SIM NĂM SINH

Sim năm sinh 1985 - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0845.24.07.85   875,000 43 Vinaphone Mua sim
202 0855.02.12.85   1,500,000 36 Vinaphone Mua sim
203 0833.21.10.85   735,000 31 Vinaphone Mua sim
204 0845.19.03.85   777,000 43 Vinaphone Mua sim
205 0825.06.09.85   931,000 43 Vinaphone Mua sim
206 0376.10.05.85   665,000 35 Viettel Mua sim
207 0819.01.07.85   749,000 39 Vinaphone Mua sim
208 0765.66.1985   1,650,000 53 Mobifone Mua sim
209 0362.14.10.85   1,043,000 30 Viettel Mua sim
210 0814.12.05.85   644,000 34 Vinaphone Mua sim
211 0825.18.08.85   994,000 45 Vinaphone Mua sim
212 0816.07.02.85   791,000 37 Vinaphone Mua sim
213 0356.19.01.85   665,000 38 Viettel Mua sim
214 0375.05.08.85   833,000 41 Viettel Mua sim
215 0356.24.08.85   854,000 41 Viettel Mua sim
216 0814.05.04.85   735,000 35 Vinaphone Mua sim
217 0832.12.06.85   616,000 35 Vinaphone Mua sim
218 0889.16.02.85   994,000 47 Vinaphone Mua sim
219 0916.07.02.85   1,850,000 38 Vinaphone Mua sim
220 0364.02.04.85   756,000 32 Viettel Mua sim
221 0849.08.07.85   644,000 49 Vinaphone Mua sim
222 0373.25.04.85   882,000 37 Viettel Mua sim
223 0374.80.1985   2,000,000 45 Viettel Mua sim
224 0816.04.11.85   826,000 34 Vinaphone Mua sim
225 0837.17.01.85   595,000 40 Vinaphone Mua sim
226 0916.16.12.85   1,568,000 39 Vinaphone Mua sim
227 0818.23.07.85   945,000 42 Vinaphone Mua sim
228 0818.13.06.85   714,000 40 Vinaphone Mua sim
229 0825.27.08.85   812,000 45 Vinaphone Mua sim
230 0837.07.10.85   994,000 39 Vinaphone Mua sim
231 0848.09.02.85   616,000 44 Vinaphone Mua sim
232 0817.09.05.85   714,000 43 Vinaphone Mua sim
233 0814.11.06.85   735,000 34 Vinaphone Mua sim
234 0826.24.07.85   945,000 42 Vinaphone Mua sim
235 0376.05.02.85   812,000 36 Viettel Mua sim
236 0392.51.1985   5,600,000 43 Viettel Mua sim
237 0349.01.10.85   1,280,000 31 Viettel Mua sim
238 0886.10.12.85   931,000 39 Vinaphone Mua sim
239 0847.02.04.85   735,000 38 Vinaphone Mua sim
240 0812.14.09.85   714,000 38 Vinaphone Mua sim
241 0813.09.10.85   812,000 35 Vinaphone Mua sim
242 0917.08.12.85   1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
243 0815.23.02.85   812,000 34 Vinaphone Mua sim
244 0919.28.04.85   1,288,000 46 Vinaphone Mua sim
245 0819.09.07.85   742,000 47 Vinaphone Mua sim
246 0815.10.02.85   749,000 30 Vinaphone Mua sim
247 0364.16.03.85   756,000 36 Viettel Mua sim
248 0329.21.03.85   777,000 33 Viettel Mua sim
249 0814.07.08.85   854,000 41 Vinaphone Mua sim
250 0852.27.03.85   644,000 40 Vinaphone Mua sim
251 0329.14.03.85   812,000 35 Viettel Mua sim
252 0812.11.02.85   714,000 28 Vinaphone Mua sim
253 0394.26.09.85   581,000 46 Viettel Mua sim
254 0845.23.04.85   798,000 39 Vinaphone Mua sim
255 0816.24.01.85   644,000 35 Vinaphone Mua sim
256 0367.31.09.85   525,000 42 Viettel Mua sim
257 0853.15.03.85   742,000 38 Vinaphone Mua sim
258 0911.31.03.85   2,050,000 31 Vinaphone Mua sim
259 0913.10.01.85   1,850,000 28 Vinaphone Mua sim
260 0961.20.04.85   1,650,000 35 Viettel Mua sim
261 0816.14.10.85   791,000 34 Vinaphone Mua sim
262 0344.12.09.85   1,043,000 36 Viettel Mua sim
263 0828.22.07.85   945,000 42 Vinaphone Mua sim
264 0846.11.06.85   735,000 39 Vinaphone Mua sim
265 0817.16.07.85   931,000 43 Vinaphone Mua sim
266 0814.11.05.85   644,000 33 Vinaphone Mua sim
267 0822.08.11.85   994,000 35 Vinaphone Mua sim
268 0815.24.10.85   931,000 34 Vinaphone Mua sim
269 0842.05.10.85   854,000 33 Vinaphone Mua sim
270 0842.17.03.85   616,000 38 Vinaphone Mua sim
271 0846.12.05.85   644,000 39 Vinaphone Mua sim
272 0819.24.08.85   763,000 45 Vinaphone Mua sim
273 0376.24.10.85   756,000 36 Viettel Mua sim
274 0823.30.11.85   616,000 31 Vinaphone Mua sim
275 0337.19.04.85   763,000 40 Viettel Mua sim
276 0842.04.07.85   854,000 38 Vinaphone Mua sim
277 0784.73.1985   1,175,000 52 Mobifone Mua sim
278 0356.20.01.85   756,000 30 Viettel Mua sim
279 0394.09.12.85   812,000 41 Viettel Mua sim
280 0352.92.1985   5,600,000 44 Viettel Mua sim
281 0828.31.01.85   735,000 36 Vinaphone Mua sim
282 0397.06.05.85   665,000 43 Viettel Mua sim
283 0372.25.01.85   777,000 33 Viettel Mua sim
284 0387.22.01.85   763,000 36 Viettel Mua sim
285 0356.12.01.85   805,000 31 Viettel Mua sim
286 0366.28.05.85   903,000 43 Viettel Mua sim
287 0817.14.09.85   714,000 43 Vinaphone Mua sim
288 0911.12.08.85   2,200,000 35 Vinaphone Mua sim
289 0919.08.07.85   1,288,000 47 Vinaphone Mua sim
290 0833.27.12.85   616,000 39 Vinaphone Mua sim
291 0913.03.01.85   1,220,000 30 Vinaphone Mua sim
292 0764.66.1985   1,650,000 52 Mobifone Mua sim
293 0913.29.01.85   1,043,000 38 Vinaphone Mua sim
294 0377.4.2.1985   2,000,000 46 Viettel Mua sim
295 0378.21.11.85   777,000 36 Viettel Mua sim
296 0847.04.06.85   616,000 42 Vinaphone Mua sim
297 0819.08.03.85   994,000 42 Vinaphone Mua sim
298 0337.87.1985   2,000,000 51 Viettel Mua sim
299 0886.19.07.85   966,000 52 Vinaphone Mua sim
300 0853.22.09.85   812,000 42 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087