SIM Năm Sinh

Sim gánh đảo - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0967.09.2772 1,140,000 49 Viettel Đặt mua
102 0967.13.6006 1,140,000 38 Viettel Đặt mua
103 0967.13.7667 1,140,000 52 Viettel Đặt mua
104 0962.12.5115 1,725,000 32 Viettel Đặt mua
105 0965.10.1771 1,140,000 37 Viettel Đặt mua
106 0967.16.8008 1,140,000 45 Viettel Đặt mua
107 0967.79.5775 1,725,000 62 Viettel Đặt mua
108 0972.63.9119 1,140,000 47 Viettel Đặt mua
109 0972.78.0660 1,140,000 45 Viettel Đặt mua
110 0973.29.8008 1,140,000 46 Viettel Đặt mua
111 0967.70.7227 1,140,000 47 Viettel Đặt mua
112 0967.26.7117 1,140,000 46 Viettel Đặt mua
113 0967.30.3773 1,140,000 45 Viettel Đặt mua
114 0967.30.4884 810,000 49 Viettel Đặt mua
115 0967.34.5225 810,000 43 Viettel Đặt mua
116 0967.41.8448 810,000 51 Viettel Đặt mua
117 0967.46.3553 810,000 48 Viettel Đặt mua
118 0967.52.3663 1,215,000 47 Viettel Đặt mua
119 0977.79.5225 2,100,000 53 Viettel Đặt mua
120 0978.96.2992 1,725,000 61 Viettel Đặt mua
121 0982.91.2552 1,725,000 43 Viettel Đặt mua
122 0967.13.3663 1,215,000 44 Viettel Đặt mua
123 0967.05.7887 1,140,000 57 Viettel Đặt mua
124 0967.93.4774 950,000 56 Viettel Đặt mua
125 0981.26.4224 1,215,000 38 Viettel Đặt mua
126 0981.58.0330 1,725,000 37 Viettel Đặt mua
127 0981.53.0770 1,215,000 40 Viettel Đặt mua
128 0981.48.0550 1,215,000 40 Viettel Đặt mua
129 0981.43.5335 1,140,000 41 Viettel Đặt mua
130 0981.40.2442 1,140,000 34 Viettel Đặt mua
131 0981.38.7887 1,725,000 59 Viettel Đặt mua
132 098128.0110 1,365,000 30 Viettel Đặt mua
133 098126.4334 1,140,000 40 Viettel Đặt mua
134 098126.0440 1,365,000 34 Viettel Đặt mua
135 098121.0330 1,215,000 27 Viettel Đặt mua
136 0981.20.4774 950,000 42 Viettel Đặt mua
137 0968.83.0440 1,140,000 42 Viettel Đặt mua
138 0981.02.3443 1,215,000 34 Viettel Đặt mua
139 0982.67.6006 1,290,000 44 Viettel Đặt mua
140 0984.40.1551 1,140,000 37 Viettel Đặt mua
141 0984.06.4334 1,215,000 41 Viettel Đặt mua
142 0868.95.4994 880,000 62 Viettel Đặt mua
143 0868.92.4994 880,000 59 Viettel Đặt mua
144 0868.91.5005 1,140,000 42 Viettel Đặt mua
145 0868.16.3663 1,950,000 47 Viettel Đặt mua
146 0868.89.3663 2,100,000 57 Viettel Đặt mua
147 0868.69.2112 1,725,000 43 Viettel Đặt mua
148 0868.61.3993 1,725,000 53 Viettel Đặt mua
149 0868.42.9339 1,020,000 52 Viettel Đặt mua
150 0868.41.9339 1,020,000 51 Viettel Đặt mua
151 0868.79.2112 1,215,000 44 Viettel Đặt mua
152 0899.91.6226 2,100,000 52 Mobifone Đặt mua
153 0898.36.9669 3,800,000 64 Mobifone Đặt mua
154 0898.36.9119 1,725,000 54 Mobifone Đặt mua
155 0898.39.5995 1,725,000 65 Mobifone Đặt mua
156 0899.89.1661 1,725,000 57 Mobifone Đặt mua
157 0899.89.4774 1,140,000 65 Mobifone Đặt mua
158 0899.26.9779 3,000,000 66 Mobifone Đặt mua
159 0899.29.9009 2,250,000 55 Mobifone Đặt mua
160 086999.2332 3,000,000 51 Viettel Đặt mua
161 098167.9119 1,838,000 51 Viettel Đặt mua
162 0988.65.1441 1,290,000 46 Viettel Đặt mua
163 0967.09.1771 880,000 47 Viettel Đặt mua
164 0976.03.1441 810,000 35 Viettel Đặt mua
165 0969.42.1551 810,000 42 Viettel Đặt mua
166 0973.91.0330 880,000 35 Viettel Đặt mua
167 0978.16.0440 810,000 39 Viettel Đặt mua
168 0979.80.2442 740,000 45 Viettel Đặt mua
169 0868.52.4664 740,000 49 Viettel Đặt mua
170 0964.58.4994 740,000 58 Viettel Đặt mua
171 0964.75.8008 740,000 47 Viettel Đặt mua
172 0869.27.1551 740,000 44 Viettel Đặt mua
173 0869.08.3663 740,000 49 Viettel Đặt mua
174 0869.08.2112 740,000 37 Viettel Đặt mua
175 0868.45.1881 740,000 49 Viettel Đặt mua
176 0979.26.5445 810,000 51 Viettel Đặt mua
177 0982.85.1441 810,000 42 Viettel Đặt mua
178 0978.84.3443 810,000 50 Viettel Đặt mua
179 0981.87.0440 740,000 41 Viettel Đặt mua
180 0981.53.7227 740,000 44 Viettel Đặt mua
181 0982.19.4664 810,000 49 Viettel Đặt mua
182 0979.61.4884 810,000 56 Viettel Đặt mua
183 0969.73.4884 740,000 58 Viettel Đặt mua
184 0977.98.3443 810,000 54 Viettel Đặt mua
185 0984.83.7447 740,000 54 Viettel Đặt mua
186 0962.09.0220 740,000 30 Viettel Đặt mua
187 0968.35.0770 740,000 45 Viettel Đặt mua
188 0968.61.2442 740,000 42 Viettel Đặt mua
189 0971.68.6446 810,000 51 Viettel Đặt mua
190 0966.20.4664 740,000 43 Viettel Đặt mua
191 0971.80.1331 810,000 33 Viettel Đặt mua
192 0868.64.0220 740,000 36 Viettel Đặt mua
193 0968.63.1771 880,000 48 Viettel Đặt mua
194 0966.41.0220 880,000 30 Viettel Đặt mua
195 0966.39.0770 880,000 47 Viettel Đặt mua
196 0973.60.4664 740,000 45 Viettel Đặt mua
197 0973.43.0220 880,000 30 Viettel Đặt mua
198 0978.07.4994 740,000 57 Viettel Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Thừa Văn Hùng

  Số sim: 086892...30

  Vào lúc: 08:40 18/11/2019

 • kh

  Số sim: 097106...79

  Vào lúc: 08:38 18/11/2019

 • Đăng quyết gà

  Số sim: 096311...88

  Vào lúc: 08:32 18/11/2019

 • Đăng vẫn quyết gà

  Số sim: 082239...39

  Vào lúc: 08:31 18/11/2019

 • Lê Văn gà

  Số sim: 098912...55

  Vào lúc: 08:29 18/11/2019

 • Lê Văn gà

  Số sim: 098912...55

  Vào lúc: 08:29 18/11/2019

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091 - 9191
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087