SIM NĂM SINH

Sim năm sinh 1988 - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0386.94.1988   1,850,000 56 Viettel Mua sim
202 0824.29.04.88   651,000 45 Vinaphone Mua sim
203 0813.07.03.88   1,123,000 38 Vinaphone Mua sim
204 0848.18.07.88   651,000 52 Vinaphone Mua sim
205 0812.22.07.88   1,500,000 38 Vinaphone Mua sim
206 0848.17.03.88   1,138,000 47 Vinaphone Mua sim
207 0825.27.04.88   742,000 44 Vinaphone Mua sim
208 034223.1988   6,300,000 40 Viettel Mua sim
209 0825.27.09.88   1,138,000 49 Vinaphone Mua sim
210 0847.29.04.88   651,000 50 Vinaphone Mua sim
211 0849.24.01.88   651,000 44 Vinaphone Mua sim
212 0842.11.05.88   819,000 37 Vinaphone Mua sim
213 03426.5.1988   5,300,000 46 Viettel Mua sim
214 0814.13.05.88   987,000 38 Vinaphone Mua sim
215 0815.27.03.88   1,500,000 42 Vinaphone Mua sim
216 0845.21.04.88   616,000 40 Vinaphone Mua sim
217 0829.24.03.88   1,015,000 44 Vinaphone Mua sim
218 0794.85.1988   1,493,000 59 Mobifone Mua sim
219 0372.05.12.88   805,000 36 Viettel Mua sim
220 0839.24.02.88   1,303,000 44 Vinaphone Mua sim
221 0813.29.07.88   749,000 46 Vinaphone Mua sim
222 0816.05.01.88   1,036,000 37 Vinaphone Mua sim
223 0329.25.1988   2,050,000 47 Viettel Mua sim
224 0387.24.07.88   644,000 47 Viettel Mua sim
225 0842.01.02.88   812,000 33 Vinaphone Mua sim
226 0395.0.6.1988   2,200,000 49 Viettel Mua sim
227 0344.38.1988   2,200,000 48 Viettel Mua sim
228 0845.22.05.88   1,008,000 42 Vinaphone Mua sim
229 0327.69.1988   2,200,000 53 Viettel Mua sim
230 0357.9.1.1988   2,900,000 51 Viettel Mua sim
231 0366.8.1.1988   2,400,000 50 Viettel Mua sim
232 0817.22.01.88   994,000 37 Vinaphone Mua sim
233 0849.15.07.88   875,000 50 Vinaphone Mua sim
234 0842.27.01.88   1,015,000 40 Vinaphone Mua sim
235 0812.28.04.88   749,000 41 Vinaphone Mua sim
236 0848.27.03.88   1,175,000 48 Vinaphone Mua sim
237 0813.22.01.88   994,000 33 Vinaphone Mua sim
238 0815.16.01.88   994,000 38 Vinaphone Mua sim
239 0843.13.02.88   1,008,000 37 Vinaphone Mua sim
240 0814.15.02.88   854,000 37 Vinaphone Mua sim
241 0355.3.6.1988   2,200,000 48 Viettel Mua sim
242 0346.24.1988   1,850,000 45 Viettel Mua sim
243 0847.08.04.88   644,000 47 Vinaphone Mua sim
244 0815.09.12.88   1,228,000 42 Vinaphone Mua sim
245 0827.15.04.88   1,318,000 43 Vinaphone Mua sim
246 0338.74.1988   2,300,000 51 Viettel Mua sim
247 0889.23.02.88   2,050,000 48 Vinaphone Mua sim
248 0825.25.04.88   931,000 42 Vinaphone Mua sim
249 0379.21.09.88   840,000 47 Viettel Mua sim
250 0328.14.1988   1,650,000 44 Viettel Mua sim
251 0842.14.07.88   644,000 42 Vinaphone Mua sim
252 0817.14.02.88   945,000 39 Vinaphone Mua sim
253 0814.12.04.88   1,008,000 36 Vinaphone Mua sim
254 0846.14.05.88   1,029,000 44 Vinaphone Mua sim
255 0824.08.12.88   1,175,000 41 Vinaphone Mua sim
256 0328.21.03.88   756,000 35 Viettel Mua sim
257 0336.37.1988   2,050,000 48 Viettel Mua sim
258 0815.10.04.88   945,000 35 Vinaphone Mua sim
259 0846.08.01.88   1,220,000 43 Vinaphone Mua sim
260 0828.28.0088   4,000,000 44 Vinaphone Mua sim
261 0386.4.1.1988   3,300,000 48 Viettel Mua sim
262 0817.26.07.88   1,303,000 47 Vinaphone Mua sim
263 0847.31.03.88   714,000 42 Vinaphone Mua sim
264 0848.29.01.88   854,000 48 Vinaphone Mua sim
265 0348.00.1988   2,050,000 41 Viettel Mua sim
266 03326.4.1988   5,300,000 44 Viettel Mua sim
267 0855.62.1988   1,850,000 52 Vinaphone Mua sim
268 0819.21.1988   1,850,000 47 Vinaphone Mua sim
269 0816.04.02.88   931,000 37 Vinaphone Mua sim
270 0386.14.04.88   882,000 42 Viettel Mua sim
271 0825.29.02.88   1,500,000 44 Vinaphone Mua sim
272 0819.32.1988   1,850,000 49 Vinaphone Mua sim
273 0814.12.03.88   1,029,000 35 Vinaphone Mua sim
274 0827.31.05.88   721,000 42 Vinaphone Mua sim
275 0817.61.1988   1,575,000 49 Vinaphone Mua sim
276 0812.14.09.88   1,008,000 41 Vinaphone Mua sim
277 0847.19.01.88   938,000 46 Vinaphone Mua sim
278 0842.14.04.88   616,000 39 Vinaphone Mua sim
279 0847.08.12.88   1,175,000 46 Vinaphone Mua sim
280 0843.03.05.88   1,175,000 39 Vinaphone Mua sim
281 03424.5.1988   5,300,000 44 Viettel Mua sim
282 0344.3.4.1988   2,000,000 44 Viettel Mua sim
283 0346.94.1988   1,575,000 52 Viettel Mua sim
284 0849.04.05.88   1,175,000 46 Vinaphone Mua sim
285 0823.07.05.88   1,205,000 41 Vinaphone Mua sim
286 0827.09.03.88   1,333,000 45 Vinaphone Mua sim
287 0777.95.1988   2,100,000 61 Mobifone Mua sim
288 0827.07.04.88   1,015,000 44 Vinaphone Mua sim
289 0334.27.03.88   889,000 38 Viettel Mua sim
290 0846.13.07.88   616,000 45 Vinaphone Mua sim
291 0798.43.1988   1,575,000 57 Mobifone Mua sim
292 0387.90.1988   2,050,000 53 Viettel Mua sim
293 0848.16.10.88   1,138,000 44 Vinaphone Mua sim
294 0845.03.07.88   1,029,000 43 Vinaphone Mua sim
295 0847.06.10.88   1,029,000 42 Vinaphone Mua sim
296 0847.25.07.88   875,000 49 Vinaphone Mua sim
297 0815.31.03.88   784,000 37 Vinaphone Mua sim
298 0827.26.03.88   1,500,000 44 Vinaphone Mua sim
299 0843.12.01.88   938,000 35 Vinaphone Mua sim
300 0816.24.01.88   749,000 38 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087