SIM NĂM SINH

Sim số đẹp năm sinh 1989 - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0344.20.01.89   770,000 31 Viettel Mua sim
102 0372.050.089   595,000 34 Viettel Mua sim
103 0364.29.1989   2,100,000 51 Viettel Mua sim
104 0849.21.03.89   966,000 44 Vinaphone Mua sim
105 0392.08.02.89   812,000 41 Viettel Mua sim
106 0383.230.789   2,400,000 43 Viettel Mua sim
107 0845.21.10.89   1,168,000 38 Vinaphone Mua sim
108 0828.26.04.89   791,000 47 Vinaphone Mua sim
109 0848.28.05.89   938,000 52 Vinaphone Mua sim
110 0825.31.05.89   868,000 41 Vinaphone Mua sim
111 0846.20.03.89   616,000 40 Vinaphone Mua sim
112 0812.26.02.89   1,303,000 38 Vinaphone Mua sim
113 0818.24.03.89   742,000 43 Vinaphone Mua sim
114 0348.95.1989   2,100,000 56 Viettel Mua sim
115 0844.09.03.89   616,000 45 Vinaphone Mua sim
116 0846.29.02.89   819,000 48 Vinaphone Mua sim
117 0827.30.01.89   945,000 38 Vinaphone Mua sim
118 0814.03.03.89   1,243,000 36 Vinaphone Mua sim
119 0849.27.11.89   987,000 49 Vinaphone Mua sim
120 0849.09.08.89   1,175,000 55 Vinaphone Mua sim
121 0842.24.06.89   735,000 43 Vinaphone Mua sim
122 0845.30.10.89   1,029,000 38 Vinaphone Mua sim
123 0363.95.1989   3,300,000 53 Viettel Mua sim
124 0397.25.1989   2,050,000 53 Viettel Mua sim
125 0827.13.03.89   1,108,000 41 Vinaphone Mua sim
126 0815.07.10.89   945,000 39 Vinaphone Mua sim
127 0347.16.05.89   756,000 43 Viettel Mua sim
128 0843.13.06.89   987,000 42 Vinaphone Mua sim
129 0869.04.12.89   1,950,000 47 Viettel Mua sim
130 0812.14.05.89   945,000 38 Vinaphone Mua sim
131 0385.7.7.1989   2,800,000 57 Viettel Mua sim
132 0848.29.05.89   784,000 53 Vinaphone Mua sim
133 0824.15.06.89   931,000 43 Vinaphone Mua sim
134 0833.04.01.89   644,000 36 Vinaphone Mua sim
135 0784.23.1989   2,000,000 51 Mobifone Mua sim
136 0814.05.01.89   644,000 36 Vinaphone Mua sim
137 0814.06.05.89   952,000 41 Vinaphone Mua sim
138 0848.22.05.89   735,000 46 Vinaphone Mua sim
139 0845.21.01.89   875,000 38 Vinaphone Mua sim
140 0813.23.03.89   1,500,000 37 Vinaphone Mua sim
141 0813.12.06.89   1,303,000 38 Vinaphone Mua sim
142 0845.02.11.89   1,029,000 38 Vinaphone Mua sim
143 0817.18.01.89   742,000 43 Vinaphone Mua sim
144 0843.22.05.89   735,000 41 Vinaphone Mua sim
145 0358.2.6.1989   2,400,000 51 Viettel Mua sim
146 0845.01.02.89   616,000 37 Vinaphone Mua sim
147 0814.30.04.89   875,000 37 Vinaphone Mua sim
148 0847.15.03.89   938,000 45 Vinaphone Mua sim
149 0786.32.1989   1,650,000 53 Mobifone Mua sim
150 0824.26.10.89   1,029,000 40 Vinaphone Mua sim
151 0814.17.01.89   644,000 39 Vinaphone Mua sim
152 0848.11.06.89   833,000 45 Vinaphone Mua sim
153 0816.28.03.89   721,000 45 Vinaphone Mua sim
154 0911.15.06.89   2,050,000 40 Vinaphone Mua sim
155 0815.19.11.89   1,500,000 43 Vinaphone Mua sim
156 0336.51.1989   2,100,000 45 Viettel Mua sim
157 0843.11.01.89   868,000 35 Vinaphone Mua sim
158 0845.25.03.89   1,220,000 44 Vinaphone Mua sim
159 0911.12.08.89   3,100,000 39 Vinaphone Mua sim
160 0814.03.02.89   875,000 35 Vinaphone Mua sim
161 0843.11.02.89   931,000 36 Vinaphone Mua sim
162 0387.59.1989   2,200,000 59 Viettel Mua sim
163 0849.25.11.89   1,015,000 47 Vinaphone Mua sim
164 0384.40.1989   2,000,000 46 Viettel Mua sim
165 0847.25.08.89   1,243,000 51 Vinaphone Mua sim
166 0815.10.01.89   1,470,000 33 Vinaphone Mua sim
167 0843.30.05.89   812,000 40 Vinaphone Mua sim
168 0394.16.12.89   966,000 43 Viettel Mua sim
169 0843.10.01.89   1,310,000 34 Vinaphone Mua sim
170 0845.17.11.89   1,029,000 44 Vinaphone Mua sim
171 0833.17.03.89   616,000 42 Vinaphone Mua sim
172 0815.22.01.89   749,000 36 Vinaphone Mua sim
173 0813.25.06.89   1,205,000 42 Vinaphone Mua sim
174 0816.22.05.89   812,000 41 Vinaphone Mua sim
175 0842.26.02.89   1,220,000 41 Vinaphone Mua sim
176 0395.07.06.89   777,000 47 Viettel Mua sim
177 0376.5.5.1989   4,400,000 53 Viettel Mua sim
178 0826.12.04.89   742,000 40 Vinaphone Mua sim
179 0916.23.08.89   2,200,000 46 Vinaphone Mua sim
180 0827.02.11.89   1,153,000 38 Vinaphone Mua sim
181 0337.8.6.1989   2,800,000 54 Viettel Mua sim
182 0352.17.06.89   966,000 41 Viettel Mua sim
183 0846.11.10.89   1,145,000 38 Vinaphone Mua sim
184 0812.26.10.89   1,153,000 37 Vinaphone Mua sim
185 032771.1989   1,850,000 47 Viettel Mua sim
186 0849.02.10.89   1,145,000 41 Vinaphone Mua sim
187 0812.29.11.89   854,000 41 Vinaphone Mua sim
188 0374.65.1989   2,000,000 52 Viettel Mua sim
189 0375.13.02.89   861,000 38 Viettel Mua sim
190 0386.8.4.1989   3,300,000 56 Viettel Mua sim
191 0813.17.06.89   931,000 43 Vinaphone Mua sim
192 0399.30.1989   1,850,000 51 Viettel Mua sim
193 0846.27.08.89   875,000 52 Vinaphone Mua sim
194 0847.12.06.89   1,220,000 45 Vinaphone Mua sim
195 0813.23.12.89   994,000 37 Vinaphone Mua sim
196 0347.95.1989   2,200,000 55 Viettel Mua sim
197 0827.21.02.89   1,153,000 39 Vinaphone Mua sim
198 0335.9.6.1989   2,200,000 53 Viettel Mua sim
199 0396.00.1989   2,200,000 45 Viettel Mua sim
200 0843.04.11.89   1,138,000 38 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087