SIM NĂM SINH

Sim năm sinh 1982

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1982   3,300,000 36 Mobifone Mua sim
2 0869.09.06.82   1,350,000 48 Viettel Mua sim
3 0869.15.07.82   1,350,000 46 Viettel Mua sim
4 0869.16.10.82   1,350,000 41 Viettel Mua sim
5 0869.14.08.82   1,350,000 46 Viettel Mua sim
6 083777.1982   4,350,000 52 Vinaphone Mua sim
7 0869.01.03.82   1,350,000 37 Viettel Mua sim
8 0869.19.04.82   1,350,000 47 Viettel Mua sim
9 038899.1982   6,500,000 57 Viettel Mua sim
10 035566.1982   6,500,000 45 Viettel Mua sim
11 0869.07.03.82   1,350,000 43 Viettel Mua sim
12 036969.1982   12,000,000 53 Viettel Mua sim
13 0869.15.01.82   1,350,000 40 Viettel Mua sim
14 0869.17.08.82   1,350,000 49 Viettel Mua sim
15 0869.03.09.82   1,350,000 45 Viettel Mua sim
16 0869.17.10.82   1,350,000 42 Viettel Mua sim
17 036789.1982   17,000,000 53 Viettel Mua sim
18 033789.1982   9,000,000 50 Viettel Mua sim
19 0778.39.1982   3,450,000 54 Mobifone Mua sim
20 0869.07.07.82   2,650,000 47 Viettel Mua sim
21 0869.19.01.82   1,350,000 44 Viettel Mua sim
22 0975.28.05.82   1,350,000 46 Viettel Mua sim
23 0364.06.08.82   1,050,000 37 Viettel Mua sim
24 0869.19.02.82   1,350,000 45 Viettel Mua sim
25 086861.1982   6,000,000 49 Viettel Mua sim
26 038868.1982   4,850,000 53 Viettel Mua sim
27 0869.03.04.82   1,350,000 40 Viettel Mua sim
28 0869.15.03.82   1,350,000 42 Viettel Mua sim
29 0869.07.04.82   1,350,000 44 Viettel Mua sim
30 0869.06.12.82   1,350,000 42 Viettel Mua sim
31 0869.17.06.82   1,350,000 47 Viettel Mua sim
32 0869.02.04.82   1,350,000 39 Viettel Mua sim
33 0869.17.07.82   1,350,000 48 Viettel Mua sim
34 0869.08.05.82   1,350,000 46 Viettel Mua sim
35 0888.30.05.82   940,000 42 Vinaphone Mua sim
36 0947.12.06.82   940,000 39 Vinaphone Mua sim
37 0947.08.03.82   940,000 41 Vinaphone Mua sim
38 0949.18.09.82   940,000 50 Vinaphone Mua sim
39 0942.16.07.82   870,000 39 Vinaphone Mua sim
40 0947.10.03.82   940,000 34 Vinaphone Mua sim
41 0948.05.03.82   870,000 39 Vinaphone Mua sim
42 0947.64.1982   1,775,000 50 Vinaphone Mua sim
43 0919.31.05.82   1,350,000 38 Vinaphone Mua sim
44 0947.08.05.82   940,000 43 Vinaphone Mua sim
45 0947.22.01.82   940,000 35 Vinaphone Mua sim
46 0917.24.01.82   1,080,000 34 Vinaphone Mua sim
47 0945.03.01.82   940,000 32 Vinaphone Mua sim
48 088.974.1982   2,000,000 56 Vinaphone Mua sim
49 0949.21.03.82   870,000 38 Vinaphone Mua sim
50 0949.29.04.82   870,000 47 Vinaphone Mua sim
51 0886.25.11.82   940,000 41 Vinaphone Mua sim
52 0889.30.01.82   940,000 39 Vinaphone Mua sim
53 0948.30.01.82   940,000 35 Vinaphone Mua sim
54 0949.06.04.82   940,000 42 Vinaphone Mua sim
55 0949.25.06.82   870,000 45 Vinaphone Mua sim
56 0917.06.04.82   1,200,000 37 Vinaphone Mua sim
57 0943.27.03.82   940,000 38 Vinaphone Mua sim
58 08.13.07.1982   7,900,000 39 Vinaphone Mua sim
59 0919.05.03.82   1,080,000 37 Vinaphone Mua sim
60 0949.24.04.82   940,000 42 Vinaphone Mua sim
61 0949.09.11.82   940,000 43 Vinaphone Mua sim
62 0947.14.07.82   870,000 42 Vinaphone Mua sim
63 0889.07.04.82   940,000 46 Vinaphone Mua sim
64 0886.21.04.82   940,000 39 Vinaphone Mua sim
65 0944.30.12.82   940,000 33 Vinaphone Mua sim
66 0944.24.03.82   940,000 36 Vinaphone Mua sim
67 0886.19.03.82   940,000 45 Vinaphone Mua sim
68 0945.06.04.82   940,000 38 Vinaphone Mua sim
69 0886.13.10.82   940,000 37 Vinaphone Mua sim
70 0947.31.03.82   870,000 37 Vinaphone Mua sim
71 0946.26.03.82   940,000 40 Vinaphone Mua sim
72 0914.16.09.82   1,080,000 40 Vinaphone Mua sim
73 0942.29.02.82   940,000 38 Vinaphone Mua sim
74 0886.26.04.82   940,000 44 Vinaphone Mua sim
75 088.913.1982   2,150,000 49 Vinaphone Mua sim
76 0917.02.07.82   1,080,000 36 Vinaphone Mua sim
77 0917.25.1982   2,150,000 44 Vinaphone Mua sim
78 0948.18.04.82   940,000 44 Vinaphone Mua sim
79 088.613.1982   2,150,000 46 Vinaphone Mua sim
80 08.14.07.1982   7,900,000 40 Vinaphone Mua sim
81 08.17.07.1982   7,900,000 43 Vinaphone Mua sim
82 0914.06.04.82   1,200,000 34 Vinaphone Mua sim
83 0946.11.07.82   870,000 38 Vinaphone Mua sim
84 0914.19.10.82   1,080,000 35 Vinaphone Mua sim
85 0948.08.04.82   940,000 43 Vinaphone Mua sim
86 0949.07.04.82   940,000 43 Vinaphone Mua sim
87 0942.05.12.82   940,000 33 Vinaphone Mua sim
88 0947.09.02.82   1,350,000 41 Vinaphone Mua sim
89 0943.07.04.82   940,000 37 Vinaphone Mua sim
90 0949.09.06.82   940,000 47 Vinaphone Mua sim
91 0944.19.04.82   940,000 41 Vinaphone Mua sim
92 0915.31.02.82   940,000 31 Vinaphone Mua sim
93 0941.07.06.82   940,000 37 Vinaphone Mua sim
94 088.941.1982   2,000,000 50 Vinaphone Mua sim
95 0945.06.03.82   940,000 37 Vinaphone Mua sim
96 08.18.07.1982   7,900,000 44 Vinaphone Mua sim
97 0889.12.04.82   940,000 42 Vinaphone Mua sim
98 0886.91.1982   2,150,000 52 Vinaphone Mua sim
99 0888.17.02.82   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
100 0914.05.01.82   1,200,000 30 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087