SIM NĂM SINH

Sim tam hoa 222 - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0825.905.222   1,200,000 35 Vinaphone Mua sim
102 0819.807.222   2,000,000 39 Vinaphone Mua sim
103 0855.605.222   1,200,000 35 Vinaphone Mua sim
104 0827.785.222   1,200,000 43 Vinaphone Mua sim
105 0859.544.222   1,200,000 41 Vinaphone Mua sim
106 0818.05.12.22   1,350,000 29 Vinaphone Mua sim
107 0827.573.222   1,200,000 38 Vinaphone Mua sim
108 0812.850.222   1,350,000 30 Vinaphone Mua sim
109 0819.02.52.22   1,350,000 31 Vinaphone Mua sim
110 0836.344.222   1,200,000 34 Vinaphone Mua sim
111 0827.72.52.22   1,200,000 37 Vinaphone Mua sim
112 0814.544.222   1,350,000 32 Vinaphone Mua sim
113 0818.293.222   1,350,000 37 Vinaphone Mua sim
114 0832.03.12.22   1,200,000 23 Vinaphone Mua sim
115 0829.877.222   2,000,000 47 Vinaphone Mua sim
116 0825.957.222   1,200,000 42 Vinaphone Mua sim
117 0857.053.222   1,200,000 34 Vinaphone Mua sim
118 0855.063.222   1,200,000 33 Vinaphone Mua sim
119 0825.931.222   1,200,000 34 Vinaphone Mua sim
120 0832.07.02.22   1,350,000 26 Vinaphone Mua sim
121 0813.205.222   1,350,000 25 Vinaphone Mua sim
122 0837.798.222   1,200,000 48 Vinaphone Mua sim
123 0855.089.222   1,200,000 41 Vinaphone Mua sim
124 0857.083.222   1,200,000 37 Vinaphone Mua sim
125 0837.267.222   1,200,000 39 Vinaphone Mua sim
126 0819.667.222   2,000,000 43 Vinaphone Mua sim
127 0827.835.222   1,200,000 39 Vinaphone Mua sim
128 0836.713.222   1,200,000 34 Vinaphone Mua sim
129 0856.560.222   1,350,000 36 Vinaphone Mua sim
130 0857.613.222   1,200,000 36 Vinaphone Mua sim
131 0839.059.222   1,200,000 40 Vinaphone Mua sim
132 0829.760.222   1,200,000 38 Vinaphone Mua sim
133 0829.785.222   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
134 0816.217.222   1,350,000 31 Vinaphone Mua sim
135 0828.506.222   1,200,000 35 Vinaphone Mua sim
136 0836.615.222   1,200,000 35 Vinaphone Mua sim
137 0853.805.222   1,200,000 35 Vinaphone Mua sim
138 0827.32.02.22   1,200,000 28 Vinaphone Mua sim
139 0813.701.222   1,350,000 26 Vinaphone Mua sim
140 0838.739.222   1,350,000 44 Vinaphone Mua sim
141 0853.18.12.22   1,350,000 32 Vinaphone Mua sim
142 0855.970.222   1,200,000 40 Vinaphone Mua sim
143 0826.580.222   1,200,000 35 Vinaphone Mua sim
144 0826.396.222   1,350,000 40 Vinaphone Mua sim
145 0822.715.222   1,200,000 31 Vinaphone Mua sim
146 0826.570.222   1,200,000 34 Vinaphone Mua sim
147 0826.380.222   1,200,000 33 Vinaphone Mua sim
148 0836.267.222   1,200,000 38 Vinaphone Mua sim
149 0817.305.222   1,350,000 30 Vinaphone Mua sim
150 0816.905.222   1,350,000 35 Vinaphone Mua sim
151 0823.887.222   1,350,000 42 Vinaphone Mua sim
152 0836.18.02.22   1,200,000 32 Vinaphone Mua sim
153 0825.06.02.22   1,350,000 27 Vinaphone Mua sim
154 0827.52.12.22   1,200,000 31 Vinaphone Mua sim
155 0818.073.222   1,350,000 33 Vinaphone Mua sim
156 0818.72.02.22   1,350,000 32 Vinaphone Mua sim
157 0839.16.02.22   1,200,000 33 Vinaphone Mua sim
158 0814.077.222   1,350,000 33 Vinaphone Mua sim
159 0825.157.222   1,200,000 34 Vinaphone Mua sim
160 0857.318.222   1,200,000 38 Vinaphone Mua sim
161 0856.961.222   1,200,000 41 Vinaphone Mua sim
162 0838.953.222   1,200,000 42 Vinaphone Mua sim
163 0839.044.222   1,200,000 34 Vinaphone Mua sim
164 0852.28.02.22   1,200,000 31 Vinaphone Mua sim
165 0858.708.222   1,200,000 42 Vinaphone Mua sim
166 0817.28.02.22   1,350,000 32 Vinaphone Mua sim
167 0818.644.222   1,350,000 37 Vinaphone Mua sim
168 0828.577.222   2,000,000 43 Vinaphone Mua sim
169 0813.215.222   1,350,000 26 Vinaphone Mua sim
170 0817.05.02.22   1,350,000 27 Vinaphone Mua sim
171 0857.72.52.22   1,200,000 40 Vinaphone Mua sim
172 0828.550.222   1,350,000 34 Vinaphone Mua sim
173 0856.801.222   1,200,000 34 Vinaphone Mua sim
174 0817.08.02.22   1,350,000 30 Vinaphone Mua sim
175 0856.92.02.22   1,200,000 36 Vinaphone Mua sim
176 0835.206.222   1,200,000 30 Vinaphone Mua sim
177 0822.167.222   1,200,000 32 Vinaphone Mua sim
178 0852.32.72.22   1,200,000 33 Vinaphone Mua sim
179 0823.370.222   1,200,000 29 Vinaphone Mua sim
180 0858.62.72.22   1,200,000 42 Vinaphone Mua sim
181 0853.007.222   1,200,000 29 Vinaphone Mua sim
182 0816.09.12.22   1,350,000 31 Vinaphone Mua sim
183 0852.15.02.22   1,200,000 27 Vinaphone Mua sim
184 0856.391.222   1,200,000 38 Vinaphone Mua sim
185 0859.038.222   1,200,000 39 Vinaphone Mua sim
186 0819.12.02.22   1,350,000 27 Vinaphone Mua sim
187 0828.937.222   1,200,000 43 Vinaphone Mua sim
188 0825.601.222   1,200,000 28 Vinaphone Mua sim
189 0815.717.222   1,350,000 35 Vinaphone Mua sim
190 0828.117.222   1,350,000 33 Vinaphone Mua sim
191 0825.837.222   1,200,000 39 Vinaphone Mua sim
192 0812.875.222   1,350,000 37 Vinaphone Mua sim
193 0812.831.222   1,350,000 29 Vinaphone Mua sim
194 0856.850.222   1,200,000 38 Vinaphone Mua sim
195 0833.205.222   1,200,000 27 Vinaphone Mua sim
196 0823.850.222   1,200,000 32 Vinaphone Mua sim
197 0836.931.222   1,200,000 36 Vinaphone Mua sim
198 0819.175.222   1,350,000 37 Vinaphone Mua sim
199 0825.28.02.22   1,200,000 31 Vinaphone Mua sim
200 0813.708.222   1,350,000 33 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087