SIM NĂM SINH

Sim gánh đảo - Trang 4

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
301 078.666.2332   2,000,000 43 Mobifone Mua sim
302 0792.66.6776   1,800,000 56 Mobifone Mua sim
303 070.333.0110   1,500,000 18 Mobifone Mua sim
304 0784.39.3883   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
305 078.999.7117   1,500,000 58 Mobifone Mua sim
306 0797.37.3113   1,200,000 41 Mobifone Mua sim
307 078.666.5445   1,200,000 51 Mobifone Mua sim
308 0797.89.5885   1,800,000 66 Mobifone Mua sim
309 0783.22.6556   1,500,000 44 Mobifone Mua sim
310 089.888.0330   1,500,000 47 Mobifone Mua sim
311 0898.87.1441   800,000 50 Mobifone Mua sim
312 0798.58.6776   1,100,000 63 Mobifone Mua sim
313 0797.89.9229   2,500,000 62 Mobifone Mua sim
314 070.888.3443   1,200,000 45 Mobifone Mua sim
315 078.999.7887   2,000,000 72 Mobifone Mua sim
316 078.333.5995   1,800,000 52 Mobifone Mua sim
317 089.888.1331   1,800,000 49 Mobifone Mua sim
318 089.888.4334   1,200,000 55 Mobifone Mua sim
319 0898.87.0220   800,000 44 Mobifone Mua sim
320 0708.65.7997   1,100,000 58 Mobifone Mua sim
321 0797.39.7887   1,100,000 65 Mobifone Mua sim
322 089.888.2552   1,800,000 55 Mobifone Mua sim
323 0708.33.8998   1,200,000 55 Mobifone Mua sim
324 0783.22.9559   1,300,000 50 Mobifone Mua sim
325 078.333.6776   1,200,000 50 Mobifone Mua sim
326 0769.69.6776   3,300,000 63 Mobifone Mua sim
327 078.333.8118   2,000,000 42 Mobifone Mua sim
328 070.333.6006   1,200,000 28 Mobifone Mua sim
329 078.333.0880   1,200,000 40 Mobifone Mua sim
330 0793.45.0880   1,100,000 44 Mobifone Mua sim
331 0793.45.1881   1,800,000 46 Mobifone Mua sim
332 078.999.0880   1,500,000 58 Mobifone Mua sim
333 078.333.7007   1,200,000 38 Mobifone Mua sim
334 0792.66.6006   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
335 0792.33.9559   1,800,000 52 Mobifone Mua sim
336 0708.31.9889   1,500,000 53 Mobifone Mua sim
337 0898.87.2992   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
338 0798.68.9559   1,500,000 66 Mobifone Mua sim
339 0793.88.3773   1,200,000 55 Mobifone Mua sim
340 0797.79.8998   4,000,000 73 Mobifone Mua sim
341 0783.22.5885   1,500,000 48 Mobifone Mua sim
342 078.333.2882   1,800,000 44 Mobifone Mua sim
343 089.888.4224   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
344 079.777.5885   1,800,000 63 Mobifone Mua sim
345 0792.55.9889   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
346 0783.45.6336   1,500,000 45 Mobifone Mua sim
347 0798.58.9669   1,800,000 67 Mobifone Mua sim
348 0769.69.6446   1,800,000 57 Mobifone Mua sim
349 0707.76.9889   1,100,000 61 Mobifone Mua sim
350 0798.58.5995   1,500,000 65 Mobifone Mua sim
351 0784.11.1551   1,000,000 33 Mobifone Mua sim
352 0704.40.7007   1,200,000 29 Mobifone Mua sim
353 0798.18.8558   1,800,000 59 Mobifone Mua sim
354 0704.45.7997   650,000 52 Mobifone Mua sim
355 0783.57.5995   1,200,000 58 Mobifone Mua sim
356 0783.53.5775   650,000 50 Mobifone Mua sim
357 078.333.7557   1,200,000 48 Mobifone Mua sim
358 0707.75.6996   1,200,000 56 Mobifone Mua sim
359 0797.39.7557   1,100,000 59 Mobifone Mua sim
360 0783.22.6776   1,500,000 48 Mobifone Mua sim
361 070.333.0440   1,200,000 24 Mobifone Mua sim
362 078.999.6556   2,800,000 64 Mobifone Mua sim
363 0792.55.5115   1,500,000 40 Mobifone Mua sim
364 0785.85.6996   2,500,000 63 Mobifone Mua sim
365 0707.76.9669   1,100,000 57 Mobifone Mua sim
366 070.333.4774   650,000 38 Mobifone Mua sim
367 0898.86.9229   1,500,000 61 Mobifone Mua sim
368 070.333.1881   2,000,000 34 Mobifone Mua sim
369 078.666.9119   1,300,000 53 Mobifone Mua sim
370 0704.45.9669   650,000 50 Mobifone Mua sim
371 0789.73.2662   650,000 50 Mobifone Mua sim
372 078.666.7997   2,500,000 65 Mobifone Mua sim
373 0797.71.17.71   3,300,000 47 Mobifone Mua sim
374 078.999.0770   1,500,000 56 Mobifone Mua sim
375 0707.74.6996   650,000 55 Mobifone Mua sim
376 078.999.0660   1,500,000 54 Mobifone Mua sim
377 0783.45.7007   1,000,000 41 Mobifone Mua sim
378 078.333.6446   1,200,000 44 Mobifone Mua sim
379 078.333.4774   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
380 0797.17.3883   1,300,000 53 Mobifone Mua sim
381 0798.99.1881   2,000,000 60 Mobifone Mua sim
382 0769.69.6116   2,800,000 51 Mobifone Mua sim
383 0797.17.8998   1,300,000 65 Mobifone Mua sim
384 070.333.2662   1,800,000 32 Mobifone Mua sim
385 0798.18.8998   4,000,000 67 Mobifone Mua sim
386 0708.64.9669   1,100,000 55 Mobifone Mua sim
387 078.333.8228   2,000,000 44 Mobifone Mua sim
388 0798.18.2882   1,500,000 53 Mobifone Mua sim
389 078.666.3443   1,200,000 47 Mobifone Mua sim
390 078.666.9559   1,800,000 61 Mobifone Mua sim
391 0797.37.3883   1,300,000 55 Mobifone Mua sim
392 070.333.5995   2,000,000 44 Mobifone Mua sim
393 070.333.4994   650,000 42 Mobifone Mua sim
394 0708.32.9889   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
395 0764.07.7447   650,000 46 Mobifone Mua sim
396 078.666.7117   1,300,000 49 Mobifone Mua sim
397 089.888.4664   1,200,000 61 Mobifone Mua sim
398 07.9779.8558   2,200,000 65 Mobifone Mua sim
399 089.888.2772   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
400 079.888.9229   2,300,000 62 Mobifone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087