SIM NĂM SINH

Sim tam hoa 999 - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0774.134.999   3,050,000 53 Mobifone Mua sim
102 0842.712.999   3,150,000 51 Vinaphone Mua sim
103 0393.115.999   17,000,000 49 Viettel Mua sim
104 0828.524.999   3,150,000 56 Vinaphone Mua sim
105 0786.280.999   4,150,000 58 Mobifone Mua sim
106 0795.276.999   4,150,000 63 Mobifone Mua sim
107 0784.673.999   3,050,000 62 Mobifone Mua sim
108 0764.720.999   3,050,000 53 Mobifone Mua sim
109 0764.820.999   3,150,000 54 Mobifone Mua sim
110 0706.58.1999   5,350,000 54 Mobifone Mua sim
111 0846.470.999   3,150,000 56 Vinaphone Mua sim
112 0399.456.999   37,500,000 63 Viettel Mua sim
113 0339.227.999   15,000,000 53 Viettel Mua sim
114 0707.800.999   14,000,000 49 Mobifone Mua sim
115 0786.011.999   7,500,000 50 Mobifone Mua sim
116 0707.698.999   18,000,000 64 Mobifone Mua sim
117 0888.366.999   85,500,000 66 Vinaphone Mua sim
118 0703.866.999   20,000,000 57 Mobifone Mua sim
119 0797.155.999   8,500,000 61 Mobifone Mua sim
120 0706.596.999   6,500,000 60 Mobifone Mua sim
121 0704.423.999   3,250,000 47 Mobifone Mua sim
122 0703578.999   17,000,000 57 Mobifone Mua sim
123 0798.100.999   9,500,000 52 Mobifone Mua sim
124 0787273.999   5,450,000 61 Mobifone Mua sim
125 0799.123.999   39,500,000 58 Mobifone Mua sim
126 0784.540.999   3,150,000 55 Mobifone Mua sim
127 0798.364.999   2,850,000 64 Mobifone Mua sim
128 0786.285.999   4,150,000 63 Mobifone Mua sim
129 0844.745.999   3,150,000 59 Vinaphone Mua sim
130 0398.368.999   28,000,000 64 Viettel Mua sim
131 0888.386.999   80,500,000 68 Vinaphone Mua sim
132 0783.901.999   4,350,000 55 Mobifone Mua sim
133 0787.327.999   4,150,000 61 Mobifone Mua sim
134 0769.287.999   4,150,000 66 Mobifone Mua sim
135 0898.052.999   10,500,000 59 Mobifone Mua sim
136 0845.370.999   3,150,000 54 Vinaphone Mua sim
137 0857.48.1999   7,500,000 60 Vinaphone Mua sim
138 0797.995.999   34,500,000 73 Mobifone Mua sim
139 0792.066.999   9,500,000 57 Mobifone Mua sim
140 0782.185.999   4,150,000 58 Mobifone Mua sim
141 0705.644.999   3,050,000 53 Mobifone Mua sim
142 0792.413.999   3,050,000 53 Mobifone Mua sim
143 0786.880.999   7,500,000 64 Mobifone Mua sim
144 0866.438.999   15,000,000 62 Viettel Mua sim
145 0786.100.999   6,500,000 49 Mobifone Mua sim
146 0333.516.999   15,000,000 48 Viettel Mua sim
147 0379.212.999   14,000,000 51 Viettel Mua sim
148 0787.437.999   3,050,000 63 Mobifone Mua sim
149 0785.942.999   3,050,000 62 Mobifone Mua sim
150 0707.33.1999   14,000,000 48 Mobifone Mua sim
151 0785.564.999   2,850,000 62 Mobifone Mua sim
152 0782.010.999   4,150,000 45 Mobifone Mua sim
153 07799.17.999   10,500,000 67 Mobifone Mua sim
154 070889.7999   12,000,000 66 Mobifone Mua sim
155 0708.766.999   9,500,000 61 Mobifone Mua sim
156 0359.268.999   20,000,000 60 Viettel Mua sim
157 037576.0999   9,500,000 55 Viettel Mua sim
158 0362.515.999   14,000,000 49 Viettel Mua sim
159 0847.942.999   3,150,000 61 Vinaphone Mua sim
160 0843.472.999   3,150,000 55 Vinaphone Mua sim
161 0825.274.999   3,150,000 55 Vinaphone Mua sim
162 0773.174.999   2,850,000 56 Mobifone Mua sim
163 0773.184.999   3,050,000 57 Mobifone Mua sim
164 0768.166.999   12,000,000 61 Mobifone Mua sim
165 070789.6999   18,000,000 64 Mobifone Mua sim
166 0847.780.999   3,150,000 61 Vinaphone Mua sim
167 0764.728.999   3,050,000 61 Mobifone Mua sim
168 0797.191.999   17,000,000 61 Mobifone Mua sim
169 0776.874.999   3,150,000 66 Mobifone Mua sim
170 0813.47.1999   7,500,000 51 Vinaphone Mua sim
171 0707.323.999   17,000,000 49 Mobifone Mua sim
172 0789.935.999   14,000,000 68 Mobifone Mua sim
173 0793.462.999   3,050,000 58 Mobifone Mua sim
174 0798.354.999   2,850,000 63 Mobifone Mua sim
175 0775.876.999   4,350,000 67 Mobifone Mua sim
176 0767.286.999   12,000,000 63 Mobifone Mua sim
177 0766.280.999   4,150,000 56 Mobifone Mua sim
178 0707.260.999   5,450,000 49 Mobifone Mua sim
179 0797.833.999   9,500,000 64 Mobifone Mua sim
180 0775.423.999   3,050,000 55 Mobifone Mua sim
181 0706.700.999   5,350,000 47 Mobifone Mua sim
182 0796.824.999   2,850,000 63 Mobifone Mua sim
183 0707.335.999   20,000,000 52 Mobifone Mua sim
184 0848.524.999   3,150,000 58 Vinaphone Mua sim
185 077666.7999   39,500,000 66 Mobifone Mua sim
186 0793.822.999   9,500,000 58 Mobifone Mua sim
187 085444.3999   12,000,000 55 Vinaphone Mua sim
188 0385.282.999   17,000,000 55 Viettel Mua sim
189 0767.39.7999   12,000,000 66 Mobifone Mua sim
190 077678.7999   20,000,000 69 Mobifone Mua sim
191 0353.166.999   17,000,000 51 Viettel Mua sim
192 0707.676.999   20,000,000 60 Mobifone Mua sim
193 0787.421.999   3,050,000 56 Mobifone Mua sim
194 0775.745.999   3,250,000 62 Mobifone Mua sim
195 0798.311.999   8,500,000 56 Mobifone Mua sim
196 037999.7999   154,000,000 71 Viettel Mua sim
197 0784.625.999   3,050,000 59 Mobifone Mua sim
198 0785.977.999   18,000,000 70 Mobifone Mua sim
199 0777.195.999   14,000,000 63 Mobifone Mua sim
200 0764.824.999   3,150,000 58 Mobifone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087