TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim đầu số 0984

Lọc theo:
STT SIM SỐ ĐẸP GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 0984.16.3322 980,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
2 0984.593.428 460,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
3 0984.729.221 460,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
4 0984.481.522 460,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
5 0984.156.553 460,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
6 0984.953.577 460,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
7 0984.945.447 460,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
8 0984.40.1551 1,100,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
9 0984.06.4334 1,175,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
10 0984.179.919 670,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
11 0984.83.7447 600,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
12 0984.56.2929 4,800,000 Viettel Sim lặp kép Đặt mua
13 0984.92.0099 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
14 0984.69.0088 1,625,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
15 0984.79.0088 2,000,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
16 0984.67.0077 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
17 0984.81.0077 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
18 0984.58.0077 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
19 0984.91.0066 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
20 0984.71.0066 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
21 0984.67.0066 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
22 0984.75.0055 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
23 0984.59.0055 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
24 0984.74.0055 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
25 0984.87.0055 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
26 0984.84.0055 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
27 0984.81.0044 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
28 0984.64.0044 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
29 0984.67.0044 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
30 0984.89.0044 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
31 0984.97.0044 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
32 0984.63.0044 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
33 0984.91.0033 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
34 0984.71.0033 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
35 0984.64.0033 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
36 0984.73.0033 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
37 0984.62.0033 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
38 0984.71.0022 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
39 0984.72.0022 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
40 0984.64.0022 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
41 0984.83.0022 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
42 0984.73.0022 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
43 0984.92.0011 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
44 0984.71.0011 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
45 0984.93.0011 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
46 0984.78.0011 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
47 0984.74.2299 1,625,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
48 0984.71.2299 1,625,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
49 0984.80.2277 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
50 0984.92.2277 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
51 0984.65.2277 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
52 0984.65.2255 1,625,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
53 0984.94.2244 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
54 0984.83.2244 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
55 0984.82.2244 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
56 0984.67.2244 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
57 0984.95.2244 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
58 0984.87.2233 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
59 0984.94.2200 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
60 0984.75.2200 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
61 0984.81.2200 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
62 0984.85.2200 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
63 0984.92.2200 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
64 0984.63.8877 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
65 0984.62.8877 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
66 0984.63.8855 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
67 0984.90.8844 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
68 0984.58.8844 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
69 0984.87.8844 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
70 0984.76.8833 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
71 0984.91.8833 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
72 0984.65.8822 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
73 0984.94.8822 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
74 0984.96.8822 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
75 0984.62.8811 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
76 0984.73.8811 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
77 0984.80.8811 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
78 0984.90.8811 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
79 0984.93.8811 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
80 0984.57.9966 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
81 0984.90.9955 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
82 0984.93.9944 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
83 0984.65.9944 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
84 0984.97.9944 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
85 0984.92.9944 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
86 0984.96.9944 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
87 0984.80.9944 1,100,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
88 0984.63.9933 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
89 0984.73.9933 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
90 0984.92.9933 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
91 0984.78.9933 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
92 0984.76.9922 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
93 0984.72.9922 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
94 0984.74.9922 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
95 0984.80.9922 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
96 0984.83.9922 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
97 0984.70.9911 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
98 0984.97.9911 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
99 0984.85.9911 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua
100 0984.73.9900 1,250,000 Viettel Sim tự chọn Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Góp ý, khiếu nại

SIM KHUYẾN MÃI

TIN MỚI CẬP NHẬT

Đơn Hàng Mới

 • kh
    Số sim: 098910...81
    Vào lúc: 07:33 25/05/2019
 • kh
    Số sim: 091910...81
    Vào lúc: 07:33 25/05/2019
 • kh
    Số sim: 090610...81
    Vào lúc: 07:33 25/05/2019
 • mr Ngọc
    Số sim: 092869...99
    Vào lúc: 05:42 25/05/2019
 • Phạm Phương trinh
    Số sim: 033906...55
    Vào lúc: 04:51 25/05/2019
 • hào
    Số sim: 092564...56
    Vào lúc: 04:51 25/05/2019

Sim đầu số 0984 thuộc nhà mạng nào? Sim đầu số này mang ý nghĩa như thế nào và ai nên là chủ nhân của sim đầu số này là phù hợp nhất? Đó là câu hỏi được rất  nhiều khách hàng quan tâm.

Bạn cũng đang muốn chọn cho mình một sim đầu số đẹp hợp mệnh để mang đến cho bản thân nhiều tài lộc cũng như may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Hãy tham khảo sim đầu số 0984 được chia sẽ dưới đây để có được sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Danh mục bài viết

 1. Sim đầu số 0984 thuộc nhà mạng nào?
 2. Ý nghĩa sim đầu số 0984 bạn nên biết
 3. Ai nên dùng sim đầu số 0984?
 4. Mua sim đầu số 0984 ở đâu uy tín nhất?

Địa chỉ cung cấp sim đầu số 0984 uy tín cho mọi khách hàng

Sim đầu số 0984 thuộc nhà mạng nào?       

Sim đầu số 0984 thuộc nhà mạng nào? Mách bạn đó là sản phẩm sim đầu số của nhà mạng Viettel, một tập đoàn viễn thông - công nghệ mạnh nhất đang hoạt động hiệu quả trên thị trường Việt Nam

Sản phẩm này nằm trong dải đầu số 098 với nhiều thành viên như  0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988 và 099. Sự xuất hiện của sim đầu số này đã làm cho kho sim khổng lồ của nhà mạng này càng trở nên đa dạng và đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao doanh số bán hàng cũng như thị phần ảnh hưởng của họ trên thị trường

Theo đánh giá, hiện nay tốc độ tăng trưởng của nhà mạng này đang vào loại nhanh nhất thế giới. Không chỉ có thị phần lớn ở trong nước mà Viettel đã mở rộng ra thị trường thế giới với 9 nước bạn với tổng số thuê bao lên đến 26 triệu người.

Sim đầu số 0984 của nhà mạng Viettel

Thành tích ấn tượng là nhà mạng này đã có trong tay 12 mã mạng di động, là kho sim lớn nhất trong cả nước với 87 triệu số thuê bao cung cấp cho khách hàng mà không phải nhà mạng nào cũng có thể có được. Là một trong 15 tập đoàn công nghệ mạnh nhất của thế giới và đang ra sức thực hiện chiến lược không ngừng vươn ra biển lớn của mình.

Một thành tích đáng nể khác của nhà mạng Viettel là đang sở hữu tới 27 triệu số 10 chữ số và 60 triệu số có 11 chữ số trong kho sim khổng lồ của mình. Không chỉ dừng lại ở thị phần trong nước vô cùng lớn mà nhà mạng này đang không ngừng vươn ra ngoài biển lớn với sự có mặt tại thị trường 9 nước bạn.

Với tiềm lực tài chính hùng hậu, với uy tín được khẳng định mà Viettel đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu của đông đảo khách hàng. Hi vọng trong tương lai, họ sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa tầm vóc của mình trên trường quốc tế.

Sim đầu số 0984 là một sim số đẹp nhưng vẫn còn nhiều người chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, họ tỏ ra nghi ngại vì con số 4 trong đầu số này vốn là kiêng kỵ đối với nhiều người. Kỳ thực sự kết hợp để tạo nên cặp số 84 lại mang những ý nghĩa vô cùng đặc biết. Vì thế, bạn hãy mạnh dạn chọn sim đầu số này cho mình chỉ cần bản mệnh phù hợp nữa là tất cả sẽ trở nên hoàn hảo.

Ý nghĩa sim đầu số 0984 bạn nên biết

Để có được một sim đầu số đẹp bạn cần tính toán đến nhiều yếu tố có liên quan. Mọi người khi chọn sim số thường quan tâm đầu số đó có ý nghĩa như thế nào, có mang đến nhiều tài lộc và may mắn cho gia chủ hay không?

Để có được lời giải cho câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiều ý nghĩa các con số trong sim đầu số này nhé!

 

Ý nghĩa các con số trong sim đầu số 0984

Đầu số 0984 bao gồm 4 con số là 0, 9, 8, 4, mỗi con số mang một ý nghĩa riêng có liên quan đến vận mệnh của gia chủ. Số 0 bắt đầu trong dãy số, với nhiều người đó là con số không nên chọn vì nó hàm chỉ sự trắng tay, không có gì, cho thấy một sự khởi đầu gian nan vất vả.

Xét trong quan điểm phật pháp, số 0 lại mang một ý nghĩa đặc biệt, nó mang trong mình vẻ đẹp tối thượng, đạt đến đỉnh cao của sự tu hành đắc đạo. Ở đó, con người có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng thanh thản mà không phải lo nghĩ gì đến những cuộc sống bon chen ở bên ngoài.         

Cấu trúc của số 0 là một vòng tròn khép kín, cho thấy sự đủ đầy, trọn vẹn trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Nếu bạn chọn con số này, vận mệnh của bạn sẽ có những thay đổi tốt đẹp với nhiều bổng lộc và vận may.

Còn số 9 trong sim đầu số 0984 giá rẻ theo các bậc phong thủy là con số vua. Nó là con số lớn nhất trong dãy số tự nhiên, biểu tượng cho sự giàu sang, quyền quý của các gia đình dòng dõi quý tộc ngày xưa.

Số 9 mang biểu tượng cho quyền lực, cho sự mạnh mẽ, tiên phong, cho sự phát triển bền vững lâu dài, không ngừng thăng tiến. Đây được coi là một con số đẹp mà bạn thường thấy xuất hiện trong các sim VIP mà nhiều khách hàng tiềm năng sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để được là chủ sở hữu của nó.

Số 8 trong sim đầu số 0984 đẹp được coi là con số phát, hoa hậu của các con số. Nó không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà còn mang ý nghĩa tốt đẹp về sự phát triển không ngừng, vươn xa vươn cao, hưng thịnh lâu dài.

Sim số nào chứa càng nhiều số 8 thì càng được nhiều người yêu thích lựa chọn và giá trị của nó cũng vì thế mà tăng lên gấp bội. Con số 8 sẽ giúp chủ nhân khẳng định được đẳng cấp cũng như cá tính riêng của bản thân mình trong con mắt của người khác.

Số 4 trong đầu số này là con số gây nhiều tranh cãi nhất. Từ xa xưa, cha ông ta đã cho rằng con số 4 gắn liền với chữ tử, có nghĩa là chết, là kết thúc tất cả. Vì nỗi ám ảnh này mà con số 4 rất ít người yêu thích và cũng bởi thế mà sim đầu số 0984 không được ưu ái lựa chọn như các thành viên khác trong đầu 098.

Sim đầu số 0984 mang vận may đến cho gia chủ

Trên thực tế, theo quan điểm phong thủy của người phương Đông, con số 4 lại tượng trưng cho sự ổn định vững chắc, cho 4 mùa xuân - hạ - thu - đông, cho 4 loại cây quý trong tự nhiên, cho 4 trụ đỡ trời, cho 4 phương Đông - Tây - Nam - Bắc.

Xét trên các phương diện khác nhau, số 4 mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp chứ không xấu như nhiều người vẫn nghĩ. Hay nói một cách khác, sim đầu số 0984 là một sim số đẹp, đáng để bạn sở hữu và lựa chọn.

Ai nên dùng sim đầu số 0984

Thị trường sim số hiện nay vô cùng dồi dào và đa dạng. Không khó khăn để bạn có thể chọn cho mình một sim số đẹp viettel , ưng ý nhất. Sim đầu số 0984 cũng thế, có thể mang đến cho bạn nhiều lựa chọn khác nhau. Nếu bạn có tiềm lực tài chính sẽ có dòng sim VIP và ngược lại cũng có sim với giá bình dân cho những người thu nhập trung bình trong xã hội.

Cái bạn cần quan tâm nhất, khó nhất khi chọn sim đầu số 0984 đẹp chính là vấn đề phong thủy. Hay nói cách khác, để sim đầu số 0984 phát huy hết giá trị đối với tiền đồ của gia chủ thì nhất thiết phải chọn được sim hợp mệnh.

Để chọn được sim hợp mệnh bạn nên biết là phải nắm vữngthuyết ngũ hành tương sinh: Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy lại sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa. Còn các mệnh tương khác nhau tuyệt đối nên tránh là Mộc khắc Thổ, Thổ lại khắc Thủy, Thủy khắc với Hỏa, Hỏa lại khác Kim, còn Kim khắc Mộc.

Lựa chọn sim đầu số 0984 hợp mệnh

Một nguyên tắc quan trọng nữa là phải chọn được những con số tương sinh với mệnh vì mỗi con số chỉ hợp với một mệnh nhất định nên không thể lựa chọn qua loa, tùy tiện được.

Ngoài ra bạn phải nắm được nguyên tắc âm dương tương phối. Nghĩa là nếu bạn thuộc mệnh dương thì chọn các con số vượng âm tức số lẽ. Ngược lại, nếu bạn thuộc mệnh âm thì nên chọn con số vượng dương tức số chẵn. Sự lựa chọn này sẽ giúp chủ nhân gặp nhiều tài lộc và thuận lợi hơn trong cuộc sống.

Đầu số 0984 kết thúc bằng con số 4, là con số thuộc mệnh Mộc nên dựa trên thuyết ngũ hành tương sinh, Mộc sinh ra hỏa nên người mệnh Hỏa sẽ rất thích hợp để dùng sim đầu số này nhé!

Bên cạnh đó, theo quan điểm phong thủy, lưỡng mộc thành luân nên người mệnh mộc cũng rất phù hợp cho sim đầu số 0984 giá rẻ. Với sự lựa chọn này, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trong con đường công danh sự nghiệp.

Đối với những người thuộc mệnh Thổ nhớ không nên dùng sim đầu số 0984 vì thuyết ngũ hành tương sinh đã chỉ ra rằng, Thổ vốn khắc Mộc, cây cối sẽ hút hết chất dinh dưỡng trong lòng đất khiến cho đất (Thổ) ngày càng khô cằn, mất hết sức sống.

Với những chia sẽ nói trên, tôi tin bạn đã biết rõ những ai nên là chủ nhân của sim đầu số 0984 rồi. Chúc bạn may mắn và chọn được cho mình một sim số đẹp ưng ý nhất.

Mua sim đầu số 0984 ở đâu uy tín nhất?

Thị trường sim số đa dạng và phong phú, bạn cảm thấy bối rối không biết nên chọn sim đầu số 0984 ở đâu là chất lượng tốt nhất. Giới thiệu bạn đến địa chỉ khosim.com để được tư vấn và hỗ trợ mọi thông tin cần thiết nhất. Khi đến với chúng tôi, bạn được thoải mái lựa chọn những sản phẩm mình yêu thích với giá cả hợp lý.

Mặt khác, chúng tôi sẽ hỗ trợ đăng ký chính chủ, đảm bảo tuyệt mật mọi thông tin cá nhân và được giao hàng miễn phí. Chúng tôi thực hiện nhiều chính sách ưu đãi để đem đến cho khách hàng nhiều lợi ích nhất. Khosim.com luôn luôn bên bạn để lắng nghe và thấu hiểu.

Sim đầu số 0984 đa dạng cho sự lựa chọn của bạn

Bạn đã biết sim đầu số 0984 thuộc nhà mạng nào và có ý nghĩa ra sao? Những bản mệnh nào là lựa chọn hoàn hảo cho sim đầu số đẹp này. Nếu bạn là người có bản mệnh phù hợp thì hãy chọn ngay cho mình sản phẩm này nhé! Hi vọng bạn sẽ có được sự lựa chọn chính xác nhất.

1800.6189
Chat tư vấn
DMCA.com Protection Status