SIM Năm Sinh

Sim tam hoa

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0919493.444 1,238,000 47 Vinaphone Đặt mua
2 0919493.000 953,000 35 Vinaphone Đặt mua
3 0943.915.444 953,000 43 Vinaphone Đặt mua
4 0943.709.444 953,000 44 Vinaphone Đặt mua
5 0943.706.444 953,000 41 Vinaphone Đặt mua
6 0947073.444 953,000 42 Vinaphone Đặt mua
7 0857.186.000 2,300,000 35 Vinaphone Đặt mua
8 0852.189.000 2,300,000 33 Vinaphone Đặt mua
9 0815.236.000 2,300,000 25 Vinaphone Đặt mua
10 0815.238.000 2,300,000 27 Vinaphone Đặt mua
11 0815256.000 2,300,000 27 Vinaphone Đặt mua
12 0817976.000 2,300,000 38 Vinaphone Đặt mua
13 0838.212.000 2,300,000 24 Vinaphone Đặt mua
14 0835.434.000 2,300,000 27 Vinaphone Đặt mua
15 0838.464.000 2,300,000 33 Vinaphone Đặt mua
16 0825.838.000 2,300,000 34 Vinaphone Đặt mua
17 0852.909.000 2,300,000 33 Vinaphone Đặt mua
18 0835.114.000 2,300,000 22 Vinaphone Đặt mua
19 0835.116.000 2,300,000 24 Vinaphone Đặt mua
20 0835.117.000 2,300,000 25 Vinaphone Đặt mua
21 0837.118.000 2,300,000 28 Vinaphone Đặt mua
22 0835.119.000 2,300,000 27 Vinaphone Đặt mua
23 0815.199.000 2,300,000 33 Vinaphone Đặt mua
24 0835.399.000 2,300,000 37 Vinaphone Đặt mua
25 0835.441.000 2,300,000 25 Vinaphone Đặt mua
26 0836.447.000 2,300,000 32 Vinaphone Đặt mua
27 0836.449.000 2,300,000 34 Vinaphone Đặt mua
28 0838.557.000 2,300,000 36 Vinaphone Đặt mua
29 0853.668.000 2,300,000 36 Vinaphone Đặt mua
30 0853.669.000 2,300,000 37 Vinaphone Đặt mua
31 0853.688.000 2,300,000 38 Vinaphone Đặt mua
32 0858.776.000 2,300,000 41 Vinaphone Đặt mua
33 0833.881.000 2,300,000 31 Vinaphone Đặt mua
34 0819.881.000 2,300,000 35 Vinaphone Đặt mua
35 0819.883.000 2,300,000 37 Vinaphone Đặt mua
36 0819.884.000 2,300,000 38 Vinaphone Đặt mua
37 0819.885.000 2,300,000 39 Vinaphone Đặt mua
38 0819.886.000 2,300,000 40 Vinaphone Đặt mua
39 0819889.000 2,300,000 43 Vinaphone Đặt mua
40 0837.886.000 2,300,000 40 Vinaphone Đặt mua
41 0837.246.000 2,300,000 30 Vinaphone Đặt mua
42 0855.859.000 2,300,000 40 Vinaphone Đặt mua
43 0854.030.111 2,450,000 23 Vinaphone Đặt mua
44 0854.020.111 2,450,000 22 Vinaphone Đặt mua
45 0838.212.111 2,675,000 27 Vinaphone Đặt mua
46 0838.464.111 2,450,000 36 Vinaphone Đặt mua
47 0834.737.111 2,450,000 35 Vinaphone Đặt mua
48 0852.909.111 2,450,000 36 Vinaphone Đặt mua
49 0835.114.111 2,675,000 25 Vinaphone Đặt mua
50 0835.115.111 3,050,000 26 Vinaphone Đặt mua
51 0835.117.111 2,675,000 28 Vinaphone Đặt mua
52 0835.118.111 3,050,000 29 Vinaphone Đặt mua
53 0835.399.111 2,450,000 40 Vinaphone Đặt mua
54 0838.557.111 2,450,000 39 Vinaphone Đặt mua
55 0853.558.111 2,450,000 37 Vinaphone Đặt mua
56 0853.668.111 2,450,000 39 Vinaphone Đặt mua
57 0858.776.111 2,450,000 44 Vinaphone Đặt mua
58 0819.882.111 2,450,000 39 Vinaphone Đặt mua
59 0819.883.111 2,450,000 40 Vinaphone Đặt mua
60 0819.884.111 2,450,000 41 Vinaphone Đặt mua
61 0819.885.111 2,450,000 42 Vinaphone Đặt mua
62 0819.886.111 2,450,000 43 Vinaphone Đặt mua
63 0819889.111 2,450,000 46 Vinaphone Đặt mua
64 0837.886.111 2,450,000 43 Vinaphone Đặt mua
65 0852.900.111 2,450,000 27 Vinaphone Đặt mua
66 0837.246.111 2,450,000 33 Vinaphone Đặt mua
67 0855.789.111 6,600,000 45 Vinaphone Đặt mua
68 0852.909.222 2,675,000 39 Vinaphone Đặt mua
69 0835115.222 2,675,000 29 Vinaphone Đặt mua
70 0837.118.222 2,675,000 34 Vinaphone Đặt mua
71 0835.118.222 2,675,000 32 Vinaphone Đặt mua
72 0835.119.222 2,675,000 33 Vinaphone Đặt mua
73 0835.399.222 2,675,000 43 Vinaphone Đặt mua
74 0838.557.222 2,675,000 42 Vinaphone Đặt mua
75 0853.558.222 2,675,000 40 Vinaphone Đặt mua
76 0853.668.222 2,675,000 42 Vinaphone Đặt mua
77 0853.688.222 2,675,000 44 Vinaphone Đặt mua
78 0819.881.222 2,675,000 41 Vinaphone Đặt mua
79 0819.883.222 2,675,000 43 Vinaphone Đặt mua
80 0819.884.222 2,675,000 44 Vinaphone Đặt mua
81 0819.885.222 2,675,000 45 Vinaphone Đặt mua
82 0819.886.222 2,675,000 46 Vinaphone Đặt mua
83 0819.887.222 2,675,000 47 Vinaphone Đặt mua
84 0819.889.222 2,675,000 49 Vinaphone Đặt mua
85 0837.886.222 2,675,000 46 Vinaphone Đặt mua
86 0852.900.222 2,675,000 30 Vinaphone Đặt mua
87 0855.789.222 8,300,000 48 Vinaphone Đặt mua
88 08333.18.222 3,050,000 32 Vinaphone Đặt mua
89 0854.030.333 3,050,000 29 Vinaphone Đặt mua
90 0838.212.333 2,675,000 33 Vinaphone Đặt mua
91 0838.464.333 2,300,000 42 Vinaphone Đặt mua
92 0835.116.333 2,300,000 33 Vinaphone Đặt mua
93 0835.119.333 2,300,000 36 Vinaphone Đặt mua
94 0837.118.333 2,300,000 37 Vinaphone Đặt mua
95 0835.399.333 3,425,000 46 Vinaphone Đặt mua
96 0835.441.333 1,925,000 34 Vinaphone Đặt mua
97 0836.447.333 1,925,000 41 Vinaphone Đặt mua
98 0838.557.333 2,150,000 45 Vinaphone Đặt mua
99 0853.558.333 2,300,000 43 Vinaphone Đặt mua
100 0853668.333 2,675,000 45 Vinaphone Đặt mua
 Đơn Hàng Mới
 • Nguyen Ta Van

  Số sim: 086299...78

  Vào lúc: 04:20 16/10/2019

 • Trần Mạnh Hà

  Số sim: 096804...19

  Vào lúc: 04:10 16/10/2019

 • Ngo van huynh

  Số sim: 083746...68

  Vào lúc: 02:38 16/10/2019

 • Duong long ho

  Số sim: 086222...96

  Vào lúc: 02:12 16/10/2019

 • Ngô Ngọc Ninh

  Số sim: 086988...94

  Vào lúc: 02:08 16/10/2019

 • Duong long ho

  Số sim: 033335...79

  Vào lúc: 02:05 16/10/2019

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091 - 9191
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087