SIM NĂM SINH

Sim gánh đảo

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0797.89.9009   2,200,000 58 Mobifone Mua sim
2 0786.67.8558   1,100,000 60 Mobifone Mua sim
3 089.888.5115   1,800,000 53 Mobifone Mua sim
4 078.666.3883   1,800,000 55 Mobifone Mua sim
5 0789.89.9669   3,500,000 71 Mobifone Mua sim
6 0784.58.5995   1,200,000 60 Mobifone Mua sim
7 070.333.6006   1,200,000 28 Mobifone Mua sim
8 0703.17.7997   650,000 50 Mobifone Mua sim
9 0708.65.7997   1,100,000 58 Mobifone Mua sim
10 078.333.1001   1,200,000 26 Mobifone Mua sim
11 078.333.2882   1,800,000 44 Mobifone Mua sim
12 0797.39.7997   4,000,000 67 Mobifone Mua sim
13 070.333.7557   1,200,000 40 Mobifone Mua sim
14 070.333.6556   2,000,000 38 Mobifone Mua sim
15 079.444.2882   1,200,000 48 Mobifone Mua sim
16 0898.87.0220   800,000 44 Mobifone Mua sim
17 078.666.1771   1,300,000 49 Mobifone Mua sim
18 079.888.9119   2,300,000 60 Mobifone Mua sim
19 079.222.1661   2,000,000 36 Mobifone Mua sim
20 0797.37.8558   1,300,000 59 Mobifone Mua sim
21 0789.80.1661   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
22 0786.67.9889   1,300,000 68 Mobifone Mua sim
23 0798.68.9119   1,500,000 58 Mobifone Mua sim
24 070.333.2662   1,800,000 32 Mobifone Mua sim
25 078.333.1771   1,200,000 40 Mobifone Mua sim
26 078.666.7007   1,300,000 47 Mobifone Mua sim
27 079.888.5995   1,800,000 68 Mobifone Mua sim
28 0797.37.3883   1,300,000 55 Mobifone Mua sim
29 078.666.0440   1,000,000 41 Mobifone Mua sim
30 0783.22.5445   650,000 40 Mobifone Mua sim
31 0767.88.8998   3,000,000 70 Mobifone Mua sim
32 0798.18.5995   1,500,000 61 Mobifone Mua sim
33 078.666.0770   1,200,000 47 Mobifone Mua sim
34 0703.97.79.97   2,800,000 58 Mobifone Mua sim
35 078.333.0110   1,200,000 26 Mobifone Mua sim
36 078.999.5885   2,800,000 68 Mobifone Mua sim
37 079.444.3993   1,200,000 52 Mobifone Mua sim
38 0786.67.76.67   3,500,000 60 Mobifone Mua sim
39 089.888.2112   1,800,000 47 Mobifone Mua sim
40 0898.87.2112   800,000 46 Mobifone Mua sim
41 0704.51.9449   650,000 43 Mobifone Mua sim
42 0792.66.6336   1,500,000 48 Mobifone Mua sim
43 078.666.0880   1,500,000 49 Mobifone Mua sim
44 0797.17.3113   1,300,000 39 Mobifone Mua sim
45 0792.33.9559   1,800,000 52 Mobifone Mua sim
46 0783.22.7337   1,100,000 42 Mobifone Mua sim
47 089.888.2552   1,800,000 55 Mobifone Mua sim
48 0792.55.8998   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
49 070.888.0660   2,000,000 43 Mobifone Mua sim
50 078.333.5225   1,300,000 38 Mobifone Mua sim
51 0797.37.3773   3,500,000 53 Mobifone Mua sim
52 078.666.1551   1,500,000 45 Mobifone Mua sim
53 0783.22.8558   1,500,000 48 Mobifone Mua sim
54 0797.71.1881   1,500,000 49 Mobifone Mua sim
55 078.333.0990   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
56 078.333.8228   2,000,000 44 Mobifone Mua sim
57 078.666.8008   1,300,000 49 Mobifone Mua sim
58 079.777.9119   2,000,000 57 Mobifone Mua sim
59 07.9779.9229   2,800,000 61 Mobifone Mua sim
60 079.777.8008   1,500,000 53 Mobifone Mua sim
61 078.999.5665   2,500,000 64 Mobifone Mua sim
62 070.333.1001   1,100,000 18 Mobifone Mua sim
63 0708.33.3773   1,100,000 41 Mobifone Mua sim
64 0793.45.8998   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
65 0708.32.9889   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
66 0764.66.6446   1,800,000 49 Mobifone Mua sim
67 070.333.4224   650,000 28 Mobifone Mua sim
68 070.333.7667   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
69 0784.39.3883   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
70 0707.75.6996   1,200,000 56 Mobifone Mua sim
71 0708.64.9669   1,100,000 55 Mobifone Mua sim
72 078.333.5775   1,300,000 48 Mobifone Mua sim
73 0703.32.3223   3,000,000 25 Mobifone Mua sim
74 070.333.9559   2,000,000 44 Mobifone Mua sim
75 078.666.5445   1,200,000 51 Mobifone Mua sim
76 078.333.4114   1,100,000 34 Mobifone Mua sim
77 078.333.0770   1,200,000 38 Mobifone Mua sim
78 0707.74.6996   650,000 55 Mobifone Mua sim
79 078.666.8558   2,200,000 59 Mobifone Mua sim
80 0784.11.1771   1,000,000 37 Mobifone Mua sim
81 0793.45.3993   1,500,000 52 Mobifone Mua sim
82 0798.58.5885   3,500,000 63 Mobifone Mua sim
83 07.9779.1881   2,200,000 57 Mobifone Mua sim
84 078.333.2442   1,200,000 36 Mobifone Mua sim
85 0797.17.2992   1,300,000 53 Mobifone Mua sim
86 0792.66.6776   1,800,000 56 Mobifone Mua sim
87 0767.88.8448   1,200,000 60 Mobifone Mua sim
88 0898.87.1331   800,000 48 Mobifone Mua sim
89 079.777.5885   1,800,000 63 Mobifone Mua sim
90 078.333.6446   1,200,000 44 Mobifone Mua sim
91 089.888.0550   1,800,000 51 Mobifone Mua sim
92 0793.88.3663   1,800,000 53 Mobifone Mua sim
93 0898.86.9449   800,000 65 Mobifone Mua sim
94 079.777.9229   2,200,000 59 Mobifone Mua sim
95 0792.66.7887   1,100,000 60 Mobifone Mua sim
96 0784.11.1661   1,000,000 35 Mobifone Mua sim
97 0708.32.6996   1,100,000 50 Mobifone Mua sim
98 0707.76.6996   1,100,000 57 Mobifone Mua sim
99 0793.45.2772   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
100 078.333.6556   1,500,000 46 Mobifone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087