SIM NĂM SINH

Sim năm sinh 2002

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0971.23.02.02   7,200,000 26 Viettel Mua sim
2 0961.16.02.02   7,200,000 27 Viettel Mua sim
3 078.666.2002   1,500,000 37 Mobifone Mua sim
4 0971.17.02.02   6,600,000 29 Viettel Mua sim
5 0961.31.02.02   1,505,000 24 Viettel Mua sim
6 070.445.2002   650,000 24 Mobifone Mua sim
7 0971.18.02.02   1,405,000 30 Viettel Mua sim
8 0971.16.02.02   1,405,000 28 Viettel Mua sim
9 078.333.2002   1,500,000 28 Mobifone Mua sim
10 0971.13.02.02   1,405,000 25 Viettel Mua sim
11 0971.31.02.02   1,405,000 25 Viettel Mua sim
12 0971.20.02.02   4,300,000 23 Viettel Mua sim
13 0792.22.00.02   2,500,000 24 Mobifone Mua sim
14 0971.19.02.02   1,405,000 31 Viettel Mua sim
15 0971.22.02.02   2,505,000 25 Viettel Mua sim
16 0971.12.02.02   1,405,000 24 Viettel Mua sim
17 0981.14.02.02   1,405,000 27 Viettel Mua sim
18 0971.21.02.02   1,405,000 24 Viettel Mua sim
19 0971.11.02.02   7,900,000 23 Viettel Mua sim
20 0981.16.02.02   1,405,000 29 Viettel Mua sim
21 0703.11.02.02   1,200,000 16 Mobifone Mua sim
22 0961.21.02.02   2,005,000 23 Viettel Mua sim
23 0971.14.02.02   1,405,000 26 Viettel Mua sim
24 0971.15.02.02   1,405,000 27 Viettel Mua sim
25 0961.23.02.02   7,200,000 25 Viettel Mua sim
26 0981.31.02.02   1,405,000 26 Viettel Mua sim
27 0703.22.02.02   2,200,000 18 Mobifone Mua sim
28 0981.18.02.02   7,200,000 31 Viettel Mua sim
29 070.333.2002   2,000,000 20 Mobifone Mua sim
30 081789.2002   6,500,000 37 Vinaphone Mua sim
31 082789.2002   6,500,000 38 Vinaphone Mua sim
32 033666.2002   8,500,000 28 Viettel Mua sim
33 076888.2002   6,500,000 41 Mobifone Mua sim
34 0865.28.0102   1,350,000 32 Viettel Mua sim
35 076879.2002   4,350,000 41 Mobifone Mua sim
36 081220.1102   6,500,000 17 Vinaphone Mua sim
37 097333.2002   8,500,000 29 Viettel Mua sim
38 0869.100.102   1,350,000 27 Viettel Mua sim
39 086826.0102   1,350,000 33 Viettel Mua sim
40 0357.21.05.02   700,000 25 Viettel Mua sim
41 0376.13.01.02   770,000 23 Viettel Mua sim
42 0373.11.08.02   700,000 25 Viettel Mua sim
43 0814.01.01.02   1,260,000 17 Vinaphone Mua sim
44 0394.13.04.02   770,000 26 Viettel Mua sim
45 0813.01.01.02   1,260,000 16 Vinaphone Mua sim
46 0387.18.10.02   770,000 30 Viettel Mua sim
47 0933.19.06.02   770,000 33 Mobifone Mua sim
48 0819.01.01.02   1,260,000 22 Vinaphone Mua sim
49 0394.29.07.02   700,000 36 Viettel Mua sim
50 0332.09.04.02   770,000 23 Viettel Mua sim
51 0857.01.01.02   1,260,000 24 Vinaphone Mua sim
52 0393.18.04.02   770,000 30 Viettel Mua sim
53 0377.20.04.02   700,000 25 Viettel Mua sim
54 0985.42.2002   2,000,000 32 Viettel Mua sim
55 0335.23.01.02   700,000 19 Viettel Mua sim
56 0854.01.01.02   1,260,000 21 Vinaphone Mua sim
57 0387.06.08.02   840,000 34 Viettel Mua sim
58 0375.23.08.02   770,000 30 Viettel Mua sim
59 0333.84.2002   1,650,000 25 Viettel Mua sim
60 0382.24.03.02   770,000 24 Viettel Mua sim
61 0852.29.1102   2,000,000 30 Vinaphone Mua sim
62 0363.08.08.02   840,000 30 Viettel Mua sim
63 0363.26.03.02   770,000 25 Viettel Mua sim
64 0377.19.10.02   770,000 30 Viettel Mua sim
65 0815.01.01.02   1,260,000 18 Vinaphone Mua sim
66 0389.16.08.02   700,000 37 Viettel Mua sim
67 0373.30.01.02   700,000 19 Viettel Mua sim
68 0337.08.0002   629,000 23 Viettel Mua sim
69 0378.27.03.02   770,000 32 Viettel Mua sim
70 0376.13.09.02   770,000 31 Viettel Mua sim
71 0846.01.01.02   1,260,000 22 Vinaphone Mua sim
72 0973.15.0002   700,000 27 Viettel Mua sim
73 0368.29.10.02   770,000 31 Viettel Mua sim
74 0932.19.04.02   735,000 30 Mobifone Mua sim
75 0333.21.05.02   700,000 19 Viettel Mua sim
76 0373.31.0002   629,000 19 Viettel Mua sim
77 0367.18.05.02   700,000 32 Viettel Mua sim
78 0396.07.0002   629,000 27 Viettel Mua sim
79 0377.08.0002   700,000 27 Viettel Mua sim
80 0376.24.0002   595,000 24 Viettel Mua sim
81 0349.28.05.02   700,000 33 Viettel Mua sim
82 0969.26.07.02   1,050,000 41 Viettel Mua sim
83 0384.73.2002   1,120,000 29 Viettel Mua sim
84 0986.07.08.02   1,120,000 40 Viettel Mua sim
85 0368.30.1102   2,200,000 24 Viettel Mua sim
86 0338.19.08.02   770,000 34 Viettel Mua sim
87 0338.131.202   770,000 23 Viettel Mua sim
88 0984.06.07.02   1,050,000 36 Viettel Mua sim
89 0336.12.08.02   700,000 25 Viettel Mua sim
90 0369.06.10.02   770,000 27 Viettel Mua sim
91 0379.18.06.02   770,000 36 Viettel Mua sim
92 0385.03.04.02   770,000 25 Viettel Mua sim
93 0399.04.07.02   770,000 34 Viettel Mua sim
94 0962.31.08.02   1,050,000 31 Viettel Mua sim
95 0888.21.06.02   840,000 35 Vinaphone Mua sim
96 0848.01.01.02   1,260,000 24 Vinaphone Mua sim
97 0962.23.0002   700,000 24 Viettel Mua sim
98 0336.23.04.02   700,000 23 Viettel Mua sim
99 0394.17.09.02   770,000 35 Viettel Mua sim
100 0384.27.10.02   770,000 27 Viettel Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087