Kho SIM SỐ ĐẸP giá rẻ lớn nhất tại Việt Nam | Khosim.com

MENU

TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim tứ quý 4444 Mobifone

Lọc theo:
STT Số SIM GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 0788.01.4444 7,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
2 0799.03.4444 7,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
3 0779.27.4444 7,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
4 0763.15.4444 7,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
5 0899.52.4444 12,970,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
6 0932.30.4444 20,750,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
7 0938.93.4444 20,750,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
8 0938.96.4444 22,750,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
9 0702.82.4444 8,200,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
10 0901564444 25,400,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
11 0939054444 22,850,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
12 0776.82.4444 8,600,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
13 0776.52.4444 8,600,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
14 0898.01.4444 15,100,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
15 078877.4444 15,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
16 0789.69.4444 17,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
17 0789.68.4444 30,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
18 0767.15.4444 7,700,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
19 0767.42.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
20 0898.16.4444 10,300,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
21 0909.61.4444 36,750,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
22 0909.62.4444 36,750,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
23 0769.63.4444 8,760,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
24 0762514444 8,660,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
25 0702964444 8,980,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
26 0788.09.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
27 0796.09.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
28 090221.4444 29,550,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
29 090202.4444 46,350,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
30 079679.4444 17,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
31 0779.57.4444 14,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
32 0773.55.4444 14,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
33 0777.56.4444 14,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
34 0777.58.4444 14,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
35 0775.464444 11,450,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
36 077556.4444 11,450,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
37 079550.4444 11,450,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
38 079656.4444 11,450,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
39 077557.4444 12,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
40 0774.53.4444 8,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
41 0777.48.4444 14,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
42 0777.414444 15,850,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
43 0935.22.4444 38,150,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
44 079432.4444 9,700,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
45 0772.10.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
46 0763.91.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
47 0763.81.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
48 0786.81.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
49 0775.87.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
50 076678.4444 8,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
51 0762.50.4444 12,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
52 0766.51.4444 8,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
53 0787.73.4444 8,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
54 0766.52.4444 18,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
55 0766.75.4444 12,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
56 0899.12.4444 17,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
57 0785.33.4444 16,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
58 079882.4444 12,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
59 0793.41.4444 12,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
60 0793.76.4444 10,140,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
61 0783.52.4444 8,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
62 0784.27.4444 6,940,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
63 0785.46.4444 6,100,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
64 0779164444 19,210,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
65 0799.02.4444 10,940,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
66 0705.49.4444 11,675,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
67 0705.43.4444 11,675,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
68 0705.46.4444 11,675,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
69 0705.41.4444 11,675,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
70 0705.21.4444 9,320,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
71 0705.20.4444 9,320,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
72 076329.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
73 076385.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
74 0782.93.4444 8,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
75 076389.4444 8,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
76 070636.4444 12,650,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
77 078886.4444 20,750,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
78 0704.88.4444 24,750,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
79 0762.33.4444 27,950,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
80 0705.33.4444 27,950,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
81 0768.05.4444 6,100,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
82 0766.81.4444 6,875,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
83 0794.12.4444 5,600,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
84 0783624444 9,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
85 0784254444 9,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
86 0793814444 9,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
87 0796474444 9,850,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
88 0796464444 12,550,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
89 0792.96.4444 9,460,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
90 078466.4444 11,770,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
91 0763.87.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
92 0799.58.4444 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
93 0784.80.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
94 0776.87.4444 7,700,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
95 0707.62.4444 11,050,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
96 0782.86.4444 7,700,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
97 0706.72.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
98 0783.97.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
99 0795.90.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
100 0786.90.4444 6,900,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Huyền My

0945.058.058

Thanh Thúy

0987.058.058

Ngọc Anh

0974.058.058

Nguyễn Hiếu

0911.087.087

Tổng đài nhắn tin

0888.97.5555

Kế toán

0911.059.059

Góp ý, khiếu nại

0987.059.059

Đơn Hàng Mới

 • kh
    Số sim: 097997...63
    Vào lúc: 02:40 16/02/2019
 • kh
    Số sim: 096989...63
    Vào lúc: 02:26 16/02/2019
 • Nguyễn Thị Tuyến
    Số sim: 036518...68
    Vào lúc: 02:17 16/02/2019
 • tô văn tài
    Số sim: 088845...68
    Vào lúc: 02:09 16/02/2019
 • Lưu Văn Long
    Số sim: 096734...88
    Vào lúc: 02:01 16/02/2019
 • nguyen van dao
    Số sim: 093140...68
    Vào lúc: 01:42 16/02/2019

SIM KHUYẾN MÃI

TIN MỚI CẬP NHẬT

Trong sự phát triển không ngừng của đời sống và sản xuất, cuộc sống của con người cũng không ngừng thay đổi với những bước tiến diệu kỳ. Trong bước chuyển mình lớn lao ấy, thị trường công nghệ viễn thông cũng đang có những đột phá mạnh mẽ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của đông đảo khách hàng. Nhu cầu mua sim số đẹp đang trở thành một trào lưu xã hội được sự đón nhận nồng nhiệt của nhiều thế hệ trẻ. Nếu bạn cũng đang muốn tìm mua cho mình một sản phẩm sim số đẹp, hãy đến với khosim.com, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những dòng sản phẩm tuyệt với nhất. Gợi ý cho bạn dòng sim tứ quý 4444 Mobifone đang hút khách trên thị trường hiện nay. Biết đâu đó chính là sự lựa chọn đẹp nhất cho bản mệnh của bạn.

 

Danh mục bài viết

 1. Sim tứ quý 4444 Mobifone là gì?
 2. Ý nghĩa của sim tứ quý 4444 bạn nên biết
 3. Vì sao sim tứ quý 4444 giúp chủ nhân khẳng định bản lĩnh.
 4. Ai nên là chủ nhân của sim tứ quý 4444?
 5. Sim tứ quý 4444 giá như thế nào?

Địa chỉ cung cấp sim tứ quý 4444 uy tín cho mọi đối tượng khách hàng

Sim tứ quý 4444 Mobifone là gì?

Có thể nói rằng, trong những năm gần đây nhu cầu mua sim số đẹp đang ngày càng được nhiều người yêu thích. Rất nhiều khách hàng sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để được trở thành chủ nhân của các dòng sản phẩm sim số đẹp.

Nắm bắt được thị hiếu khách hàng, các nhà mạng từ Viettel, Vinaphone hay Mobifone không ngừng cho trình làng những sản phẩm đẹp mắt với đầy đủ các mức giá khác nhau. Giữa thị trường sim số đa dạng như thế, bạn có thể thoải mái lựa chọn cho mình một sim số ưng ý nhất.

Sim tứ quý 4444 Mobifone đẹp cho sự lựa chọn của bạn

Hiện nay, dòng sim tứ quý nói chung và sim tứ quý 4444 mobifone nói riêng đang nằm trong danh mục những loại sim Hot của các nhà mạng. Lượng khách chọn mua sản phẩm này không ngừng tăng lên chứng tỏ sức hút của nó là không hề nhỏ.

Vậy, bạn có biết sim tứ quý là gì? Đó là dòng sim VIP, được nhiều người yêu thích vì nó rất dễ nhớ đồng thời có sự lặp lại của các cặp số ấn tượng như 1111, 2222, 4444, 6666... mang nhiều ý nghĩa về mặt phong thủy đối với chủ sở hữu.

 

Sim tứ quý 4444 Mobifone giá rẻdòng sim đẹp với sự lặp lại của 4 lần con số 4 ở đuôi sim ví như 090267444, 12205764444 hay 0891234444... Đây đều được đánh giá là những sim đẹp không chỉ xét trên phương diện các con số mà cả trên phương diện phong thủy.

 

Ý nghĩa của sim tứ quý 4444 Mobifone bạn nên biết

 

Trước khi chọn bất kỳ sản phẩm sim số nào, bạn cũng luôn quan tâm sim đó có ý nghĩa như thế nào? Nó có phù hợp với bản mệnh của chủ nhân hay không, các con số cấu thành sim số đó có đẹp và ý nghĩa không?

Kho sim tứ quý 4444 Mobifone vốn gây nhiều tranh cãi trong đông đảo khách hàng. Vì sao vậy? Vì một số người cho rằng, con số 4 trong dòng sim này là con số kiêng cự không nên lựa chọn.

Ý nghĩa đặc biệt của sim tứ quý 4444 Mobifone bạn không nên bỏ qua

Nguồn gốc điều này xuất phát từ quan điểm xưa kia của người Trung Hoa. Họ cho rằng, số 4 có cách phát âm giống với chữ tử tức là chết. Bất kỳ điều gì có liên quan đến con số 4 đều không tốt, là điềm gỡ. Và cách lý giải này cứ thế truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ người này sang người khác, đã biến số 4 trở thành con số nhiều tội lỗi.

Tuy nhiên, trên thực tế con số 4 mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp cũng giống như sim tứ quý 4444 Mobifone giá rẻ sẽ đem lại những điều vô cùng đặc biệt cho chủ nhân.

Số 4 gắn liền với trời đất và vũ trụ bao la, chúng ta có 4 mùa xuân hạ thu đông, đó là vòng tuần hoàn của thời gian, của đời người, tương đương với cách phân chia 4 quý trong một năm. Con số này còn tượng trưng cho 4 hướng tây bắc đông nam, cho 4 trụ đỡ trời, cho 4 loại cây cao quý của thiên nhiên Tùng - Cúc - Trúc - Mai mà cha ông ta ngày xưa rất coi trọng.

Trong những câu chuyện kể Việt Nam, ta thường nghe đến Tứ bất tử với những con người có sức khỏe phi thường, có tài trí hơn người, từng làm nên nhiều chiến thắng lẫy lừng như Sơn Tinh, Chữ Đồng Tử, Công chúa Liễu Hạnh và Thánh Gióng.

Trong quan điểm của người Việt, số 4 tượng trưng cho sức mạnh, cho chiến thắng, cho lý tưởng sống cao đẹp, cho một tương lai với nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Con số này có quan hệ với nguyên tố Mộc, cho mối quan hệ giữa cái chết và sự sống.

Từ xa xưa, các nhà thiên văn học đã coi số 4 tượng trưng cho khí tiết của trời đất, cho vận mệnh của đất nước lúc sịnh, lúc suy, lúc tốt lúc xấu. Bởi thế, sim tứ quý 4444 với sự liên kết của 2 cặp số 4 với nhau là hiện thân cho sự bền bỉ, đoàn kết, cho sự hài hòa âm dương để trở nên hưng thịnh.

Đối với người phương tây, số 4 là biểu tượng cho sự chăm chỉ, cho sự phát triển vững vàng. Nếu bạn là chủ nhân của sim số tứ quý 4444 Mobifone đẹp, sẽ luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống bằng sự nổ lựa của bản thân mà không cần dựa giẫm vào bất kỳ một ai.

Sim tứ quý 4444 Mobifone đem tài lộc đến cùng chủ nhân

Số 4 trong quan điểm của một số người còn là biểu hiện cho 4 phương và 8 hướng trong trời đất, cho sự vuông tròn và vững chắc nên không có ý do gì để bạn kiêng kỵ con số này. Nó là con số của sự tái sinh, của sức sống bền bỉ. Việc lựa chọn và sở hữu dòng sim số này giống như một lời nhắc nhở đối với chủ nhân phải luôn bền bỉ nổ lực cố gắng vươn lên và thành công sẽ đến rất gần.

Việc tạo ra kho sim tứ quý 4444 Mobifone là một sự tính toán kỹ lượng của nhà mạng. Đó là một dòng sim VIP, nếu bạn hiểu được ý nghĩa đích thực của nó và trở thành chủ sở hữu của dòng sim số này bạn sẽ thấy nó thực sự là một sự lựa chọn hoàn hảo. Nó giống như một thứ vũ khí luôn ở bên cạnh bạn để tiếp thêm sức mạnh, ý chí nghị lực để đánh thức mọi tiềm năng còn ẩn chứa trong con người bạn.

Vì sao sim tứ quý 4444 Mobifone giúp chủ nhân khẳng định bản lĩnh

Rất nhiều khách hàng khi quyết định chọn cho mình một sản phẩm sim tứ quý đẹp tỏ ra nghi ngại đối với dòng sản phẩm sim tứ quý 4444 Mobifone. Họ cho rằng nó chứa nhiều con số 4 kiêng kỵ, là con số chết, điều này có thể ảnh hưởng đến tiền đồ, sự nghiệp của họ thậm chí là cả tính mạng.

Nhưng đó là cái nhìn phiến diện, một chiều thiếu kiến thức về mặt phong thủy. Sim tứ quý 4444 Mobifone là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những chủ nhân có bản mệnh phù hợp.

Sim tứ quý 4444 Mobifone khẳng định bản lĩnh của chủ nhân

Trong khi nhiều người tỏ ra e ngại thì việc bạn lựa chọn dòng sản phẩm này chứng tỏ bạn là người có bản lĩnh vững vàng, có chính kiến riêng, kiên định không bị lung lay bởi những tác động từ bên ngoài. Chính việc lựa chọn này sẽ giúp bạn chững tỏ đươc cá tính cũng như đẳng cấp của mình trong con mắt của người khác.

Sim số tứ quý 4444 Mobifone mang ý nghĩa đặc biệt đối với người dùng, nó là dòng sản phẩm có sự hài hòa âm dương. Sự xuất hiện của cặp số 4 tượng trưng cho cá tính, cho bản lĩnh, cho sự phát triển vững bền trong tiền đồ, sự nghiệp của gia chủ. Dòng sản phẩm này là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người đàn ông mạnh mẽ.

Ai nên là chủ nhân của sim tứ quý 4444?

Mỗi con số phù hợp với những bản mệnh nhất định. Điều này có nghĩa rằng, sim số đẹp mobifone không chỉ ở khía cạnh các con số mà điều quan trọng là nó có thực sự phù hợp với phong thủy của bạn hay không mà thôi.

Kho sim tứ quý 4444 mobifone không thực sự được nhiều người ưu ái như nhiều dòng sim tứ quý khác vì mọi người chưa thực sự hiểu hết những ý nghĩa đặc biệt ẩn chứa đằng sau con số 4.

Thật tuyệt vời nếu bản mệnh của bạn phù hợp với dòng sản phẩm này và trở thành chủ nhân thực sự của nó. Nhiều người phân vân không biết ai là chủ nhân của sim tứ quý này là hợp nhất. Để hiểu rõ điều này, bạn cần nắm vững thuyết âm dương ngũ hành và nguyên tắc âm dương tương phối.

Hẳn bạn cũng biết rằng, nếu là người thuộc mệnh Mộc, con số may mắn cho bản mệnh là số 3, 8. Nếu bản mệnh Hỏa thì nên chọn các con số 2, 7. Trong trường hợp là người mệnh Thủy, con số đẹp cho nhiều điều may mắn đến là 1 và 6.

Đối với những người thuộc mệnh Kim, con số đem đến nhiều tài lộc, thành công và thắng lợi là con số 4 và 9. Dựa trên kiến thức pong thủy đó, có thể thấy rằng, sim tứ quý 4444 Mobifone là sự lựa chọn hàng đầu cho những chủ nhân bản mệnh Kim bạn nhé!

 Sim tứ quý 4444 Mobifone hợp phong thủy

Dựa trên thuyết âm dương ngũ hành của người phương Đông, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy lại sinh Mộc và Mộc lại sinh Hỏa. Các mệnh tương khắc nhau nên tránh là Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim và Kim khắc Mộc.

 

Trên cơ sở những hiểu biết đó, bạn thấy rằng, sim tứ quý 4444 Mobifone đẹp phù hợp nhất với chủ nhân mệnh Kim. Nó giống như lá bùa hộ mệnh, luôn đồng hành cùng chủ nhân để đem đến nhiều điều may mắn, vạn sự thông hành, tiền đồ vững chãi.

 

Kim sinh Thủy nên sim tứ quý 4444 mobifone cũng sẽ rất hợp cho những ai thuộc mệnh Thủy hoặc là mệnh Thổ. Nếu là người thuộc mệnh Hỏa hoặc mệnh Mộc thì không nên lựa chọn dòng sản phẩm này bạn nhé! Vì sự tương khắc trong bản mệnh có thể sẽ khiến bạn phải đối mặt với nhiều khó khăn cũng như trở ngài trong công việc, trong cuộc sống.

Một điều bạn nên biết nữa khi lựa chọn sim tứ quý 4444 Mobifone giá rẻ là nguyên tắc âm dương tương phối. Số 4 thuộc con số vượng dương nên rất thích hợp cho những người mệnh âm. Một khi âm dương được cân bằng thì vạn sự sẽ suôn sẽ, thuận lợi.

Để có được một sim tứ quý 4444 mobifone đẹp như mong muốn, bạn hãy đến với khosim.com để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ mọi điều còn thắc mắc. Chúng tôi luôn cam kết đem đến cho bạn những dòng sản phẩm chính hãng, chất lượng với giá cả hấp dẫn, cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay. Đến với khosim.com bạn sẽ hoàn toàn yên tâm và tin tưởng với sự lựa chọn của chính mình.

 

 

0942.458.458