SIM NĂM SINH

Sim gánh đảo - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0789.92.9669   4,000,000 65 Mobifone Mua sim
202 079.444.2992   1,200,000 50 Mobifone Mua sim
203 0798.18.9009   1,200,000 51 Mobifone Mua sim
204 0783.45.6996   2,500,000 57 Mobifone Mua sim
205 0784.58.5335   650,000 48 Mobifone Mua sim
206 078.333.7007   1,200,000 38 Mobifone Mua sim
207 078.666.7117   1,300,000 49 Mobifone Mua sim
208 078.666.7887   1,500,000 63 Mobifone Mua sim
209 078.666.2332   2,000,000 43 Mobifone Mua sim
210 0764.66.6996   1,800,000 59 Mobifone Mua sim
211 070.333.2112   1,500,000 22 Mobifone Mua sim
212 0783.53.7997   650,000 58 Mobifone Mua sim
213 089.888.5445   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
214 0783.22.7667   1,100,000 48 Mobifone Mua sim
215 0792.55.8998   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
216 070.333.1661   2,000,000 30 Mobifone Mua sim
217 070.333.4774   650,000 38 Mobifone Mua sim
218 070.333.7887   1,200,000 46 Mobifone Mua sim
219 0797.89.9009   2,200,000 58 Mobifone Mua sim
220 0797.79.0990   1,500,000 57 Mobifone Mua sim
221 0792.33.9889   1,800,000 58 Mobifone Mua sim
222 0797.89.7887   2,200,000 70 Mobifone Mua sim
223 0708.69.6996   6,000,000 60 Mobifone Mua sim
224 0783.57.5775   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
225 079.222.1331   2,000,000 30 Mobifone Mua sim
226 0898.87.2882   1,000,000 60 Mobifone Mua sim
227 078.666.0880   1,500,000 49 Mobifone Mua sim
228 079.777.3883   1,800,000 59 Mobifone Mua sim
229 079.444.1771   1,200,000 44 Mobifone Mua sim
230 070.333.6776   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
231 070.333.2992   2,000,000 38 Mobifone Mua sim
232 078.333.2772   1,500,000 42 Mobifone Mua sim
233 078.333.9229   1,500,000 46 Mobifone Mua sim
234 0783.22.3773   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
235 078.333.4774   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
236 078.333.5665   1,800,000 46 Mobifone Mua sim
237 0792.66.6446   1,100,000 50 Mobifone Mua sim
238 0708.69.7887   1,100,000 60 Mobifone Mua sim
239 0898.87.1771   800,000 56 Mobifone Mua sim
240 070.333.0770   1,500,000 30 Mobifone Mua sim
241 0793.45.0880   1,100,000 44 Mobifone Mua sim
242 0797.79.5775   1,500,000 63 Mobifone Mua sim
243 079.222.3663   2,000,000 40 Mobifone Mua sim
244 0797.89.5775   1,500,000 64 Mobifone Mua sim
245 0783.53.5775   650,000 50 Mobifone Mua sim
246 089.888.4994   1,200,000 67 Mobifone Mua sim
247 0786.67.76.67   3,500,000 60 Mobifone Mua sim
248 089.888.4554   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
249 078.666.3553   1,000,000 49 Mobifone Mua sim
250 0783.57.5885   1,200,000 56 Mobifone Mua sim
251 079.444.3663   1,200,000 46 Mobifone Mua sim
252 0793.45.3993   1,500,000 52 Mobifone Mua sim
253 07.0440.7997   1,300,000 47 Mobifone Mua sim
254 0797.37.8998   1,200,000 67 Mobifone Mua sim
255 079.222.1881   2,000,000 40 Mobifone Mua sim
256 0708.64.8998   1,100,000 59 Mobifone Mua sim
257 0703.22.8998   2,000,000 48 Mobifone Mua sim
258 0708.31.9889   1,500,000 53 Mobifone Mua sim
259 089.888.1551   2,000,000 53 Mobifone Mua sim
260 079.777.5885   1,800,000 63 Mobifone Mua sim
261 0797.33.3993   1,600,000 53 Mobifone Mua sim
262 078.333.5005   1,100,000 34 Mobifone Mua sim
263 0785.85.6996   2,500,000 63 Mobifone Mua sim
264 078.333.2552   1,200,000 38 Mobifone Mua sim
265 0708.33.3883   3,000,000 43 Mobifone Mua sim
266 0708.33.9889   1,500,000 55 Mobifone Mua sim
267 078.999.0880   1,500,000 58 Mobifone Mua sim
268 0898.87.3223   800,000 50 Mobifone Mua sim
269 0797.89.9559   2,000,000 68 Mobifone Mua sim
270 078.333.7227   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
271 078.999.7887   2,000,000 72 Mobifone Mua sim
272 070.333.1551   2,000,000 28 Mobifone Mua sim
273 078.666.1881   1,800,000 51 Mobifone Mua sim
274 0797.37.7997   1,800,000 65 Mobifone Mua sim
275 0898.87.0660   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
276 070.333.2662   1,800,000 32 Mobifone Mua sim
277 0708.64.9669   1,100,000 55 Mobifone Mua sim
278 0786.67.9669   1,200,000 64 Mobifone Mua sim
279 0784.58.5885   1,500,000 58 Mobifone Mua sim
280 0783.22.7007   1,100,000 36 Mobifone Mua sim
281 0797.37.3993   1,500,000 57 Mobifone Mua sim
282 078.333.7117   1,200,000 40 Mobifone Mua sim
283 0784.11.1881   1,000,000 39 Mobifone Mua sim
284 0703.97.79.97   2,800,000 58 Mobifone Mua sim
285 0704.45.9669   650,000 50 Mobifone Mua sim
286 078.333.4884   1,100,000 48 Mobifone Mua sim
287 0783.22.9889   1,500,000 56 Mobifone Mua sim
288 0789.91.9889   2,300,000 68 Mobifone Mua sim
289 079.444.7667   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
290 0783.53.5885   1,100,000 52 Mobifone Mua sim
291 089.888.4114   1,200,000 51 Mobifone Mua sim
292 0797.17.2992   1,300,000 53 Mobifone Mua sim
293 0798.18.5995   1,500,000 61 Mobifone Mua sim
294 0789.91.7997   1,200,000 66 Mobifone Mua sim
295 070.333.4224   650,000 28 Mobifone Mua sim
296 078.333.9009   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
297 0798.58.5885   3,500,000 63 Mobifone Mua sim
298 07.9779.9559   2,800,000 67 Mobifone Mua sim
299 079.444.2662   1,200,000 44 Mobifone Mua sim
300 089.888.1221   2,000,000 47 Mobifone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087