SIM NĂM SINH

Sim tứ quý 0000 - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0702.87.0000   8,000,000 24 Mobifone Mua sim
202 0939.83.0000   30,000,000 32 Mobifone Mua sim
203 0907.14.0000   22,000,000 21 Mobifone Mua sim
204 0702.91.0000   8,500,000 19 Mobifone Mua sim
205 0702.86.0000   10,000,000 23 Mobifone Mua sim
206 0899.65.0000   20,000,000 37 Mobifone Mua sim
207 0899.69.0000   28,000,000 41 Mobifone Mua sim
208 0704.93.0000   7,500,000 23 Mobifone Mua sim
209 0899.04.0000   18,000,000 30 Mobifone Mua sim
210 0899.01.0000   35,000,000 27 Mobifone Mua sim
211 0704.97.0000   7,500,000 27 Mobifone Mua sim
212 0704.96.0000   7,500,000 26 Mobifone Mua sim
213 0704.94.0000   7,000,000 24 Mobifone Mua sim
214 0702.99.0000   22,000,000 27 Mobifone Mua sim
215 0704.98.0000   7,500,000 28 Mobifone Mua sim
216 0899.07.0000   25,000,000 33 Mobifone Mua sim
217 08989.20000   17,000,000 36 Mobifone Mua sim
218 0369.55.0000   11,200,000 28 Viettel Mua sim
219 0967.79.0000   32,000,000 38 Viettel Mua sim
220 0909.81.0000   39,500,000 27 Mobifone Mua sim
221 090136.0000   31,000,000 19 Mobifone Mua sim
222 03789.10000   14,000,000 28 Viettel Mua sim
223 0854.66.0000   12,000,000 29 Vinaphone Mua sim
224 0909.82.0000   37,500,000 28 Mobifone Mua sim
225 0969.83.0000   32,000,000 35 Viettel Mua sim
226 0868.52.0000   18,000,000 29 Viettel Mua sim
227 0909.97.0000   37,500,000 34 Mobifone Mua sim
228 0937.66.0000   32,000,000 31 Mobifone Mua sim
229 0904.33.0000   31,000,000 19 Mobifone Mua sim
230 0944.68.0000   31,000,000 31 Vinaphone Mua sim
231 0903.92.0000   37,500,000 23 Mobifone Mua sim
232 0917.56.0000   20,000,000 28 Vinaphone Mua sim
233 0977.16.0000   30,000,000 30 Viettel Mua sim
234 0911.39.0000   37,500,000 23 Vinaphone Mua sim
235 082456.0000   18,000,000 25 Vinaphone Mua sim
236 0988.09.0000   78,500,000 34 Viettel Mua sim
237 097168.0000   44,500,000 31 Viettel Mua sim
238 0909.33.0000   78,500,000 24 Mobifone Mua sim
239 0938.64.0000   18,000,000 30 Mobifone Mua sim
240 032888.0000   37,500,000 29 Viettel Mua sim
241 0977.95.0000   55,500,000 37 Viettel Mua sim
242 0888.31.0000   20,000,000 28 Vinaphone Mua sim
243 0858.86.0000   17,000,000 35 Vinaphone Mua sim
244 0938.16.00.00   30,000,000 27 Mobifone Mua sim
245 0975.130000   36,400,000 25 Viettel Mua sim
246 0382.67.0000   9,500,000 26 Viettel Mua sim
247 0931.73.0000   30,160,000 23 Mobifone Mua sim
248 0908.59.0000   39,000,000 31 Mobifone Mua sim
249 0963.27.0000   31,200,000 27 Viettel Mua sim
250 0982.75.0000   36,400,000 31 Viettel Mua sim
251 0978.57.0000   33,280,000 36 Viettel Mua sim
252 0919.25.0000   36,400,000 26 Vinaphone Mua sim
253 0966.71.0000   34,320,000 29 Viettel Mua sim
254 0937.060000   37,440,000 25 Mobifone Mua sim
255 0965.76.0000   34,320,000 33 Viettel Mua sim
256 0908.65.0000   34,320,000 28 Mobifone Mua sim
257 0973.12.0000   34,320,000 22 Viettel Mua sim
258 0919.32.0000   34,320,000 24 Vinaphone Mua sim
259 0939.95.0000   36,000,000 35 Mobifone Mua sim
260 0379.470000   8,900,000 30 Viettel Mua sim
261 0918.21.0000   33,280,000 21 Vinaphone Mua sim
262 0938.15.0000   34,320,000 26 Mobifone Mua sim
263 0969.37.0000   34,320,000 34 Viettel Mua sim
264 0963.76.0000   29,120,000 31 Viettel Mua sim
265 0985.72.0000   34,320,000 31 Viettel Mua sim
266 0899.27.0000   12,500,000 35 Mobifone Mua sim
267 0816.31.0000   10,000,000 19 Vinaphone Mua sim
268 0917.42.0000   19,900,000 23 Vinaphone Mua sim
269 0945.39.0000   20,000,000 30 Vinaphone Mua sim
270 0942.79.0000   20,000,000 31 Vinaphone Mua sim
271 0932.62.0000   28,000,000 22 Mobifone Mua sim
272 0859.74.0000   7,900,000 33 Vinaphone Mua sim
273 0937.39.0000   32,000,000 31 Mobifone Mua sim
274 0817.16.0000   11,000,000 23 Vinaphone Mua sim
275 0765.16.0000   8,000,000 25 Mobifone Mua sim
276 0775.02.0000   9,000,000 21 Mobifone Mua sim
277 0784.62.0000   7,000,000 27 Mobifone Mua sim
278 0765.17.0000   7,000,000 26 Mobifone Mua sim
279 0853.92.0000   11,000,000 27 Vinaphone Mua sim
280 0829.31.0000   8,000,000 23 Vinaphone Mua sim
281 0797.59.0000   9,000,000 37 Mobifone Mua sim
282 0797.55.0000   18,000,000 33 Mobifone Mua sim
283 079993.0000   20,000,000 37 Mobifone Mua sim
284 0768.75.0000   7,000,000 33 Mobifone Mua sim
285 0797.21.0000   8,000,000 26 Mobifone Mua sim
286 0827.91.0000   7,000,000 27 Vinaphone Mua sim
287 0777.05.0000   20,000,000 26 Mobifone Mua sim
288 0764.38.0000   8,000,000 28 Mobifone Mua sim
289 0819.46.0000   9,000,000 28 Vinaphone Mua sim
290 0785.38.0000   9,000,000 31 Mobifone Mua sim
291 0844.64.0000   9,000,000 26 Vinaphone Mua sim
292 0793.46.0000   7,000,000 29 Mobifone Mua sim
293 097115.0000   38,000,000 23 Viettel Mua sim
294 0772.75.0000   8,000,000 28 Mobifone Mua sim
295 0824.29.0000   11,000,000 25 Vinaphone Mua sim
296 0785.94.0000   7,000,000 33 Mobifone Mua sim
297 0765.29.0000   8,000,000 29 Mobifone Mua sim
298 0818.94.0000   9,000,000 30 Vinaphone Mua sim
299 0764.99.0000   14,000,000 35 Mobifone Mua sim
300 0778.96.0000   9,000,000 37 Mobifone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087