SIM Năm Sinh

Sim năm sinh 1980

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0937.18.1980 2,100,000 46 Mobifone Đặt mua
2 0933.16.1980 1,950,000 40 Mobifone Đặt mua
3 0899.75.1980 1,800,000 56 Mobifone Đặt mua
4 0899.79.1980 1,800,000 60 Mobifone Đặt mua
5 0937.72.1980 1,763,000 46 Mobifone Đặt mua
6 0933.72.1980 1,763,000 42 Mobifone Đặt mua
7 0937.74.1980 1,725,000 48 Mobifone Đặt mua
8 0901.60.1980 1,725,000 34 Mobifone Đặt mua
9 0937.05.05.80 1,365,000 37 Mobifone Đặt mua
10 0797.1111.80 1,290,000 35 Mobifone Đặt mua
11 0786.1111.80 1,290,000 33 Mobifone Đặt mua
12 0783.43.1980 1,290,000 43 Mobifone Đặt mua
13 0783.52.1980 1,140,000 43 Mobifone Đặt mua
14 0797.81.1980 1,140,000 50 Mobifone Đặt mua
15 0793.45.1980 1,140,000 46 Mobifone Đặt mua
16 0794.41.1980 1,140,000 43 Mobifone Đặt mua
17 0785.76.1980 1,140,000 51 Mobifone Đặt mua
18 0786.46.1980 1,140,000 49 Mobifone Đặt mua
19 0797.61.1980 1,140,000 48 Mobifone Đặt mua
20 0785.29.1980 1,140,000 49 Mobifone Đặt mua
21 0797.58.1980 1,140,000 54 Mobifone Đặt mua
22 0792.1111.80 1,140,000 30 Mobifone Đặt mua
23 0785.58.1980 1,140,000 51 Mobifone Đặt mua
24 0798.58.1980 1,140,000 55 Mobifone Đặt mua
25 0937.121.080 915,000 31 Mobifone Đặt mua
26 0933.09.02.80 915,000 34 Mobifone Đặt mua
27 0937.05.03.80 915,000 35 Mobifone Đặt mua
28 0786.30.1980 950,000 42 Mobifone Đặt mua
29 0798.40.1980 950,000 46 Mobifone Đặt mua
30 0908.19.07.80 880,000 42 Mobifone Đặt mua
31 0784.40.1980 880,000 41 Mobifone Đặt mua
32 0933.06.01.80 950,000 30 Mobifone Đặt mua
33 0937.14.12.80 845,000 35 Mobifone Đặt mua
34 0933.01.12.80 845,000 27 Mobifone Đặt mua
35 0908.24.03.80 845,000 34 Mobifone Đặt mua
36 0908.21.04.80 845,000 32 Mobifone Đặt mua
37 0931.25.03.80 845,000 31 Mobifone Đặt mua
38 0937.30.07.80 845,000 37 Mobifone Đặt mua
39 0908.10.07.80 845,000 33 Mobifone Đặt mua
40 0937.02.01.80 845,000 30 Mobifone Đặt mua
41 0933.06.11.80 845,000 31 Mobifone Đặt mua
42 0931.26.05.80 845,000 34 Mobifone Đặt mua
43 0931.29.06.80 845,000 38 Mobifone Đặt mua
44 0933.03.07.80 845,000 33 Mobifone Đặt mua
45 0937.12.03.80 845,000 33 Mobifone Đặt mua
46 0937.05.12.80 810,000 35 Mobifone Đặt mua
47 0933.09.06.80 810,000 38 Mobifone Đặt mua
48 0937.13.11.80 810,000 33 Mobifone Đặt mua
49 0931.21.09.80 810,000 33 Mobifone Đặt mua
50 0933.24.09.80 810,000 38 Mobifone Đặt mua
51 0933.14.09.80 810,000 37 Mobifone Đặt mua
52 0931.21.06.80 810,000 30 Mobifone Đặt mua
53 0901.25.03.80 810,000 28 Mobifone Đặt mua
54 0908.21.03.80 810,000 31 Mobifone Đặt mua
55 0933.21.01.80 810,000 27 Mobifone Đặt mua
56 0937.24.04.80 810,000 37 Mobifone Đặt mua
57 0901.20.07.80 810,000 27 Mobifone Đặt mua
58 0964.25.01.80 810,000 35 Viettel Đặt mua
59 0973.05.03.80 810,000 35 Viettel Đặt mua
60 0937.16.05.80 775,000 39 Mobifone Đặt mua
61 0931.25.01.80 740,000 29 Mobifone Đặt mua
62 0937.05.07.80 740,000 39 Mobifone Đặt mua
63 0933.10.09.80 740,000 33 Mobifone Đặt mua
64 0901.23.07.80 740,000 30 Mobifone Đặt mua
65 0937.40.1980 1,815,000 41 Mobifone Đặt mua
66 0967.11.02.80 1,010,000 34 Viettel Đặt mua
67 0967.29.01.80 1,010,000 42 Viettel Đặt mua
68 0962.31.07.80 940,000 36 Viettel Đặt mua
69 0852.29.12.80 940,000 37 Vinaphone Đặt mua
70 0389.09.06.80 870,000 43 Viettel Đặt mua
71 0385.13.08.80 800,000 36 Viettel Đặt mua
72 0382.27.06.80 870,000 36 Viettel Đặt mua
73 0334.29.11.80 870,000 31 Viettel Đặt mua
74 0374.01.04.80 870,000 27 Viettel Đặt mua
75 0368.21.11.80 870,000 30 Viettel Đặt mua
76 0359.23.06.80 870,000 36 Viettel Đặt mua
77 0368.27.11.80 870,000 36 Viettel Đặt mua
78 0342.78.1980 1,290,000 42 Viettel Đặt mua
79 0356.82.1980 1,290,000 42 Viettel Đặt mua
80 0397.28.1980 1,220,000 47 Viettel Đặt mua
81 0345.47.1980 1,850,000 41 Viettel Đặt mua
82 0394.25.06.80 940,000 37 Viettel Đặt mua
83 0387.20.12.80 940,000 31 Viettel Đặt mua
84 0389.11.03.80 940,000 33 Viettel Đặt mua
85 0382.21.0880 940,000 32 Viettel Đặt mua
86 0397.27.02.80 940,000 38 Viettel Đặt mua
87 0343.18.12.80 940,000 30 Viettel Đặt mua
88 0368.22.09.80 940,000 38 Viettel Đặt mua
89 0366.24.09.80 940,000 38 Viettel Đặt mua
90 0336.27.02.80 940,000 31 Viettel Đặt mua
91 0328.23.01.80 940,000 27 Viettel Đặt mua
92 0336.22.04.80 940,000 28 Viettel Đặt mua
93 0389.19.02.80 940,000 40 Viettel Đặt mua
94 0334.12.02.80 940,000 23 Viettel Đặt mua
95 0347.05.06.80 940,000 33 Viettel Đặt mua
96 0392.20.06.80 940,000 30 Viettel Đặt mua
97 0338.10.09.80 940,000 32 Viettel Đặt mua
98 0334.02.1080 940,000 21 Viettel Đặt mua
99 0336.25.1080 940,000 28 Viettel Đặt mua
100 0376.99.1980 1,850,000 52 Viettel Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Trần Hoàng Minh

  Số sim: 097562...11

  Vào lúc: 01:47 09/12/2019

 • Lê Huu Dang

  Số sim: 099696...99

  Vào lúc: 12:25 09/12/2019

 • Nguyễn Mạnh Thắ

  Số sim: 093698...85

  Vào lúc: 12:10 09/12/2019

 • Nguyễn Ngọc

  Số sim: 082583...39

  Vào lúc: 12:02 09/12/2019

 • Nguyễn Ngọc

  Số sim: 082583...39

  Vào lúc: 12:01 09/12/2019

 • Nguyễn Đắt Vỉnh

  Số sim: 037839...79

  Vào lúc: 11:53 08/12/2019

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091 - 9191
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087