Kho SIM SỐ ĐẸP giá rẻ lớn nhất tại Việt Nam | Khosim.com

MENU

TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim tứ quý 0000 Viettel

Lọc theo:
STT Số SIM GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 0763.48.0000 6,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
2 0787.46.0000 6,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
3 0796.29.0000 7,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
4 0794.03.0000 7,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
5 0763.04.0000 7,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
6 0899.27.0000 11,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
7 0899.52.0000 12,970,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
8 0939.83.0000 26,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
9 0702.85.0000 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
10 0702.83.0000 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
11 0907.31.0000 30,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
12 0939.71.0000 34,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
13 0783.87.0000 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
14 0782.87.0000 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
15 0782.81.0000 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
16 0795.98.0000 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
17 0787.83.0000 10,600,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
18 0769.38.0000 10,600,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
19 0776.83.0000 10,600,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
20 0786.87.0000 13,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
21 078283.0000 13,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
22 0777.81.0000 13,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
23 078883.0000 26,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
24 0767.42.0000 5,350,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
25 0778.14.0000 10,300,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
26 093168.0000 44,950,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
27 076919.0000 8,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
28 0777.25.0000 11,770,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
29 078441.0000 4,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
30 0784.76.0000 4,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
31 0784.74.0000 4,550,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
32 079895.0000 5,350,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
33 079891.0000 5,350,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
34 0783.56.0000 5,350,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
35 0784.75.0000 5,350,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
36 0798.73.0000 5,700,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
37 078331.0000 6,092,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
38 0798.39.0000 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
39 0784.77.0000 7,300,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
40 0784.79.0000 7,300,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
41 0797.88.0000 13,450,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
42 0934.83.0000 18,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
43 0768.03.0000 8,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
44 0706.15.0000 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
45 077448.0000 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
46 0768.41.0000 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
47 0782.59.0000 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
48 0782.75.0000 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
49 0774.53.0000 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
50 0777.48.0000 11,450,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
51 0799250000 20,200,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
52 0909760000 32,430,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
53 0903970000 31,440,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
54 0903710000 30,450,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
55 0779.44.0000 11,450,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
56 0766.52.0000 15,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
57 0762.63.0000 15,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
58 0777.54.0000 10,100,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
59 090883.0000 36,790,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
60 0785.33.0000 20,750,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
61 079239.0000 16,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
62 0792.28.0000 15,090,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
63 078336.0000 15,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
64 0797.62.0000 12,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
65 0797.73.0000 12,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
66 0776.71.0000 12,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
67 0799.71.0000 10,100,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
68 0708.51.0000 10,100,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
69 0798.45.0000 10,100,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
70 08989.40000 8,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
71 0793.41.0000 8,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
72 0935.87.0000 25,750,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
73 0908.15.0000 35,750,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
74 0793040000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
75 0795040000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
76 0793710000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
77 0797610000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
78 0763090000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
79 0763180000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
80 0763560000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
81 0763580000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
82 0763590000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
83 0769080000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
84 0769110000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
85 0769510000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
86 0793190000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
87 0794470000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
88 0794480000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
89 0795020000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
90 0795070000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
91 0795160000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
92 0796010000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
93 0796030000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
94 0796090000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
95 0796280000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
96 0799120000 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
97 0763790000 12,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
98 0769550000 14,250,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
99 0763110000 15,850,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
100 0782340000 15,850,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Huyền My

0945.058.058

Thanh Thúy

0987.058.058

Ngọc Anh

0974.058.058

Nguyễn Hiếu

0911.087.087

Tổng đài nhắn tin

0888.97.5555

Kế toán

0911.059.059

Góp ý, khiếu nại

0987.059.059

Đơn Hàng Mới

 • Trần văn tùng
    Số sim: 078639...22
    Vào lúc: 12:33 17/02/2019
 • Nguyễn thị chinh
    Số sim: 086838...97
    Vào lúc: 12:06 17/02/2019
 • Ngô Văn Hùng
    Số sim: 098937...89
    Vào lúc: 11:02 16/02/2019
 • Phan Đình chung
    Số sim: 097506...80
    Vào lúc: 10:36 16/02/2019
 • Tuấn Mạnh
    Số sim: 088858...86
    Vào lúc: 10:15 16/02/2019
 • Võ tuấn vịnh
    Số sim: 091120...30
    Vào lúc: 08:54 16/02/2019

SIM KHUYẾN MÃI

TIN MỚI CẬP NHẬT

Dân kinh doanh là một trong những đối tượng khách hàng chủ yếu có nhu cầu rất lớn về sim phong thủy, đặc biệt là sim tứ quý 0000 mobifone. Vậy ý nghĩa hay lợi ích mà sim tứ quý 0000 mobifone 11 số hay 10 số mang lại cho họ là gì? Có nhất thiết phải chi một khoản tiền lớn để mua sim số đẹp tứ quý 0 mobifone hay không? Nội dung trong bài viết sau sẽ đề cập tới những vấn đề mà bạn đang thắc mắc đó:

 

DANH MỤC BÀI VIẾT

 1. Sim tứ quý 0000 mobifone có giá trị bền vững
 2. Sim tứ quý 0000 mobifone- tạo ấn tượng thiện cảm đối với khách hàng
 3. Sim tứ quý 0000 mobifone- tạo niềm tin và hình ảnh chuyên nghiệp
 4. Sim tứ quý 0000 mobifone có thể giúp bạn mở rộng hoạt động kinh doanh
 5. Sim tứ quý 0000 mobifone giúp bạn gặt hái được nhiều thành công
 6. Sim tứ quý 0000 mobifone, nơi dân kinh doanh gửi gắm niềm tin

Sim tứ quý 0000 mobifone có giá trị bền vững

Sim tứ quý 0000 mobifone, sim số đẹp phong thủy

Giới chơi sim số đẹp có câu: “cầm vàng thì sợ vàng rơi/ cầm sim số đẹp đời đời ấm no”. Với các loại hình đầu tư khác như bất động sản hay USD… thì luôn luôn có những biến động. Tuy nhiên với sim số đẹp mobifone như sim tứ quý 0000 mobifone lại hoàn toàn khác. Mức giá sim tứ quý 0 mobifone luôn ổn định, thậm chí khả năng sinh lời trong tương lai rất lớn. Chính vì vậy đây là một hình thức đầu tư rất được dân kinh doanh ưa chuộng.

Còn những lý do nào khác thuyết phục giới kinh doanh đầu tư vào sim tứ quý 0000 mobifone. Theo đó, giới chuyên gia luôn đánh giá cao giá trị của sim tứ quý 0 của nhà mạng mobifone hay các nhà mạng khác so với giá trị của vàng. Nguyên nhân là do:

 • Giá sim tứ quý 0000 mobifone không bao giờ giảm
 • Giá trị sử dụng của sim tứ quý 0 mobifone không lỗi thời, lạc hậu
 • Ý nghĩa phong thủy của con số 0 giúp nó luôn luôn được ưa chuộng
 • Đây cũng là một trong số những loại sim số đẹp quý hiếm được nhiều người săn lùng bởi độ độc- lạ
 • Sim tứ quý 000 mobifone mang ý nghĩa phong thủy tốt lành. Nó giống như một vật phẩm mang lại may mắn, tài lộc và vị thế cho người chủ sở hữu

Sim tứ quý 0000 mobifone- tạo ấn tượng thiện cảm đối với khách hàng

Sim tứ quý 0 mobifone mang lại cho bạn “tiền vào như nước sông Đà”

Với một người kinh doanh tạo ấn tượng tốt đẹp đối với khách hàng là điều cực kỳ quan trọng. Trong khi đó số điện thoại liên hệ chính là cách tốt nhất để thực hiện điều đó. Sự thật là một sim số điện thoại xấu sẽ rất khó đọc, khó nhớ và khó gây được thiện cảm với đối tác.

Ngược lại sim tứ quý 0000 mobifone là sim số đẹp trong đó có bộ tứ quý 0000 nằm ngay cạnh nhau ở giữa hoặc cuối của dãy sim thường sẽ tạo được những ấn tượng đầu tiên. Xét ở phương diện hình thức thì sim tứ quý 0000 mobifone cực kỳ dễ đọc, dễ thuộc và dễ nhớ.

Những ấn tượng tốt đẹp ngay từ số sim điện thoại tứ quý 0000 mobifone sẽ giúp cho đối tác nhớ tới người kinh doanh. Nó không chỉ đơn thuần là công việc liên lạc thuận lợi mà còn để lại những dấu ấn, thiện cảm tốt đẹp đối với khách hàng làm ăn.

Sim tứ quý 0000 mobifone- tạo niềm tin và hình ảnh chuyên nghiệp

Hình thức đẹp của sim tứ quý 0000 mobifone tạo hình ảnh chuyên nghiệp

Bất cứ sim số nào trong kho sim tứ quý 0000 mobifone cũng đều giúp cho người làm kinh doanh xây dựng một hình ảnh, thương hiệu chuyên nghiệp và tạo niềm tin, sự uy tín tốt nhất ở khách hàng. Niềm tin của khách hàng đối với doanh nghiệp, người làm kinh doanh là rất quan trọng.

Và một trong những cách giúp họ kiểm tra, đánh giá mức độ uy tín của doanh nghiệp đó chính là thông qua số hotline. Một địa chỉ làm ăn uy tín và quy mô lớn thường đầu tư rất nhiều vào số hotline. Đó sẽ là những số điện thoại đẹp, giá trị lớn như sim tứ quý 0000 mobifone. Cũng bởi giá sim tứ quý 0000 mobifone cao nên đăng ký đầy đủ thông tin chính chủ là điều bắt buộc. Sẽ không có bất cứ một địa chỉ kinh doanh nào đầu tư sim số tứ quý 0 mobifone với rất nhiều tiền để đi lừa đảo. Do đó đây chính là lý do vì sao khi bạn là một người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thì việc sử dụng sim tứ quý 0000 mobifone lại tạo được sự tin tưởng lớn ở đối tác, khách hàng.

So sánh giá sim tứ quý 0000 mobifone với các nhà mạng khác

Sim tứ quý 0000 mobifone có thể giúp bạn mở rộng hoạt động kinh doanh

Thật khó tin khi chỉ với một chiếc sim tứ quý 0000 mobifone 11 số hay 10 số lại có thể giúp cho hoạt động kinh doanh của bạn ngày càng được mở rộng. Vậy nhưng trên thực tế thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Sim tứ quý 0000 mobifone giúp bạn tạo ấn tượng tốt đẹp với đối tác làm ăn. Đây được xem là một trong những tiền đề để doanh nghiệp của bạn được chú ý và quan tâm hơn. Cũng chính vì lẽ đó mà các hợp đồng làm ăn được ký kết thuận lợi và những cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh dành cho bạn là rất lớn.

Sim tứ quý 0000 mobifone giúp bạn gặt hái được nhiều thành công

Sim số đẹp phong thủy có những tác động/ảnh hưởng rất lớn tới chủ nhân sở hữu. Cũng theo quan niệm trong phong thủy thì sim số đẹp khi hợp với số mệnh của chủ nhân sẽ mang lại rất nhiều may mắn, tài lộc với cuộc sống sum túc, ấm no và con đường công danh sự nghiệp thăng tiến. Sim phong thủy được ví như một tấm thảm đỏ đưa chủ nhân của nó tới đỉnh vinh quang nhanh nhất.

Do vậy không có gì ngạc nhiên khi sim tứ quý 0000 mobifone được rất nhiều người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chọn lựa. Đối với họ sim tứ quý 0 mobifone cũng là một sim phong thủy có giá trị cực kỳ lớn. Đặc biệt với người kinh doanh lớn thì lại càng chịu chi khoản tiền lớn mua mình một đầu sim tứ quý 0000 mobifone hợp phong thủy. Bởi ở phương diện tâm linh thì nó hỗ trợ rất nhiều cho chủ nhân sở hữu.

Vậy bạn có biết sim tứ quý 0000 mobifone có ý nghĩa phong thủy gì hay không?

Những người bán sim tứ quý 0000 mobifone đều khẳng định đây là một sim số đẹp phù hợp với tất cả các cung mệnh. Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể sử dụng  sim số phong thủy này và nhận được nhiều may mắn, tốt đẹp nhất.

Sim tứ quý 0 mobifone cũng có ý nghĩa phong thủy đặc biệt riêng

 • Xét ở phương diện toán học:

Trong hệ số cổ thì số 0 chính là con số cuối cùng. Mặc dù nó không phải là một số đếm nhưng cũng không thể thiếu nó trong dãy số tự nhiên có một chữ số. Khi số 0 được ghép với bất cứ con số có giá trị nào thì giá trị của nó tăng gấp nhiều lần. Do vậy không thể phủ nhận vai trò quan trọng của con số 0.

 • Xét ở phương diện phong thủy:

Trong cuộc sống số 0 được hiểu là không có gì cả và không mang ý nghĩa nào. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ sâu sa thì đây lại chính là con số được xem như một thước đo để bạn đánh giá lòng người. Khi bạn không có gì trong tay thì ai mới là người thật lòng quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ cho bạn. Khi bạn mới lập nghiệp thì con số 0 lại nhắc nhở bạn kiềm chế bản thân trước những cám dỗ, ham muốn hay tật xấu. Sở hữu sim tứ quý 0000 mobifone là cách để nhắc nhở bản thân bạn luôn phải biết phấn đấu, cố gắng vươn lên để đạt được những thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Ngoài ra, con số 0 còn được xem là khởi nguồn, bắt đầu của vạn vật. Số 0 có cách viết với đường nét tròn trĩnh tạo thành một vòng tròn khép kín tượng trưng cho sự đầy đủ, ấm no, hạnh phúc và viên mãn. Số 0 có ý nghĩa đánh dấu sự kết thúc của một quá trình đồng thời mở ra một chân trời và thời kỳ mới.

Mặc dù không phải là sim tứ quý 0000 mobifone giá rẻ nhưng đây lại là sim số đẹp vẫn được nhiều người săn lùng và ưa chuộng chính bởi ý nghĩa phong thủy mà nó mang lại. Vì vậy khi mua sim tứ quý 0 mobifone ngoài yếu tố giá thành, địa chỉ uy tín thì bạn cũng cần phải nắm được những nguyên tắc chọn sim số đẹp hợp phong thủy. Ví dụ như: cách tính tổng số điểm nút và yếu tố cân bằng âm dương trong dãy sim số đẹp….

Sim tứ quý 0000 mobifone, nơi dân kinh doanh gửi gắm niềm tin

Không có sim tứ quý 0000 mobifone giá rẻ mà chỉ có sim tứ quý 0 mobifone phong thủy tốt và còn là nơi để dân kinh doanh gửi gắm niềm tin của mình vào trong đó. Chưa cần biết sim tứ quý 0 mobifone có phải là một lá bùa hộ mệnh giúp họ có được tài lộc, “tiền vào như nước sông Đà” hay không nhưng điều quan trọng là nó tạo được niềm tin cho họ vào sự nghiệp và cuộc sống của mình.

Sở hữu sim phong thủy tứ quý 0000 mobifone là cách tốt nhất để người kinh doanh cảm thấy an toàn, tự tin hơn khi thực hiện các giao dịch hay liên lạc với đối tác làm ăn cũng như đưa ra những quyết định quan trọng trong những thời khắc đặc biệt. Chính sự tự tin đó giống như một chìa khóa then chốt để bạn vượt qua được mọi khó khăn, thử thách và chướng ngại vật trong cuộc sống.

Hơn ai hết chính bạn là người hiểu rõ rằng một tâm thế lo lắng, buồn chồn và sợ sệt, tự ti thì rất khó để gặt hái được những thành công như bạn mong đợi. Sim tứ quý 0000 mobifone là sim phong thủy hay sim số đẹp thì nó cũng luôn giữ một vai trò, vị trí quan trọng trong thúc đẩy sự tự tin ở bạn.

Nếu bạn còn có những băn khoăn về sim tứ quý 0000 mobifone thì hãy liên hệ với khosim.com để được đội ngũ nhân viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ, cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất. Đến với chúng tôi bạn sẽ nhận được:

 • Sim số đẹp hợp phong thủy, hợp túi tiền

Tại đây còn sở hữu môt kho sim số đẹp đồ sộ từ sim tứ quý, lục quý cho tới sim tam hoa… của các nhà mạng lớn do vậy bạn có rất nhiều cơ hội lựa chọn sim số phù hợp với bản thân của mình.

 • Hình thức giao dịch, mua bán đa dạng

Bạn có thể chọn cho mình cách mua trực tiếp tại cửa hàng hay mua trực tuyến tại webisite và thậm chí là mua theo hình thức trả góp mà không phải bận tâm, lo lắng về vấn đề lừa đảo.

 • Giá sim số đẹp ưu đãi hấp dẫn

Đây cũng là một điểm cộng khác mà bạn thực sự nên cân nhắc. Hi vọng với những thông tin chia sẻ về sim tứ quý 0000 mobifone ở trên sẽ thực sự hữu ích với bạn.

0911.028.028