SIM Năm Sinh

Sim gánh đảo

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0866.819.229 400,000 51 Viettel Đặt mua
2 039885.7007 650,000 47 Viettel Đặt mua
3 0379.46.6776 850,000 55 Viettel Đặt mua
4 0395.80.9779 1,600,000 57 Viettel Đặt mua
5 0358.703.307 450,000 36 Viettel Đặt mua
6 0855.29.8998 1,725,000 63 Vinaphone Đặt mua
7 0708.05.9889 1,140,000 54 Mobifone Đặt mua
8 0779.56.8998 1,725,000 68 Mobifone Đặt mua
9 0979.397.793 7,400,000 63 Viettel Đặt mua
10 0899.656556 2,100,000 59 Mobifone Đặt mua
11 0978.92.0330 2,100,000 41 Viettel Đặt mua
12 0978.93.2552 2,100,000 50 Viettel Đặt mua
13 0978.23.2112 1,725,000 35 Viettel Đặt mua
14 0978.09.2332 1,725,000 43 Viettel Đặt mua
15 0977.83.1221 1,725,000 40 Viettel Đặt mua
16 0978.95.0110 1,725,000 40 Viettel Đặt mua
17 0976.02.6116 1,725,000 38 Viettel Đặt mua
18 0976.02.5115 1,725,000 36 Viettel Đặt mua
19 0976.02.1001 1,725,000 26 Viettel Đặt mua
20 0962.63.4774 950,000 48 Viettel Đặt mua
21 0982.59.1001 1,725,000 35 Viettel Đặt mua
22 0982.57.9119 1,725,000 51 Viettel Đặt mua
23 0982.60.2112 1,140,000 31 Viettel Đặt mua
24 0967.10.0220 1,140,000 27 Viettel Đặt mua
25 0967.09.7337 1,140,000 51 Viettel Đặt mua
26 0967.09.2772 1,140,000 49 Viettel Đặt mua
27 0967.13.6006 1,140,000 38 Viettel Đặt mua
28 0967.13.7667 1,140,000 52 Viettel Đặt mua
29 0962.12.5115 1,725,000 32 Viettel Đặt mua
30 0965.10.1771 1,140,000 37 Viettel Đặt mua
31 0967.16.8008 1,140,000 45 Viettel Đặt mua
32 0967.79.5775 1,725,000 62 Viettel Đặt mua
33 0972.63.9119 1,140,000 47 Viettel Đặt mua
34 0972.78.0660 1,140,000 45 Viettel Đặt mua
35 0973.29.8008 1,140,000 46 Viettel Đặt mua
36 0967.70.7227 1,140,000 47 Viettel Đặt mua
37 0967.30.3773 1,140,000 45 Viettel Đặt mua
38 0967.30.4884 810,000 49 Viettel Đặt mua
39 0967.34.5225 810,000 43 Viettel Đặt mua
40 0967.41.8448 810,000 51 Viettel Đặt mua
41 0967.46.3553 810,000 48 Viettel Đặt mua
42 0967.52.3663 1,215,000 47 Viettel Đặt mua
43 0977.79.5225 2,100,000 53 Viettel Đặt mua
44 0978.96.2992 1,725,000 61 Viettel Đặt mua
45 0982.91.2552 1,725,000 43 Viettel Đặt mua
46 0967.13.3663 1,215,000 44 Viettel Đặt mua
47 0967.05.7887 1,140,000 57 Viettel Đặt mua
48 0967.93.4774 950,000 56 Viettel Đặt mua
49 0981.26.4224 1,140,000 38 Viettel Đặt mua
50 0981.58.0330 1,140,000 37 Viettel Đặt mua
51 0981.53.0770 950,000 40 Viettel Đặt mua
52 0981.48.0550 1,140,000 40 Viettel Đặt mua
53 0981.40.2442 1,140,000 34 Viettel Đặt mua
54 0981.38.7887 1,290,000 59 Viettel Đặt mua
55 098128.0110 1,140,000 30 Viettel Đặt mua
56 098126.4334 950,000 40 Viettel Đặt mua
57 098126.0440 1,140,000 34 Viettel Đặt mua
58 098121.0330 1,020,000 27 Viettel Đặt mua
59 0981.20.4774 810,000 42 Viettel Đặt mua
60 0968.83.0440 1,140,000 42 Viettel Đặt mua
61 0981.02.3443 1,140,000 34 Viettel Đặt mua
62 0982.67.6006 1,290,000 44 Viettel Đặt mua
63 0984.40.1551 1,140,000 37 Viettel Đặt mua
64 0984.06.4334 1,140,000 41 Viettel Đặt mua
65 0868.95.4994 880,000 62 Viettel Đặt mua
66 0868.92.4994 880,000 59 Viettel Đặt mua
67 0868.91.5005 950,000 42 Viettel Đặt mua
68 0868.89.3663 1,725,000 57 Viettel Đặt mua
69 0868.69.2112 1,725,000 43 Viettel Đặt mua
70 0868.79.2112 1,215,000 44 Viettel Đặt mua
71 0899.91.6226 2,100,000 52 Mobifone Đặt mua
72 0898.36.9669 3,800,000 64 Mobifone Đặt mua
73 0898.36.9119 1,725,000 54 Mobifone Đặt mua
74 0898.39.5995 1,725,000 65 Mobifone Đặt mua
75 0899.89.1661 1,725,000 57 Mobifone Đặt mua
76 0899.89.4774 1,140,000 65 Mobifone Đặt mua
77 0899.26.9779 3,000,000 66 Mobifone Đặt mua
78 0899.29.9009 2,250,000 55 Mobifone Đặt mua
79 086999.2332 3,000,000 51 Viettel Đặt mua
80 098167.9119 1,838,000 51 Viettel Đặt mua
81 0988.65.1441 1,290,000 46 Viettel Đặt mua
82 0967.09.1771 880,000 47 Viettel Đặt mua
83 0976.03.1441 810,000 35 Viettel Đặt mua
84 0969.42.1551 810,000 42 Viettel Đặt mua
85 0973.91.0330 880,000 35 Viettel Đặt mua
86 0978.16.0440 810,000 39 Viettel Đặt mua
87 0979.80.2442 740,000 45 Viettel Đặt mua
88 0868.52.4664 740,000 49 Viettel Đặt mua
89 0964.58.4994 740,000 58 Viettel Đặt mua
90 0964.75.8008 740,000 47 Viettel Đặt mua
91 0869.27.1551 740,000 44 Viettel Đặt mua
92 0869.08.3663 740,000 49 Viettel Đặt mua
93 0869.08.2112 740,000 37 Viettel Đặt mua
94 0868.45.1881 740,000 49 Viettel Đặt mua
95 0979.26.5445 810,000 51 Viettel Đặt mua
96 0982.85.1441 810,000 42 Viettel Đặt mua
97 0978.84.3443 810,000 50 Viettel Đặt mua
98 0981.87.0440 740,000 41 Viettel Đặt mua
99 0981.53.7227 670,000 44 Viettel Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Nghiêm Đinh Minh

  Số sim: 081203...78

  Vào lúc: 06:14 12/12/2019

 • Huỳnh Kim Cường

  Số sim: 076369...99

  Vào lúc: 06:11 12/12/2019

 • Kh

  Số sim: 098853...53

  Vào lúc: 06:11 12/12/2019

 • Nghiêm Đinh Minh

  Số sim: 081203...78

  Vào lúc: 06:06 12/12/2019

 • Vu Van Manh

  Số sim: 091760...26

  Vào lúc: 06:05 12/12/2019

 • Phạm Ngọc Thành

  Số sim: 092233...92

  Vào lúc: 06:01 12/12/2019

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091 - 9191
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087