Kho SIM SỐ ĐẸP giá rẻ lớn nhất tại Việt Nam | Khosim.com

MENU

TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim ngũ quý giữa

Kho sim ngũ quý giữa của các nhà mạng Viettel, Vietnamobile, Vinaphone, Mobifone giá rẻ. Giao sim tận nơi miễn phí, Đăng ký chính chủ.

Lọc theo:
STT Số SIM GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 0977.777.923 12,650,000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
2 0966.666.297 10,650,000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
3 0966666630 57,100,000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
4 0966666632 57,100,000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
5 0399999995 316,300,000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
6 02527777779 19,400,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
7 02527777778 11,900,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
8 02527777776 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
9 02527777775 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
10 02527777774 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
11 02527777773 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
12 02527777772 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
13 02527777771 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
14 02527777770 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
15 02527777799 4,050,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
16 02527777788 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
17 02527777766 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
18 02527777755 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
19 02527777744 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
20 02527777733 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
21 02527777722 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
22 02527777711 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
23 02527777700 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
24 02527777789 4,050,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
25 02597777779 19,400,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
26 02597777778 11,900,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
27 02597777776 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
28 02597777775 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
29 02597777774 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
30 02597777773 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
31 02597777772 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
32 02597777771 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
33 02597777770 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
34 02597777799 4,050,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
35 02597777788 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
36 02597777766 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
37 02597777755 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
38 02597777744 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
39 02597777733 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
40 02597777722 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
41 02597777711 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
42 02597777700 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
43 02597777789 4,050,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
44 02337777779 19,400,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
45 02337777778 11,900,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
46 02337777776 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
47 02337777775 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
48 02337777774 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
49 02337777773 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
50 02337777772 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
51 02337777771 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
52 02337777770 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
53 02337777799 4,050,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
54 02337777788 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
55 02337777766 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
56 02337777755 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
57 02337777744 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
58 02337777733 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
59 02337777722 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
60 02337777711 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
61 02337777700 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
62 02337777789 4,050,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
63 02327777779 19,400,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
64 02327777778 11,900,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
65 02327777776 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
66 02327777775 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
67 02327777774 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
68 02327777773 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
69 02327777772 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
70 02327777771 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
71 02327777770 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
72 02327777799 4,050,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
73 02327777788 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
74 02327777766 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
75 02327777755 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
76 02327777744 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
77 02327777733 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
78 02327777722 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
79 02327777711 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
80 02327777700 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
81 02327777789 4,050,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
82 02927777779 19,400,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
83 02927777778 11,900,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
84 02927777776 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
85 02927777775 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
86 02927777774 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
87 02927777773 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
88 02927777772 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
89 02927777771 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
90 02927777770 8,000,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
91 02927777799 4,050,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
92 02927777788 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
93 02927777766 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
94 02927777755 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
95 02927777744 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
96 02927777733 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
97 02927777722 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
98 02927777711 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
99 02927777700 2,200,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua
100 02927777789 4,050,000 Máy bàn Sim ngũ quý giữa Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Huyền My

0945.058.058

Thanh Thúy

0987.058.058

Ngọc Anh

0974.058.058

Nguyễn Hiếu

0911.087.087

Tổng đài nhắn tin

0888.97.5555

Kế toán

0911.059.059

Góp ý, khiếu nại

0987.059.059

Đơn Hàng Mới

 • Nguyễn Thành Trung
    Số sim: 094985...56
    Vào lúc: 08:14 16/02/2019
 • Nguyễn Thành Trung
    Số sim: 094985...56
    Vào lúc: 08:13 16/02/2019
 • Nguyễn Thành Trung
    Số sim: 094984...56
    Vào lúc: 08:11 16/02/2019
 • Lê bá toàn
    Số sim: 086833...89
    Vào lúc: 08:05 16/02/2019
 • nguyễn văn đảo
    Số sim: 038540...68
    Vào lúc: 05:58 16/02/2019
 • Lê Bá Toàn
    Số sim: 086833...89
    Vào lúc: 05:01 16/02/2019

SIM KHUYẾN MÃI

TIN MỚI CẬP NHẬT

Sim ngũ quý giữa được biết đến là một loại sim số đẹp, có số lượng khan hiếm trên thị trường hiện nay. Đối với những người chơi sim thứ thiệt thì loại sim này là một sự lựa chọn không thể nào bỏ qua. Sim ngũ quý giữa là một loại sim thuộc dòng sim vip, có ý nghĩa rất to lớn đối với người sở hữu của nó. Việc sở hữu được một loại sim số đẹp như thế này cũng không phải là một điều đơn giản, vì giá thành của nó khá cao. Vậy sim ngũ quý giữa có điều gì đặc biệt?

DANH MỤC BÀI VIẾT:

 1. Sim ngũ quý giữa là loại sim đẹp ra sao?
 2. Kinh nghiệm chọn mua sim số đẹp ngũ quý giữa
  • Chọn mua theo địa chỉ bán sim ngũ quý giữa
  • Chọn mua theo ý nghĩa các con số
  • Chọn mua theo ý nghĩa phong thủy
 3. Ý nghĩa loại sim ngũ quý giữa
 4. Những ai có thể sở hữu sim ngũ quý giữa?

 

Nếu bạn còn điều gì thắc mắc, tò mò về loại sim ngũ quý giữa này thì bài viết của chúng có thể sẽ giúp ích khá nhiều cho bạn. Khi có thể hiểu được những nét đẹp của loại sim đặc biệt này thì bạn sẽ có một cái nhìn rõ nét hơn về nó. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những vấn đề liên quan đến sim ngũ quý giữa ngay nhé!

Sim ngũ quý giữa là loại sim đẹp ra sao?

Sim số đẹp đang ngày càng khẳng định được ưu thế của mình trong lòng khách hàng, và sim số đẹp ngũ quý giữa cũng không phải ngoại lệ. Đây là loại sim thuộc top sim Vip nhất trong dòng sim số đẹp, có cấu trúc gồm bộ 5 số giống nhau đứng giữa sim. Ví dụ như: x...22222...x, x...55555....x... Có thể nói rằng sim ngũ quý giữa có giá trị sử dụng khá cao, người sở hữu nó ắt hẳn phải là một người vô cùng may mắn. Khách hàng khi sở hữu nó sẽ nhận được tài lộc, nhận được niềm tin, quý mến của mọi người xung quanh. Bên cạnh đó thì giá thành của nó cũng không hề rẻ.

Sim ngũ quý giữa được nhiều chuyên gia đánh gía cao

Sim ngũ quý giữa là loại sim không chỉ đẹp ở bên ngoài, ở hình thức mà nó còn đẹp từ trong sâu xa, từ trong nét ý nghĩa của mình. Đây là loại sim thể hiện những điêu tốt đẹp như: vận may, công danh, tài lộc, thịnh vượng... những điều mà bất cứ ai cũng mong muốn có được. Có thể nói rằng sim ngũ quý giữa tựa như một món đồ trang sức, phụ kiện đắt tiền, sang trọng giúp tô điểm, làm nổi bật chủ sở hữu của mình vậy. Nó giúp người sử dụng thể hiện đẳng cấp, giá trị bản thân và nâng cao tầm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Kinh nghiệm chọn mua sim số đẹp ngũ quý giữa

Bản thân bất cứ một khách hàng nào khi có nhu cầu, tìm mua sim ngũ quý giữa cũng mong muốn có thể có đủ kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết để có thể chọn lựa được một chiếc sim như ý, phù hợp về giá cả, lại có thể đảm bảo uy tín, chất lượng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay những kinh nghiệm chọn mua sim ngũ quý giữa được nhiều người truyền tai nhau hiện nay nhé!

Chọn mua theo địa chỉ bán sim ngũ quý giữa

Hiện nay trên thị trường có vô vàn các địa chỉ cung cấp, bán sim ngũ quý giữa, đa dạng từ chủng loại, giá cả cho tới chất lượng sản phẩm. Điều này vừa có lợi vừa có hại với khách hàng. Bạn sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn về địa chỉ mua hàng, tuy nhiên lại khó xác định được đâu là nơi có sản phẩm sim số đẹp đảm bảo uy tín, chất lượng.

Chọn mua sim tại địa chỉ uy tín để sở hữu sim với nhiều tài lộc

Để có thể tìm mua sim ngũ quý giữa lại một địa chỉ úy tín, chất lượng không hẳn là một điều quá khó khăn. Khách hàng hoàn toàn có thể làm được điều này. Bạn chỉ cần dành ra chút thời gian hay hỏi ý kiến của mọi người xung quanh mình xem nơi nào là địa chỉ có uy tín trên thị trường. Từ đó có thể đến mua sim số đẹp ngũ quý giữa tại đó mà không phải lo về chất lượng sản phẩm.

Chọn mua theo ý nghĩa các con số

Như chúng ta đã biết thì các con số có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của mỗi con người, nó tác động vào hầu hết mọi việc, mỗi con số lại có một ý nghĩa riêng biệt, không hề giống nhau. Do đó hiểu được ý nghĩa của chúng là một điều vô cùng tuyệt vời, cũng là một kinh nghiệm giúp bạn có thể chọn mua được một chiếc sim số đẹp loại này phù hợp với bản thân mình.

Mỗi con số là một nét ý nghĩa riêng biệt

Mỗi chiếc sim ngũ quý giữa gắn với một con số lại có một ý nghĩa khác nhau, nhưng xét chung mà nói thì nó đều mang đến lợi ích cho người sử dụng. Số 1 tượng trưng cho sự ra đời, sinh sôi nảy nở, là một khởi đầu mạnh mẽ. Số 2 thể hiện việc có đôi có cặp, thể hiện sự bền bỉ. Số 3 thì là tượng trưng cho phúc, cho tài. Và số 4 thì biểu hiện của sự bền vững, mạnh mẽ, ý chí kiên định. Số 5 thì biểu hiện sự cân bằng, hòa hợp. Số 6 là biểu hiện của tài lộc đến nhà. Số 7 thì có ý nghĩa đạo phật khá lớn, thể hiện sự sống của muôn loài, muôn vật. Số 8 thì là tượng trưng cho phát tài, phát lộc, sự may mắn vô cùng. Và con số cuối cùng, con số 9 thể hiện sự mãi mãi, bất diệt, trường tồn cùng với thời gian.

Ngoài ra cũng cần chú ý đến cấu trúc, sự sắp xếp của các con số trong dãy số sim, xem chúng đã phù hợp, hài hòa, cân bàng với nhau hay chưa. Bên cạnh đó cũng cần đảm bảo về sự cân bằng các yếu tố âm – dương, sự hòa hợp giữa các con số chẵn kẻ với nhau để có thể đảm bảo sự sinh sôi, phát triển không ngừng. Khi bạn hiểu được những ý nghĩa này, bạn có thể lựa chọn, tìm ra một con số phù hợp với mình nhất, từ đó nhận được rất nhiều may mắn mà sim ngũ quý giữa mang đến cho mình.

Chọn mua theo ý nghĩa phong thủy

Dưới góc độ phong thủy mà nói, sim ngũ quý giũa có ý nghĩa vô cùng to lớn. Những ai mua loại sim này cũng luôn ao ước có thể mua được một chiếc sim ngũ quý giữa giá rẻ, đẹp, có giá trị sử dụng cao. Để làm được điều này thì bạn cũng có thể tìm mua sim theo ý nghĩa, góc độ của phong thủy.

Chọn sim theo phong thủy là một yếu tố quan trọng

Bạn cần xác định xem mệnh của mình là gì để có thể đưa ra sự lựa chọn phù hợp, mỗi người trong chúng ta là một mệnh, mỗi mệnh lại phù hợp với một con số, một ý nghĩa khác nhau. có mệnh hợp với con số này, có mệnh lại hợp con số khác, hay nên tránh những con số nào. Bạn nên xác định được những điều này để có thể lựa chọn được cho mình một số sim ngũ quý giữa thật phù hợp.

Ý nghĩa loại sim ngũ quý giữa

Một điều chắc chắn có thể khẳng định được đó là sim ngũ quý ở giữa có một giá trị, ý nghĩa vô cùng to lớn, đặc biệt, nó luôn được biết đến với một vị thế vững chắc trong dòng sim số đẹp và trong lòng khách hàng. Loại sim ngũ quý giữa này có tác dụng, ý nghĩa rất lớn trong cả đời sống thường ngày lẫn con đường sự nghiệp của chủ sở hữu. Xét về mặt phong thủy thì chiếc sim số đẹp này rất mạnh về mặt ý nghĩa. Các con số là những yếu tố vô cùng quan trọng, gắn bó mật thiết trong cuộc đời mỗi người. Những con số này sẽ len lõi, xen kẽ vào từng ngóc ngách cuộc đời bạn, do đó nó có ảnh hưởng khá lớn. Sim ngũ quý giữa là bộ của 5 con số đẹp đứng cạnh nhau, điều này sẽ làm tăng giá trị, ý nghĩa to lớn mà chúng mang đến cho chủ sở hữu.

Sim ngũ quý giá rẻ với ý nghĩa không hề “rẻ”

Để có thể sở hữu một chiếc sim số đẹp như sim ngũ quý giữa từ trước đến nay chưa bao giờ lại một điều đơn giản, khách hàng phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ, và tất nhiên giá trị mà bạn nhận được cũng vô cùng xứng đáng. Loại sim này không chỉ đẹp ở hình thức bên ngoài mà còn đẹp từ ý nghĩa bên trong. Sở hữu một chiếc sim ngũ quý giữa sẽ có thể giúp bạn nần cao hình ảnh, vị thế của mình, đặc biệt khi bạn sở hữu một số sim loại này cực chất, cực đẹp. Với số điện thoại gồm 5 con số giống nhau lặp lại, thì giá trị của nó càng được nâng lên rất nhiều.

Sở hữu sim ngũ quý giữa sẽ giúp bạn có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, viên mãn. Bên cạnh đó loại sim này còn giúp con đường sự nghiệp trở nên thăng tiến hơn, đây là một yếu tố vô cùng phù hợp với những người làm ăn kinh doanh. Là một người doanh nhân việc sở hữu một chiếc sim đẹp loại này là điều vô cùng hợp lý. Nó sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt với các đối tác làm ăn, khách hàng của mình. Đồng thời tạo được niềm tin, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi với họ. Từ đó công việc của bạn cũng trở nên thuận lợi, phát triển, thành công hơn rất nhiều.

Những ai có thể sở hữu sim ngũ quý giữa?

Sim ngũ quý giữa có thể nói hiện nay khá khan hiếm, khó tìm kiếm trên thị trường. Do đó đối tượng có thể sở hữu loại sim này cũng bị thu hẹp lại, không phải ai cũng có thể. Một chiếc sim ngũ quý giữa có giá thành hầu như tương đối cao, chính vì vậy những đối tượng có khả năng sở hữu nó nhiều nhất phải là những người có tiềm lực kinh tế mạnh, có vị trí, chỗ đứng trong xã hội. Thông thường mà nói, loại sim số đẹp này được rất nhiều doanh nhân lựa chọn sử dụng với mục đích hưởng lợi ích to lớn mà nó mang lại.

 

Tuy nhiên, bạn cũng quá vội thất vọng, hiện nay trên thị trường vẫn còn nhiều địa chỉ cung cấp sim ngũ quý giữa giá sốc, cung cấp với mức gia ưu đãi để tạo điều kiện cho nhiêu đối tượng khách hàng hơn. Bạn chỉ cần bỏ chút thời gian, công sức để tìm hiểu, trau dồi kiến thức là có thể tìm mua ngay được một chiếc sim như ý mà giá cả lại cũng không quá chát, hợp lý, phải chăng với điều kiện kinh tế mà mình có.

Sim ngũ quý giữa ngày càng trở nên được ưa chuộng, được nhiều người quan tâm, săn đón, tìm mua. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nó được như vậy, bởi loại sim này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đem tới nhiều lợi ích cho cá nhân người sử dụng. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua một chiếc sim ngũ quý giữa với múc giá rẻ, uy tín, chất lượng thì có thể truy cập vào trang web khosim.com để biết thêm thông tin chi tiết, cụ thể về sản phẩm.

 

 

0942.458.458