SIM NĂM SINH

Sim năm sinh 1990 - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 085.597.1990   1,350,000 53 Vinaphone Mua sim
202 085.631.1990   1,350,000 42 Vinaphone Mua sim
203 085.918.1990   1,350,000 50 Vinaphone Mua sim
204 085.771.1990   1,350,000 47 Vinaphone Mua sim
205 0886.24.05.90   940,000 42 Vinaphone Mua sim
206 0886.22.07.90   940,000 42 Vinaphone Mua sim
207 085.535.1990   1,350,000 45 Vinaphone Mua sim
208 0916.15.01.90   1,200,000 32 Vinaphone Mua sim
209 0915.23.02.90   1,350,000 31 Vinaphone Mua sim
210 085.956.1990   1,350,000 52 Vinaphone Mua sim
211 085.337.1990   1,350,000 45 Vinaphone Mua sim
212 083.317.1990   1,350,000 41 Vinaphone Mua sim
213 0888.17.06.90   1,200,000 47 Vinaphone Mua sim
214 0915.04.03.90   1,200,000 31 Vinaphone Mua sim
215 0943.26.02.90   940,000 35 Vinaphone Mua sim
216 081.562.1990   1,350,000 41 Vinaphone Mua sim
217 083.732.1990   1,350,000 42 Vinaphone Mua sim
218 085.895.1990   1,350,000 54 Vinaphone Mua sim
219 085.937.1990   1,350,000 51 Vinaphone Mua sim
220 085.372.1990   1,350,000 44 Vinaphone Mua sim
221 085.897.1990   1,350,000 56 Vinaphone Mua sim
222 0917.04.10.90   1,350,000 31 Vinaphone Mua sim
223 085.676.1990   1,350,000 51 Vinaphone Mua sim
224 081.432.1990   1,200,000 37 Vinaphone Mua sim
225 0914.05.02.90   1,080,000 30 Vinaphone Mua sim
226 0916.30.12.90   1,350,000 31 Vinaphone Mua sim
227 085.527.1990   1,350,000 46 Vinaphone Mua sim
228 0917.26.08.90   1,350,000 42 Vinaphone Mua sim
229 085.727.1990   2,000,000 48 Vinaphone Mua sim
230 085.583.1990   1,350,000 48 Vinaphone Mua sim
231 0949.31.12.90   940,000 38 Vinaphone Mua sim
232 0917.28.01.90   1,350,000 37 Vinaphone Mua sim
233 085.996.1990   1,350,000 56 Vinaphone Mua sim
234 085.503.1990   1,350,000 40 Vinaphone Mua sim
235 085.773.1990   1,350,000 49 Vinaphone Mua sim
236 083.697.1990   1,350,000 52 Vinaphone Mua sim
237 081.451.1990   1,200,000 38 Vinaphone Mua sim
238 085.378.1990   1,350,000 50 Vinaphone Mua sim
239 085.396.1990   1,350,000 50 Vinaphone Mua sim
240 083.591.1990   1,350,000 45 Vinaphone Mua sim
241 088.931.1990   2,150,000 48 Vinaphone Mua sim
242 0886.16.03.90   940,000 41 Vinaphone Mua sim
243 085.785.1990   1,350,000 52 Vinaphone Mua sim
244 085.538.1990   1,350,000 48 Vinaphone Mua sim
245 088.950.1990   1,200,000 49 Vinaphone Mua sim
246 085.891.1990   2,000,000 50 Vinaphone Mua sim
247 0911.04.10.90   1,200,000 25 Vinaphone Mua sim
248 085.973.1990   1,350,000 51 Vinaphone Mua sim
249 085.332.1990   1,350,000 40 Vinaphone Mua sim
250 0917.25.04.90   1,080,000 37 Vinaphone Mua sim
251 0949.02.00.90   1,350,000 33 Vinaphone Mua sim
252 0943.02.01.90   940,000 28 Vinaphone Mua sim
253 0886.10.12.90   940,000 35 Vinaphone Mua sim
254 08.27.07.1990   7,900,000 43 Vinaphone Mua sim
255 083.552.1990   1,350,000 42 Vinaphone Mua sim
256 085.357.1990   1,350,000 47 Vinaphone Mua sim
257 085.303.1990   1,350,000 38 Vinaphone Mua sim
258 0917.04.08.90   1,080,000 38 Vinaphone Mua sim
259 085.962.1990   1,350,000 49 Vinaphone Mua sim
260 085.981.1990   1,350,000 50 Vinaphone Mua sim
261 0889.11.07.90   940,000 43 Vinaphone Mua sim
262 085.761.1990   1,350,000 46 Vinaphone Mua sim
263 085.928.1990   1,350,000 51 Vinaphone Mua sim
264 085.776.1990   1,350,000 52 Vinaphone Mua sim
265 0914.09.03.90   1,200,000 35 Vinaphone Mua sim
266 0886.07.12.90   940,000 41 Vinaphone Mua sim
267 085.978.1990   1,350,000 56 Vinaphone Mua sim
268 0886.18.03.90   940,000 43 Vinaphone Mua sim
269 088.940.1990   1,200,000 48 Vinaphone Mua sim
270 083.532.1990   1,350,000 40 Vinaphone Mua sim
271 083.651.1990   1,350,000 42 Vinaphone Mua sim
272 083.752.1990   1,350,000 44 Vinaphone Mua sim
273 0912.31.02.90   1,010,000 27 Vinaphone Mua sim
274 085.613.1990   1,350,000 42 Vinaphone Mua sim
275 085.715.1990   1,350,000 45 Vinaphone Mua sim
276 0942.06.08.90   940,000 38 Vinaphone Mua sim
277 081.352.1990   1,350,000 38 Vinaphone Mua sim
278 085.561.1990   1,350,000 44 Vinaphone Mua sim
279 085.952.1990   1,350,000 48 Vinaphone Mua sim
280 085.872.1990   1,350,000 49 Vinaphone Mua sim
281 0916.24.03.90   1,200,000 34 Vinaphone Mua sim
282 085.385.1990   1,350,000 48 Vinaphone Mua sim
283 085.762.1990   2,000,000 47 Vinaphone Mua sim
284 083.582.1990   1,350,000 45 Vinaphone Mua sim
285 085.687.1990   1,350,000 53 Vinaphone Mua sim
286 085.961.1990   1,350,000 48 Vinaphone Mua sim
287 0917.24.04.90   1,200,000 36 Vinaphone Mua sim
288 085.857.1990   1,350,000 52 Vinaphone Mua sim
289 085.993.1990   1,350,000 53 Vinaphone Mua sim
290 0942.31.11.90   940,000 30 Vinaphone Mua sim
291 0947.06.12.90   940,000 38 Vinaphone Mua sim
292 083.652.1990   1,350,000 43 Vinaphone Mua sim
293 081.741.1990   1,200,000 40 Vinaphone Mua sim
294 08.22.03.1990   7,900,000 34 Vinaphone Mua sim
295 085.523.1990   1,350,000 42 Vinaphone Mua sim
296 0945.31.04.90   940,000 35 Vinaphone Mua sim
297 085.353.1990   1,350,000 43 Vinaphone Mua sim
298 0886.08.02.90   940,000 41 Vinaphone Mua sim
299 0911.26.04.90   1,200,000 32 Vinaphone Mua sim
300 083.756.1990   1,350,000 48 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087