SIM NĂM SINH

Sim năm sinh 1985

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1985   3,300,000 39 Mobifone Mua sim
2 0869.06.12.85   1,350,000 45 Viettel Mua sim
3 0869.18.04.85   1,350,000 49 Viettel Mua sim
4 033999.1985   12,000,000 56 Viettel Mua sim
5 0869.13.06.85   1,350,000 46 Viettel Mua sim
6 0869.11.03.85   1,350,000 41 Viettel Mua sim
7 083779.1985   4,350,000 57 Vinaphone Mua sim
8 0869.07.05.85   1,350,000 48 Viettel Mua sim
9 0869.19.11.85   1,350,000 48 Viettel Mua sim
10 0869.04.09.85   1,350,000 49 Viettel Mua sim
11 0869.08.02.85   1,350,000 46 Viettel Mua sim
12 0333.98.1985   6,500,000 49 Viettel Mua sim
13 0869.03.05.85   1,950,000 44 Viettel Mua sim
14 0869.06.11.85   1,350,000 44 Viettel Mua sim
15 033789.1985   7,000,000 53 Viettel Mua sim
16 081333.1985   7,000,000 41 Vinaphone Mua sim
17 0869.18.11.85   1,950,000 47 Viettel Mua sim
18 0869.18.07.85   1,350,000 52 Viettel Mua sim
19 0869.09.12.85   1,350,000 48 Viettel Mua sim
20 0869.19.08.85   1,350,000 54 Viettel Mua sim
21 0869.03.03.85   2,650,000 42 Viettel Mua sim
22 0869.07.09.85   1,350,000 52 Viettel Mua sim
23 0869.07.10.85   1,350,000 44 Viettel Mua sim
24 0869.19.09.85   1,350,000 55 Viettel Mua sim
25 0869.07.01.85   1,350,000 44 Viettel Mua sim
26 0869.03.08.85   1,350,000 47 Viettel Mua sim
27 0869.09.06.85   1,350,000 51 Viettel Mua sim
28 0869.17.03.85   1,350,000 47 Viettel Mua sim
29 079868.1985   6,500,000 61 Mobifone Mua sim
30 0869.10.06.85   1,350,000 43 Viettel Mua sim
31 0869.19.04.85   1,350,000 50 Viettel Mua sim
32 085886.1985   4,050,000 58 Vinaphone Mua sim
33 0869.06.09.85   1,350,000 51 Viettel Mua sim
34 0869.03.01.85   1,350,000 40 Viettel Mua sim
35 0869.03.10.85   1,350,000 40 Viettel Mua sim
36 0869.18.02.85   1,350,000 47 Viettel Mua sim
37 0778.39.1985   3,450,000 57 Mobifone Mua sim
38 0869.16.02.85   1,350,000 45 Viettel Mua sim
39 088669.1985   6,500,000 60 Vinaphone Mua sim
40 0869.03.11.85   1,350,000 41 Viettel Mua sim
41 0917.29.02.85   1,080,000 43 Vinaphone Mua sim
42 0826.29.07.85   870,000 47 Vinaphone Mua sim
43 0942.26.01.85   940,000 37 Vinaphone Mua sim
44 0917.23.02.85   1,080,000 37 Vinaphone Mua sim
45 0915.30.02.85   800,000 33 Vinaphone Mua sim
46 0947.09.12.85   940,000 45 Vinaphone Mua sim
47 094.671.1985   2,000,000 50 Vinaphone Mua sim
48 0886.19.01.85   940,000 46 Vinaphone Mua sim
49 0949.24.09.85   940,000 50 Vinaphone Mua sim
50 0886.13.05.85   940,000 44 Vinaphone Mua sim
51 0942.04.09.85   940,000 41 Vinaphone Mua sim
52 0948.16.01.85   940,000 42 Vinaphone Mua sim
53 088.988.1985   4,850,000 64 Vinaphone Mua sim
54 0886.05.06.85   940,000 46 Vinaphone Mua sim
55 0943.18.12.85   940,000 41 Vinaphone Mua sim
56 0889.05.06.85   940,000 49 Vinaphone Mua sim
57 0919.20.01.85   1,775,000 35 Vinaphone Mua sim
58 0946.07.07.85   1,775,000 46 Vinaphone Mua sim
59 0886.13.12.85   940,000 42 Vinaphone Mua sim
60 0944.25.06.85   940,000 43 Vinaphone Mua sim
61 088.962.1985   2,150,000 56 Vinaphone Mua sim
62 0945.16.12.85   870,000 41 Vinaphone Mua sim
63 0948.19.12.85   940,000 47 Vinaphone Mua sim
64 0911.020.585   1,775,000 31 Vinaphone Mua sim
65 0947.19.12.85   940,000 46 Vinaphone Mua sim
66 0916.22.03.85   1,200,000 36 Vinaphone Mua sim
67 0947.18.06.85   940,000 48 Vinaphone Mua sim
68 088.979.1985   4,850,000 64 Vinaphone Mua sim
69 0917.24.09.85   1,350,000 45 Vinaphone Mua sim
70 0943.29.07.85   940,000 47 Vinaphone Mua sim
71 0942.10.12.85   940,000 32 Vinaphone Mua sim
72 0886.07.02.85   940,000 44 Vinaphone Mua sim
73 0944.09.02.85   940,000 41 Vinaphone Mua sim
74 0947.13.09.85   870,000 46 Vinaphone Mua sim
75 0914.14.08.85   1,350,000 40 Vinaphone Mua sim
76 0915.29.11.85   1,350,000 41 Vinaphone Mua sim
77 0918.16.02.85   1,080,000 40 Vinaphone Mua sim
78 0949.04.06.85   870,000 45 Vinaphone Mua sim
79 0914.29.02.85   1,200,000 40 Vinaphone Mua sim
80 0917.28.01.85   1,200,000 41 Vinaphone Mua sim
81 0948.29.12.85   940,000 48 Vinaphone Mua sim
82 0948.23.01.85   940,000 40 Vinaphone Mua sim
83 0888.05.01.85   940,000 43 Vinaphone Mua sim
84 0943.23.01.85   940,000 35 Vinaphone Mua sim
85 0889.04.11.85   940,000 44 Vinaphone Mua sim
86 0911.29.03.85   1,080,000 38 Vinaphone Mua sim
87 0949.07.12.85   940,000 45 Vinaphone Mua sim
88 0943.13.06.85   940,000 39 Vinaphone Mua sim
89 0913.14.06.85   1,350,000 37 Vinaphone Mua sim
90 0919.01.04.85   1,350,000 37 Vinaphone Mua sim
91 0946.28.09.85   870,000 51 Vinaphone Mua sim
92 0949.07.01.85   940,000 43 Vinaphone Mua sim
93 0944.04.09.85   940,000 43 Vinaphone Mua sim
94 0886.05.04.85   940,000 44 Vinaphone Mua sim
95 0949.21.04.85   940,000 42 Vinaphone Mua sim
96 0945.26.01.85   870,000 40 Vinaphone Mua sim
97 0941.23.08.85   940,000 40 Vinaphone Mua sim
98 0946.14.02.85   940,000 39 Vinaphone Mua sim
99 0914.23.06.85   1,350,000 38 Vinaphone Mua sim
100 088.989.1985   11,100,000 65 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087