SIM Năm Sinh

Sim năm sinh 1991

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0329.19.09.91 1,800,000 43 Viettel Đặt mua
2 0859.29.04.91 579,000 47 Vinaphone Đặt mua
3 0922210691 600,000 32 Vietnamobile Đặt mua
4 0922230491 600,000 32 Vietnamobile Đặt mua
5 0922230991 600,000 37 Vietnamobile Đặt mua
6 0852.06.01.91 635,000 32 Vinaphone Đặt mua
7 0835.06.04.91 635,000 36 Vinaphone Đặt mua
8 0919.30.02.91 628,000 34 Vinaphone Đặt mua
9 0386.24.06.91 656,000 39 Viettel Đặt mua
10 0842.02.06.91 656,000 32 Vinaphone Đặt mua
11 0843.20.04.91 656,000 31 Vinaphone Đặt mua
12 0813.09.06.91 656,000 37 Vinaphone Đặt mua
13 0827.15.05.91 656,000 38 Vinaphone Đặt mua
14 0834.17.03.91 656,000 36 Vinaphone Đặt mua
15 0847.14.09.91 656,000 43 Vinaphone Đặt mua
16 0843.14.09.91 656,000 39 Vinaphone Đặt mua
17 0847.12.09.91 656,000 41 Vinaphone Đặt mua
18 0843.12.09.91 656,000 37 Vinaphone Đặt mua
19 0842.12.09.91 656,000 36 Vinaphone Đặt mua
20 0814.07.09.91 656,000 39 Vinaphone Đặt mua
21 0814.18.08.91 656,000 40 Vinaphone Đặt mua
22 0824.31.07.91 656,000 35 Vinaphone Đặt mua
23 0824.14.06.91 656,000 35 Vinaphone Đặt mua
24 0824.24.06.91 656,000 36 Vinaphone Đặt mua
25 0849.12.05.91 656,000 39 Vinaphone Đặt mua
26 0846.12.05.91 656,000 36 Vinaphone Đặt mua
27 0845.12.05.91 656,000 35 Vinaphone Đặt mua
28 0814.10.04.91 656,000 28 Vinaphone Đặt mua
29 0849.23.04.91 656,000 40 Vinaphone Đặt mua
30 0847.23.04.91 656,000 38 Vinaphone Đặt mua
31 0846.23.04.91 656,000 37 Vinaphone Đặt mua
32 0824.16.03.91 656,000 34 Vinaphone Đặt mua
33 0847.01.03.91 656,000 33 Vinaphone Đặt mua
34 0846.01.03.91 656,000 32 Vinaphone Đặt mua
35 0845.01.03.91 656,000 31 Vinaphone Đặt mua
36 0843.01.03.91 656,000 29 Vinaphone Đặt mua
37 0842.01.03.91 656,000 28 Vinaphone Đặt mua
38 0827.04.03.91 656,000 34 Vinaphone Đặt mua
39 0824.04.03.91 656,000 31 Vinaphone Đặt mua
40 0849.04.03.91 656,000 38 Vinaphone Đặt mua
41 0847.04.03.91 656,000 36 Vinaphone Đặt mua
42 0845.04.03.91 656,000 34 Vinaphone Đặt mua
43 0842.04.03.91 656,000 31 Vinaphone Đặt mua
44 0824.06.12.91 656,000 33 Vinaphone Đặt mua
45 0824.04.12.91 656,000 31 Vinaphone Đặt mua
46 0849.23.02.91 656,000 38 Vinaphone Đặt mua
47 0847.15.12.91 656,000 38 Vinaphone Đặt mua
48 0842.15.12.91 656,000 33 Vinaphone Đặt mua
49 0849.14.12.91 656,000 39 Vinaphone Đặt mua
50 0847.14.12.91 656,000 37 Vinaphone Đặt mua
51 0849.06.12.91 656,000 40 Vinaphone Đặt mua
52 0846.06.12.91 656,000 37 Vinaphone Đặt mua
53 0843.06.12.91 656,000 34 Vinaphone Đặt mua
54 0842.06.12.91 656,000 33 Vinaphone Đặt mua
55 0849.04.12.91 656,000 38 Vinaphone Đặt mua
56 0847.04.12.91 656,000 36 Vinaphone Đặt mua
57 0845.04.12.91 656,000 34 Vinaphone Đặt mua
58 0843.04.12.91 656,000 32 Vinaphone Đặt mua
59 0849.03.12.91 656,000 37 Vinaphone Đặt mua
60 0847.03.12.91 656,000 35 Vinaphone Đặt mua
61 0846.03.12.91 656,000 34 Vinaphone Đặt mua
62 0847.02.12.91 656,000 34 Vinaphone Đặt mua
63 0847.01.02.91 656,000 32 Vinaphone Đặt mua
64 0846.01.02.91 656,000 31 Vinaphone Đặt mua
65 0843.01.02.91 656,000 28 Vinaphone Đặt mua
66 0842.01.02.91 656,000 27 Vinaphone Đặt mua
67 0849.24.12.91 656,000 40 Vinaphone Đặt mua
68 0847.24.12.91 656,000 38 Vinaphone Đặt mua
69 0849.27.01.91 656,000 41 Vinaphone Đặt mua
70 0846.27.01.91 656,000 38 Vinaphone Đặt mua
71 0843.27.01.91 656,000 35 Vinaphone Đặt mua
72 0842.27.01.91 656,000 34 Vinaphone Đặt mua
73 0849.24.11.91 656,000 39 Vinaphone Đặt mua
74 0847.24.11.91 656,000 37 Vinaphone Đặt mua
75 0845.24.11.91 656,000 35 Vinaphone Đặt mua
76 0843.24.11.91 656,000 33 Vinaphone Đặt mua
77 0847.14.01.91 656,000 35 Vinaphone Đặt mua
78 0846.13.01.91 656,000 33 Vinaphone Đặt mua
79 0845.13.01.91 656,000 32 Vinaphone Đặt mua
80 0843.13.01.91 656,000 30 Vinaphone Đặt mua
81 0843.12.01.91 656,000 29 Vinaphone Đặt mua
82 0847.11.01.91 656,000 32 Vinaphone Đặt mua
83 0846.11.01.91 656,000 31 Vinaphone Đặt mua
84 0843.11.01.91 656,000 28 Vinaphone Đặt mua
85 0847.04.01.91 656,000 34 Vinaphone Đặt mua
86 0843.04.01.91 656,000 30 Vinaphone Đặt mua
87 0847.03.11.91 656,000 34 Vinaphone Đặt mua
88 0847.02.11.91 656,000 33 Vinaphone Đặt mua
89 0847.26.10.91 656,000 38 Vinaphone Đặt mua
90 0849.23.10.91 656,000 37 Vinaphone Đặt mua
91 0847.23.10.91 656,000 35 Vinaphone Đặt mua
92 0842.23.10.91 656,000 30 Vinaphone Đặt mua
93 0845.21.10.91 656,000 31 Vinaphone Đặt mua
94 0849.03.10.91 656,000 35 Vinaphone Đặt mua
95 0843.03.10.91 656,000 29 Vinaphone Đặt mua
96 0855.08.04.91 683,000 40 Vinaphone Đặt mua
97 0816.20.04.91 683,000 31 Vinaphone Đặt mua
98 0833.17.07.91 684,000 39 Vinaphone Đặt mua
99 0847.08.11.91 684,000 39 Vinaphone Đặt mua
100 0849.06.09.91 684,000 46 Vinaphone Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Lý Khánh Thuỳ

  Số sim: 039467...11

  Vào lúc: 05:02 07/12/2019

 • Nguyễn Văn Huấn

  Số sim: 094306...55

  Vào lúc: 05:00 07/12/2019

 • Nguyễn đức Thắng

  Số sim: 092297...88

  Vào lúc: 04:56 07/12/2019

 • Đại

  Số sim: 084208...56

  Vào lúc: 04:37 07/12/2019

 • Đoàn Minh Duy

  Số sim: 032555...14

  Vào lúc: 04:06 07/12/2019

 • Nguyễn Xuân Ba

  Số sim: 091661...65

  Vào lúc: 03:39 07/12/2019

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091 - 9191
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087