SIM NĂM SINH

Sim năm sinh 1993 - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0946.21.03.93   940,000 37 Vinaphone Mua sim
102 0918.23.04.93   1,200,000 39 Vinaphone Mua sim
103 081.765.1993   1,350,000 49 Vinaphone Mua sim
104 085.396.1993   1,350,000 53 Vinaphone Mua sim
105 0948.14.06.93   940,000 44 Vinaphone Mua sim
106 0917.11.06.93   1,350,000 37 Vinaphone Mua sim
107 0942.31.05.93   940,000 36 Vinaphone Mua sim
108 0947.20.05.93   940,000 39 Vinaphone Mua sim
109 0947.14.08.93   940,000 45 Vinaphone Mua sim
110 081.431.1993   1,200,000 39 Vinaphone Mua sim
111 085.942.1993   1,200,000 50 Vinaphone Mua sim
112 085.486.1993   1,775,000 53 Vinaphone Mua sim
113 085.322.1993   1,775,000 42 Vinaphone Mua sim
114 0919.20.07.93   1,350,000 40 Vinaphone Mua sim
115 081.457.1993   1,200,000 47 Vinaphone Mua sim
116 082.643.1993   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
117 081.643.1993   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
118 085.446.1993   1,200,000 49 Vinaphone Mua sim
119 0944.26.05.93   940,000 42 Vinaphone Mua sim
120 0912.08.08.93   2,000,000 40 Vinaphone Mua sim
121 0918.23.08.93   1,350,000 43 Vinaphone Mua sim
122 082.443.1993   1,200,000 43 Vinaphone Mua sim
123 0911.08.02.93   1,200,000 33 Vinaphone Mua sim
124 085.415.1993   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
125 0943.15.12.93   940,000 37 Vinaphone Mua sim
126 0914.15.04.93   1,200,000 36 Vinaphone Mua sim
127 085.476.1993   1,200,000 52 Vinaphone Mua sim
128 085.949.1993   1,200,000 57 Vinaphone Mua sim
129 083.547.1993   1,200,000 49 Vinaphone Mua sim
130 0942.02.08.93   940,000 37 Vinaphone Mua sim
131 081.481.1993   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
132 0945.06.01.93   940,000 37 Vinaphone Mua sim
133 0946.03.11.93   940,000 36 Vinaphone Mua sim
134 0947.12.09.93   940,000 44 Vinaphone Mua sim
135 081.484.1993   1,200,000 47 Vinaphone Mua sim
136 0947.28.06.93   940,000 48 Vinaphone Mua sim
137 083.574.1993   1,200,000 49 Vinaphone Mua sim
138 081.547.1993   1,200,000 47 Vinaphone Mua sim
139 08.24.08.1993   7,900,000 44 Vinaphone Mua sim
140 0919.07.04.93   1,350,000 42 Vinaphone Mua sim
141 081.946.1993   1,200,000 50 Vinaphone Mua sim
142 082.439.1993   1,775,000 48 Vinaphone Mua sim
143 0947.12.01.93   940,000 36 Vinaphone Mua sim
144 0918.16.02.93   1,200,000 39 Vinaphone Mua sim
145 082.472.1993   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
146 081.634.1993   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
147 0947.02.07.93   940,000 41 Vinaphone Mua sim
148 082.642.1993   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
149 081.772.1993   1,350,000 47 Vinaphone Mua sim
150 082.453.1993   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
151 0911.15.07.93   1,200,000 36 Vinaphone Mua sim
152 0949.08.12.93   940,000 45 Vinaphone Mua sim
153 0943.02.11.93   940,000 32 Vinaphone Mua sim
154 083.544.1993   1,775,000 46 Vinaphone Mua sim
155 0889.30.02.93   800,000 42 Vinaphone Mua sim
156 0917.08.04.93   1,200,000 41 Vinaphone Mua sim
157 0913.26.08.93   1,425,000 41 Vinaphone Mua sim
158 0944.19.06.93   940,000 45 Vinaphone Mua sim
159 0917.25.05.93   1,350,000 41 Vinaphone Mua sim
160 081.573.1993   1,350,000 46 Vinaphone Mua sim
161 0914.05.07.93   1,200,000 38 Vinaphone Mua sim
162 0911.20.06.93   1,350,000 31 Vinaphone Mua sim
163 0945.14.06.93   940,000 41 Vinaphone Mua sim
164 0946.17.12.93   940,000 42 Vinaphone Mua sim
165 0942.27.11.93   940,000 38 Vinaphone Mua sim
166 0947.17.02.93   870,000 42 Vinaphone Mua sim
167 0886.26.05.93   940,000 47 Vinaphone Mua sim
168 0943.05.06.93   940,000 39 Vinaphone Mua sim
169 0946.25.01.93   940,000 39 Vinaphone Mua sim
170 0942.03.07.93   940,000 37 Vinaphone Mua sim
171 0917.31.01.93   1,350,000 34 Vinaphone Mua sim
172 085.584.1993   1,200,000 52 Vinaphone Mua sim
173 082.473.1993   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
174 0917.04.07.93   1,200,000 40 Vinaphone Mua sim
175 088.957.1993   2,150,000 59 Vinaphone Mua sim
176 081.784.1993   1,200,000 50 Vinaphone Mua sim
177 0911.03.04.93   1,200,000 30 Vinaphone Mua sim
178 081.544.1993   1,775,000 44 Vinaphone Mua sim
179 0944.15.12.93   940,000 38 Vinaphone Mua sim
180 085.477.1993   1,775,000 53 Vinaphone Mua sim
181 081.554.1993   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
182 081.627.1993   1,350,000 46 Vinaphone Mua sim
183 0945.21.07.93   940,000 40 Vinaphone Mua sim
184 0917.26.05.93   1,350,000 42 Vinaphone Mua sim
185 085.714.1993   1,200,000 47 Vinaphone Mua sim
186 0947.09.04.93   940,000 45 Vinaphone Mua sim
187 0918.29.11.93   1,350,000 43 Vinaphone Mua sim
188 085.945.1993   1,200,000 53 Vinaphone Mua sim
189 0915.09.02.93   1,350,000 38 Vinaphone Mua sim
190 0947.05.02.93   940,000 39 Vinaphone Mua sim
191 085.426.1993   1,200,000 47 Vinaphone Mua sim
192 085.742.1993   1,200,000 48 Vinaphone Mua sim
193 081.741.1993   1,200,000 43 Vinaphone Mua sim
194 0945.19.06.93   940,000 46 Vinaphone Mua sim
195 081.675.1993   1,350,000 49 Vinaphone Mua sim
196 0945.21.06.93   940,000 39 Vinaphone Mua sim
197 0946.01.12.93   940,000 35 Vinaphone Mua sim
198 0942.17.05.93   940,000 40 Vinaphone Mua sim
199 0947.12.10.93   940,000 36 Vinaphone Mua sim
200 0945.12.07.93   940,000 40 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087