SIM NĂM SINH

Sim năm sinh 1992 - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0948.24.09.92   940,000 47 Vinaphone Mua sim
102 0916.11.05.92   1,080,000 34 Vinaphone Mua sim
103 082.472.1992   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
104 0889.04.11.92   940,000 42 Vinaphone Mua sim
105 0943.28.03.92   940,000 40 Vinaphone Mua sim
106 0947.28.03.92   940,000 44 Vinaphone Mua sim
107 0947.03.01.92   940,000 35 Vinaphone Mua sim
108 0942.16.03.92   940,000 36 Vinaphone Mua sim
109 082.894.1992   1,200,000 52 Vinaphone Mua sim
110 082.783.1992   1,350,000 49 Vinaphone Mua sim
111 088.970.1992   1,350,000 53 Vinaphone Mua sim
112 0915.23.11.92   1,350,000 33 Vinaphone Mua sim
113 081.528.1992   1,350,000 45 Vinaphone Mua sim
114 081.935.1992   1,350,000 47 Vinaphone Mua sim
115 0947.19.04.92   870,000 45 Vinaphone Mua sim
116 0914.05.07.92   1,080,000 37 Vinaphone Mua sim
117 0943.16.08.92   940,000 42 Vinaphone Mua sim
118 081.649.1992   1,200,000 49 Vinaphone Mua sim
119 0914.12.07.92   1,350,000 35 Vinaphone Mua sim
120 0889.11.07.92   940,000 45 Vinaphone Mua sim
121 082.546.1992   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
122 0886.23.02.92   940,000 40 Vinaphone Mua sim
123 082.373.1992   1,350,000 44 Vinaphone Mua sim
124 082.436.1992   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
125 081.351.1992   1,350,000 39 Vinaphone Mua sim
126 081.481.1992   1,200,000 43 Vinaphone Mua sim
127 0916.31.04.92   940,000 35 Vinaphone Mua sim
128 081.627.1992   1,350,000 45 Vinaphone Mua sim
129 082.634.1992   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
130 082.964.1992   1,200,000 50 Vinaphone Mua sim
131 081.349.1992   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
132 081.621.1992   1,350,000 39 Vinaphone Mua sim
133 082.564.1992   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
134 0945.21.02.92   940,000 34 Vinaphone Mua sim
135 0944.05.08.92   940,000 41 Vinaphone Mua sim
136 0943.05.08.92   940,000 40 Vinaphone Mua sim
137 0948.25.07.92   870,000 46 Vinaphone Mua sim
138 081.478.1992   1,200,000 49 Vinaphone Mua sim
139 0917.23.12.92   1,200,000 36 Vinaphone Mua sim
140 081.371.1992   1,350,000 41 Vinaphone Mua sim
141 0943.15.02.92   940,000 35 Vinaphone Mua sim
142 082.534.1992   1,200,000 43 Vinaphone Mua sim
143 0946.18.02.92   940,000 41 Vinaphone Mua sim
144 0949.24.07.92   870,000 46 Vinaphone Mua sim
145 081.527.1992   1,350,000 44 Vinaphone Mua sim
146 0916.12.06.92   1,350,000 36 Vinaphone Mua sim
147 0916.29.06.92   1,350,000 44 Vinaphone Mua sim
148 082.674.1992   1,200,000 48 Vinaphone Mua sim
149 081.443.1992   1,200,000 41 Vinaphone Mua sim
150 0945.05.02.92   1,775,000 36 Vinaphone Mua sim
151 082.481.1992   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
152 0945.19.04.92   940,000 43 Vinaphone Mua sim
153 0943.02.04.92   940,000 33 Vinaphone Mua sim
154 082.483.1992   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
155 0942.31.12.92   940,000 33 Vinaphone Mua sim
156 0944.24.01.92   940,000 35 Vinaphone Mua sim
157 081.343.1992   1,200,000 40 Vinaphone Mua sim
158 0912.08.06.92   1,080,000 37 Vinaphone Mua sim
159 0943.23.06.92   870,000 38 Vinaphone Mua sim
160 082.724.1992   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
161 082.584.1992   1,200,000 48 Vinaphone Mua sim
162 082.427.1992   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
163 081.329.1992   1,350,000 44 Vinaphone Mua sim
164 0945.26.04.92   940,000 41 Vinaphone Mua sim
165 0947.16.08.92   870,000 46 Vinaphone Mua sim
166 0913.20.07.92   1,775,000 33 Vinaphone Mua sim
167 0949.07.05.92   940,000 45 Vinaphone Mua sim
168 0948.15.07.92   940,000 45 Vinaphone Mua sim
169 0917.08.05.92   1,200,000 41 Vinaphone Mua sim
170 082.435.1992   1,200,000 43 Vinaphone Mua sim
171 081.463.1992   1,200,000 43 Vinaphone Mua sim
172 081.485.1992   1,200,000 47 Vinaphone Mua sim
173 082.917.1992   1,350,000 48 Vinaphone Mua sim
174 082.452.1992   1,200,000 42 Vinaphone Mua sim
175 081.384.1992   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
176 0947.23.09.92   940,000 45 Vinaphone Mua sim
177 082.714.1992   1,200,000 43 Vinaphone Mua sim
178 082.485.1992   1,200,000 48 Vinaphone Mua sim
179 0918.10.04.92   1,080,000 34 Vinaphone Mua sim
180 081.447.1992   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
181 0946.23.04.92   940,000 39 Vinaphone Mua sim
182 0914.18.11.92   1,350,000 36 Vinaphone Mua sim
183 0943.15.07.92   940,000 40 Vinaphone Mua sim
184 0914.11.05.92   1,350,000 32 Vinaphone Mua sim
185 0943.12.05.92   940,000 35 Vinaphone Mua sim
186 0948.03.06.92   940,000 41 Vinaphone Mua sim
187 0946.05.03.92   940,000 38 Vinaphone Mua sim
188 082.479.1992   1,775,000 51 Vinaphone Mua sim
189 0943.01.03.92   940,000 31 Vinaphone Mua sim
190 0948.17.01.92   940,000 41 Vinaphone Mua sim
191 0943.27.05.92   940,000 41 Vinaphone Mua sim
192 0919.04.03.92   1,080,000 37 Vinaphone Mua sim
193 082.624.1992   1,200,000 43 Vinaphone Mua sim
194 082.942.1992   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
195 0914.13.09.92   1,350,000 38 Vinaphone Mua sim
196 0912.24.04.92   1,080,000 33 Vinaphone Mua sim
197 081.446.1992   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
198 0946.13.09.92   940,000 43 Vinaphone Mua sim
199 081.348.1992   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
200 082.675.1992   1,350,000 49 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087