SIM Năm Sinh

Sim gánh đảo

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0379.46.6776 550,000 55 Viettel Đặt mua
2 0855.29.8998 1,515,000 63 Vinaphone Đặt mua
3 0708.05.9889 1,100,000 54 Mobifone Đặt mua
4 0779.56.8998 1,515,000 68 Mobifone Đặt mua
5 0899.656556 1,890,000 59 Mobifone Đặt mua
6 0978.92.0330 1,890,000 41 Viettel Đặt mua
7 0978.93.2552 1,890,000 50 Viettel Đặt mua
8 0978.09.2332 1,515,000 43 Viettel Đặt mua
9 0977.83.1221 1,515,000 40 Viettel Đặt mua
10 0978.95.0110 1,515,000 40 Viettel Đặt mua
11 0976.02.6116 1,515,000 38 Viettel Đặt mua
12 0976.02.5115 1,515,000 36 Viettel Đặt mua
13 0976.02.1001 1,515,000 26 Viettel Đặt mua
14 0962.63.4774 910,000 48 Viettel Đặt mua
15 0982.59.1001 1,515,000 35 Viettel Đặt mua
16 0982.57.9119 1,515,000 51 Viettel Đặt mua
17 0982.60.2112 1,100,000 31 Viettel Đặt mua
18 0967.10.0220 1,100,000 27 Viettel Đặt mua
19 0967.09.7337 1,100,000 51 Viettel Đặt mua
20 0967.09.2772 1,100,000 49 Viettel Đặt mua
21 0967.13.6006 1,100,000 38 Viettel Đặt mua
22 0967.13.7667 1,100,000 52 Viettel Đặt mua
23 0962.12.5115 1,515,000 32 Viettel Đặt mua
24 0965.10.1771 1,100,000 37 Viettel Đặt mua
25 0967.16.8008 1,100,000 45 Viettel Đặt mua
26 0967.79.5775 1,515,000 62 Viettel Đặt mua
27 0972.78.0660 1,100,000 45 Viettel Đặt mua
28 0973.29.8008 1,100,000 46 Viettel Đặt mua
29 0967.30.3773 1,100,000 45 Viettel Đặt mua
30 0967.30.4884 770,000 49 Viettel Đặt mua
31 0967.41.8448 770,000 51 Viettel Đặt mua
32 0967.46.3553 770,000 48 Viettel Đặt mua
33 0967.52.3663 1,175,000 47 Viettel Đặt mua
34 0982.91.2552 1,515,000 43 Viettel Đặt mua
35 0967.13.3663 1,175,000 44 Viettel Đặt mua
36 0967.05.7887 1,100,000 57 Viettel Đặt mua
37 0967.93.4774 910,000 56 Viettel Đặt mua
38 0981.26.4224 1,100,000 38 Viettel Đặt mua
39 0981.58.0330 1,100,000 37 Viettel Đặt mua
40 0981.53.0770 910,000 40 Viettel Đặt mua
41 0981.48.0550 1,100,000 40 Viettel Đặt mua
42 0981.40.2442 1,100,000 34 Viettel Đặt mua
43 098126.4334 910,000 40 Viettel Đặt mua
44 098126.0440 1,100,000 34 Viettel Đặt mua
45 098121.0330 980,000 27 Viettel Đặt mua
46 0981.20.4774 770,000 42 Viettel Đặt mua
47 0968.83.0440 1,100,000 42 Viettel Đặt mua
48 0981.02.3443 1,100,000 34 Viettel Đặt mua
49 0982.67.6006 1,250,000 44 Viettel Đặt mua
50 0984.40.1551 1,100,000 37 Viettel Đặt mua
51 0984.06.4334 1,100,000 41 Viettel Đặt mua
52 0868.95.4994 840,000 62 Viettel Đặt mua
53 0868.92.4994 840,000 59 Viettel Đặt mua
54 0868.91.5005 910,000 42 Viettel Đặt mua
55 0868.89.3663 1,515,000 57 Viettel Đặt mua
56 0868.79.2112 1,175,000 44 Viettel Đặt mua
57 0899.91.6226 1,890,000 52 Mobifone Đặt mua
58 0898.36.9669 3,390,000 64 Mobifone Đặt mua
59 0898.36.9119 1,515,000 54 Mobifone Đặt mua
60 0898.39.5995 1,515,000 65 Mobifone Đặt mua
61 0899.89.1661 1,515,000 57 Mobifone Đặt mua
62 0899.89.4774 1,100,000 65 Mobifone Đặt mua
63 0899.26.9779 2,640,000 66 Mobifone Đặt mua
64 0899.29.9009 2,040,000 55 Mobifone Đặt mua
65 086999.2332 2,640,000 51 Viettel Đặt mua
66 098167.9119 1,628,000 51 Viettel Đặt mua
67 0988.65.1441 1,250,000 46 Viettel Đặt mua
68 0967.09.1771 840,000 47 Viettel Đặt mua
69 0976.03.1441 770,000 35 Viettel Đặt mua
70 0969.42.1551 770,000 42 Viettel Đặt mua
71 0973.91.0330 840,000 35 Viettel Đặt mua
72 0978.16.0440 770,000 39 Viettel Đặt mua
73 0979.80.2442 700,000 45 Viettel Đặt mua
74 0868.52.4664 700,000 49 Viettel Đặt mua
75 0964.58.4994 700,000 58 Viettel Đặt mua
76 0964.75.8008 700,000 47 Viettel Đặt mua
77 0869.27.1551 700,000 44 Viettel Đặt mua
78 0869.08.3663 700,000 49 Viettel Đặt mua
79 0869.08.2112 700,000 37 Viettel Đặt mua
80 0868.45.1881 700,000 49 Viettel Đặt mua
81 0979.26.5445 770,000 51 Viettel Đặt mua
82 0982.85.1441 770,000 42 Viettel Đặt mua
83 0978.84.3443 770,000 50 Viettel Đặt mua
84 0981.87.0440 700,000 41 Viettel Đặt mua
85 0981.53.7227 630,000 44 Viettel Đặt mua
86 0982.19.4664 770,000 49 Viettel Đặt mua
87 0979.61.4884 770,000 56 Viettel Đặt mua
88 0969.73.4884 700,000 58 Viettel Đặt mua
89 0984.83.7447 700,000 54 Viettel Đặt mua
90 0962.09.0220 700,000 30 Viettel Đặt mua
91 0968.35.0770 700,000 45 Viettel Đặt mua
92 0968.61.2442 700,000 42 Viettel Đặt mua
93 0971.68.6446 770,000 51 Viettel Đặt mua
94 0966.20.4664 700,000 43 Viettel Đặt mua
95 0971.80.1331 770,000 33 Viettel Đặt mua
96 0968.63.1771 840,000 48 Viettel Đặt mua
97 0966.41.0220 840,000 30 Viettel Đặt mua
98 0966.39.0770 840,000 47 Viettel Đặt mua
99 0973.43.0220 840,000 30 Viettel Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Ta Quang Huy

  Số sim: 091622...84

  Vào lúc: 02:06 25/01/2020

 • Hoàng Văn Hùng

  Số sim: 086553...68

  Vào lúc: 01:54 25/01/2020

 • Đỗ Thị Lan Anh

  Số sim: 086539...68

  Vào lúc: 01:52 25/01/2020

 • Do Thi Lan Anh

  Số sim: 086511...68

  Vào lúc: 01:46 25/01/2020

 • Nguyễn Thị Dung

  Số sim: 039412...88

  Vào lúc: 01:40 25/01/2020

 • Dang Xuân Hung

  Số sim: 089999...97

  Vào lúc: 01:17 25/01/2020

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091 - 9191
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087