SIM NĂM SINH

Sim năm sinh 1985 - Trang 5

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
401 0837.17.01.85   595,000 40 Vinaphone Mua sim
402 0792.5.0.1985   1,175,000 46 Mobifone Mua sim
403 0819.13.1985   1,325,000 45 Vinaphone Mua sim
404 0843.04.02.85   616,000 34 Vinaphone Mua sim
405 0348.06.05.85   644,000 39 Viettel Mua sim
406 0846.10.07.85   644,000 39 Vinaphone Mua sim
407 085291.1985   3,900,000 48 Vinaphone Mua sim
408 0817.19.07.85   742,000 46 Vinaphone Mua sim
409 0853.25.03.85   812,000 39 Vinaphone Mua sim
410 0354.19.08.85   903,000 43 Viettel Mua sim
411 0825.27.03.85   644,000 40 Vinaphone Mua sim
412 0845.05.10.85   854,000 36 Vinaphone Mua sim
413 0815.12.01.85   714,000 31 Vinaphone Mua sim
414 0847.09.03.85   644,000 44 Vinaphone Mua sim
415 0943.19.12.85   1,043,000 42 Vinaphone Mua sim
416 0823.02.12.85   1,500,000 31 Vinaphone Mua sim
417 0814.04.02.85   616,000 32 Vinaphone Mua sim
418 0843.06.02.85   644,000 36 Vinaphone Mua sim
419 0355.30.1985   1,575,000 39 Viettel Mua sim
420 0817.09.12.85   812,000 41 Vinaphone Mua sim
421 0843.12.05.85   644,000 36 Vinaphone Mua sim
422 0368.18.06.85   882,000 45 Viettel Mua sim
423 0842.17.08.85   763,000 43 Vinaphone Mua sim
424 0365.04.09.85   756,000 40 Viettel Mua sim
425 0925.22.01.85   1,043,000 34 Vietnamobile Mua sim
426 0348.10.01.85   756,000 30 Viettel Mua sim
427 0349.17.12.85   735,000 40 Viettel Mua sim
428 0837.25.11.85   931,000 40 Vinaphone Mua sim
429 0812.27.01.85   644,000 34 Vinaphone Mua sim
430 0814.18.05.85   875,000 40 Vinaphone Mua sim
431 0814.06.11.85   756,000 34 Vinaphone Mua sim
432 0814.12.06.85   616,000 35 Vinaphone Mua sim
433 0349.19.11.85   756,000 41 Viettel Mua sim
434 0375.16.07.85   882,000 42 Viettel Mua sim
435 0784.6.3.1985   1,175,000 51 Mobifone Mua sim
436 0911.18.02.85   1,850,000 35 Vinaphone Mua sim
437 0348.27.10.85   812,000 38 Viettel Mua sim
438 0817.12.07.85   616,000 39 Vinaphone Mua sim
439 0857.14.02.85   651,000 40 Vinaphone Mua sim
440 0816.04.11.85   826,000 34 Vinaphone Mua sim
441 0815.24.02.85   714,000 35 Vinaphone Mua sim
442 0848.14.07.85   630,000 45 Vinaphone Mua sim
443 0819.27.12.85   623,000 43 Vinaphone Mua sim
444 0842.07.01.85   721,000 35 Vinaphone Mua sim
445 0916.19.07.85   1,250,000 46 Vinaphone Mua sim
446 0813.11.01.85   644,000 28 Vinaphone Mua sim
447 0922.20.06.85   1,043,000 34 Vietnamobile Mua sim
448 0918.23.04.85   1,850,000 40 Vinaphone Mua sim
449 0814.06.02.85   644,000 34 Vinaphone Mua sim
450 0855.06.04.85   644,000 41 Vinaphone Mua sim
451 0911.53.1985   5,900,000 42 Vinaphone Mua sim
452 0846.26.04.85   616,000 43 Vinaphone Mua sim
453 0794.08.1985   1,175,000 51 Mobifone Mua sim
454 0961.25.04.85   1,303,000 40 Viettel Mua sim
455 0817.27.08.85   812,000 46 Vinaphone Mua sim
456 0911.31.03.85   2,050,000 31 Vinaphone Mua sim
457 0834.04.08.85   665,000 40 Vinaphone Mua sim
458 0917.31.06.85   1,850,000 40 Vinaphone Mua sim
459 0849.09.04.85   616,000 47 Vinaphone Mua sim
460 0349.09.11.85   861,000 40 Viettel Mua sim
461 0814.08.11.85   875,000 36 Vinaphone Mua sim
462 0856.23.10.85   945,000 38 Vinaphone Mua sim
463 0889.18.01.85   1,850,000 48 Vinaphone Mua sim
464 0869.21.09.85   1,043,000 48 Viettel Mua sim
465 0847.17.03.85   616,000 43 Vinaphone Mua sim
466 0835.24.09.85   616,000 44 Vinaphone Mua sim
467 0382.12.10.85   756,000 30 Viettel Mua sim
468 0395.06.12.85   812,000 39 Viettel Mua sim
469 0815.09.10.85   812,000 37 Vinaphone Mua sim
470 0812.03.04.85   735,000 31 Vinaphone Mua sim
471 0843.14.02.85   735,000 35 Vinaphone Mua sim
472 0815.18.06.85   644,000 42 Vinaphone Mua sim
473 0854.21.07.85   735,000 40 Vinaphone Mua sim
474 0855.27.11.85   945,000 42 Vinaphone Mua sim
475 0852.24.04.85   644,000 38 Vinaphone Mua sim
476 0394.09.12.85   812,000 41 Viettel Mua sim
477 0363.28.04.85   882,000 39 Viettel Mua sim
478 0393.28.05.85   903,000 43 Viettel Mua sim
479 0834.25.06.85   616,000 41 Vinaphone Mua sim
480 0814.27.03.85   616,000 38 Vinaphone Mua sim
481 0846.06.11.85   756,000 39 Vinaphone Mua sim
482 036206.1985   5,400,000 40 Viettel Mua sim
483 0814.20.12.85   616,000 31 Vinaphone Mua sim
484 0374.33.1985   1,500,000 43 Viettel Mua sim
485 0362.230.585   546,000 34 Viettel Mua sim
486 0849.03.05.85   644,000 42 Vinaphone Mua sim
487 0843.07.01.85   721,000 36 Vinaphone Mua sim
488 0918.29.08.85   2,100,000 50 Vinaphone Mua sim
489 0857.03.12.85   812,000 39 Vinaphone Mua sim
490 0352.17.10.85   840,000 32 Viettel Mua sim
491 0786.3.0.1985   1,175,000 47 Mobifone Mua sim
492 0816.01.08.85   763,000 37 Vinaphone Mua sim
493 0815.30.11.85   805,000 32 Vinaphone Mua sim
494 0842.09.07.85   644,000 43 Vinaphone Mua sim
495 0395.20.1985   2,000,000 42 Viettel Mua sim
496 0914.31.04.85   1,850,000 35 Vinaphone Mua sim
497 0368.20.04.85   861,000 36 Viettel Mua sim
498 0815.41.1985   2,050,000 42 Vinaphone Mua sim
499 0816.23.10.85   945,000 34 Vinaphone Mua sim
500 0915.21.07.85   1,153,000 38 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087