Kho SIM SỐ ĐẸP giá rẻ lớn nhất tại Việt Nam | Khosim.com

MENU

TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim dễ nhớ

Lọc theo:
STT Số SIM GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 0888.97.5555 250,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
2 032999.6222 6,900,000 Viettel Sim tam hoa Đặt mua
3 0792.000.444 20,750,000 Mobifone Sim tam hoa kép Đặt mua
4 09888.69.555 32,750,000 Viettel Sim tam hoa Đặt mua
5 0898.88.4777 6,100,000 Mobifone Sim tam hoa Đặt mua
6 089888.3777 7,540,000 Mobifone Sim tam hoa Đặt mua
7 089888.2777 7,540,000 Mobifone Sim tam hoa Đặt mua
8 0333.763.000 1,020,000 Viettel Sim tam hoa Đặt mua
9 0359.555.777 47,500,000 Viettel Sim tam hoa kép Đặt mua
10 02527777999 30,500,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
11 02527777888 19,400,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
12 02527777666 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
13 02527777555 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
14 02527777444 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
15 02527777333 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
16 02527777222 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
17 02527777111 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
18 02527777000 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
19 02707779999 155,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
20 02707778888 129,500,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
21 02707776666 104,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
22 02707775555 77,500,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
23 02707774444 39,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
24 02707773333 43,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
25 02707772222 43,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
26 02707771111 39,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
27 02707770000 26,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
28 02597777999 30,500,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
29 02597777888 19,400,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
30 02597777666 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
31 02597777555 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
32 02597777444 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
33 02597777333 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
34 02597777222 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
35 02597777111 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
36 02597777000 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
37 02727779999 155,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
38 02727778888 129,500,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
39 02727776666 104,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
40 02727775555 77,500,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
41 02727774444 39,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
42 02727773333 43,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
43 02727772222 43,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
44 02727771111 39,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
45 02727770000 26,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
46 02337777999 30,500,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
47 02337777888 19,400,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
48 02337777666 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
49 02337777555 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
50 02337777444 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
51 02337777333 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
52 02337777222 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
53 02337777111 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
54 02337777000 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
55 02567779999 155,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
56 02567778888 129,500,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
57 02567776666 104,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
58 02567775555 77,500,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
59 02567774444 39,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
60 02567773333 43,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
61 02567772222 43,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
62 02567771111 39,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
63 02567770000 26,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
64 02327777999 30,500,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
65 02327777888 19,400,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
66 02327777666 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
67 02327777555 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
68 02327777444 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
69 02327777333 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
70 02327777222 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
71 02327777111 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
72 02327777000 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
73 02737779999 155,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
74 02737778888 129,500,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
75 02737776666 104,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
76 02737775555 77,500,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
77 02737774444 39,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
78 02737773333 43,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
79 02737772222 43,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
80 02737771111 39,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
81 02737770000 26,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
82 02927777999 30,500,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
83 02927777888 19,400,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
84 02927777666 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
85 02927777555 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
86 02927777444 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
87 02927777333 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
88 02927777222 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
89 02927777111 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
90 02927777000 8,000,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua
91 02547779999 155,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
92 02547778888 129,500,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
93 02547776666 104,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
94 02547775555 77,500,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
95 02547774444 39,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
96 02547773333 43,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
97 02547772222 43,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
98 02547771111 39,000,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
99 02547770000 26,250,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
100 02747777999 30,500,000 Máy bàn Sim tứ quý giữa Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Huyền My

0945.058.058

Thanh Thúy

0987.058.058

Ngọc Anh

0974.058.058

Nguyễn Hiếu

0911.087.087

Tổng đài nhắn tin

0888.97.5555

Kế toán

0911.059.059

Góp ý, khiếu nại

0987.059.059

Đơn Hàng Mới

 • Huỳnh trung tín
    Số sim: 090499...39
    Vào lúc: 02:30 17/02/2019
 • Giảng văn tặng
    Số sim: 033333...19
    Vào lúc: 02:25 17/02/2019
 • nguyễn thanh trung
    Số sim: 098759...72
    Vào lúc: 02:18 17/02/2019
 • kh
    Số sim: 084826...11
    Vào lúc: 02:16 17/02/2019
 • Bùi Trần Quốc Bảo
    Số sim: 090783...11
    Vào lúc: 02:01 17/02/2019
 • kh
    Số sim: 091758...45
    Vào lúc: 01:51 17/02/2019

SIM KHUYẾN MÃI

TIN MỚI CẬP NHẬT

Làm sao để có thể sở hữu được một chiếc sim dễ nhớ, số đẹp là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Một chiếc sim với những ưu điểm này đang ngày càng trở nên thu hút, lôi cuốn hơn rất nhiều, ngày càng trở nên được sử dụng một cách rộng rãi hơn. Đặc biệt, đối tượng ưa dùng loại sim này chính là những đơn vị kinh doanh, những người làm ăn buôn bán. Họ lựa chọn loại sim này có lẽ cũng chính bởi vì nét đẹp ở ý nghĩa và những ưu điểm mà nó mang đến cho người sử dụng.

 

DANH MỤC BÀI VIẾT:

 1. Như thế nào được gọi là sim số đẹp?
 2. Sim dễ nhớ là loại sim như thế nào?
 3. Bí quyết chọn lựa để sở hữu sim dễ nhớ
  • Lưu ý khi chọn mua sim dễ nhớ
  • Chọn lựa theo nhà mạng di động, địa chỉ cung cấp
 4. Sim dễ nhớ có ý nghĩa ra sao?
 5. Đối tượng thích hợp sử dụng sim số đẹp dễ nhớ

Như thế nào thì được gọi là một chiếc sim dễ nhớ? Loại sim này có điểm gì đặc biệt, nó có ý nghĩa ra làm sao? Có nên sở hữu một chiếc sim dễ nhớ hay không? Bài viết của chúng tôi sẽ xoay quanh những vấn đề này, sẽ giúp cho bạn có được một cách nhìn từ tổng quan đến chi tiết, hiểu rõ về loại sim dễ nhớ này. hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay bây giờ nhé!

Như thế nào được gọi là sim số đẹp?

Để hiểu về sim dễ nhớ trước hết chúng ta làm rõ như thế nào thì được gọi là một chiếc sim số đẹp? Theo ý kiến chung mà nói thì một chiếc sim được gọi là đẹp khi nó có thể phát huy hết được giá trị sử dụng cũng như ý nghĩa vận may, tài lộc mà nó đem đến cho người chủ sở hữu của mình. Một chiếc sim được gọi là đẹp khi nó thật sự đẹp từ vẻ đẹp bên ngoài cho tới vẻ đẹp bên trong.

Sim số đẹp là loại sim dễ nhớ, có giá trị, ý nghĩa lớn

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại sim số đẹp, dễ nhớ khác nhau, mỗi loại lại có một đặc điểm riêng biệt. Một số loại có thể kể đến như: sim taxi, sim dễ nhớ lặp kép, sim tam hoa, sim lục quý giữa... dù là bất cứ một loại nào thì nó đều mang một nét chung, đó chính là đẹp. Một chiếc sim số đẹp sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho chủ sở hữu của mình. Đó chính là những vận may, những cơ hội, đó chính là sự viên mãn, phát triển, thành công, thịnh vượng trong mọi mặt của cuộc sống.

Sim dễ nhớ là loại sim như thế nào?

Sim dễ nhớ hay còn gọi là sim số lặp dễ nhớ là một loại sim có cấu tạo vô cùng đặc biệt, là sự kết hợp đặc biệt của các con số. Điểm đặc biệt, độc đáo này thường được thể hiện ở phần đuôi số, có chứa các cặp số đẹp, dễ nhớ, người đọc chỉ cần nhìn qua một vài lần đã có thể ghi nhớ được số sim. Các cặp số cũng có nhiều mức độ đẹp khác nhau, con số ở đuôi sim càng đẹp thì càng đồng nghĩa với việc giá trị của chiếc sim dễ nhớ đó cũng càng đẹp, càng cao hơn.

Sim dễ nhớ có ưu điểm là dễ đọc, dễ ghi nhớ

Hiện có rất nhiều loại sim dễ nhớ trên thị trường, chúng đang ngày càng được sử dụng vô cùng thông dụng, phổ biến. Các loại nổi bật như: sim tam hoa, sim tứ quý, sim taxi... Mỗi loại lại có một mức giá thành bán ra thị trường khác nhau tùy theo đặc điểm, ý nghĩa mà nó mang đến. Loại sim dễ nhớ nào giá thành càng cao thì cũng đồng nghĩa với việc chiếc sim đó càng dễ nhớ, giá trị mà nó mang đến cho người sử dụng càng lớn.

Bí quyết chọn lựa để sở hữu sim dễ nhớ

Cách chọn sim dễ nhớ số đẹp, uy tín, chất lượng, có giá trị sử dụng cao là một điều mà rất nhiều người sử dụng sim quan tâm và mong muốn có được câu trả lời. Hãy tìm hiểu cùng chúng tôi ngay nhé!

Lưu ý khi chọn mua sim dễ nhớ

Một trong những điểm mà bạn cần chú ý khi chọn sim dễ nhớ hay bất kỳ một loại sim số đẹp nào khác đó chính là xem xét các yếu tố về phong thủy. Một chiếc sim dễ nhớ đẹp và có giá trị, ý nghĩa to lớn là chiếc sim có ý nghĩa phong thủy lớn, và đặc biệt nó phải phù hợp với bản thân của bạn, không thể lựa chọn một cách tùy tiện.

Cần lưu ý một số vấn đề khi chọn mua sim dễ nhớ

Nếu bạn là người đang tìm mua sim thì nên xem xét về mệnh của mình để có thể lựa chọn được số sim hợp mệnh, hợp tuổi, tránh sim chứa những con số không hợp, có thể đem đến vận xui cho bản thân mình. Còn nếu bạn đang sử dụng rồi thì cũng nên xem xét yếu tố này, trường hợp số sim không hợp mệnh và tuổi để có thể nhanh chóng thay đổi, tránh làm ảnh hưởng xấu tới cuộc sống, sự nghiệp hiện tại của mình.

Có rất nhiều cách để xem xét yếu tố về phong thủy, ví dụ như: xem xét xem trong sim các con số có cấu trúc ra làm sao, có phù hợp hay tương khắc nhau hay không, các con số này có cân bằng âm dương, ngũ hành hay không... bạn cần xem xét, tìm hiểu thật cẩn thận những điều này để có thể lựa chọn cho mình một chiếc sim dễ nhớ phù hợp nhất.

Chọn lựa theo nhà mạng di động, địa chỉ cung cấp

Có thể nói rằng trên thị trường hiện nay có rất nhiều địa chỉ, nhà mạng di động cung cấp, bán sim số dễ nhớ với rất nhiều mức giá, ưu đãi khác nhau, đồng nghĩa với việc này chính là sự khác biệt về uy tín, chất lượng sản phẩm. Không phải bất cứ một địa chỉ nào cũng bán sim dễ nhớ chính hãng, đảm bảo các yếu tố về chất lượng, giá thành. Có rất nhiều khách hàng thực chất không biết phải chọn lựa mua sim tại địa chỉ nào, không biết chọn sim của nhà mạng nào.

Địa chỉ, nhà mạng cung cấp sim sẽ quyết định chất lượng, giá cả của sim

Một lời khuyên dành cho những đối tượng khách hàng như thế này đó chính là tìm hiểu, xem xét. Để khắc phục vấn đề này không phải là một điều gì đó quá khó khăn, bản thân mỗi người đều có thể tự làm được. Khách hàng khi tìm mua chỉ cần bỏ ra cho mình một chút thời gian để tìm hiểu, thăm dò ý kiến của những người xung quanh là đã phần nào có thể làm tốt được việc lựa chọn địa chỉ, nhà mạng cung cấp sim dễ nhớ mà mình cần mua. Bạn nên mua sim tại những địa chỉ có uy tín, chất lượng trên thị trường hay múa sim dễ nhớ của những nhà mạng lớn, có tên tuổi, uy tín. Điều này sẽ giúp bạn phần nào có thể đảm bảo được chất lượng sản phẩm sim mình đang cần mua.

Sim dễ nhớ có ý nghĩa ra sao?

Hiện nay có rất nhiều nơi bán sim dễ nhớ và cũng có rất nhiều người tìm mua, ưa chuộng sử dụng loại sim này. Tuy nhiên không phải bất cứ ai cũng có thể hiểu hết được những ý nghĩa mà loại sim này mang đến cho người sử dụng, có những người đơn giản mua vì họ thích, nhưng cũng có nhiều người họ lại chọn mua, sử dụng bởi những ý nghĩa to lớn mà nó mang lại.

Đây là loại sim có ý nghĩa đẹp từ trong ra ngoài

Loại sim này ngay từ cái tên đã toát lên được ý nghĩa đặc biệt, đó là đem đến sự dễ nhớ cho người đọc, giúp cho chủ sở hữu tạo được ấn tượng tốt và dấu ấn đạm cho những người xung quanh mình. Hiện có rất nhiều sim số đẹp với nhiều ý nghĩa khác nhau, mỗi loại là một ý nghĩa muôn hình muôn vẻ. Nhưng chung quy lại đều thể hiện những điều may mắn, tốt đẹp nhất mà nó mang đến cho người chủ sở hữu của mình.

Sim dễ nhớ có ý nghĩa rất lớn về mặt phong thủy, đặc biệt là các sim chứa các con số như 3, 6, 8, 9... đây là những con số có ý nghĩa lớn và rất đẹp. Khi các con số này đi cùng, kết hợp, đứng cạnh nhau thì ý nghĩa vận may lại càng trở nên to lớn hơn rất nhiều. Ví dụ có thể kể đến về các loại sim có chưa các cặp số này đi cùng nhau đó là: 68 biểu thị lộc phát, 86 biểu thị phát lộc phát tài, 986 thì có nghĩa là mãi phát lộc, 168 thì biểu hiện của nhất lộc phát... Sở hữu sim dễ nhớ có chứa các bộ số may mắn càng lớn thì giá trị cũng như giá thành của nó cũng càng tăng lên. Mặc dù đa số các loại sim dễ nhớ có giá không hề mềm nhưng với ý nghĩa đẹp thì nó vẫn được rất nhiều người săn tìm.

Đối tượng thích hợp sử dụng sim số đẹp dễ nhớ

Với lợi thế, ưu điểm đó chính là có chứa các con số, cặp số đẹp, dễ đọc, dễ ghi nhớ thì loại sim số đẹp như này rất được ưa chuộng, nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đây cũng chính là lý do khiến sim dễ nhớ ngày càng phát triển, trở nên đa dạng hơn rất nhiều, có nhiều loại sim dễ nhớ có giá thành rất cao, tuy nhiên cũng không thiếu những loại sim dễ nhớ rẻ. Do đó có thể dễ dàng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau mà không phân biệt về tuổi tác, nghề nghiệp...

Một chiếc sim phù hợp chính là chìa khóa giúp bạn thành công tượng đầu tiên thường hay dành sự quan tâm, yêu thích sử dụng loại sim này đó chính là những người làm công việc kinh doanh, buôn bán, các hãng taxi... Lý do đối tượng khách hàng chọn lựa sim dễ nhớ chính bở ưu điểm dễ đọc dễ nhớ mà nó mang đến. Đối với những hãng taxi hay doanh nghiệp kinh doanh thì việc sở hữu một số sim như này là vô cùng thuận tiên, có lợi. Với số sim như vậy, khách hàng có thể dễ dàng ghi nhớ và liên lạc với họ khi cần thiết, đôi lúc cũng sẽ dễ dàng giới thiệu đến người thân, bạn bè xung quanh biết về hãng taxi, doanh nghiệp của bạn. Không những vậy, sim dễ nhớ còn rất được ưa chuộng trong việc quảng bá thương hiệu, một thương hiệu với số điện thoại dễ đọc, dễ ghi nhớ thì sẽ thu hút được nhiều khách hàng, danh tiếng sẽ ngày càng vang xa.

Bên cạnh đó loại sim này cũng được rất nhiều người bình thường sử dụng bởi tính tiện lợi của nó. Sim dễ nhớ sẽ giúp họ tạo được dấu ấn, ấn tượng đặc biệt, dễ nhớ đối với mọi người xung quanh. Ngoài ra đối với những người dùng sim cao tuổi thì việc ghi nhớ của họ không tốt, một chiếc sim dễ nhớ sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Sở hữu một chiếc sim dễ nhớ chưa bao giờ là điều ít người mong muốn, hầu như ai cũng ao ước điều này. Nếu bạn đang có nhu cầu, đang cần mua một chiếc sim dễ nhớ với nhiều lợi ích đặc biệt nhưng lại chưa biết chọn mua ở đâu thì địa chỉ của chúng tôi sẽ là một gợi ý hợp lý cho bạn. Khosim.com là một địa chỉ cung cấp nhiều loại sim dễ nhớ chính hãng, đảm bảo uy tín, chất lượng. Hãy truy cập ngay vào trang web để biết thêm thông tin chi tiết, cụ thể về từng sản phẩm mà bạn đang quan tâm.

 

0911.028.028