SIM NĂM SINH

Sim năm sinh 1985 - Trang 4

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
301 0327.13.1985   1,850,000 39 Viettel Mua sim
302 0843.07.02.85   714,000 37 Vinaphone Mua sim
303 0856.24.12.85   728,000 41 Vinaphone Mua sim
304 0372.09.11.85   735,000 36 Viettel Mua sim
305 0815.29.03.85   875,000 41 Vinaphone Mua sim
306 0396.06.11.85   805,000 39 Viettel Mua sim
307 0847.13.07.85   644,000 43 Vinaphone Mua sim
308 0846.27.07.85   938,000 47 Vinaphone Mua sim
309 0824.16.03.85   777,000 37 Vinaphone Mua sim
310 0917.18.06.85   2,050,000 45 Vinaphone Mua sim
311 0826.27.10.85   840,000 39 Vinaphone Mua sim
312 0815.24.11.85   826,000 35 Vinaphone Mua sim
313 0888.04.10.85   1,500,000 42 Vinaphone Mua sim
314 0843.27.02.85   644,000 39 Vinaphone Mua sim
315 0362.30.04.85   812,000 31 Viettel Mua sim
316 0823.07.12.85   644,000 36 Vinaphone Mua sim
317 0815.24.03.85   644,000 36 Vinaphone Mua sim
318 0825.31.01.85   777,000 33 Vinaphone Mua sim
319 0798.89.1985   2,700,000 64 Mobifone Mua sim
320 0814.04.11.85   756,000 32 Vinaphone Mua sim
321 0382.14.01.85   812,000 32 Viettel Mua sim
322 0816.27.05.85   917,000 42 Vinaphone Mua sim
323 0855.13.04.85   742,000 39 Vinaphone Mua sim
324 0832.18.09.85   595,000 44 Vinaphone Mua sim
325 0981.24.07.85   1,175,000 44 Viettel Mua sim
326 0375.18.06.85   637,000 43 Viettel Mua sim
327 0853.26.10.85   994,000 38 Vinaphone Mua sim
328 0916.16.12.85   1,568,000 39 Vinaphone Mua sim
329 0814.25.03.85   735,000 36 Vinaphone Mua sim
330 0916.10.03.85   1,575,000 33 Vinaphone Mua sim
331 0329.29.12.85   861,000 41 Viettel Mua sim
332 0845.23.05.85   721,000 40 Vinaphone Mua sim
333 0357.11.04.85   889,000 34 Viettel Mua sim
334 0394.30.01.85   665,000 33 Viettel Mua sim
335 0814.17.08.85   763,000 42 Vinaphone Mua sim
336 0365.33.1985   2,000,000 43 Viettel Mua sim
337 0919.22.01.85   1,029,000 37 Vinaphone Mua sim
338 0815.04.09.85   812,000 40 Vinaphone Mua sim
339 0842.07.11.85   665,000 36 Vinaphone Mua sim
340 0812.10.02.85   735,000 27 Vinaphone Mua sim
341 0814.06.07.85   735,000 39 Vinaphone Mua sim
342 0918.26.04.85   1,303,000 43 Vinaphone Mua sim
343 0786.4.5.1985   1,175,000 53 Mobifone Mua sim
344 0833.25.04.85   840,000 38 Vinaphone Mua sim
345 0845.27.11.85   875,000 41 Vinaphone Mua sim
346 0824.09.07.85   644,000 43 Vinaphone Mua sim
347 0396.30.05.85   756,000 39 Viettel Mua sim
348 0849.14.07.85   630,000 46 Vinaphone Mua sim
349 0356.24.02.85   882,000 35 Viettel Mua sim
350 0818.73.1985   1,500,000 50 Vinaphone Mua sim
351 0347.12.05.85   546,000 35 Viettel Mua sim
352 0813.28.07.85   840,000 42 Vinaphone Mua sim
353 0396.09.01.85   616,000 41 Viettel Mua sim
354 0382.20.03.85   1,043,000 31 Viettel Mua sim
355 0824.06.05.85   644,000 38 Vinaphone Mua sim
356 0916.20.05.85   1,850,000 36 Vinaphone Mua sim
357 0849.31.12.85   616,000 41 Vinaphone Mua sim
358 0842.11.07.85   931,000 36 Vinaphone Mua sim
359 0854.08.07.85   644,000 45 Vinaphone Mua sim
360 0846.21.04.85   651,000 38 Vinaphone Mua sim
361 0346.44.1985   2,000,000 44 Viettel Mua sim
362 0812.21.02.85   742,000 29 Vinaphone Mua sim
363 0845.29.04.85   854,000 45 Vinaphone Mua sim
364 0798.1.4.1985   1,175,000 52 Mobifone Mua sim
365 0816.14.07.85   735,000 40 Vinaphone Mua sim
366 0764.47.1985   1,175,000 51 Mobifone Mua sim
367 0961.27.04.85   1,015,000 42 Viettel Mua sim
368 0816.17.02.85   931,000 38 Vinaphone Mua sim
369 0813.07.10.85   994,000 33 Vinaphone Mua sim
370 0846.01.08.85   665,000 40 Vinaphone Mua sim
371 0336.54.1985   2,000,000 44 Viettel Mua sim
372 0915.02.01.85   1,108,000 31 Vinaphone Mua sim
373 0842.07.03.85   616,000 37 Vinaphone Mua sim
374 0917.16.04.85   1,850,000 41 Vinaphone Mua sim
375 0355.26.08.85   931,000 42 Viettel Mua sim
376 0346.15.10.85   665,000 33 Viettel Mua sim
377 0843.13.12.85   756,000 35 Vinaphone Mua sim
378 0845.28.05.85   798,000 45 Vinaphone Mua sim
379 0918.25.04.85   1,850,000 42 Vinaphone Mua sim
380 0843.02.01.85   833,000 31 Vinaphone Mua sim
381 0917.09.01.85   1,850,000 40 Vinaphone Mua sim
382 0837.06.07.85   812,000 44 Vinaphone Mua sim
383 0846.23.05.85   721,000 41 Vinaphone Mua sim
384 0343.30.03.85   665,000 29 Viettel Mua sim
385 0762.15.1985   4,300,000 44 Mobifone Mua sim
386 0349.29.12.85   861,000 43 Viettel Mua sim
387 0824.01.04.85   735,000 32 Vinaphone Mua sim
388 0814.11.08.85   665,000 36 Vinaphone Mua sim
389 0813.28.06.85   749,000 41 Vinaphone Mua sim
390 0379.13.1985   1,850,000 46 Viettel Mua sim
391 0819.33.1985   1,850,000 47 Vinaphone Mua sim
392 0824.07.06.85   616,000 40 Vinaphone Mua sim
393 0334.23.1985   2,000,000 38 Viettel Mua sim
394 0818.24.07.85   945,000 43 Vinaphone Mua sim
395 0703.50.1985   1,175,000 38 Mobifone Mua sim
396 0814.11.02.85   616,000 30 Vinaphone Mua sim
397 0347.09.01.85   616,000 37 Viettel Mua sim
398 0813.03.08.85   889,000 36 Vinaphone Mua sim
399 0859.30.06.85   875,000 44 Vinaphone Mua sim
400 0855.27.05.85   917,000 45 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087