SIM NĂM SINH

Sim gánh đảo - Trang 5

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
401 078.333.7007   1,200,000 38 Mobifone Mua sim
402 0797.39.3883   1,200,000 57 Mobifone Mua sim
403 0898.87.3003   800,000 46 Mobifone Mua sim
404 078.999.7337   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
405 078.333.9559   1,500,000 52 Mobifone Mua sim
406 0703.22.9889   2,000,000 48 Mobifone Mua sim
407 070.333.0880   1,500,000 32 Mobifone Mua sim
408 0797.89.9559   2,000,000 68 Mobifone Mua sim
409 089.888.0330   1,500,000 47 Mobifone Mua sim
410 089.888.4334   1,200,000 55 Mobifone Mua sim
411 0797.37.3113   1,200,000 41 Mobifone Mua sim
412 078.666.2772   1,300,000 51 Mobifone Mua sim
413 0783.22.6996   1,800,000 52 Mobifone Mua sim
414 070.333.6776   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
415 0783.45.7227   1,000,000 45 Mobifone Mua sim
416 0783.22.4994   650,000 48 Mobifone Mua sim
417 0776.14.1331   650,000 33 Mobifone Mua sim
418 0783.22.3773   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
419 078.666.5335   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
420 0789.92.7997   1,200,000 67 Mobifone Mua sim
421 07.9779.9229   2,800,000 61 Mobifone Mua sim
422 0793.45.3883   1,500,000 50 Mobifone Mua sim
423 0789.89.6776   1,500,000 67 Mobifone Mua sim
424 079.444.1661   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
425 0783.57.7887   1,000,000 60 Mobifone Mua sim
426 070.333.2112   1,500,000 22 Mobifone Mua sim
427 0703.25.2662   1,100,000 33 Mobifone Mua sim
428 078.333.9889   3,600,000 58 Mobifone Mua sim
429 070.333.6226   2,000,000 32 Mobifone Mua sim
430 0708.64.9889   1,100,000 59 Mobifone Mua sim
431 0797.37.7997   1,800,000 65 Mobifone Mua sim
432 0797.79.3993   2,200,000 63 Mobifone Mua sim
433 0797.89.9229   2,500,000 62 Mobifone Mua sim
434 0784.33.3663   1,300,000 43 Mobifone Mua sim
435 0898.87.1221   1,000,000 46 Mobifone Mua sim
436 079.888.5995   1,800,000 68 Mobifone Mua sim
437 0783.22.5335   650,000 38 Mobifone Mua sim
438 078.333.8118   2,000,000 42 Mobifone Mua sim
439 079.444.7667   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
440 0898.87.3223   800,000 50 Mobifone Mua sim
441 070.333.1771   1,200,000 32 Mobifone Mua sim
442 079.444.2772   1,200,000 46 Mobifone Mua sim
443 079.888.7007   1,500,000 54 Mobifone Mua sim
444 0797.79.0990   1,500,000 57 Mobifone Mua sim
445 0792.66.6006   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
446 089.888.4224   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
447 070.333.4224   650,000 28 Mobifone Mua sim
448 078.333.4664   1,100,000 44 Mobifone Mua sim
449 0783.22.9449   650,000 48 Mobifone Mua sim
450 0786.77.7667   2,100,000 61 Mobifone Mua sim
451 078.999.6556   2,800,000 64 Mobifone Mua sim
452 0707.04.1441   650,000 28 Mobifone Mua sim
453 0793.45.0990   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
454 0707.79.6996   1,500,000 60 Mobifone Mua sim
455 0797.17.2992   1,300,000 53 Mobifone Mua sim
456 078.666.7337   1,300,000 53 Mobifone Mua sim
457 0797.79.2992   2,200,000 61 Mobifone Mua sim
458 0797.37.8998   1,200,000 67 Mobifone Mua sim
459 0769.69.6116   2,800,000 51 Mobifone Mua sim
460 078.333.7117   1,200,000 40 Mobifone Mua sim
461 0783.22.9009   1,100,000 40 Mobifone Mua sim
462 0783.53.5995   1,100,000 54 Mobifone Mua sim
463 0798.85.7997   1,200,000 69 Mobifone Mua sim
464 07.0440.7667   1,200,000 41 Mobifone Mua sim
465 0898.86.9229   1,500,000 61 Mobifone Mua sim
466 0789.91.9669   1,500,000 64 Mobifone Mua sim
467 078.999.6336   2,500,000 60 Mobifone Mua sim
468 070.333.5115   1,200,000 28 Mobifone Mua sim
469 0707.74.6996   650,000 55 Mobifone Mua sim
470 078.666.4554   1,100,000 51 Mobifone Mua sim
471 078.333.4554   1,100,000 42 Mobifone Mua sim
472 078.999.7887   2,000,000 72 Mobifone Mua sim
473 078.333.5775   1,300,000 48 Mobifone Mua sim
474 0797.33.3993   1,600,000 53 Mobifone Mua sim
475 070.333.4554   650,000 34 Mobifone Mua sim
476 0783.22.5445   650,000 40 Mobifone Mua sim
477 078.333.4994   1,100,000 50 Mobifone Mua sim
478 070.888.3993   2,000,000 55 Mobifone Mua sim
479 0786.67.7887   1,300,000 64 Mobifone Mua sim
480 0783.45.7997   1,500,000 59 Mobifone Mua sim
481 0764.07.7447   650,000 46 Mobifone Mua sim
482 0708.65.6996   1,100,000 56 Mobifone Mua sim
483 0797.89.9009   2,200,000 58 Mobifone Mua sim
484 0798.18.8558   1,800,000 59 Mobifone Mua sim
485 079.777.3883   1,800,000 59 Mobifone Mua sim
486 070.333.7227   1,100,000 34 Mobifone Mua sim
487 0783.53.5665   650,000 48 Mobifone Mua sim
488 0783.53.6556   650,000 48 Mobifone Mua sim
489 0764.66.6446   1,800,000 49 Mobifone Mua sim
490 0783.22.9559   1,300,000 50 Mobifone Mua sim
491 0784.11.1881   1,000,000 39 Mobifone Mua sim
492 0765.82.0770   650,000 42 Mobifone Mua sim
493 07.9779.8558   2,200,000 65 Mobifone Mua sim
494 089.888.5445   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
495 0784.33.3223   1,300,000 35 Mobifone Mua sim
496 078.666.1881   1,800,000 51 Mobifone Mua sim
497 0764.52.6776   650,000 50 Mobifone Mua sim
498 078.999.7117   1,500,000 58 Mobifone Mua sim
499 079.222.1441   1,200,000 32 Mobifone Mua sim
500 0783.45.6006   650,000 39 Mobifone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087