0983 thuộc nhà mạng nào?                           

Sim đầu số 0983 thuộc nhà mạng nào? Nếu bạn từng biết đến đầu số 098 thì hẳn cũng sẽ biết sim đầu số 0983 của nhà mạng nào? Đó chính là sản phẩm của nhà mạng Viettel, một tập đoàn viễn thông – công nghệ mạnh nhất trên thị trường Việt Nam trong thời điểm hiện tại.

So với các thành viên khác trong đại gia đình 098, sim đầu số 0983 ra đời sớm hơn vào khoảng tháng 10 năm 2004, là anh cả của các đầu số khác. Con số này gắn liền với sự phát triển và trưởng thành của nhà mạng Viettel trong những ngày đầu khởi nghiệp.

Với khẩu hiệu: không ngừng vươn xa, Viettel hãy nói theo cách của bạn, tập đoàn này đang ngày càng vươn xa trên trường quốc tế và được biết đến như một trong những nhà mạng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Trong những năm vừa qua, nhà mạng này không ngừng cho ra đời nhiều sản phẩm sim đầu số đẹp để tăng sức cạnh tranh trên thị trường với các đối thủ khác. Sự xuất hiện của sim đầu số 0983 giá rẻ được coi là một bước đột phá vô cùng nghĩa đối với nhà mạng. Nó đã góp phần nâng cao doanh số bán hàng, thị phần ảnh hưởng của họ trong đông đảo người dùng.

Hiện tại, Viettel đang nắm trong tay số lượng thuê bao khổng lồ và trở thành một trong 15 tập đoàn có số lượng khách hàng đông đảo nhất. Không chỉ được ưa chuộng tại thị trường trong nước mà Viettel đang vươn rộng ra thị trường quốc tế và đã có mặt tại thị trường 9 nước bạn với con số thuê bao đáng ngưỡng mộ là 26 triệu người.

Sim đầu số 0983 của nhà mạng Viettel

Không chỉ dừng lại ở đó, nhà mạng này đang tiếp tục có nhiều nổ lực để mở rộng hơn nữa phạm vi hoạt động của mình ra nhiều nước khác trên thế giới. Hi vọng trong tương lai, nhà mạng này sẽ tiếp tục vươn xa và vươn cao hơn nữa, chứng tỏ được tầm vóc và trí tuệ của con người Việt Nam.

Ra đời muộn hơn so với các nhà mạng khác trên thị trường nhưng Viettel đã không ngừng nổ lực để trở thành đơn vị dẫn đầu về số lượng thuê bao với 90 triệu người dùng ở cả trong nước và quốc tế.

Bạn không cần đắn đo nhiều khi làm bạn đồng hành cùng họ trong suốt chặng đường của mình. Uy tín và thương hiệu của Viettel là lời cam kết tốt nhất và uy tín nhất đối với người dùng. Không những thế, bạn còn được hưởng nhiều chính sách chăm sóc khách hàng ấn tượng đến từ nhà mạng Viettel.

Ý nghĩa sim đầu số 0983

Sim đầu số 0983 được cấu thành từ 4 con số 0, 9, 8, 3. Mỗi con số mang một ý nghĩa và giá trị biểu trưng riêng. Tùy theo quan điểm và bản mệnh của từng người mà bạn cần có sự lựa chọn thích hợp nhất.

Ý nghĩa các con số trong sim đầu số 0983

Theo quan điểm nhà phật, số 0 lại mang trong mình vẻ đẹp tối thượng, đạt đến đỉnh cao của cảnh giới, của sự tu hành đắc đạo. Ở đó, con người có thể sống một cuộc đời bình an, thanh thản mà không còn phải bận tâm đến những ân oán của đời người.

Số 0, xét về mặt cấu trúc là một vòng tròn khép kín, tượng trưng cho sự đủ đầy, trọn vẹn trong công danh sự nghiệp cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy, số 0 là con số đẹp nên chọn chứ không phải là con số kiêng như trong suy nghĩ của một số người.

Số 9 trong sim đầu số 0983 đẹp được coi là con số vua. Nó không chỉ đơn thuần là con số lớn nhất trong dãy số tự nhiên mà nó còn hàm nghĩa cho cho sự giàu sang, quyền quý của các gia đình thuộc dòng dõi quý tộc xưa kia.

Số 9 còn mang ý nghĩa về sự trường cửu, cho sức sống bất diệt của cái đẹp, cho sức mạnh của người đàn ông, cho sự phát triển bền vững của sự nghiệp chủ nhân. Đây được coi là một con số may mắn, bình an, thuận lợi. Từ đó, dễ hiểu vì sao số 9 xuất hiện nhiều trong các sim VIP và được nhiều khách hàng ưu ái chọn lựa.

Số 8 trong sim đầu số 0983 giá rẻ được đánh giá là con số phát, là hoa hậu trong dãy số tự nhiên. Nó mang ý nghĩa tốt đẹp về sự phát triển không ngừng, sự hưng thịnh, không ngừng vươn xa vươn cao. Nếu sim số nào chứa càng nhiều số 8 thì giá trị của nó càng lớn vì nó cho thấy đẳng cấp của người dùng.

Số 3 được giới phong thủy coi là con số tài. Xét về ý nghĩa sâu xa, con số này còn mang nhiều tầng ý nghĩa khác nhau. Số 3 là con số thần kỳ, tượng trưng cho con người và trời đất, cho phúc - lộc - thọ trong cuộc sống và cho phật - pháp - tăng của nhà phật.

Sim đầu số 0983 mang bình an và phúc lộc đến cho gia chủ

Sự kết hợp của 4 con số này trong sim đầu số 0983 đẹp tạo nên một chỉnh thể hài hòa cân đối để mang đến cho chủ nhân nhiều tài lộc và may mắn. Nếu bạn đang muốn tìm cho mình một sim đầu số đẹp, không có lý do gì để không chọn ngay cho mình một sản phẩm như thế.

Chủ nhân nào sở hữu sim đầu số 0983 sẽ gặp nhiều may mắn

Từ lâu, yếu tố phong thủy luôn luôn được coi trọng trong cuộc sống con người. Từ việc xây nhà, việc chọn cây cảnh hay chọn sim số đẹp viettel. Đơn giản vì nó có liên quan đến vận mệnh và cuộc sống của mỗi người. Nếu bạn chọn sim hợp phong thủy sẽ đón nhận được nhiều may mắn và tài lộc. Nếu dùng sim số khắc mệnh, bạn sẽ gặp nhiều bất trắc và rủi ro trong công việc và trong cuộc sống.

Sim đầu số 0983 hợp mệnh gia chủ đem đến nhiều tài lộc

3 con số cuối trong đầu số 0983 thuộc mệnh Thổ, mà theo thuyết âm dương ngũ hành thì sẽ có những con số tương sinh và tương khắc. Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy lại sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa. Còn các mệnh tương khác nhau tuyệt đối nên tránh là Mộc khắc Thổ, Thổ lại khắc Thủy, Thủy khắc với Hỏa, Hỏa lại khác Kim, còn Kim khắc Mộc.

Một điều nữa, cần biết biết mỗi con số chỉ phù hợp với những mệnh nhất định. Vì thế, khi chọn lựa phải chú ý chọn những con số tương sinh với mệnh, tránh những con số tương khắc.

Đối với người mệnh Kim, ưu điểm của họ là mạnh mẽ, kiên cường, rất tập trung và đầu tư trong công việc nên lựa chọn các con số 2, 5, 6, 7, 8, 9. Màu hợp mệnh là màu trắng và màu xám.

 Người mệnh Mộc tính cách nhẹ nhàng, điềm đạm, ôn hòa. Bản thân họ rất cẩn thận và chu toàn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Con số phù hợp cho sự lựa chọn của họ là số 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

Người mệnh Hỏa, tương sinh với mệnh Thổ và mệnh Mộc. Nhược điểm của người mệnh này là tính tình nóng nãy, nhiều lúc tỏ ra nóng vội, chủ quan. Để khắc chế nhược điểm trong tính cách của họ bạn nên chọn các con số 3, 4, 9 nhé!

Những người mệnh Thổ vốn tốt bụng và rất chân thành, khi được giao công việc họ rất có ý thức trách nhiệm và quyết tâm thực hiện đến cùng. Con số phù hợp với mệnh này là 2, 5, 8, 9.

Những người mệnh Thủy, rất hợp với các con số 1, 4, 6, 7. Nếu bạn chọn các con số hợp mệnh nói trên, sẽ rất may mắn nhé! Kiêng kỵ với người mệnh Thủy là các con số 2, 5, 8, vì nó không hợp với tài vận của họ.

Trên cơ sở những kiến thức phong thủy đó, bạn sẽ thấy sim đầu số 0983 giá rẻ phù hợp nhất đối với những người thuộc mệnh Kim và mệnh Thổ. Những chủ nhân nào thuộc 2 bản mệnh này khi dùng sim đầu số 0983 sẽ vô cùng may mắn, nhất là khi sim có chứa nhiều các con số 4 và 3.

Vì sao bạn nên mua sim đầu số 0983 tại khosim.com?

Nhu cầu sử dụng của con người tăng cao, khiến cho thị trường sim số ngày càng trở nên đa dạng và phong phú. Có rất nhiều đơn vị kinh doanh sản phẩm này trên thị trường làm cho nhiều khách hàng thấy bối rối không biết nên lựa chọn đến địa chỉ nào là uy tín nhất.

Nếu bạn còn phân vân, mách hãy đến với khosim.com của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ những thắc mắc cần thiết. Nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao nên chọn khosim.com.

Sim đầu số 0983, sản phẩm đẹp bạn nên sở hữu

Trước hết, chúng tôi là đơn vị kinh doanh sim số lâu năm với phương châm đặt lợi ích khách hàng lên trên hết. Điều này đã được khẳng định trong lòng nhiều quý khách và thể hiện rõ trong doanh số bán hàng ngày càng nhiều hơn mỗi ngày.

Khi đến đây, bạn sẽ được sở hữu những sản phẩm sim số chính hãng, chất lượng, được hỗ trợ về mặt giá cả và được đăng ký chính chủ. Mọi thông tin của khách hàng sẽ được đảm bảo tuyệt mật, giao hàng trên toàn quốc và được trả hàng nếu sản phẩm không đúng như ban đầu.

Một điều quan trọng nữa, đến đây bạn sẽ được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn nhiệt tình để chọn được những sim số hợp phong thủy nhất. Các chính sách đảm bảo quyền lợi khách hàng luôn luôn được coi trọng.

Sim đầu số 0983 là một sim số đẹp hợp nhất cho người mệnh Thổ và mệnh Kim. Nếu bạn cũng đang muốn có được cho mình một sản phẩm này, hãy đến với khosim.com để được lựa chọn thoải mái nhất. Chúc bạn may mắn và lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất.

(028)38.888.999
Chat tư vấn
DMCA.com Protection Status