SIM NĂM SINH

Sim năm sinh 1991 - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0327.06.02.91   770,000 30 Viettel Mua sim
102 0327.23.03.91   840,000 30 Viettel Mua sim
103 0328.26.09.91   840,000 40 Viettel Mua sim
104 0385.62.1991   1,295,000 44 Viettel Mua sim
105 0336.23.12.91   840,000 30 Viettel Mua sim
106 0347.23.03.91   840,000 32 Viettel Mua sim
107 0335.28.05.91   840,000 36 Viettel Mua sim
108 0349.06.07.91   840,000 39 Viettel Mua sim
109 0375.15.02.91   840,000 33 Viettel Mua sim
110 0336.40.1991   1,650,000 36 Viettel Mua sim
111 0386.02.04.91   840,000 33 Viettel Mua sim
112 0326.04.05.91   840,000 30 Viettel Mua sim
113 0348.42.1991   1,323,000 41 Viettel Mua sim
114 0348.15.01.91   840,000 32 Viettel Mua sim
115 0352.21.03.91   840,000 26 Viettel Mua sim
116 0376.30.1991   1,650,000 39 Viettel Mua sim
117 0358.11.06.91   840,000 34 Viettel Mua sim
118 0376.20.06.91   840,000 34 Viettel Mua sim
119 0377.05.06.91   840,000 38 Viettel Mua sim
120 0327.76.1991   1,323,000 45 Viettel Mua sim
121 0394.16.01.91   840,000 34 Viettel Mua sim
122 0364.16.1991   1,650,000 40 Viettel Mua sim
123 0347.42.1991   1,155,000 40 Viettel Mua sim
124 0339.03.08.91   840,000 36 Viettel Mua sim
125 0888.18.07.91   910,000 50 Vinaphone Mua sim
126 0378.20.06.91   854,000 36 Viettel Mua sim
127 0815.06.08.91   791,000 38 Vinaphone Mua sim
128 0911.02.07.91   1,145,000 30 Vinaphone Mua sim
129 0853.30.06.91   609,000 35 Vinaphone Mua sim
130 0833.21.03.91   616,000 30 Vinaphone Mua sim
131 0369.13.1991   2,700,000 42 Viettel Mua sim
132 0357.29.03.91   756,000 39 Viettel Mua sim
133 0372.01.02.91   756,000 25 Viettel Mua sim
134 0379.02.12.91   882,000 34 Viettel Mua sim
135 0326.52.1991   1,575,000 38 Viettel Mua sim
136 0332.17.07.91   812,000 33 Viettel Mua sim
137 0337.56.1991   1,850,000 44 Viettel Mua sim
138 034293.1991   5,000,000 41 Viettel Mua sim
139 0364.00.1991   2,200,000 33 Viettel Mua sim
140 0916.30.05.91   1,850,000 34 Vinaphone Mua sim
141 0347.92.1991   1,650,000 45 Viettel Mua sim
142 0913.16.02.91   2,050,000 32 Vinaphone Mua sim
143 034717.1991   2,600,000 42 Viettel Mua sim
144 0845.28.10.91   714,000 38 Vinaphone Mua sim
145 0814.21.08.91   756,000 34 Vinaphone Mua sim
146 034253.1991   5,000,000 37 Viettel Mua sim
147 0334.06.03.91   756,000 29 Viettel Mua sim
148 0329.21.03.91   812,000 30 Viettel Mua sim
149 0911.06.02.91   1,650,000 29 Vinaphone Mua sim
150 0814.10.04.91   616,000 28 Vinaphone Mua sim
151 0911.16.08.91   1,650,000 36 Vinaphone Mua sim
152 0835.05.08.91   616,000 39 Vinaphone Mua sim
153 0332.28.04.91   784,000 32 Viettel Mua sim
154 0376.24.05.91   756,000 37 Viettel Mua sim
155 0824.31.07.91   616,000 35 Vinaphone Mua sim
156 0344.57.1991   1,575,000 43 Viettel Mua sim
157 0349.19.06.91   882,000 42 Viettel Mua sim
158 0914.08.03.91   1,650,000 35 Vinaphone Mua sim
159 0397.49.1991   1,950,000 52 Viettel Mua sim
160 0372.090.091   1,850,000 31 Viettel Mua sim
161 0346.16.03.91   756,000 33 Viettel Mua sim
162 0924.08.02.91   1,043,000 35 Vietnamobile Mua sim
163 0888.06.04.91   1,850,000 44 Vinaphone Mua sim
164 0857.24.1991   2,100,000 46 Vinaphone Mua sim
165 0926.05.09.91   1,043,000 41 Vietnamobile Mua sim
166 03531.7.1991   5,300,000 39 Viettel Mua sim
167 0335.13.1991   2,800,000 35 Viettel Mua sim
168 0889.29.01.91   2,050,000 47 Vinaphone Mua sim
169 0842.31.11.91   616,000 30 Vinaphone Mua sim
170 0911.14.06.91   1,850,000 32 Vinaphone Mua sim
171 0389.7.3.1991   3,200,000 50 Viettel Mua sim
172 0888.31.07.91   2,050,000 45 Vinaphone Mua sim
173 0913.07.03.91   2,050,000 33 Vinaphone Mua sim
174 0383.20.1991   1,850,000 36 Viettel Mua sim
175 0363.41.1991   1,850,000 37 Viettel Mua sim
176 039664.1991   1,850,000 48 Viettel Mua sim
177 0364.26.03.91   735,000 34 Viettel Mua sim
178 0337.26.1991   2,200,000 41 Viettel Mua sim
179 0819.03.02.91   714,000 33 Vinaphone Mua sim
180 0387.69.1991   2,800,000 53 Viettel Mua sim
181 0386.40.1991   2,000,000 41 Viettel Mua sim
182 0917.20.05.91   1,575,000 34 Vinaphone Mua sim
183 0846.20.12.91   735,000 33 Vinaphone Mua sim
184 0389.0.0.1991   3,200,000 40 Viettel Mua sim
185 0399.58.1991   2,300,000 54 Viettel Mua sim
186 0912.10.03.91   1,850,000 26 Vinaphone Mua sim
187 0968.17.05.91   2,000,000 46 Viettel Mua sim
188 0393.49.1991   3,200,000 48 Viettel Mua sim
189 0843.27.12.91   875,000 37 Vinaphone Mua sim
190 0365.11.03.91   630,000 29 Viettel Mua sim
191 0378.17.05.91   777,000 41 Viettel Mua sim
192 0833.27.02.91   798,000 35 Vinaphone Mua sim
193 0843.13.10.91   707,000 30 Vinaphone Mua sim
194 0843.27.01.91   616,000 35 Vinaphone Mua sim
195 0393.84.1991   1,650,000 47 Viettel Mua sim
196 0375.12.01.91   777,000 29 Viettel Mua sim
197 032884.1991   1,650,000 45 Viettel Mua sim
198 0917.24.02.91   1,043,000 35 Vinaphone Mua sim
199 0914.27.04.91   1,250,000 37 Vinaphone Mua sim
200 0919.26.05.91   1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087