SIM Năm Sinh

Sim gánh đảo - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0977.83.1221 1,725,000 40 Viettel Đặt mua
202 0978.95.0110 1,725,000 40 Viettel Đặt mua
203 0976.02.6116 1,725,000 38 Viettel Đặt mua
204 0976.02.5115 1,725,000 36 Viettel Đặt mua
205 0976.02.1001 1,725,000 26 Viettel Đặt mua
206 0976.01.2662 1,200,000 39 Viettel Đặt mua
207 0962.63.4774 1,010,000 48 Viettel Đặt mua
208 0982.59.1001 1,725,000 35 Viettel Đặt mua
209 0982.57.9119 1,725,000 51 Viettel Đặt mua
210 0982.60.2112 1,200,000 31 Viettel Đặt mua
211 0982.63.1001 1,200,000 30 Viettel Đặt mua
212 0967.10.0220 1,200,000 27 Viettel Đặt mua
213 0967.09.7337 1,200,000 51 Viettel Đặt mua
214 0967.09.2772 1,200,000 49 Viettel Đặt mua
215 0967.13.6006 1,200,000 38 Viettel Đặt mua
216 0967.13.7667 1,200,000 52 Viettel Đặt mua
217 0962.12.5115 1,725,000 32 Viettel Đặt mua
218 0965.10.1771 1,200,000 37 Viettel Đặt mua
219 0967.16.8008 1,200,000 45 Viettel Đặt mua
220 0967.79.5775 1,725,000 62 Viettel Đặt mua
221 0972.63.9119 1,200,000 47 Viettel Đặt mua
222 0972.78.0660 1,200,000 45 Viettel Đặt mua
223 0973.29.8008 1,200,000 46 Viettel Đặt mua
224 0967.70.7227 1,200,000 47 Viettel Đặt mua
225 0967.26.7117 1,200,000 46 Viettel Đặt mua
226 0967.30.3773 1,200,000 45 Viettel Đặt mua
227 0967.30.4884 870,000 49 Viettel Đặt mua
228 0967.34.5225 870,000 43 Viettel Đặt mua
229 0967.41.8448 870,000 51 Viettel Đặt mua
230 0967.46.3553 870,000 48 Viettel Đặt mua
231 0967.52.3663 1,275,000 47 Viettel Đặt mua
232 0977.79.5225 2,100,000 53 Viettel Đặt mua
233 0978.96.2992 1,725,000 61 Viettel Đặt mua
234 0982.91.2552 1,725,000 43 Viettel Đặt mua
235 0967.11.2662 1,725,000 40 Viettel Đặt mua
236 0967.13.3663 1,275,000 44 Viettel Đặt mua
237 0967.05.7887 1,200,000 57 Viettel Đặt mua
238 0967.93.4774 1,010,000 56 Viettel Đặt mua
239 0981.26.4224 1,275,000 38 Viettel Đặt mua
240 0981.58.0330 1,725,000 37 Viettel Đặt mua
241 0981.53.0770 1,275,000 40 Viettel Đặt mua
242 0981.48.0550 1,275,000 40 Viettel Đặt mua
243 0981.43.5335 1,200,000 41 Viettel Đặt mua
244 0981.40.2442 1,200,000 34 Viettel Đặt mua
245 0981.38.7887 1,725,000 59 Viettel Đặt mua
246 098128.0110 1,425,000 30 Viettel Đặt mua
247 098126.4334 1,200,000 40 Viettel Đặt mua
248 098126.0440 1,425,000 34 Viettel Đặt mua
249 098121.0330 1,275,000 27 Viettel Đặt mua
250 0981.20.4774 1,010,000 42 Viettel Đặt mua
251 0968.83.0440 1,200,000 42 Viettel Đặt mua
252 0981.02.3443 1,275,000 34 Viettel Đặt mua
253 0982.67.6006 1,350,000 44 Viettel Đặt mua
254 0984.40.1551 1,200,000 37 Viettel Đặt mua
255 0984.06.4334 1,275,000 41 Viettel Đặt mua
256 0868.95.4994 940,000 62 Viettel Đặt mua
257 0868.92.4994 940,000 59 Viettel Đặt mua
258 0868.91.5005 1,200,000 42 Viettel Đặt mua
259 0868.16.3663 1,950,000 47 Viettel Đặt mua
260 0868.89.3663 2,100,000 57 Viettel Đặt mua
261 0868.69.2112 1,725,000 43 Viettel Đặt mua
262 0868.61.3993 1,725,000 53 Viettel Đặt mua
263 0868.42.9339 1,080,000 52 Viettel Đặt mua
264 0868.41.9339 1,080,000 51 Viettel Đặt mua
265 0868.35.6226  1,875,000 46 Viettel Đặt mua
266 0868.79.2112 1,275,000 44 Viettel Đặt mua
267 0868.19.6226 1,275,000 48 Viettel Đặt mua
268 0899.91.6226 2,100,000 52 Mobifone Đặt mua
269 0898.36.9669 4,000,000 64 Mobifone Đặt mua
270 0898.36.9119 1,725,000 54 Mobifone Đặt mua
271 0898.39.5995 1,725,000 65 Mobifone Đặt mua
272 0899.89.1661 1,725,000 57 Mobifone Đặt mua
273 0899.89.4774 1,200,000 65 Mobifone Đặt mua
274 0899.28.9889 6,000,000 70 Mobifone Đặt mua
275 0899.26.9779 2,850,000 66 Mobifone Đặt mua
276 0899.29.9009 2,250,000 55 Mobifone Đặt mua
277 0899.29.8998 5,000,000 71 Mobifone Đặt mua
278 086999.2332 4,000,000 51 Viettel Đặt mua
279 098167.9119 1,837,500 51 Viettel Đặt mua
280 0988.65.1331 1,725,000 44 Viettel Đặt mua
281 0988.65.1441 1,725,000 46 Viettel Đặt mua
282 0967.09.1771 940,000 47 Viettel Đặt mua
283 0976.03.1441 870,000 35 Viettel Đặt mua
284 0969.42.1551 870,000 42 Viettel Đặt mua
285 0973.91.0330 940,000 35 Viettel Đặt mua
286 0978.16.0440 870,000 39 Viettel Đặt mua
287 0979.80.2442 800,000 45 Viettel Đặt mua
288 0868.52.4664 940,000 49 Viettel Đặt mua
289 0964.58.4994 800,000 58 Viettel Đặt mua
290 0964.75.8008 940,000 47 Viettel Đặt mua
291 0869.27.1551 870,000 44 Viettel Đặt mua
292 0869.08.3663 870,000 49 Viettel Đặt mua
293 0869.08.2112 870,000 37 Viettel Đặt mua
294 0868.45.1881 870,000 49 Viettel Đặt mua
295 0979.26.5445 1,010,000 51 Viettel Đặt mua
296 0982.85.1441 940,000 42 Viettel Đặt mua
297 0978.84.3443 940,000 50 Viettel Đặt mua
298 0981.87.0440 800,000 41 Viettel Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Bùi Đức Thắng

  Số sim: 078791...34

  Vào lúc: 10:44 18/09/2019

 • Lê Ngọc Dũng

  Số sim: 097157...15

  Vào lúc: 10:38 18/09/2019

 • Nguyễn Tiến Lợi

  Số sim: 091655...66

  Vào lúc: 10:24 18/09/2019

 • kh

  Số sim: 098252...61

  Vào lúc: 09:41 18/09/2019

 • Chị Phương

  Số sim: 039470...23

  Vào lúc: 09:39 18/09/2019

 • Lý văn hùng

  Số sim: 093456...99

  Vào lúc: 09:35 18/09/2019

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091 - 9191
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087