SIM NĂM SINH

Sim năm sinh 1991 - Trang 4

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
301 0961.05.03.91   1,265,000 34 Viettel Mua sim
302 039757.1991   1,850,000 51 Viettel Mua sim
303 0889.05.01.91   2,050,000 41 Vinaphone Mua sim
304 0886.18.07.91   1,043,000 48 Vinaphone Mua sim
305 0914.23.02.91   1,650,000 31 Vinaphone Mua sim
306 0824.18.06.91   644,000 39 Vinaphone Mua sim
307 033464.1991   1,850,000 40 Viettel Mua sim
308 0918.22.04.91   1,303,000 36 Vinaphone Mua sim
309 0378.67.1991   1,850,000 51 Viettel Mua sim
310 0332.03.04.91   882,000 25 Viettel Mua sim
311 0355.40.1991   2,050,000 37 Viettel Mua sim
312 0889.20.06.91   1,250,000 43 Vinaphone Mua sim
313 0359.28.1991   2,900,000 47 Viettel Mua sim
314 0372.07.05.91   882,000 34 Viettel Mua sim
315 034464.1991   2,100,000 41 Viettel Mua sim
316 0363.06.04.91   1,043,000 32 Viettel Mua sim
317 0914.13.06.91   1,950,000 34 Vinaphone Mua sim
318 0365.76.1991   1,575,000 47 Viettel Mua sim
319 0917.02.08.91   1,325,000 37 Vinaphone Mua sim
320 0393.02.1991   2,500,000 37 Viettel Mua sim
321 0917.02.04.91   1,455,000 33 Vinaphone Mua sim
322 0888.22.05.91   1,310,000 43 Vinaphone Mua sim
323 0368.74.1991   2,300,000 48 Viettel Mua sim
324 0842.27.01.91   616,000 34 Vinaphone Mua sim
325 0328.35.1991   2,100,000 41 Viettel Mua sim
326 0389.04.05.91   777,000 39 Viettel Mua sim
327 0346.74.1991   2,100,000 44 Viettel Mua sim
328 0911.23.02.91   1,850,000 28 Vinaphone Mua sim
329 0365.78.1991   1,850,000 49 Viettel Mua sim
330 0337.34.1991   1,650,000 40 Viettel Mua sim
331 0385.24.1991   1,575,000 42 Viettel Mua sim
332 0917.06.02.91   1,650,000 35 Vinaphone Mua sim
333 0337.14.1991   1,575,000 38 Viettel Mua sim
334 0847.01.12.91   707,000 33 Vinaphone Mua sim
335 0355.24.1991   1,650,000 39 Viettel Mua sim
336 0816.18.08.91   763,000 42 Vinaphone Mua sim
337 0364.0.4.1991   1,950,000 37 Viettel Mua sim
338 0886.10.02.91   1,043,000 35 Vinaphone Mua sim
339 039525.1991   2,500,000 44 Viettel Mua sim
340 0327.53.1991   1,950,000 40 Viettel Mua sim
341 0827.21.12.91   749,000 33 Vinaphone Mua sim
342 0845.24.09.91   854,000 42 Vinaphone Mua sim
343 0824.05.06.91   644,000 35 Vinaphone Mua sim
344 0373.15.05.91   616,000 34 Viettel Mua sim
345 0911.05.04.91   1,160,000 30 Vinaphone Mua sim
346 0915.26.01.91   1,850,000 34 Vinaphone Mua sim
347 0917.08.01.91   2,300,000 36 Vinaphone Mua sim
348 0397.25.05.91   966,000 41 Viettel Mua sim
349 0353.06.06.91   1,160,000 33 Viettel Mua sim
350 0912.28.02.91   1,850,000 34 Vinaphone Mua sim
351 0379.14.03.91   812,000 37 Viettel Mua sim
352 0843.18.08.91   707,000 42 Vinaphone Mua sim
353 0847.03.12.91   616,000 35 Vinaphone Mua sim
354 0917.01.08.91   1,500,000 36 Vinaphone Mua sim
355 0368.3.9.1991   4,300,000 49 Viettel Mua sim
356 0911.03.08.91   2,050,000 32 Vinaphone Mua sim
357 0336.06.05.91   630,000 33 Viettel Mua sim
358 0387.2.6.1991   3,200,000 46 Viettel Mua sim
359 0968.17.05.91   2,000,000 46 Viettel Mua sim
360 0813.18.08.91   763,000 39 Vinaphone Mua sim
361 0397.25.1991   2,300,000 46 Viettel Mua sim
362 0373.96.1991   2,200,000 48 Viettel Mua sim
363 0814.19.10.91   1,243,000 34 Vinaphone Mua sim
364 0825.18.05.91   812,000 39 Vinaphone Mua sim
365 03921.4.1991   5,300,000 39 Viettel Mua sim
366 0889.05.08.91   1,575,000 48 Vinaphone Mua sim
367 0813.20.03.91   812,000 27 Vinaphone Mua sim
368 0889.30.11.91   2,050,000 40 Vinaphone Mua sim
369 0918.31.11.91   2,500,000 34 Vinaphone Mua sim
370 0394.6.3.1991   3,200,000 45 Viettel Mua sim
371 0375.0.3.1991   2,000,000 38 Viettel Mua sim
372 0814.07.09.91   616,000 39 Vinaphone Mua sim
373 0916.21.06.91   1,318,000 35 Vinaphone Mua sim
374 0886.14.08.91   1,043,000 45 Vinaphone Mua sim
375 0375.43.1991   1,575,000 42 Viettel Mua sim
376 0334.06.03.91   756,000 29 Viettel Mua sim
377 0947.31.09.91   742,000 43 Vinaphone Mua sim
378 0346.13.1991   2,200,000 37 Viettel Mua sim
379 0397.0.6.1991   1,850,000 45 Viettel Mua sim
380 0814.11.03.91   875,000 28 Vinaphone Mua sim
381 0916.05.10.91   2,300,000 32 Vinaphone Mua sim
382 0345.24.1991   1,850,000 38 Viettel Mua sim
383 0356.57.1991   1,650,000 46 Viettel Mua sim
384 0911.26.02.91   1,190,000 31 Vinaphone Mua sim
385 0395.24.01.91   812,000 34 Viettel Mua sim
386 0889.21.09.91   1,850,000 47 Vinaphone Mua sim
387 0364.22.1991   2,200,000 37 Viettel Mua sim
388 0817.18.06.91   742,000 41 Vinaphone Mua sim
389 0399.41.1991   2,000,000 46 Viettel Mua sim
390 0911.12.02.91   2,050,000 26 Vinaphone Mua sim
391 037712.1991   5,000,000 40 Viettel Mua sim
392 0847.01.03.91   616,000 33 Vinaphone Mua sim
393 0842.04.03.91   616,000 31 Vinaphone Mua sim
394 0869.27.10.91   1,175,000 43 Viettel Mua sim
395 0812.11.03.91   994,000 26 Vinaphone Mua sim
396 0971.05.12.91   2,050,000 35 Viettel Mua sim
397 0843.07.02.91   728,000 34 Vinaphone Mua sim
398 032757.1991   1,850,000 44 Viettel Mua sim
399 0326.54.1991   1,575,000 40 Viettel Mua sim
400 0357.40.1991   2,050,000 39 Viettel Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087