SIM Năm Sinh

Sim gánh đảo

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0379.46.6776 550,000 55 Viettel Đặt mua
2 0708.93.6886 3,315,000 55 Mobifone Đặt mua
3 0708.95.6886 3,315,000 57 Mobifone Đặt mua
4 0708.96.6886 3,315,000 58 Mobifone Đặt mua
5 0708.97.6886 3,315,000 59 Mobifone Đặt mua
6 070898.6886 4,390,000 60 Mobifone Đặt mua
7 070899.6886 4,390,000 61 Mobifone Đặt mua
8 0765.02.6886 2,640,000 48 Mobifone Đặt mua
9 0765.03.6886 2,640,000 49 Mobifone Đặt mua
10 0765.05.6886 2,640,000 51 Mobifone Đặt mua
11 0765.06.6886 2,640,000 52 Mobifone Đặt mua
12 0769.85.6886 3,015,000 63 Mobifone Đặt mua
13 076987.6886 3,015,000 65 Mobifone Đặt mua
14 076989.6886 3,765,000 67 Mobifone Đặt mua
15 076990.6886 3,390,000 59 Mobifone Đặt mua
16 076991.6886 3,390,000 60 Mobifone Đặt mua
17 076992.6886 3,390,000 61 Mobifone Đặt mua
18 076995.6886 3,390,000 64 Mobifone Đặt mua
19 076993.6886 3,390,000 62 Mobifone Đặt mua
20 076997.6886 3,390,000 66 Mobifone Đặt mua
21 076998.6886 4,790,000 67 Mobifone Đặt mua
22 07777.16886 6,850,000 57 Mobifone Đặt mua
23 07777.26886 6,850,000 58 Mobifone Đặt mua
24 07777.36886 6,850,000 59 Mobifone Đặt mua
25 07777.56886 6,850,000 61 Mobifone Đặt mua
26 076555.6886 6,850,000 56 Mobifone Đặt mua
27 0778.98.6886 5,650,000 67 Mobifone Đặt mua
28 0703.99.6886 5,650,000 56 Mobifone Đặt mua
29 0989.85.6776 1,100,000 65 Viettel Đặt mua
30 0856.22.9559 1,740,000 51 Vinaphone Đặt mua
31 0708.05.9889 1,100,000 54 Mobifone Đặt mua
32 0779.56.8998 1,515,000 68 Mobifone Đặt mua
33 0978.92.0330 1,890,000 41 Viettel Đặt mua
34 0978.93.2552 1,890,000 50 Viettel Đặt mua
35 0978.09.2332 1,515,000 43 Viettel Đặt mua
36 0977.83.1221 1,515,000 40 Viettel Đặt mua
37 0978.95.0110 1,515,000 40 Viettel Đặt mua
38 0976.02.6116 1,515,000 38 Viettel Đặt mua
39 0976.02.5115 1,515,000 36 Viettel Đặt mua
40 0976.02.1001 1,515,000 26 Viettel Đặt mua
41 0982.59.1001 1,515,000 35 Viettel Đặt mua
42 0982.57.9119 1,515,000 51 Viettel Đặt mua
43 0982.60.2112 1,100,000 31 Viettel Đặt mua
44 0967.10.0220 1,100,000 27 Viettel Đặt mua
45 0967.09.7337 1,100,000 51 Viettel Đặt mua
46 0967.09.2772 1,100,000 49 Viettel Đặt mua
47 0967.13.6006 1,100,000 38 Viettel Đặt mua
48 0967.13.7667 1,100,000 52 Viettel Đặt mua
49 0962.12.5115 1,515,000 32 Viettel Đặt mua
50 0965.10.1771 1,100,000 37 Viettel Đặt mua
51 0967.16.8008 1,100,000 45 Viettel Đặt mua
52 0967.79.5775 1,515,000 62 Viettel Đặt mua
53 0972.78.0660 1,100,000 45 Viettel Đặt mua
54 0973.29.8008 1,100,000 46 Viettel Đặt mua
55 0967.30.4884 770,000 49 Viettel Đặt mua
56 0967.41.8448 770,000 51 Viettel Đặt mua
57 0967.46.3553 770,000 48 Viettel Đặt mua
58 0967.52.3663 1,175,000 47 Viettel Đặt mua
59 0982.91.2552 1,515,000 43 Viettel Đặt mua
60 0967.13.3663 1,175,000 44 Viettel Đặt mua
61 0967.05.7887 1,100,000 57 Viettel Đặt mua
62 0967.93.4774 910,000 56 Viettel Đặt mua
63 0981.26.4224 1,100,000 38 Viettel Đặt mua
64 0981.58.0330 1,100,000 37 Viettel Đặt mua
65 0981.53.0770 910,000 40 Viettel Đặt mua
66 0981.48.0550 1,100,000 40 Viettel Đặt mua
67 0981.40.2442 1,100,000 34 Viettel Đặt mua
68 098126.4334 910,000 40 Viettel Đặt mua
69 098126.0440 1,100,000 34 Viettel Đặt mua
70 098121.0330 980,000 27 Viettel Đặt mua
71 0981.20.4774 770,000 42 Viettel Đặt mua
72 0968.83.0440 1,100,000 42 Viettel Đặt mua
73 0981.02.3443 1,100,000 34 Viettel Đặt mua
74 0982.67.6006 1,250,000 44 Viettel Đặt mua
75 0984.40.1551 1,100,000 37 Viettel Đặt mua
76 0984.06.4334 1,100,000 41 Viettel Đặt mua
77 0868.95.4994 840,000 62 Viettel Đặt mua
78 0868.92.4994 840,000 59 Viettel Đặt mua
79 0868.91.5005 910,000 42 Viettel Đặt mua
80 0868.89.3663 1,515,000 57 Viettel Đặt mua
81 0899.91.6226 1,890,000 52 Mobifone Đặt mua
82 0898.36.9669 3,390,000 64 Mobifone Đặt mua
83 0898.36.9119 1,515,000 54 Mobifone Đặt mua
84 0898.39.5995 1,515,000 65 Mobifone Đặt mua
85 0899.89.1661 1,515,000 57 Mobifone Đặt mua
86 0899.89.4774 1,100,000 65 Mobifone Đặt mua
87 0899.26.9779 2,640,000 66 Mobifone Đặt mua
88 0899.29.9009 2,040,000 55 Mobifone Đặt mua
89 086999.2332 2,640,000 51 Viettel Đặt mua
90 098167.9119 1,628,000 51 Viettel Đặt mua
91 0967.09.1771 840,000 47 Viettel Đặt mua
92 0976.03.1441 770,000 35 Viettel Đặt mua
93 0969.42.1551 770,000 42 Viettel Đặt mua
94 0973.91.0330 840,000 35 Viettel Đặt mua
95 0978.16.0440 770,000 39 Viettel Đặt mua
96 0979.80.2442 700,000 45 Viettel Đặt mua
97 0868.52.4664 700,000 49 Viettel Đặt mua
98 0964.58.4994 700,000 58 Viettel Đặt mua
99 0964.75.8008 700,000 47 Viettel Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Nguyên Thanh Hoai

  Số sim: 093677...79

  Vào lúc: 11:18 18/02/2020

 • Nguyễn Xuân Tùng

  Số sim: 093979...59

  Vào lúc: 11:18 18/02/2020

 • Phan Minh Hồng

  Số sim: 034554...39

  Vào lúc: 11:15 18/02/2020

 • Nguyễn Ngọc Thoại

  Số sim: 096744...09

  Vào lúc: 11:11 18/02/2020

 • Nguyễn Huy Chung

  Số sim: 098965...28

  Vào lúc: 10:38 18/02/2020

 • Đào Mạnh Hiểu

  Số sim: 090220...89

  Vào lúc: 10:33 18/02/2020

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091 - 9191
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087