TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim gánh đảo

Kho sim số gánh đảo 10 số và 11 số các mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, Gmobile, Vietnamobile giá gốc, Giao sim miễn phí toàn quốc, Đăng ký thông tin chính chủ.

Lọc theo:
STT SIM SỐ ĐẸP GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 0395.80.9779 1,700,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
2 039885.7007 750,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
3 0379.46.6776 950,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
4 0358.703.307 550,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
5 0977.79.5225 2,000,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
6 0978.96.2992 1,625,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
7 0987.25.5995 1,625,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
8 0981.67.9229  1,250,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
9 0982.91.2552 1,625,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
10 0989.44.3773 1,625,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
11 0967.11.2662 1,625,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
12 0977.00.4224 1,625,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
13 0967.13.3663 1,175,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
14 0961.98.9229 2,000,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
15 0967.05.7887 1,100,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
16 0965.01.9229 1,250,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
17 0967.83.7887 1,625,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
18 0967.93.4774 910,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
19 0981.26.4224 1,175,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
20 0988.65.1331 1,625,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
21 0981.58.0330 1,625,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
22 0988.65.1441 1,625,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
23 0981.53.0770 1,175,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
24 0981.48.0550 1,175,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
25 0981.43.5335 1,100,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
26 0981.40.2442 1,100,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
27 0981.38.7887 1,625,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
28 098126.4334 1,100,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
29 0981.20.4774 910,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
30 0968.83.0440 1,100,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
31 0981.02.3443 1,175,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
32 0982.67.6006 1,250,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
33 0868.94.0990 910,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
34 0984.40.1551 1,100,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
35 0984.06.4334 1,175,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
36 0986.43.5995 1,625,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
37 0868.95.4994 740,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
38 0868.92.4994 740,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
39 0868.91.5005 1,100,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
40 0868.16.3663 1,850,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
41 0968.14.7227 600,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
42 089888.5775 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
43 0972.08.7117 670,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
44 0868.69.2112 1,625,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
45 0974.12.0330 670,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
46 089888.5445 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
47 0868.61.3993 1,625,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
48 0898.885.335 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
49 0868.42.9339 980,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
50 0987.58.6446 980,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
51 089888.5225 1,850,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
52 0868.41.9339 980,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
53 0964.89.5335 600,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
54 089888.5115 1,850,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
55 0868.35.6226  1,775,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
56 0969.97.4114 600,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
57 089888.5005 1,625,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
58 0969.24.7557 740,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
59 0898.88.4994 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
60 0868.35.6226 1,250,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
61 0966.80.4114 600,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
62 0898.88.4664 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
63 0868.79.2112 1,175,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
64 0982.94.2442 740,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
65 0898.88.4554 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
66 0868.19.6226 1,175,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
67 0898.88.4334 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
68 0899.91.6226 2,000,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
69 0898.88.4224 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
70 0978.50.5335 600,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
71 0898.88.4114 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
72 089888.4004 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
73 0898.36.9119 2,000,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
74 089888.3553 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
75 0898.36.9119 1,625,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
76 089888.3443 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
77 0898.39.5995 1,625,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
78 089888.3113 1,850,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
79 089888.3003 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
80 089888.2772 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
81 0967.09.1771 740,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
82 089888.2552 1,850,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
83 0899.89.1661 1,625,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
84 0976.03.1441 670,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
85 089888.2442 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
86 0969.42.1551 670,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
87 089888.2112 1,850,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
88 0973.91.0330 740,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
89 0986.94.1661 980,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
90 0978.16.0440 670,000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
91 089888.1771 1,850,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
92 089888.1661 2,150,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
93 0899.89.4774 1,100,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
94 089888.1551 2,000,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
95 089888.1441 1,250,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
96 089888.1331 1,850,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
97 089888.1221 2,000,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
98 0898.88.0110 1,625,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
99 0942.822228 24,900,000 VinaPhone Sim gánh đảo Đặt mua
100 0898.87.9559 1,625,000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Góp ý, khiếu nại

SIM KHUYẾN MÃI

TIN MỚI CẬP NHẬT

Đơn Hàng Mới

 • BÙI VĂN NHẬT
    Số sim: 079381...66
    Vào lúc: 06:41 21/04/2019
 • BÙI VĂN NHẬT
    Số sim: 079281...66
    Vào lúc: 06:41 21/04/2019
 • BUI VAN NHẬT
    Số sim: 093281...66
    Vào lúc: 06:39 21/04/2019
 • BÙI VĂN NHẬT
    Số sim: 081511...66
    Vào lúc: 06:38 21/04/2019
 • Nguyễn Hoàng Lâm
    Số sim: 086830...84
    Vào lúc: 06:07 21/04/2019
 • Vo quang thai
    Số sim: 093920...86
    Vào lúc: 06:06 21/04/2019

Sim gánh đảo là một loại sim đặc biệt ngay từ cái tên gọi của chính nó. Thoạt nghe qua, cái tên của loại sim này có vẻ khá khó hiểu phải không? Sim gánh đảo là gì, tại sao lại được gọi là gánh đảo chứ không phải là một cái tên khác? Sở dĩ được gọi là như vậy bởi vì loại sim số đẹp này mang nhiều ý nghĩa, thông điệp đặc biệt, ngay từ cái tên của nó thôi cũng đã thể hiện được điều này. Sim gánh đảo liệu có phù hợp với tất cả mọi người, tất cả đối tượng khách hàng hay không?

Danh mục bài viết

 1. Ý nghĩa của tên gọi sim gánh đảo
 2. Sim gánh đảo có ý nghĩa gì?
 3. Các mẹo khi chọn sim gánh đảo
  • Chọn sim gánh đảo theo ý cá nhân
  • Chọn sim gánh đảo theo góc độ phong thủy
  • Chọn sim gánh đảo theo địa chỉ cung cấp
 4. Sim gánh đảo phù hợp cho đối tượng nào?

 

Nếu bạn đã từng nghe qua loại sim gánh đảo này, hay đang muốn tìm hiểu, hiểu biết thêm về loại sim số đẹp này thì những chia sẻ dưới đây của chúng tôi có thể sẽ giúp ích được cho bạn. Hãy cùng bỏ ra chút thời gian để đọc và suy ngẫm những gì mà chúng tôi đề cập, điều này sẽ giúp bạn có thể có thêm kiến thức cũng như hiểu được tên gọi, ý nghĩa mà dòng sim số đẹp này mang tới.

Ý nghĩa của tên gọi sim gánh đảo

Sim số gánh đảo là một loại sim quen thuộc, có ý nghĩa lớn đối với người chơi sim. Loại sim này có thể còn xa lạ với nhiều người, tuy nhiên với những khách hàng yêu thích sim số đẹp thì nó hẳn rất quen thuộc. Sim gánh đảo – tại sao lại có cái tên gọi như vậy?

Sim gánh đảo hiện không xuất hiện nhiều trên thị trường

Sim gánh đảo được định nghĩa là một loại sim số đẹp mà số sim có dạng 09xAB.BA hoặc 09xBA.AB. Với loại sim này người ta thường đi kèm với việc thích truy tìm các sim với đầu số cổ, tuy nhiên trên thị trường hiện nay thì các đầu sim số cổ là rất hiếm, không hề dễ dàng tìm kiếm.

Sim gánh đảo có ý nghĩa gì?

Sim gánh đảo được biết là loại sim có cặp bộ số đối xứng với nhau trong dãy số của sim, điều này tạo nên một sự đặc biệt, ý nghĩa lớn cho cấu trúc của sim. Ý nghĩa của sim gánh đảo là vô cùng quan trọng, người có thể sở hữu loại sim này là một người vô cùng may mắn.

Tỷ lệ xuất hiện của sim gánh đảo trên thị trường sim di động hiện nay là không nhiều, để tìm mua được loại sim này là không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt hiếm là loại sim gánh đảo 3 cặp. Cũng vì lý do này mà nhiều người dù rất muốn nhưng lại không thể tìm mua, sở hữu được một số sim gánh đảo. Ngoài ra thì giá thành khá cao cũng chính là một nguyên nhân khiến việc sở hữu dòng sim này trở nên khó khăn hơn.

Ý nghĩa của loại sim này vô cùng đặc biệt

Giá trị, ý nghĩa của một chiếc sim gánh đảo cũng phù thuộc vào số lượng cặp và số lượng con số khác nhau. Với mỗi dạng sim khác nhau của loại sim này lại tượng trưng cho những ý nghĩa khác nhau, không hề giống nhau, là muôn hình muôn vẻ. Loại sim này có một ý nghĩa sâu sắc, chủ sở hữu của nó có thể sẽ nhận được một vòng tròn may mắn, phù trợ. Đó chính là một vòng tròn tuần hoàn, giữ vững được may mắn, tài vận, không điều gì có thể làm phai mờ. Bên cạnh đó loại sim này còn mang ý nghĩa là sự cân bằng, vững chắc, bền bỉ, là trách nhiệm của chủ sở hữu với gia đình, cuộc sống, công việc của chính mình.

Các mẹo khi chọn sim gánh đảo

Việc tìm mua được một số sim đẹp nói chung hay sim gánh đảo nói riêng chưa bao giờ là vấn đề hết “hot”. Vẫn có rất nhiều người quan tâm đến vấn đề này, họ luôn muốn biết phải chọn mua sim số đẹp loại này như thế nào là đẹp, là hợp lý, phù hợp với bản thân mình nhất. Và mỗi người trong chúng ta sinh ra không có ai là giống nhau cả, mỗi người lại có một quan điểm, ý kiến về cách chọn sim gánh đảo khác nhau. Có người chọn kiểu này, có người chọn kiểu khác. Và theo kinh nghiệm, đúc kết được thì hiện nay có một số cách chọn mua loại sim này phổ biến như sau:

Chọn sim gánh đảo theo ý cá nhân

Dưới góc độ của mỗi cá nhân mà nói thì mỗi người sẽ có một cách chọn lựa mua sim khác nhau. Có người họ cho rằng một chiếc sim gánh đảo được gọi là đẹp là khi nó phù hợp với chính bản thân của người sử dụng, không quá cầu kỳ, không cần theo bất cứ một tiêu chuẩn gì.

Có thể chọn sim gánh đảo theo sở thích cá nhân

Khi họ cảm thấy mình đang có nhu cầu, mục đích hay chỉ đơn giản là họ thích mà thôi thì sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để có thể sở hữu ngay một chiếc sim như mong muốn. Trong suy nghĩ của nhiều người, sim gánh đảo đẹp nhất khi nó có thể phát huy hết giá trị sử dụng của bản thân, đem đến trọn vẹn vận may, tài lộc cho người chủ sở hữu, giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền. Và cũng có không ít những người họ cho rằng loại sim này chỉ đẹp khi nó có giá thành cao, giá trị sử dụng, ý nghĩa to lớn, thể hiện được đẳng cấp, quyền lực. Nói chung với cách chọn lựa này, bạn sẽ mua sim gánh đảo bằng chính quan niệm, ý kiến cá nhân của mình.

Chọn sim gánh đảo theo góc độ phong thủy

Cách lựa chọn mua sim gánh đảo tiếp theo đó chính là chọn mua theo quan niệm phong thủy. Mua sim theo cách lựa chọn này đã và đang được rất nhiều áp dụng, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, yếu tố phong thủy xuất hiện rất nhiều trong đời sống hằng ngày, gắn bó một cách mật thiết, sâu sắc với chúng ta, do đó nó cũng có ý nghĩa quan trọng khi chọn mua sim gánh đảo.

Chọn sim theo phong thủy cũng được nhiều người áp dụng

Theo phong thủy, khi chọn mua sim này bạn cần xem mệnh của mình là gì, là kim – thổ - hỏa – mộc - thủy. Mỗi người sẽ có một mệnh, và mỗi mệnh sẽ có một đặc điểm riêng biệt. Yếu tố này là vô cùng quan trọng mà chúng ta không nên bỏ qua, bạn cần xem mệnh của mình để tìm ra những số sim phù hợp cũng như tránh xa, không chọn những số sim khắc mệnh, có thể đem điềm xấu, vận xui đến cho bản thân mình.

Một lưu ý tiếp theo khi chọn mua sim gánh đảo đó là nên chú ý đến các con số trong toàn bộ sim, đừng nên chủ quan mà bỏ qua chi tiết này. Chỉ một điều, một ý nho nhỏ như này thôi nhưng cũng đủ làm thay đổi ý nghĩa của cả sim gánh đảo mang đến cho người sở hữu. Các con số trong sim phải được sắp xếp một cách linh hoạt, cân bằng về âm và dương, đảm bảo tính sắp xếp một cách hợp lý, có sự xen kẽ phù hợp giữa số chẵn và lẽ. Khi khách hàng có thể đảm bảo tốt các yếu tố này sẽ đảm bảo được việc cuộc sống, công việc của bạn trở nên cân bằng, hài hòa và viên mãn hơn rất nhiều.

Chọn sim gánh đảo theo địa chỉ cung cấp

Cách chọn mua sim gánh đảo tiếp theo mà chúng tôi muốn đề cập đến đó chính là tìm mua tại đúng địa chỉ. Hiện nay trên thị trường ngày càng mọc lên rất nhiều địa chỉ cũng cấp sim gánh đảo với nhiều mức giá khác nhau, đắt có, rẻ cũng có. Do đó nó cũng rất đa dạng về chất lượng sản phẩm, điều này gây hoang mang cho rất nhiều khách hàng.

Bạn cần xem xét địa chỉ cung cấp sim gánh đảo uy tín, chất lượng

Để có thể tìm mua được một chiếc sim gánh đảo giá rẻ, đảm bảo các yếu tố như sim chính hãng, đủ uy tín, chất lượng tốt là điều không hề dễ dàng. Để có thể làm được điều này thì khách hàng cần bỏ thời gian, công sức để tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi xem những địa chỉ nào cung cấp, bán sim gánh đảo có uy tín, đảm bảo về chất lượng trên thị trường. Có thể nói địa chỉ cung cấp cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến việc chiếc sim bạn mua có đẹp, có tốt thật sự hay không, đối với việc mua sim gánh đảo cũng không phải là ngoại lệ. Trước khi quyết định chọn mua sim gánh đảo thì khách hàng nên bỏ chút thời gian, công sức để có thể tự trang bị thêm kiến thức cho mình, để có thể lựa chọn được một chiếc sim chính hãng, đủ tốt, đủ đẹp.

Sim gánh đảo phù hợp cho đối tượng nào?

Có thể nói rằng sim gánh đảo là một loại sim số đẹp, thuộc dòng sim vip, và khá hiếm trên thị trường hiện nay. Có nhiều người tò mò và đã đặt ra câu hỏi rằng: đối tượng nào có thể sử dụng loại sim này, gồm những ai, hay ai cũng có khả năng sử dụng nó?

Vì đây là một loại sim khá hiếm, do đó việc tìm kiếm để có thể sở hữu nó cũng không hề đơn giản, và song song với điều đó nó thường được bán ra với một mức giá khá cao. Loại sim này thì hầu như bất cứ đối tượng nào cũng có thể sử dụng, bởi nó là một loại sim có ý nghĩa lớn với bất cứ một đối tượng chủ sở hữu nào.

Đối tượng phù hợp với loại sim này là những người giàu có, quyền lực

Tuy nhiên vì sim gánh đảo khá hiếm trên thị trường hiện nay đồng nghĩa với việc giá thành của nó cũng rất cao, do đó đối tượng có thể sở hữu loại sim này bị thu nhỏ lại rất nhiều. Với những lý do như vậy, không phải ai cũng có đủ khả năng để tìm mua nó, thường những người có khả năng sở hữu loại sim này phải là những người có điều kiện kinh tế khá giả, có nhiều tiền, là những người có địa vị, quyền lực trong xã hội, và hơn hết là phải có niềm đam mê yêu thích sim số đẹp. Nhưng bạn đừng vội thất vọng, hiện nay trên thị trường cũng có một số loại sim gánh đảo được bán ra với giá rẻ, mức giá phải chăng, phù hợp mà những người có điều kiện bình thường cũng có thể tìm mua. Một số dạng sim loại này có thể kể đến là các dòng sim gánh đảo mobi, sim gánh đảo viettel... bạn có thể tìm hiểu qua và chọn mua loại này cho riêng mình.

Nếu bạn có đủ đam mê, yêu thích, và có đủ điều kiện về kinh tế thì đừng chần chừ, băn khoăn gì nữa mà hãy sắm ngay cho mình một chiếc sim gánh đảo số đẹp thật uy tín, chất lượng. Sở hữu ngay nó để nhận được những điều tốt lành nhất, đó chính là vận may, tài lộc. Hãy chọn mua tại một địa chỉ uy tín, chất lượng, khosim.com sẽ là một gợi ý hợp lý cho bạn. Hãy truy cập ngay vào trang web để biết thêm thông tin chi tiết, cụ thể về loại sim gánh đảo này nhé.

 

 

 

 

1800.6189
Chat tư vấn