SIM NĂM SINH

Sim kép

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0784.39.7788   650,000 61 Mobifone Mua sim
2 0789.86.2233   1,500,000 48 Mobifone Mua sim
3 0797.77.44.66   3,000,000 57 Mobifone Mua sim
4 0708.32.6677   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
5 0797.79.1188   2,200,000 57 Mobifone Mua sim
6 0792.55.99.66   3,500,000 58 Mobifone Mua sim
7 0792.33.77.66   3,000,000 50 Mobifone Mua sim
8 0793.45.0055   1,100,000 38 Mobifone Mua sim
9 0783.33.88.77   2,500,000 54 Mobifone Mua sim
10 0703.97.8899   2,500,000 60 Mobifone Mua sim
11 0783.45.3344   1,200,000 41 Mobifone Mua sim
12 0707.74.8899   1,500,000 59 Mobifone Mua sim
13 0703.33.88.22   3,000,000 36 Mobifone Mua sim
14 0703.33.11.00   2,500,000 18 Mobifone Mua sim
15 0971.20.2200   3,300,000 23 Viettel Mua sim
16 0789.91.4455   1,100,000 52 Mobifone Mua sim
17 0789.89.2266   2,000,000 57 Mobifone Mua sim
18 0708.33.00.11   2,200,000 23 Mobifone Mua sim
19 0798.79.3366   1,200,000 58 Mobifone Mua sim
20 0784.33.66.00   2,000,000 37 Mobifone Mua sim
21 0783.22.99.00   2,200,000 40 Mobifone Mua sim
22 0971.23.9955   4,900,000 50 Viettel Mua sim
23 0708.88.11.22   5,000,000 37 Mobifone Mua sim
24 0797.39.7722   650,000 53 Mobifone Mua sim
25 0708.64.0099   650,000 43 Mobifone Mua sim
26 0789.86.2288   1,500,000 58 Mobifone Mua sim
27 0703.33.00.44   1,800,000 24 Mobifone Mua sim
28 0708.88.11.66   5,000,000 45 Mobifone Mua sim
29 0765.05.7711   650,000 39 Mobifone Mua sim
30 0703.22.66.33   2,500,000 32 Mobifone Mua sim
31 0767.46.1199   650,000 50 Mobifone Mua sim
32 0783.22.77.33   2,200,000 42 Mobifone Mua sim
33 0703.33.88.00   2,500,000 32 Mobifone Mua sim
34 0797.37.8855   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
35 0708.99.33.44   2,500,000 47 Mobifone Mua sim
36 0708.99.22.55   3,000,000 47 Mobifone Mua sim
37 0794.44.33.11   1,800,000 36 Mobifone Mua sim
38 0961.61.3322   3,500,000 33 Viettel Mua sim
39 0794.44.99.66   1,800,000 58 Mobifone Mua sim
40 0797.77.22.88   5,000,000 57 Mobifone Mua sim
41 0981.25.5522   3,500,000 39 Viettel Mua sim
42 0971.15.6611   1,500,000 37 Viettel Mua sim
43 0798.18.2266   1,800,000 49 Mobifone Mua sim
44 0797.17.2288   1,500,000 51 Mobifone Mua sim
45 0789.86.1122   1,200,000 44 Mobifone Mua sim
46 0708.99.22.77   2,500,000 51 Mobifone Mua sim
47 0789.91.6699   1,500,000 64 Mobifone Mua sim
48 0708.68.1166   1,800,000 43 Mobifone Mua sim
49 0783.53.7788   650,000 56 Mobifone Mua sim
50 0789.99.00.66   4,000,000 54 Mobifone Mua sim
51 0793.45.4466   1,200,000 48 Mobifone Mua sim
52 0786.66.99.44   3,000,000 59 Mobifone Mua sim
53 0707.78.3366   1,300,000 47 Mobifone Mua sim
54 0767.68.6677   1,500,000 60 Mobifone Mua sim
55 0769.69.4499   1,300,000 63 Mobifone Mua sim
56 0792.55.88.77   2,500,000 58 Mobifone Mua sim
57 0961.61.5522   3,500,000 37 Viettel Mua sim
58 0971.17.2200   3,300,000 29 Viettel Mua sim
59 0768.68.5566   3,500,000 57 Mobifone Mua sim
60 0793.88.33.00   3,000,000 41 Mobifone Mua sim
61 0971.71.0011   4,900,000 27 Viettel Mua sim
62 0704.40.7788   1,500,000 45 Mobifone Mua sim
63 0789.86.2299   1,500,000 60 Mobifone Mua sim
64 0703.11.44.22   1,000,000 24 Mobifone Mua sim
65 0707.79.3377   1,500,000 50 Mobifone Mua sim
66 0789.99.11.66   4,500,000 56 Mobifone Mua sim
67 0789.99.22.55   4,500,000 56 Mobifone Mua sim
68 0797.37.9988   1,800,000 67 Mobifone Mua sim
69 0798.85.5566   2,500,000 59 Mobifone Mua sim
70 0793.45.2255   1,500,000 42 Mobifone Mua sim
71 0789.91.2299   1,800,000 56 Mobifone Mua sim
72 0797.77.99.00   5,000,000 55 Mobifone Mua sim
73 0708.88.11.55   6,000,000 43 Mobifone Mua sim
74 0703.11.55.33   1,800,000 28 Mobifone Mua sim
75 0793.45.3300   1,100,000 34 Mobifone Mua sim
76 0703.11.77.55   2,000,000 36 Mobifone Mua sim
77 0783.33.22.55   2,500,000 38 Mobifone Mua sim
78 0786.77.99.55   2,500,000 63 Mobifone Mua sim
79 0786.66.88.11   3,000,000 51 Mobifone Mua sim
80 0797.77.11.22   5,000,000 43 Mobifone Mua sim
81 0783.57.5588   1,200,000 56 Mobifone Mua sim
82 0961.20.2200   3,300,000 22 Viettel Mua sim
83 0797.79.4466   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
84 0971.23.6611   5,800,000 36 Viettel Mua sim
85 0789.92.1155   1,500,000 47 Mobifone Mua sim
86 0797.37.7755   1,100,000 57 Mobifone Mua sim
87 0981.51.1155   4,900,000 36 Viettel Mua sim
88 0708.65.0099   1,100,000 44 Mobifone Mua sim
89 0708.33.66.00   2,200,000 33 Mobifone Mua sim
90 0794.44.66.22   1,800,000 44 Mobifone Mua sim
91 0792.66.77.33   2,500,000 50 Mobifone Mua sim
92 0703.11.66.22   2,000,000 28 Mobifone Mua sim
93 0783.33.99.66   3,300,000 54 Mobifone Mua sim
94 0786.66.00.44   2,200,000 41 Mobifone Mua sim
95 0785.85.6677   1,600,000 59 Mobifone Mua sim
96 0971.02.2200   3,300,000 23 Viettel Mua sim
97 0798.18.2277   1,500,000 51 Mobifone Mua sim
98 0783.33.00.55   2,500,000 34 Mobifone Mua sim
99 0708.64.2288   650,000 45 Mobifone Mua sim
100 0708.64.2277   650,000 43 Mobifone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087