Kho SIM SỐ ĐẸP giá rẻ lớn nhất tại Việt Nam | Khosim.com

MENU

TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim tam hoa 000 Vinaphone

Lọc theo:
STT Số SIM GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 0816.31.0000 8,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
2 0917.42.0000 16,650,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
3 0942.79.0000 20,750,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
4 0815.666.000 22,000,000 VinaPhone Sim tam hoa kép Đặt mua
5 0948140000 18,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
6 08186.00000 81,000,000 VinaPhone Sim ngũ quý Đặt mua
7 08588.00000 97,000,000 VinaPhone Sim ngũ quý Đặt mua
8 0816.1.5.2000 1,850,000 VinaPhone Sim tam hoa Đặt mua
9 0813.7.6.2000 1,850,000 VinaPhone Sim tam hoa Đặt mua
10 0856.3.5.2000 1,850,000 VinaPhone Sim tam hoa Đặt mua
11 0947.287.000 1,225,000 VinaPhone Sim tam hoa Đặt mua
12 0844.244.000 1,225,000 VinaPhone Sim tam hoa Đặt mua
13 0844.243.000 1,225,000 VinaPhone Sim tam hoa Đặt mua
14 0844.247.000 1,225,000 VinaPhone Sim tam hoa Đặt mua
15 0844.248.000 1,225,000 VinaPhone Sim tam hoa Đặt mua
16 0854.039.000 1,500,000 VinaPhone Sim tam hoa Đặt mua
17 0858.19.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
18 0858.93.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
19 0839.46.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
20 0845.81.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
21 0849.12.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
22 0813.75.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
23 0844.85.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
24 0856.34.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
25 0855.14.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
26 084559.0000 11,150,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
27 081331.0000 11,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
28 0842.06.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
29 0813.72.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
30 081553.0000 11,150,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
31 0817.85.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
32 0844.18.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
33 08137.10000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
34 081442.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
35 0856.91.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
36 0836.12.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
37 0839.52.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
38 085321.0000 11,850,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
39 0829.27.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
40 081447.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
41 08287.10000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
42 0847.44.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
43 0845.18.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
44 0847.48.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
45 084717.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
46 082773.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
47 084767.0000 11,150,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
48 0828.34.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
49 0829.24.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
50 0822.37.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
51 0817.26.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
52 082646.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
53 0857.29.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
54 0857.19.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
55 085664.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
56 0858.04.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
57 0852.87.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
58 0858.23.0000 11,150,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
59 0819.26.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
60 085985.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
61 0822.18.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
62 0838.47.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
63 0859.36.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
64 0844.01.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
65 0839.57.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
66 0856.72.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
67 0836.14.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
68 084771.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
69 0816.19.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
70 0828.21.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
71 0836.43.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
72 0843.09.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
73 085267.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
74 084939.0000 11,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
75 085257.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
76 0838.94.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
77 0855.89.0000 11,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
78 0824.96.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
79 0822.69.0000 11,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
80 082949.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
81 0823.58.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
82 0825.16.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
83 0823.06.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
84 0822.06.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
85 0828.25.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
86 0822.85.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
87 0822.05.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
88 0829.34.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
89 0826.14.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
90 0828.23.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
91 0837.05.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
92 0852.91.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
93 0856.02.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
94 0858.32.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
95 085432.0000 11,150,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
96 0859.83.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
97 0856.82.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
98 0827.19.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
99 0833.78.0000 9,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
100 0832.65.0000 8,900,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Huyền My

0945.058.058

Thanh Thúy

0987.058.058

Ngọc Anh

0974.058.058

Nguyễn Hiếu

0911.087.087

Tổng đài nhắn tin

0888.97.5555

Kế toán

0911.059.059

Góp ý, khiếu nại

0987.059.059

Đơn Hàng Mới

 • Trần văn tùng
    Số sim: 078639...22
    Vào lúc: 12:33 17/02/2019
 • Nguyễn thị chinh
    Số sim: 086838...97
    Vào lúc: 12:06 17/02/2019
 • Ngô Văn Hùng
    Số sim: 098937...89
    Vào lúc: 11:02 16/02/2019
 • Phan Đình chung
    Số sim: 097506...80
    Vào lúc: 10:36 16/02/2019
 • Tuấn Mạnh
    Số sim: 088858...86
    Vào lúc: 10:15 16/02/2019
 • Võ tuấn vịnh
    Số sim: 091120...30
    Vào lúc: 08:54 16/02/2019

SIM KHUYẾN MÃI

TIN MỚI CẬP NHẬT

Sim  tam hoa 000 Vinaphone là một sản phẩm sim số đẹp được nhiều người đón đợi trong thời gian gần đây. Cùng với các dòng sim tứ quý, ngũ quý, lục quý đang làm mưa làm gió trên thị trường sim số. Sự xuất hiện của sim tam hoa đã thực sự đáp ứng được kỳ vọng của đông đảo người dùng. Thị trường sim số trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nếu bạn yêu thích dòng sản phẩm này, hãy tham khảo những chia sẽ của chúng tôi trong bài viết dưới đây để có được cái nhìn toàn diện nhất về nó.

 

Danh mục bài viết

 1. Sim tam hoa 000 Vinaphone là gì?
 2. Ý nghĩa của sim tam hoa 000 Vinaphone bạn nên biết
 3. 3. Ai nên sử dụng sim tam hoa 000 Vinaphone?
 4. 4. Ai không nên sử dụng sim tam hoa 000 Vinaphone?
 5. Mẹo lựa chọn sim tam hoa 000 Vinaphone đẹp không thể bỏ qua
 6. Sim tam hoa 000 Vinaphone mua ở đâu uy tín nhất?

Địa chỉ cung cấp sim tam hoa 000 Vinaphone uy tín cho mọi khách hàng

Sim tam hoa 000 Vinaphone là gì?

Rất nhiều khách hàng thắc mắc sim tam hoa 000 Vinaphone là gì? Mách bạn đó là dòng sim số hút khách hiện nay với cấu trúc là bộ 3 số 0 đứng liền kề nhau tạo nên một chỉnh thể hoàn chỉnh. Bộ tam hoa 000 có thể đứng ở giữa dãy số hoặc đứng ở vị trí cuối trong dãy số của sim.

Nó không đắt tiền như dòng sim tứ quý, lục quý hay ngũ quý nhưng tính về độ đẹp lại không kém phần nên hiện nay sim tam hoa đang được đánh giá là sản phẩm hút khách, được nhiều đối tượng khách hàng lựa chọn.

Nếu bạn yêu thích dòng sim tam hoa 000 Vinaphone đẹp này, hãy nhanh tay chọn cho mình một sản phẩm nhé vì không phải lúc nào nó cũng có sẵn mà nhu cầu khách hàng lại cao.

Sim tam hoa 000 Vinaphone cho bạn sự lựa chọn tuyệt vời

Đây sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cho bạn trên mọi chặng đường phấn đấu, đem đến may mắn, thuận lợi để vạn sự thông hành, vương khí đầy nhà, thành công đến nhanh và dễ dàng hơn bao giờ hết.

 Ý nghĩa của sim tam hoa 000 Vinaphone bạn nên biết

Khi mua bất cứ dòng sim số nào, trong đó có sim số tam hoa 000 Vinaphone, mọi người ai cũng quan tâm đến ý nghĩa của nó. Vậy bạn đã biết sim tam hoa nay có ý nghĩa như thế  nào hay chưa? Hãy cùng đi tìm lời giải thông qua con số 0 và cấu trúc 000 nhé!

Con số 0 trong quan điểm của một số người là con số kiêng vì nó hàm chỉ sự trắng tay, không có gì, một sự khởi đầu vất vả, khó khăn. Thế nhưng theo quan điểm phong thủy của người phương đông, đây lại là con số đẹp, nên lựa chọn.

Số 0 xét về mặt cấu trúc là một hình tròn khép kín, tượng trưng cho sự đủ đầy, tròn trịa. Một sự nghiệp thuận lợi, một cuộc sống bình an, hạnh phúc đó là mong ước mà ai trong chúng ta ai cũng muốn.

Theo quan điểm của phật pháp, con số 0 mang trong mình vẻ đẹp tối thượng, cho thấy sự tu hành đã đạt đến cảnh giới cao nhất, lúc đó con người không còn bận tâm đến những ganh ghét, bon chen của cuộc đời, không còn tham – sân – si.

Cấu trúc 3 con số 0 đứng liền kề nhau thực sự tạo ấn tượng đối với tất cả khách hàng, Hầu hết tất cả đều bị thu hút bởi 3 số 0 đứng liền kề nhau tạo thành một tư thế vô cùng vững chãi giống như kiềng 3 chân, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đi đến thành công.

Sim tam hoa 000 Vinaphone cho một khởi đầu may mắn

Số 0 là cái gì đó không thấy rõ ràng, không thể nắm bắt, không có biên giới, vô cùng huyền bí. Con số này hiện diện trong cuộc sống để giúp bạn biết cách tự bảo vệ mình trước những cám giỗ của cuộc đời. Biết nói 0 với những thói hư tật xấu, nói không với các tệ nạn xã hội để bảo vệ bản thân và gia đình, xây dựng một cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Nếu bạn có bản mệnh phù hợp, việc lựa chọn và sở hữu sim tam hoa 000 vinaphone giá rẻ là một điều hết sức tuyệt vời. Đó là một lá bùa hộ mệnh để bạn đạt được những bước tiến vững chắc trong con đường sự nghiệp và viên mãn trong cuộc sống gia đình. Nó chính là biểu tượng cho ý chí và nghị lực của gia chủ, dù đi lên từ hai bàn tay trắng nhưng vẫn không ngại khó, ngại khổ để có được thành công như ngày hôm nay.

Sở hữu sim tam hoa 000 Vinaphone giá rẻ là bạn đang có được một nguồn động viên lớn lao luôn bên cạnh. Nó luôn nhắc nhở bạn, trên đời này không gì là không thể nếu chúng ta biết cố gắng, phấn đấu vươn lên. Không bao giờ từ bỏ những mục tiêu cao cả mà mình đã đặt ra và cái đích đó sẽ đến khi chúng ta biết nổ lực không ngừng.

Vì sao bạn nên lựa chọn sim tam hoa 000 Vinaphone  

Đó là câu hỏi được nhiều khách hàng đặt ra khi tìm hiểu dòng sim tam hoa 000 Vinaphone giá rẻ. Việc quyết định lựa chọn sản phẩm này là hết sức đúng đắn, đem lại nhiều tài lộc cũng như may mắn nên bạn hoàn toàn yên tâm.

Dòng sản phẩm này được nhiều khách hàng yêu thích lựa chọn vì nó có cấu trúc 3 con số 0 vô cùng ấn tượng. Chính điều này, làm cho sim số điện thoại của bạn thật dễ nhớ, nếu dùng để làm số hotline hay in lên danh thiếp đưa cho khách hàng sẽ rất ấn tượng. Nó giúp bạn khẳng định cá tính, đẳng cấp của chính mình trong con mắt bạn bè và đối tác làm ăn.

Sim tam hoa 000 Vinaphone, sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn

Một điều nữa để bạn nên lựa chọn sim tam hoa 000 Vinaphone đẹp là giá thành của nó mềm mại hơn rất nhiều so với các sim tứ quý, ngũ quý hay lục quý. Nó không chỉ là sản phẩm dành cho những khách tiềm năng, có tài chính vững vàng mà những người có mức thu nhập trung bình vẫn có thể lựa chọn.

Dù không đắt tiền như một số sim VIP khác, nhưng kho sim tam hoa 000 Vinaphone lại hút khách vì nó mang ý nghĩa phong thủy vô cùng tốt đẹp. Nó đem đến cho gia chủ những cơ hội thay đổi vận khí, gạt bỏ những điềm gỡ, điều không may mắn để con đường công danh sự nghiệp của bạn được thẳng tiến.

 Ai nên sử dụng sim tam hoa 000 Vinaphone        

Điều quan trọng của sim số không chỉ ở các con số và cách kết hợp của nó mà phải phù hợp với bản mệnh gia chủ. Điều đặc biệt của dòng sản phẩm này là nó có tính hài hòa cao, phù hợp với nhiều bản mệnh, Mộc, Kim, Thổ hay Hỏa.

Nếu bạn vừa trải qua nhiều biến cố không hay, bạn muốn bắt đầu lại, muốn gây dựng lại sự nghiệp một cách thuận lợi, thuận buồm xuôi gió thì việc chọn cho mình một sim tam hoa 000 Vinaphone là một quyết định đúng đắn nhất. Nó có thể làm cho vận khí của bạn thay đổi một cách bất ngờ, mọi chông gai trở ngại sẽ biến mất, sự nghiệp mới bắt đầu nhưng phát lộc rất nhanh.

Ai không nên sử dụng sim tam hoa 000 Vinaphone

Sim số tam hoa 000 Vinaphone đẹp nhưng không phải ai cũng nên trở thành chủ nhân của nó bạn nhé! Vì theo quan điểm phong thủy của người phương đông, con số 0 mang tính âm thuần túy nên nhưng nam giới thuộc mệnh thủy không nên lựa chọn sim số này.

 Theo thuyết âm dương ngũ hành, số 0 thuộc hành Thổ mà thổ lại khắc Thủy nên chủ nhân mệnh này khi dùng sim tam hoa có thể sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe, về tiền tài, về sự nghiệp.

Đặc biệt những người mà cuộc sống đang êm ấm, hạnh phúc, sự nghiệp đang thăng tiến không ngừng thì không nên đổi sang dùng sim tam hoa nhé vì nó có thể làm thay đổi cả vận may mà bạn đang có. Đây là sim số đẹp vinaphone thích hợp nhất cho những ai đang muốn thay đổi công việc, thay đổi vận đen, bắt đầu gây dựng sự nghiệp.

Mẹo lựa chọn sim tam hoa 000 Vinaphone đẹp

Để có được một sim tam hoa 000 Vinaphone đẹp, bạn nên nắm vững các nguyên tắc sau khi chọn lựa. Thứ nhất, phải nắm vững thuyết âm dương ngũ hành, đâu là những mệnh tương sinh và tương khắc nhau. Con số nào là hợp mệnh, con số nào kiêng kỵ nên tránh.

Thứ hai, nắm vững nguyên tắc âm dương tương phối, Nếu bạn thuộc mệnh âm nên chọn con số vượng dương tức con số chẵn. Nếu bạn thuộc mệnh dương nên chọn các con số vượng âm tức con số lẽ.

Sim tam hoa 000 Vinaphone hợp mệnh gia chủ

Dựa trên nguyên tắc đó, sim tam hoa thích hợp với nhiều bản mệnh trừ người thuộc mệnh thủy bạn nhé. Nó thuộc mệnh âm nên thích hợp nhất với những chủ nhân nặng về tính dương.

Để sim tam hoa 000 Vinaphone đẹp và có giá trị, bạn nên biết cách tính số nút trong sim số đó. Cách tính số nút rất đơn giản ai cũng có thể thực hiện được đó là lấy tổng các con số cộng lại với nhau rồi đem chia trung bình. Số nút chính là số dư trong phép chia đó. Nếu sô nút càng cao thì độ đẹp của sim số đó càng lớn và giá trị của nó vì thế mà cũng tăng lên gấp bội.

Ngoài ra bạn cũng cần tính đến đặc thù công việc cũng như sự phù hợp giữa sim số đó với các hoạt động thường ngày của bản thân. Chính sự phù hợp là nhân tố quan trọng để bạn thấy tiện lợi và vững vàng hơn trong mọi công việc.

Sim tam hoa 000 Vinaphone mua ở đâu uy tín nhất?

Thị trường sim số hiện nay rất dồi dào và đa dạng. Bạn không khó để tìm cho mình một địa chỉ cung cấp đầy đủ các chủng loại sim đẹp, sim VIP hay sim thông thường. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chào mời có cánh, ai dám cam kết cùng bạn về mặt chất lượng sản phẩm.

Sim tam hoa 000 Vinaphone đẳng cấp tại khosim.com

Để thực sự an tâm và tin tưởng, hãy đến với khosim.com để đươc tư vấn và cung cấp những sản phẩm sim số hàng đầu. Chúng tôi luôn cam kết đem đến cho khách hàng những sim tam hoa 000 Vinaphone chính hãng với giá bán mềm mại nhất trên thị trường. Không những thế, các dịch vụ ưu đãi của chúng tôi sẽ khiến bạn hài lòng mà không phải địa chỉ nào cũng có thể có được. Hỗ trợ đăng ký chính chủ, có nhiều quà tặng tri ân khách hàng, đội ngũ nhân viên tận tình, chu đáo... Khosim.com tự hào là điểm đến tin cậy của mọi đối tượng khách hàng.

0942.458.458