TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim tứ quý

Lọc theo:
STT SIM SỐ ĐẸP GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 09.4444.9999 1,200,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
2 0909.57.8888 380,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
3 099.6768888 320,000,000 Gmobile Sim tứ quý Đặt mua
4 0898.77.9999 390,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
5 09.7777.3333 550,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
6 0888.97.5555 85,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
7 0369.44.0000 10,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
8 0398.69.1111 15,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
9 0394.35.8888 45,400,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
10 0794.31.8888 51,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
11 0776.95.8888 56,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
12 0788.01.4444 8,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
13 0799.03.4444 8,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
14 0779.27.4444 8,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
15 0763.15.4444 8,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
16 0363.81.4444 10,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
17 0336.83.4444 10,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
18 0355.19.4444 10,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
19 0899.52.4444 11,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
20 0916.32.4444 21,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
21 0907.19.4444 21,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
22 0947.90.4444 23,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
23 0942.17.4444 22,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
24 0938.93.4444 22,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
25 0918.05.4444 22,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
26 0938.96.4444 22,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
27 0974.29.4444 24,400,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
28 0963.72.4444 24,400,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
29 0965.81.4444 24,400,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
30 0974.83.4444 26,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
31 0968.21.4444 26,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
32 097563.4444 26,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
33 0974.58.4444 26,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
34 091965.4444 26,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
35 0984.18.4444 26,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
36 0968.56.4444 28,400,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
37 0968.65.4444 28,400,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
38 0985.31.4444 30,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
39 0988.57.4444 30,800,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
40 0763.48.0000 7,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
41 0816.31.0000 9,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
42 0787.46.0000 7,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
43 0796.29.0000 8,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
44 0794.03.0000 8,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
45 0763.04.0000 8,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
46 0899.27.0000 13,800,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
47 0917.42.0000 20,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
48 0942.79.0000 22,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
49 077247.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
50 0899.53.1111 17,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
51 0795.27.1111 10,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
52 0787.46.1111 10,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
53 0899.27.1111 22,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
54 039899.1111 26,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
55 0374.15.2222 15,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
56 0348.50.2222 15,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
57 0349.17.2222 15,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
58 0374.71.2222 15,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
59 0374.05.2222 13,800,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
60 0376.49.2222 11,900,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
61 0354.73.2222 13,800,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
62 0374.60.2222 13,800,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
63 0354.70.2222 13,800,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
64 034257.2222 15,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
65 0343.87.2222 15,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
66 0342.87.2222 15,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
67 0852.49.2222 12,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
68 0849.30.2222 13,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
69 0373.64.2222 15,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
70 0328.75.2222 15,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
71 0854.09.2222 15,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
72 0844.03.2222 15,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
73 0854.06.2222 15,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
74 0367.46.2222 15,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
75 0346.10.2222 15,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
76 0762.04.2222 15,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
77 0794.03.2222 15,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
78 0787.46.2222 15,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
79 0844.30.2222 16,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
80 0357.24.2222 16,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
81 0344.15.2222 18,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
82 0364.05.2222 18,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
83 0344.63.2222 18,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
84 0339.67.2222 18,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
85 0363.84.2222 18,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
86 0344.59.2222 18,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
87 0394.76.2222 22,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
88 0397.84.2222 22,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
89 0898.17.2222 26,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
90 0969.54.2222 51,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
91 0703.92.3333 22,800,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
92 0707.61.3333 24,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
93 0703.06.3333 22,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
94 0367.04.3333 22,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
95 0394.76.3333 22,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
96 0342.90.3333 22,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
97 0397.20.3333 16,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
98 0372.06.3333 18,800,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
99 0374.51.3333 17,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
100 0387.54.3333 17,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Góp ý, khiếu nại

SIM KHUYẾN MÃI

TIN MỚI CẬP NHẬT

Đơn Hàng Mới

 • Phạm van canh
    Số sim: 096797...79
    Vào lúc: 10:52 18/06/2019
 • Nguyen Huu Truong
    Số sim: 097197...79
    Vào lúc: 10:34 18/06/2019
 • Tính Đôla
    Số sim: 090999...99
    Vào lúc: 09:02 18/06/2019
 • Bùi công hậu
    Số sim: 086296...86
    Vào lúc: 08:17 18/06/2019
 • nguyen văn trường
    Số sim: 084863...44
    Vào lúc: 12:50 18/06/2019
 • Nguyễn văn quang
    Số sim: 078922...44
    Vào lúc: 12:09 18/06/2019

Sim tứ quý hiện nay không còn là một khái niệm quá xa lạ với mọi người, nó đang dần phổ biến hơn. Nó mang một đặc trưng khác biệt so với các loại sim số đẹp thông thường khác, mang trong mình một ý nghĩa của sự tài lộc, may mắn. Có rất nhiều người đã tìm mua sim tứ quý giá rẻ và mong muốn đuợc sở hữu cho riêng mình một bộ sim tứ quý như ý. Nhưng không hẳn ai cũng có thể hiểu được ý nghĩa cũng như tại sao lại gọi là sim tứ quý?

Danh mục bài viết

 1. Sim tứ quý là loại sim như thế nào?
 2. Tại sao nên sở hữu sim tứ quý?
 3. Ý nghĩa, may mắn của các bộ số sim tứ quý
  • Sim tứ quý bộ 0000
  • Sim tứ quý bộ 1111
  • Sim tứ quý bộ 2222
  • Sim tứ quý bộ 3333
  • Sim tứ quý bộ 4444
  • Sim tứ quý bộ 5555
  • Sim tứ quý bộ 6666
  • Sim tứ quý bộ 7777
  • Sim tứ quý bộ 8888
  • Sim tứ quý bộ 9999
 4. Nên chọn sim tứ quý ra sao?
 5. Nên mua sim tứ quý chất lượng ở đâu?

Địa chỉ bán sim đẹp và lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam

Bài viết dưới đây mà chúng tôi chia sẻ sẽ đề cập đến sim tứ quý. Sẽ đem đến cho bạn một cái nhìn cụ thể, chi tiết nhất về tên gọi cũng như ý nghĩa của loại sim này.

Sim tứ quý là loại sim như thế nào?

Thực tế nhiều người trong chúng ta hiện nay dù sở hữu, yêu thích sim tứ quý nhưng lại không có chút khái niệm gì về tên gọi của nó. Để có thể trở thành một người có trong tay bộ số sim tứ quý đẹp giá rẻ, đầy may mắn cũng như việc hiểu được ý nghĩa của nó thì trước tiên bạn phải hiểu được tên gọi của sim tứ quý.

Sim tứ quý hiện được rất nhiều người yêu thích, sở hữu

Đơn giản mà nói thì sim tứ quý là một loại sim có bộ số gồm 4 số cuối cùng giống nhau, lặp lại nhau. Đó chính là bộ số 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999. Đây là loại sim có thể nói là thuộc loại sim vip, do đó giá thành để có thể sở hữu nó cũng là con số không nhỏ, không phải ai cũng có thể có đủ kiều kiện. Mỗi bộ số của sim tứ quý sẽ mang trong mình một ý nghĩa, tài lộc riêng biệt, là đặc trưng của mỗi con số. Một số sim tứ quý được gọi là đẹp hay xấu còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau, tùy thuộc vào ý nghãi bộ số đối với chính mệnh, bản thân của bạn.

Tại sao nên sở hữu sim tứ quý?

Do sim tứ quý thuộc dòng sim vip cho nên số tiền bỏ ra để có được nó cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên không phải tự dưng người ta lại bỏ ra một số tiền lớn chỉ để sở hữu một số sim bình thường như vậy. Loại sim này mang trong mình nhiều nét đẹp đặc biệt, ý nghĩa tài lộc tràn trề.

Sim tứ quý đem đến rất nhiều may mắn, tài lộc

Đa số mà nói, sim tứ quý thường đem lại vận may, thành công lớn cho người chủ sở hữu của nó. Nếu bạn muốn khẳng định đẳng cấp, giá trị của bản thân thì một chiếc sim tứ quý với bộ số đẹp sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bạn. Và đặc biệt nếu bạn là một người kinh doanh thì loại sim tứ quý này sẽ đem đến rất nhiều tài lộc, may mắn. Nó sẽ giúp công việc, cuộc sống của bạn trở nên suôn sẻ, thành công hơn. Và nếu là trong quan hệ với đối tác làm ăn thì sim số tứ quý đẹp sẽ vừa thể hiện được đẳng cấp, trình độ của bạn vừa đem đến sự tin tưởng, chắc chắn, tạo ấn tượng tốt đối với bên đối tác đó.

Đặc biệt hơn cả, bạn có thể chọn mua sim tứ quý trả trước hoặc sim tứ quý trả sau ngay tại Kho Sim với giao dịch chỉ trong 30 phút thôi nhé!

HOTLINE: 0987.059.059

Ý nghĩa, may mắn của các bộ số sim tứ quý

Có tất cả 10 bộ số sim tứ quý mà chúng tôi đã đề cập ở phía trên. Và mỗi số sim khác nhau sẽ mang trong mình một ý nghĩa, cũng như sự tài lộc, may mắn riêng biệt. Tuy nhiên tổng quan mà nói, 10 con số là thể hiện cho 10 sắc thái của tài lộc, viên mãn.

Sim tứ quý bộ 0000

Xét trong dãy số tự nhiên mà nói thì con số 0 là số bé nhất, tuy nhiên ở đây số 0 lại không phải là bé nhất, bạn thử đảo ngược lại mà xem, số 0 đứng đầu danh sách dãy số này. Số 0 nhưng không hề vô nghĩa, nó là con số của mọi sự bắt đầu. Con người hay bất cứ một sự vật nào đều bắt nguồn từ con số 0. Nó còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự đầy đủ, tròn trĩnh, viên mãn, giúp thôi thúc mọi người cố gắng, hoàn thiện. Ý nghĩa mà số 0 mang đến vô cùng to lớn không thể chối cãi được. Hãy xem bộ sưu tập sim tứ quý 0000 để thấy sự độc đáo nhé!

Sim tứ quý bộ 1111

Số 1 là con số được đứng đầu, được nhắc đến nhiều nhất trong nhiều sự việc. Nó là con số đứng nhất trong mọi thứ hạng, do đó nó biểu thị ý nghĩa của sự thành công, đứng đầu. Nó là con số đại diện cho những người có tham vọng, chí tiến thủ, khao khát đạt được thành công. Số 1 còn mang ý nghĩa của sự duy nhất và mãi mãi, trường tồn cùng thời gian. Những người sở hữu sim tứ quý bộ số 1111 sẽ nhận được sự khâm phục của nhiều người về năng lực, trách nhiệm cũng như sự thành công mà mình đạt được.

Sim tứ quý bộ 2222

Sim tứ quý bộ số 2222 mang ý nghĩa cho sự cân bằng, hòa hợp mọi điều trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày. Nó còn là biểu trưng cho lòng tốt, vị tha. Người sở hữu bộ số sim này sẽ dễ dàng có được sự viên mãi, bình yên trong công việc, cuộc sống cũng như sẽ có thể thăng tiến, thành công trong con người sự nghiệp.

Sim tứ quý bộ 3333

Số 3 là thể hiện bộ 3 của đa lộc - đa tài - đa phú quý, số 3 mang một ý nghĩa tài lộc tràn trề. Số 3 là biểu trưng cho ý chí của sự kiên cường, vững chải, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để có thể đạt được thành công cho bản thân mình. Theo phương Tây thì nó mang ý nghĩa cho sự sáng tạo, còn phương Đông thì cho rằng nó mang ý nghĩa cho sự may mắn. Ngoài ra, theo phong thủy mà nói, sim tứ quý bộ số 3 sẽ mang lại rất nhiều may mắn, phúc phận cho người chủ sở hữu.

Số 3 là biểu hiện của sự đa tài- đa lộc- đa phú quý

Sim tứ quý bộ 4444

Sim mang số 4 là sim tứ quý có ý nghĩa riêng biệt và độc đáo nhất. Tâm lý của nhiều người là lo sợ khi nghe nhiều về con số 4 mang ý nghĩa xấu, không tốt. Tuy nhiên, ở đây số 4 được sắp xếp đứng cạnh nhau, xấu kị xấu lại đem lại điềm tốt. Đấy chính là điểm đặc trưng riêng biệt của số sim này. Không những vậy, số 4 còn biểu hiện cho sự vẹn toàn, chu đáo và rất bình yên.

Sim tứ quý bộ 5555

Sim tứ quý số 5 mang ý nghĩa của sự trung tâm. Số 5 là con số trung gian, cân bằng nhất, nó là con số đứng giữa trong dãy số tự nhiên. Nó thể hiện được sức mạnh quyền lực, địa vị của người sở hữu. Số 5 sẽ đem đến cho bạn một cuộc sống, công việc với nhiều điều may mắn, tốt lành, an khang, thịnh vượng nhất.

Sim tứ quý bộ 6666

Số 6 là con con số có ý nghĩa muôn hình muôn vẻ, muôn sắc thái khác nhau. Số 6 chính là sự gấp bội của số 3, mang lại rất nhiều may mắn, điềm lành. Nó còn mang lai sự giàu sang, suôn sẻ, là ý nghĩa của tiền bạc và sự thuyết phục. Số 6 chính là đại diện biểu trưng cho sự giàu sang - suôn sẻ - sinh lợi.

Sim tứ quý bộ 7777

Cũng tương tự như số 4, số 7 thường được nhiều người nhắc đến như con số xấu, mang ý nghĩa không tốt. Tuy nhiên con số 7 lại không mang quá nhiều ý nghĩa xấu như mọi người thường nghĩ, nó là một con số có ý nghĩa đạo phật rất lớn. những người sở hữu sim số tứ quý 7 sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, đặc biệt là trong công việc làm ăn kinh doanh. Sim số 7 là biểu trưng đặc biệt nhất của sự tài lộc, may mắn.

Sim tứ quý bộ 8888

Con số 8 cũng có ý nghĩa đặc trưng gần giống con số 6, một ý nghĩa của mọi sự may mắn, điềm lành. Đây là con số biểu hiện của sự phát tài - phát lộc, may mắn đầy nhà. Ngoài ra nó còn biểu hiện cho một sức khỏe dồi dào, sự thịnh vượng tràn đầy. Đây là con số mang lại rất nhiều ý nghĩa, do đó nó là một con số được nhiều người yêu thích, mong muốn sở hữu hơn cả.

Số 8 may mắn được rất nhiều người yêu thích lựa chọn

Sim tứ quý bộ 9999

Trong các con số của sim tứ quý thì số 9 đứng vị trí cuối cùng trong dãy số tự nhiên. Số 9 thể hiện cho sự mạnh mẽ, quyền lực, địa vị. Số 9 là một con số đẹp, ý nghĩa dồi dào như chính gía trị của nó vậy. Sở hữu bộ sim tứ quý 9999 sẽ đem đến cho bạn nhiều may mắn. Cuộc sống sẽ trở nên vô cùng viên mãn, tràn đầy hạnh phúc, con đường làm ăn kinh doanh sẽ trở nên phát đạt, thành công, thịnh vượng.

HOTLINE: 0987.059.059

Nên chọn sim phú quý ra sao?

Sim tứ quý có 10 bộ số khác nhau, mỗi số lại mang một ý nghĩa khác nhau và phù hợp với từng người riêng biệt. Không nên tùy tiện mà chọn cho mình một bộ số sim tứ quý, bạn nên xem xét kỹ xem mình hợp nhất với con số hay nên tránh xa con số nào. Mỗi người mỗi mệnh sẽ phù hợp với một con số riêng.

Mỗi mệnh khác nhau sẽ phù hợp với một con số

Nếu bạn sở hữu một số sim tứ quý hợp với mệnh của mình thì đó sẽ là một điềm may mắn viên vãn, đem lại nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu một số sim khắc mệnh mình thì sẽ không đem lại điềm lành, đôi khi còn là điềm xấu. Do vậy bạn nên tìm hiểu kỹ xem mệnh của mình là phù hợp với con số nào trong bộ số sim tứ quý nhé!

Nên mua sim tứ quý chất lượng ở đâu?

Nếu bạn muốn sở hữu ngay một chiếc sim tứ quý số đẹp chính hãng, may mắn tràn đầy, mang đầy ý nghĩa cũng như giá cả hợp lý thì hãy ghé qua công ty của chúng tôi - Công ty TNHH TMDV viễn thông kho sim, địa chỉ: số 8D, 43, KP 7, HBC, Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. Hoặc bạn cũng có thể tự mình trực tiếp truy cập vào website: khosim.com để biết thêm nhiều thông tin chi tiết và được tư vấn kỹ hơn.

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp sim tứ quý chất lượng, giá hợp lý

Đến với công ty của chúng tôi bạn sẽ được cung cấp sim tứ quý với đầy đủ bộ số đẹp các con số. Chúng tôi cam kết mang đến sim tứ quý với mức giá phải chăng, chất lượng tốt. Đội ngũ nhân viên sẽ tư vấn, chăm sóc nhiệt tình để bạn có thể lựa chọn cho mình một số sim tứ quý phù hợp, ưng ý nhất.

Sim tứ quý mang rất nhiều ý nghĩa đặc biệt như vậy, nếu bạn yêu thích, muốn thể hiện bản thân, địa vị, cũng như có được nhiều tài lộc, may mắn thì hãy chọn cho mình một bộ số sim tứ quý ngay nhé!

1800.6189
Chat tư vấn
DMCA.com Protection Status