SIM NĂM SINH

Sim gánh đảo - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0708.33.9889   1,500,000 55 Mobifone Mua sim
102 079.444.2882   1,200,000 48 Mobifone Mua sim
103 070.333.1441   1,100,000 26 Mobifone Mua sim
104 0898.87.3003   800,000 46 Mobifone Mua sim
105 0797.89.9229   2,500,000 62 Mobifone Mua sim
106 079.777.9559   2,200,000 65 Mobifone Mua sim
107 070.333.9119   1,500,000 36 Mobifone Mua sim
108 0789.91.9669   1,500,000 64 Mobifone Mua sim
109 0793.45.8998   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
110 0786.77.9669   1,300,000 65 Mobifone Mua sim
111 0793.88.3663   1,800,000 53 Mobifone Mua sim
112 0707.76.6996   1,100,000 57 Mobifone Mua sim
113 0797.89.7887   2,200,000 70 Mobifone Mua sim
114 0783.53.7557   650,000 50 Mobifone Mua sim
115 0797.89.8558   2,200,000 66 Mobifone Mua sim
116 078.666.0770   1,200,000 47 Mobifone Mua sim
117 089.888.0440   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
118 0783.57.7887   1,000,000 60 Mobifone Mua sim
119 0764.22.6996   1,300,000 51 Mobifone Mua sim
120 078.999.8118   2,500,000 60 Mobifone Mua sim
121 0783.57.75.57   2,200,000 54 Mobifone Mua sim
122 0898.87.1331   800,000 48 Mobifone Mua sim
123 0783.53.5995   1,100,000 54 Mobifone Mua sim
124 070.333.5225   1,200,000 30 Mobifone Mua sim
125 070.333.8998   2,000,000 50 Mobifone Mua sim
126 078.333.0220   1,200,000 28 Mobifone Mua sim
127 0898.87.0330   800,000 46 Mobifone Mua sim
128 0793.45.9119   1,200,000 48 Mobifone Mua sim
129 0792.56.7997   1,000,000 61 Mobifone Mua sim
130 0798.85.8998   1,800,000 71 Mobifone Mua sim
131 0792.66.6336   1,500,000 48 Mobifone Mua sim
132 0764.66.6556   1,500,000 51 Mobifone Mua sim
133 0798.58.6776   1,100,000 63 Mobifone Mua sim
134 078.666.1221   1,500,000 39 Mobifone Mua sim
135 0708.32.9669   1,100,000 50 Mobifone Mua sim
136 078.666.0220   1,200,000 37 Mobifone Mua sim
137 078.333.8228   2,000,000 44 Mobifone Mua sim
138 0784.39.3883   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
139 0784.11.1551   1,000,000 33 Mobifone Mua sim
140 089.888.4004   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
141 0797.79.4994   1,200,000 65 Mobifone Mua sim
142 078.666.5335   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
143 0783.57.7997   1,200,000 62 Mobifone Mua sim
144 079.222.1551   2,000,000 34 Mobifone Mua sim
145 0767.73.7667   1,200,000 56 Mobifone Mua sim
146 070.333.9229   1,500,000 38 Mobifone Mua sim
147 070.333.7117   1,100,000 32 Mobifone Mua sim
148 070.333.0110   1,500,000 18 Mobifone Mua sim
149 0764.66.6446   1,800,000 49 Mobifone Mua sim
150 0797.89.6776   1,300,000 66 Mobifone Mua sim
151 078.666.0880   1,500,000 49 Mobifone Mua sim
152 0707.74.6996   650,000 55 Mobifone Mua sim
153 078.666.2882   2,200,000 53 Mobifone Mua sim
154 0784.33.3223   1,300,000 35 Mobifone Mua sim
155 0798.18.8998   4,000,000 67 Mobifone Mua sim
156 0898.87.2882   1,000,000 60 Mobifone Mua sim
157 0783.22.7337   1,100,000 42 Mobifone Mua sim
158 089.888.1221   2,000,000 47 Mobifone Mua sim
159 0708.32.6996   1,100,000 50 Mobifone Mua sim
160 0769.69.6446   1,800,000 57 Mobifone Mua sim
161 078.333.5225   1,300,000 38 Mobifone Mua sim
162 078.333.4994   1,100,000 50 Mobifone Mua sim
163 0784.11.1771   1,000,000 37 Mobifone Mua sim
164 089.888.1771   1,800,000 57 Mobifone Mua sim
165 078.666.7337   1,300,000 53 Mobifone Mua sim
166 078.333.5445   1,100,000 42 Mobifone Mua sim
167 0765.82.0770   650,000 42 Mobifone Mua sim
168 0764.66.6996   1,800,000 59 Mobifone Mua sim
169 089.888.4994   1,200,000 67 Mobifone Mua sim
170 0783.45.7557   1,000,000 51 Mobifone Mua sim
171 0798.68.1881   2,200,000 56 Mobifone Mua sim
172 070.333.7997   1,800,000 48 Mobifone Mua sim
173 0792.66.6226   1,500,000 46 Mobifone Mua sim
174 0898.87.1771   800,000 56 Mobifone Mua sim
175 070.333.0990   1,500,000 34 Mobifone Mua sim
176 0797.33.3993   1,600,000 53 Mobifone Mua sim
177 0898.87.0660   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
178 0797.37.3663   1,300,000 51 Mobifone Mua sim
179 070.333.6996   2,300,000 46 Mobifone Mua sim
180 0703.17.7997   650,000 50 Mobifone Mua sim
181 0703.32.3223   3,000,000 25 Mobifone Mua sim
182 0898.87.2772   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
183 078.666.0440   1,000,000 41 Mobifone Mua sim
184 0793.45.3993   1,500,000 52 Mobifone Mua sim
185 0798.18.1881   5,000,000 51 Mobifone Mua sim
186 0785.85.6996   2,500,000 63 Mobifone Mua sim
187 0783.22.9889   1,500,000 56 Mobifone Mua sim
188 078.999.6556   2,800,000 64 Mobifone Mua sim
189 078.333.9229   1,500,000 46 Mobifone Mua sim
190 079.444.1771   1,200,000 44 Mobifone Mua sim
191 0793.45.1881   1,800,000 46 Mobifone Mua sim
192 0797.39.7557   1,100,000 59 Mobifone Mua sim
193 089.888.0330   1,500,000 47 Mobifone Mua sim
194 078.333.7447   1,200,000 46 Mobifone Mua sim
195 0898.87.3223   800,000 50 Mobifone Mua sim
196 078.666.1551   1,500,000 45 Mobifone Mua sim
197 078.666.1881   1,800,000 51 Mobifone Mua sim
198 070.888.0660   2,000,000 43 Mobifone Mua sim
199 07.9779.9559   2,800,000 67 Mobifone Mua sim
200 0797.17.3883   1,300,000 53 Mobifone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087