TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim tứ quý 1111

Lọc theo:
STT SIM SỐ ĐẸP GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 0765.44.1111 16,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
2 0764.19.1111 16,800,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
3 0774.72.1111 16,800,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
4 076424.1111 16,800,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
5 0765.64.1111 16,800,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
6 0398.69.1111 15,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
7 077247.1111 13,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
8 0795.27.1111 13,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
9 0787.46.1111 13,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
10 0899.27.1111 24,400,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
11 039899.1111 33,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
12 0899.02.1111 22,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
13 0898.05.1111 18,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
14 0704.73.1111 7,800,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
15 0704.72.1111 7,800,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
16 0702.85.1111 12,400,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
17 0702.83.1111 12,400,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
18 0782.86.1111 19,600,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
19 0347.69.1111 15,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
20 0888.35.1111 45,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
21 082888.1111 75,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
22 0395.19.1111 18,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
23 038585.1111 30,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
24 0888.35.1111 35,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
25 0896.74.1111 14,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
26 0896.04.1111 14,800,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
27 0896.70.1111 17,200,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
28 0896.73.1111 17,200,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
29 0896.72.1111 17,200,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
30 0786.93.1111 14,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
31 079545.1111 14,800,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
32 079808.1111 17,200,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
33 0786.87.1111 18,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
34 0796.99.1111 22,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
35 0932.83.1111 35,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
36 078882.1111 35,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
37 079774.1111 20,200,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
38 0888.25.1111 25,300,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
39 085756.1111 18,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
40 083389.1111 22,750,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
41 0775.72.1111 15,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
42 0789.76.1111 18,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
43 0837061111 15,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
44 0857531111 15,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
45 0844131111 15,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
46 0816101111 18,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
47 0857851111 19,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
48 0834771111 19,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
49 0839691111 34,800,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
50 076686.1111 25,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
51 08276.11111 46,600,000 VinaPhone Sim ngũ quý Đặt mua
52 0858.44.1111 21,700,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
53 0818.77.1111 20,600,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
54 082949.1111 14,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
55 0818.75.1111 13,400,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
56 0399.88.1111 30,340,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
57 0799.98.1111 25,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
58 0792.55.1111 22,300,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
59 0797.13.1111 18,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
60 0798.19.1111 18,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
61 0786.56.1111 15,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
62 0786.58.1111 15,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
63 0797.62.1111 13,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
64 0786.76.1111 13,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
65 0785.08.1111 13,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
66 0785.36.1111 13,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
67 0786.06.1111 13,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
68 0786.30.1111 13,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
69 0797.23.1111 13,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
70 0785.06.1111 13,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
71 0786.48.1111 12,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
72 0792.80.1111 12,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
73 0784.06.1111 10,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
74 0852891111 20,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
75 0833181111 22,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
76 0833771111 21,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
77 0794.70.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
78 0794.87.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
79 0784.90.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
80 079446.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
81 0785.30.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
82 0784.25.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
83 0793.70.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
84 0784.70.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
85 0775.32.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
86 0762.73.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
87 0702.40.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
88 0776.27.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
89 076994.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
90 0765.02.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
91 0708.59.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
92 0708.37.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
93 0767.06.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
94 0767.56.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
95 0785.20.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
96 0792.76.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
97 070373.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
98 0703.76.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
99 0786.50.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
100 0764.13.1111 9,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Góp ý, khiếu nại

SIM KHUYẾN MÃI

Đơn Hàng Mới

 • Đinh ngọc quỳnh
    Số sim: 097667...63
    Vào lúc: 09:08 19/08/2019
 • Đinh ngọc quỳnh
    Số sim: 097667...63
    Vào lúc: 09:07 19/08/2019
 • Vũ Văn Nhậm
    Số sim: 077999...68
    Vào lúc: 08:31 19/08/2019
 • kjh
    Số sim: 096861...77
    Vào lúc: 06:13 19/08/2019
 • kh
    Số sim: 091261...77
    Vào lúc: 06:09 19/08/2019
 • Nguyễn bá thơm
    Số sim: 093133...11
    Vào lúc: 05:32 19/08/2019

Hiện nay những người ưa thích và sử dụng các loại sim số đẹp ngày càng nhiều, mỗi loại sim đẹp lại có một đặc điểm và ưu điểm riêng hấp dẫn người dùng. Nổi bật trong các loại sim đẹp phát triển gần đây có sim tứ quý, đặc biệt là sim tứ quý 1111. Vậy loại sim này có gì nổi bật và thu hút người dùng đến vậy, hãy tìm câu trả lời ngay sau đây.

 

DANH MỤC BÀI VIẾT

 1. Đặc điểm của sim tứ quý 1111 là như thế nào?
 2. Khám phá ý nghĩa của sim tứ quý 1111
  • bật mí ý nghĩa của số 1
  • ý nghĩa của sim tứ quý 1111
 3. Sở hữu sim tứ quý 1111 bằng cách nào?
  • Mua lại sim tứ quý 1111 giá rẻ cũ
  • Tham khảo nhiều địa chỉ bán sim
  • Lựa chọn địa chỉ bán sim uy tín
 4. Mua sim tứ quý 1111 ở đâu được giá tốt nhất?

Sim tứ quý 1111 là sim gì?

Sim tứ quý có đặc điểm gì mà được nhiều người ưa chuộng đến như vậy. Sim tứ quý là loại sim có 4 số cuối trong dãy số điện thoại giống nhau được xếp đứng cạnh nhau như 1111,2222. Chính đặc điểm độc đáo này của sim tứ quý mà loại sim này được rất nhiều người ưa chuộng .

Sim tứ quý 1111 hay còn gọi là sim tứ quý 1 thuộc dòng sim tứ quý chính vì vậy loại sim này cũng có đặc điểm đó là có 4 số 1 được ghép đứng cạnh nhau ở cuối dãy sim điện thoại. Sim tứ quý 1 chiếm được rất nhiều tình cảm của những người chơi sim số đẹp bởi ý nghĩa vô cùng sâu sắc của nó. Vậy loại sim tứ quý 1111 có ý nghĩa gì chúng ta hãy cùng khám phá bộ sưu tập sim tứ quý 1111 giá rẻ ngay sau đây.

Sim tứ quý 1111 độc đáo, ấn tượng

Khám phá ý nghĩa của sim tứ quý 1111

Bất cứ một sự vật hay sự việc gì trên cõi đời này đều mang một ý nghĩa riêng biệt, kể cả là những con số. Thị trường sim số đẹp phát triển và được nhiều người yêu thích cũng bởi những ý nghĩa sâu sắc của các con số trong dãy số sim điện thoại, mỗi loại sim số đẹp khác nhau lại chứa đựng những ý nghĩa khác nhau. Trước khi khám phá ra ý nghĩa của sim tứ quý 1111 chúng ta cùng khám phá ý nghĩa của con số 1.

Bật mí ý nghĩa của số 1

Trong các con số thì con số 1 chứa đựng rất nhiều ý nghĩa trong cả đời sống hàng ngày và trong phong thủy. Trong phong thủy số 1 nghĩa là “sinh” là “nhất”, là con số khởi đầu ra những con số khác, làm nền tảng phát triển ra vạn vật. Số 1 đại diện cho quyền lực, số 1 là đại diện đầu tiên của tính thuần dương, là con số sống đầu tiên trong dãy số tự nhiên, có ý nghĩa lớn lao thể hiện sự sinh sôi nảy nở, sự phát triển, hanh thông thuận lợi. Vậy nên rất nhiều người săn tìm sim tứ quý 1111 giá rẻ để sử dụng.

Trong đời sống hàng ngày ta bắt gặp số 1 có mặt ở khắp mọi nơi, số 1 là đại diện cho thứ hạng được mọi người khao khát và luôn nỗ lực để đạt được thứ hạng đó. Thứ hạng thứ nhất là thứ hạng mà ai cũng mong muốn đạt được, thứ hạng thứ nhất mang đến nhiều danh vọng và sự thành công cho người sở hữu. Những người xếp ở thứ hạng thứ nhất luôn là những người tài giỏi, thông minh, bản lĩnh kiên định, độc lập được mọi người ngưỡng mộ và nể phục. Những người dành thứ hạng thứ nhất còn là những người bó bản lĩnh và tài năng, có tài lãnh đạo và chỉ huy xuất chúng được mọi người công nhận và noi theo. Số 1 cũng là thứ hạng được mọi người chọn làm mục tiêu là cái đích nhắm đến để luôn nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ.

Trong tình yêu ai cũng mong muốn là người duy nhất và cuối cùng của đối phương chính vì vậy mà số một còn là đại diện của sự thủy chung đối với mỗi người trong tình yêu. Đây cũng chính là mục tiêu trọn đời mà mọi người luôn cố gắng và gìn giữ.

Số 1 là con số nhiều ý nghĩa -  sim tứ quý 1111 giá rẻ

Ý nghĩa của sim tứ quý 1111

Chính từ những ý nghĩa rất sâu sắc của số 1 mà chúng ta vừa nêu ở trên nên sim chứa tứ quý 1111 càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tứ quý 1111 không những thể hiện trọn vẹn được tất cả những ý nghĩa ở trên mà 4 số 1 đứng cạnh nhau còn thể hiện sự đoàn kết và sức mạnh to lớn. Những người sử dụng sim tứ quý 1111 đẹp là những người tài giỏi, thông minh, bản lĩnh và luôn khát khao nỗ lực không ngừng, có mục tiêu rõ ràng và cố gắng để đạt được mục tiêu đó. Những người sử dụng loại sim này không những thể hiện được đẳng cấp của bản thân mà còn được mọi người ngưỡng mộ mở ra nhiều cơ hội trong giao tiếp trong công việc, nhất là đối với những doanh nhân khi sử dụng loại sim tứ quý 1111 giá rẻ thì công việc sẽ thuận lợi và phát triển không ngừng.

Sở hữu sim tứ quý 1111 giá rẻ bằng cách nào?

Sim tứ quý 1111 Thể hiện được rất nhiều ý nghĩa sâu sắc và độc đáo chính vì vậy loại sim này được rất nhiều người săn lùng tìm mua. Hiện nay tất cả các nhà mạng lớn ở Việt Nam như Vinaphone, Mobifone, Viettel đều cung cấp đến khách hàng sim có chứa tứ quý 1111. Tuy vậy nhiều người vẫn thắc mắc sở hữu loại sim tứ quý này bằng cách nào? Nếu bạn đang có ý định mua sim tứ quý 1111 giá rẻ thì hãy nắm chắc một vài những bí quyết sau đây.

Mua lại sim sim tứ quý 1111 giá rẻ cũ

Đầu tiên bạn có thể nghĩ đến khi muốn mua sim tứ quý 1111 đẹp chính là việc tìm mua lại sim cũ, sim đã qua sử dụng. Cách này có thể đảm bảo được cho bạn về giá cả bởi mua lại sim cũ thì giá thành đương nhiên sẽ rẻ hơn khi mua sim mới.Tuy nhiên khi mua sim bằng cách này bạn sẽ gặp một số rủi ro không thể lường trước bởi những thủ đoạn tinh vi của những đối tượng lừa đảo, bạn hoàn toàn có thể mất trắng cả sim lẫn tiền. Khi mua lại sim cũ bạn nên nắm chắc một vài những lưu ý nhỏ như không chuyển tiền trước, nắm rõ thông tin của người bán để khi cần có thể liên lạc được, không tin vào những lời mời chào sim rẻ và phải luôn đảm bảo bảo mật được thông tin cá nhân.Tốt nhất khi mua lại sim cũ bạn nên tham khảo ý kiến của những người đã có kinh nghiệm mua lại sim số cũ để đảm bảo được quyền lợi của mình.

Mua sim tứ quý 1 bằng nhiều cách

Tham khảo nhiều địa chỉ bán sim tứ quý 1111

Thị trường sim số đẹp hiện nay đang rất phát triển chính vì vậy mà không thiếu những địa chỉ bán sim số đẹp hiện nay trên cả nước. Tham khảo nhiều địa chỉ bán sim số đẹp để so sánh về giá, chất lượng dịch vụ, đây cũng chính là các bạn sở hữu được sim tứ quý 1111 rẻ đẹp nhanh chóng và đảm bảo nhất. Tuy vậy không phải địa chỉ nào cũng đảm bảo uy tín và chất lượng vậy nên  bạn cần tìm hiểu kỹ càng những địa chỉ bán sim số đẹp mà bạn định mua, cũng không nên tin vào những chiêu trò quảng cáo bán sim giá quá rẻ so với thị trường dễ dàng rơi vào những trò lừa đảo của những đối tượng lừa đảo.

Lựa chọn địa chỉ bán sim tứ quý 1111 giá rẻ uy tín

Đây chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến việc sở hữu sim tứ quý 1111 của bạn. Nên lựa chọn những địa chỉ bán sim nổi tiếng trên thị trường về chất lượng của sim và chất lượng dịch vụ, tại những địa chỉ này bạn sẽ nhận được sự hài lòng về cả chất lượng của sim, giá thành của sim và chất lượng phục vụ, trong đó có sự đảm bảo bảo mật thông tin và bảo hành của sim. Khi mua sim tại những địa chỉ này bạn cũng không cần phải lo lắng có bị lừa đảo hay không.

Ngoài những bí kíp vừa nêu ở trên thì khi mua sim tứ quý 1111 bạn cũng cần nắm rõ những điểm lưu ý quan trọng như sau:

Nên mua sim hợp tuổi

Bằng cách xem xét trên yếu tố phong thủy sẽ biết được là sim tứ quý 1111 giá rẻ có hợp với tuổi của bạn hay không, dựa trên yếu tố phong thủy là bởi trong phong thủy vận mệnh của mỗi con người đều gắn liền với những con số mà số điện thoại được tạo nên từ những con số. Khi xem xét số điện thoại có hợp với tuổi của mình hay không chúng ta sẽ biết được có nên sử dụng loại sim này hay không, bởi nếu không phù hợp mà vẫn tùy tiện sử dụng sẽ phá vỡ mối liên kết chặt chẽ các yếu tố và vận mệnh trong phong thủy điều này có thể ảnh hưởng xấu đến công việc và tài vận của bạn thậm chí sức khỏe và tính mạng cũng có thể bị ảnh hưởng xấu.

Theo phong thủy số 1 thuộc mệnh Thủy mà theo quan hệ của âm dương ngũ hành trong phong thủy Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa chính vì vậy mà những người thuộc mệnh Thổ và mệnh Hỏa không nên sử dụng loại sim này, ngoài những người thuộc mệnh thổ và mệnh hỏa thì những người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy nên sử dụng là sim tứ quý 1111 để phát triển công danh sự nghiệp.

Lưu ý nên chọn sim hợp với phong thủy

Chọn sim cân bằng âm dương ngũ hành

Khi lựa chọn sim bạn cũng nên quan tâm đến yếu tố cân bằng âm dương, khi đạt được yếu tố cân bằng âm dương thì mọi việc cũng sẽ suôn sẻ và thuận lợi hơn. Yếu tố cân bằng âm dương được nhắc đến ở đây chính là cân bằng giữa số chẵn và số lẻ trong dãy số điện thoại, số chẵn đại diện cho tính thuần âm còn số lẻ đại diện cho tính thuần dương, xét cụ thể trong trường hợp sim tứ quý 1111 chúng ta đã có bốn đại diện của thuần dương. Vậy nên trong 6 số còn lại chỉ nên có thêm một thuần dương và bốn đại diện của thuần âm.

Mua sim tứ quý 1111 ở đâu được giá tốt nhất?

Đây là câu hỏi băn khoăn của rất nhiều người mua hàng không kể là mua sim tứ quý mà khi mua bất kỳ một mặt hàng gì thì việc quan tâm về giá cả là điều rất quan trọng, xem xét đến yếu tố giá cả ta sẽ biết được giá cả đó có phù hợp với chất lượng của mặt hàng và có phù hợp với điều kiện kinh tế của mình hay không. Vậy đâu là địa chỉ bán sim tứ quý 1111 chất lượng và sim tứ quý 1 giá rẻ nhất.

Một địa chỉ bán sim số đẹp uy tín đảm bảo chất lượng nổi tiếng trên thị trường hiện nay được nhiều người tin tưởng đó chính là khosim.com, khi mua sim tại địa chỉ này ngoài mua được sim có chất lượng bạn sẽ nhận được những dịch vụ hàng đầu như sau:

Địa chỉ bán sim tứ quý 1 chất lượng, uy tín

 • Lựa chọn sim dễ dàng hơn bao giờ hết với dịch vụ lựa chọn sim online nhanh chóng bảo đảm với sự tư vấn nhiệt tình của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và biết đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.
 • Dịch vụ giao sim tận nhà Trong vòng 24h ( nếu ở trong thành phố) và trong vòng 36 giờ ( nếu ở huyện thị trấn) bởi mạng lưới hơn 60.000 cửa hàng và đại lý trên toàn quốc, miễn phí giao hàng tới tay khách hàng .
 • Cam kết đảm bảo đăng Ký chính chủ và bảo mật thông tin khách hàng, bạn không cần lo lắng thông tin của mình bị lọt ra ngoài hoặc bị bán cho bên thứ ba ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của bản thân.
 • Cam kết hoàn lại tiền nếu sim có lỗi lỗi thuộc về bên người bán, bạn sẽ được hoàn lại tiền 100% giá trị của sim tứ quý 1111 giá rẻ
 • Luôn bán đúng giá sim và luôn cố gắng bán với giá rẻ nhất so với các loại sim cùng loại khác trên thị trường, mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối

Sim tứ quý 1111 là loại sim đẹp và nhiều ý nghĩa mang đến nhiều may mắn cho người dùng. Sử dụng loại sim này sẽ thể hiện được đẳng cấp của bạn, hãy nhanh tay liên hệ với khosim.com để sở hữu  loại sim đẹp và độc đáo này.

 

(028)38.888.999
Chat tư vấn
DMCA.com Protection Status