SIM NĂM SINH

Sim số đẹp năm sinh 1989 - Trang 5

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
401 0816.18.04.89   1,008,000 45 Vinaphone Mua sim
402 0849.16.05.89   854,000 50 Vinaphone Mua sim
403 0817.22.03.89   1,220,000 40 Vinaphone Mua sim
404 0385.06.04.89   903,000 43 Viettel Mua sim
405 0827.05.02.89   1,153,000 41 Vinaphone Mua sim
406 0827.17.01.89   742,000 43 Vinaphone Mua sim
407 0812.21.05.89   931,000 36 Vinaphone Mua sim
408 0813.05.11.89   1,153,000 36 Vinaphone Mua sim
409 0812.01.06.89   1,500,000 35 Vinaphone Mua sim
410 0358.2.5.1989   3,300,000 50 Viettel Mua sim
411 0815.10.05.89   1,138,000 37 Vinaphone Mua sim
412 0824.19.11.89   1,175,000 43 Vinaphone Mua sim
413 0825.29.03.89   784,000 46 Vinaphone Mua sim
414 0827.28.10.89   959,000 45 Vinaphone Mua sim
415 0827.23.10.89   1,008,000 40 Vinaphone Mua sim
416 0815.13.11.89   749,000 37 Vinaphone Mua sim
417 0847.26.09.89   1,175,000 53 Vinaphone Mua sim
418 0843.15.04.89   644,000 42 Vinaphone Mua sim
419 0355.5.1.1989   2,200,000 46 Viettel Mua sim
420 0846.26.05.89   875,000 48 Vinaphone Mua sim
421 0357.55.1989   2,800,000 52 Viettel Mua sim
422 0847.14.06.89   1,190,000 47 Vinaphone Mua sim
423 0849.22.11.89   1,145,000 44 Vinaphone Mua sim
424 0786.01.1989   2,000,000 49 Mobifone Mua sim
425 0329.74.1989   1,650,000 52 Viettel Mua sim
426 0813.18.10.89   1,500,000 39 Vinaphone Mua sim
427 0355.6.1.1989   2,200,000 47 Viettel Mua sim
428 0786.08.1989   3,000,000 56 Mobifone Mua sim
429 0349.28.03.89   665,000 46 Viettel Mua sim
430 0889.02.01.89   2,050,000 45 Vinaphone Mua sim
431 0843.23.05.89   616,000 42 Vinaphone Mua sim
432 0818.17.06.89   931,000 48 Vinaphone Mua sim
433 0813.26.02.89   1,303,000 39 Vinaphone Mua sim
434 0372.23.11.89   1,280,000 36 Viettel Mua sim
435 0844.12.03.89   721,000 39 Vinaphone Mua sim
436 0847.25.10.89   1,029,000 44 Vinaphone Mua sim
437 0815.27.01.89   945,000 41 Vinaphone Mua sim
438 0816.09.04.89   812,000 45 Vinaphone Mua sim
439 0847.29.08.89   791,000 55 Vinaphone Mua sim
440 0817.05.10.89   798,000 39 Vinaphone Mua sim
441 0816.04.06.89   1,108,000 42 Vinaphone Mua sim
442 0842.04.02.89   644,000 37 Vinaphone Mua sim
443 0817.31.01.89   833,000 38 Vinaphone Mua sim
444 0843.19.04.89   1,008,000 46 Vinaphone Mua sim
445 0827.26.04.89   791,000 46 Vinaphone Mua sim
446 0823.44.1989   2,500,000 48 Vinaphone Mua sim
447 0358.91.1989   1,650,000 53 Viettel Mua sim
448 0357.81.1989   2,300,000 51 Viettel Mua sim
449 0364.78.1989   2,050,000 55 Viettel Mua sim
450 0843.14.01.89   875,000 38 Vinaphone Mua sim
451 0848.01.03.89   875,000 41 Vinaphone Mua sim
452 0818.13.03.89   1,108,000 41 Vinaphone Mua sim
453 0829.23.04.89   777,000 45 Vinaphone Mua sim
454 0367.33.1989   2,200,000 49 Viettel Mua sim
455 0846.22.02.89   1,175,000 41 Vinaphone Mua sim
456 0365.42.1989   2,050,000 47 Viettel Mua sim
457 0847.27.04.89   875,000 49 Vinaphone Mua sim
458 0824.27.12.89   875,000 43 Vinaphone Mua sim
459 0812.25.06.89   1,205,000 41 Vinaphone Mua sim
460 0828.04.05.89   714,000 44 Vinaphone Mua sim
461 0847.21.01.89   875,000 40 Vinaphone Mua sim
462 0843.01.01.89   875,000 34 Vinaphone Mua sim
463 0817.25.06.89   1,205,000 46 Vinaphone Mua sim
464 0828.08.01.89   1,500,000 44 Vinaphone Mua sim
465 0826.12.11.89   1,153,000 38 Vinaphone Mua sim
466 0816.24.10.89   1,500,000 39 Vinaphone Mua sim
467 0843.04.08.89   1,175,000 44 Vinaphone Mua sim
468 0848.27.08.89   875,000 54 Vinaphone Mua sim
469 0828.27.05.89   1,043,000 49 Vinaphone Mua sim
470 0815.17.06.89   931,000 45 Vinaphone Mua sim
471 0947.29.02.89   1,008,000 50 Vinaphone Mua sim
472 0817.15.12.89   1,043,000 42 Vinaphone Mua sim
473 0358.16.1989   1,850,000 50 Viettel Mua sim
474 0359.76.1989   2,000,000 57 Viettel Mua sim
475 0822.18.06.89   987,000 44 Vinaphone Mua sim
476 0393.67.1989   2,100,000 55 Viettel Mua sim
477 0824.14.03.89   1,175,000 39 Vinaphone Mua sim
478 0849.04.04.89   1,175,000 46 Vinaphone Mua sim
479 0826.03.11.89   1,250,000 38 Vinaphone Mua sim
480 0818.28.03.89   721,000 47 Vinaphone Mua sim
481 0337.040.789   2,400,000 41 Viettel Mua sim
482 0843.13.06.89   987,000 42 Vinaphone Mua sim
483 0334.17.01.89   777,000 36 Viettel Mua sim
484 0845.03.06.89   1,175,000 43 Vinaphone Mua sim
485 0785.84.1989   1,650,000 59 Mobifone Mua sim
486 0354.07.02.89   903,000 38 Viettel Mua sim
487 0848.18.02.89   938,000 48 Vinaphone Mua sim
488 0889.22.03.89   2,050,000 49 Vinaphone Mua sim
489 0817.06.05.89   1,123,000 44 Vinaphone Mua sim
490 0814.22.11.89   1,029,000 36 Vinaphone Mua sim
491 0332.04.10.89   1,220,000 30 Viettel Mua sim
492 034717.1989   2,000,000 49 Viettel Mua sim
493 0823.07.04.89   1,022,000 41 Vinaphone Mua sim
494 0849.10.06.89   1,175,000 45 Vinaphone Mua sim
495 0845.25.01.89   616,000 42 Vinaphone Mua sim
496 0847.24.04.89   854,000 46 Vinaphone Mua sim
497 0911.17.03.89   1,175,000 39 Vinaphone Mua sim
498 0336.05.04.89   1,220,000 38 Viettel Mua sim
499 0846.11.01.89   868,000 38 Vinaphone Mua sim
500 0813.24.10.89   1,500,000 36 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087