SIM NĂM SINH

Sim năm sinh 1990 - Trang 4

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
301 0814.19.04.90   644,000 36 Vinaphone Mua sim
302 0812.15.06.90   763,000 32 Vinaphone Mua sim
303 0815.29.08.90   854,000 42 Vinaphone Mua sim
304 0813.34.1990   1,340,000 38 Vinaphone Mua sim
305 0816.09.04.90   742,000 37 Vinaphone Mua sim
306 0815.13.11.90   1,123,000 29 Vinaphone Mua sim
307 0813.06.12.90   742,000 30 Vinaphone Mua sim
308 0842.03.02.90   616,000 28 Vinaphone Mua sim
309 0353.67.1990   1,850,000 43 Viettel Mua sim
310 0815.17.12.90   742,000 34 Vinaphone Mua sim
311 0824.26.03.90   644,000 34 Vinaphone Mua sim
312 036878.1990   2,400,000 51 Viettel Mua sim
313 0764.35.1990   1,575,000 44 Mobifone Mua sim
314 0819.11.08.90   1,022,000 37 Vinaphone Mua sim
315 0928.14.08.90   1,043,000 41 Vietnamobile Mua sim
316 0826.13.06.90   791,000 35 Vinaphone Mua sim
317 0814.18.11.90   735,000 33 Vinaphone Mua sim
318 0813.02.04.90   931,000 27 Vinaphone Mua sim
319 0823.07.06.90   777,000 35 Vinaphone Mua sim
320 0812.06.07.90   945,000 33 Vinaphone Mua sim
321 0816.16.12.90   945,000 34 Vinaphone Mua sim
322 0889.09.02.90   1,850,000 45 Vinaphone Mua sim
323 0918.31.01.90   2,050,000 32 Vinaphone Mua sim
324 0853.06.08.90   812,000 39 Vinaphone Mua sim
325 0783.27.1990   1,850,000 46 Mobifone Mua sim
326 0328.24.01.90   756,000 29 Viettel Mua sim
327 0356.91.1990   2,100,000 43 Viettel Mua sim
328 0825.17.08.90   714,000 40 Vinaphone Mua sim
329 0798.46.1990   1,235,000 53 Mobifone Mua sim
330 0823.07.04.90   777,000 33 Vinaphone Mua sim
331 0817.29.11.90   931,000 38 Vinaphone Mua sim
332 0917.04.11.90   1,303,000 32 Vinaphone Mua sim
333 0783.46.1990   1,258,000 47 Mobifone Mua sim
334 0845.20.07.90   854,000 35 Vinaphone Mua sim
335 0342.01.04.90   882,000 23 Viettel Mua sim
336 0827.04.12.90   742,000 33 Vinaphone Mua sim
337 0888.18.04.90   1,850,000 46 Vinaphone Mua sim
338 0829.07.01.90   742,000 36 Vinaphone Mua sim
339 0911.22.05.90   2,050,000 29 Vinaphone Mua sim
340 0353.47.1990   2,900,000 41 Viettel Mua sim
341 0336.23.03.90   1,280,000 29 Viettel Mua sim
342 0911.25.06.90   1,333,000 33 Vinaphone Mua sim
343 0827.13.01.90   812,000 31 Vinaphone Mua sim
344 0815.02.04.90   931,000 29 Vinaphone Mua sim
345 0797.16.1990   1,333,000 49 Mobifone Mua sim
346 0827.31.03.90   749,000 33 Vinaphone Mua sim
347 0911.23.04.90   1,303,000 29 Vinaphone Mua sim
348 0814.04.01.90   721,000 27 Vinaphone Mua sim
349 0812.25.11.90   742,000 29 Vinaphone Mua sim
350 0818.22.03.90   826,000 33 Vinaphone Mua sim
351 0815.10.04.90   945,000 28 Vinaphone Mua sim
352 0826.11.06.90   931,000 33 Vinaphone Mua sim
353 0911.08.03.90   1,950,000 31 Vinaphone Mua sim
354 0823.04.05.90   931,000 31 Vinaphone Mua sim
355 0826.26.01.90   742,000 34 Vinaphone Mua sim
356 0815.24.11.90   742,000 31 Vinaphone Mua sim
357 0379.14.1990   1,575,000 43 Viettel Mua sim
358 037297.1990   5,000,000 47 Viettel Mua sim
359 0828.04.01.90   791,000 32 Vinaphone Mua sim
360 0815.04.10.90   714,000 28 Vinaphone Mua sim
361 0327.16.12.90   812,000 31 Viettel Mua sim
362 0814.04.10.90   616,000 27 Vinaphone Mua sim
363 0395.01.04.90   812,000 31 Viettel Mua sim
364 0819.19.12.90   791,000 40 Vinaphone Mua sim
365 0827.28.04.90   875,000 40 Vinaphone Mua sim
366 0793.72.1990   1,650,000 47 Mobifone Mua sim
367 0327.05.07.90   665,000 33 Viettel Mua sim
368 0815.13.08.90   742,000 35 Vinaphone Mua sim
369 0368.74.1990   1,650,000 47 Viettel Mua sim
370 0797.14.1990   1,310,000 47 Mobifone Mua sim
371 0814.14.06.90   854,000 33 Vinaphone Mua sim
372 0833.17.04.90   616,000 35 Vinaphone Mua sim
373 0343.14.01.90   756,000 25 Viettel Mua sim
374 0812.27.11.90   868,000 31 Vinaphone Mua sim
375 0827.15.01.90   742,000 33 Vinaphone Mua sim
376 0826.04.06.90   777,000 35 Vinaphone Mua sim
377 0843.02.10.90   721,000 27 Vinaphone Mua sim
378 0817.27.11.90   868,000 36 Vinaphone Mua sim
379 0813.09.08.90   945,000 38 Vinaphone Mua sim
380 0918.25.04.90   1,340,000 38 Vinaphone Mua sim
381 0918.01.04.90   1,650,000 32 Vinaphone Mua sim
382 0828.31.10.90   1,500,000 32 Vinaphone Mua sim
383 0815.08.07.90   945,000 38 Vinaphone Mua sim
384 0825.03.01.90   742,000 28 Vinaphone Mua sim
385 0367.24.12.90   861,000 34 Viettel Mua sim
386 0848.15.02.90   644,000 37 Vinaphone Mua sim
387 0826.18.12.90   994,000 37 Vinaphone Mua sim
388 0915.03.10.90   1,850,000 28 Vinaphone Mua sim
389 0395.21.1990   2,050,000 39 Viettel Mua sim
390 0812.14.02.90   826,000 27 Vinaphone Mua sim
391 0825.07.01.90   742,000 32 Vinaphone Mua sim
392 0825.18.08.90   994,000 41 Vinaphone Mua sim
393 03429.2.1990   5,000,000 39 Viettel Mua sim
394 0827.16.04.90   742,000 37 Vinaphone Mua sim
395 0815.04.08.90   994,000 35 Vinaphone Mua sim
396 0814.02.04.90   854,000 28 Vinaphone Mua sim
397 0817.16.12.90   945,000 35 Vinaphone Mua sim
398 0813.17.05.90   826,000 34 Vinaphone Mua sim
399 0815.10.08.90   1,153,000 32 Vinaphone Mua sim
400 0814.02.11.90   616,000 26 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087