Kho SIM SỐ ĐẸP giá rẻ lớn nhất tại Việt Nam | Khosim.com

MENU

TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim tứ quý 4444 Viettel

Lọc theo:
STT Số SIM GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 0363.81.4444 8,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
2 0355.19.4444 9,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
3 0974.29.4444 24,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
4 0963.72.4444 24,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
5 0965.81.4444 25,390,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
6 0974.83.4444 25,950,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
7 0968.21.4444 26,270,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
8 097563.4444 26,270,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
9 0974.58.4444 26,350,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
10 0968.56.4444 29,350,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
11 0968.65.4444 29,350,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
12 0985.31.4444 28,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
13 0988.57.4444 32,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
14 0357.83.4444 10,850,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
15 098156.4444 32,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
16 0962.79.4444 36,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
17 0989.58.4444 43,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
18 0395.614.444 8,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
19 0963.404444 35,600,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
20 0344.05.4444 7,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
21 0364774444 22,850,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
22 0394334444 22,850,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
23 0373004444 22,850,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
24 0966054444 36,450,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
25 0969084444 33,900,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
26 0987094444 33,900,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
27 0984154444 31,350,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
28 0967074444 36,450,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
29 0977254444 36,450,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
30 0976494444 33,050,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
31 0963014444 30,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
32 0961094444 26,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
33 0984774444 39,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
34 0969704444 28,800,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
35 0972664444 52,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
36 0356.11.4444 19,100,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
37 0327.08.4444 5,425,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
38 0961364444 38,550,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
39 0961.82.4444 29,550,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
40 0963.26.4444 30,350,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
41 0989.12.4444 40,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
42 096996.4444 40,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
43 037445.4444 16,650,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
44 0387.46.4444 10,100,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
45 0389.17.4444 10,100,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
46 0375.83.4444 10,100,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
47 034865.4444 8,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
48 0338.20.4444 8,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
49 0981.46.4444 31,150,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
50 0961.47.4444 31,150,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
51 0966.52.4444 32,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
52 0986.91.4444 35,950,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
53 0369.77.4444 14,615,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
54 0335.66.4444 15,350,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
55 0392.66.4444 15,350,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
56 0352.11.4444 13,880,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
57 039799.4444 23,150,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
58 0965214444 23,150,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
59 0399.464444 11,275,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
60 03939.14444 19,350,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
61 036296.4444 13,400,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
62 037648.4444 11,050,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
63 0357.35.4444 11,050,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
64 0334.65.4444 10,100,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
65 0969.81.4444 26,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
66 0967.31.4444 24,550,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
67 0983.19.4444 33,050,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
68 0962.81.4444 26,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
69 0983.06.4444 27,950,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
70 0963.61.4444 27,950,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
71 0982.76.4444 28,800,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
72 0964.30.4444 24,550,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
73 09789.14444 30,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
74 038767.4444 15,950,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
75 098772.4444 41,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
76 0393.78.4444 12,650,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
77 097115.4444 30,350,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
78 0365.93.4444 7,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
79 0973.67.4444 22,850,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
80 0977.13.4444 27,100,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
81 0979.36.4444 33,900,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
82 035383.4444 19,050,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
83 0972.10.4444 33,050,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
84 035929.4444 17,650,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
85 035929.4444 17,650,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
86 035232.4444 8,740,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
87 0986.35.4444 36,450,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
88 0357.99.4444 20,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
89 0981414444 48,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
90 0972.98.4444 37,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
91 0973.85.4444 38,150,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
92 0971.19.4444 34,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
93 096152.4444 34,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
94 0345314444 12,650,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
95 0345064444 12,650,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
96 0345974444 12,650,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
97 0345084444 12,650,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
98 0345214444 12,650,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
99 0345874444 12,650,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
100 0352.45.4444 9,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Huyền My

0945.058.058

Thanh Thúy

0987.058.058

Ngọc Anh

0974.058.058

Nguyễn Hiếu

0911.087.087

Tổng đài nhắn tin

0888.97.5555

Kế toán

0911.059.059

Góp ý, khiếu nại

0987.059.059

Đơn Hàng Mới

 • nguyen van dao
    Số sim: 038540...68
    Vào lúc: 05:58 16/02/2019
 • Lê Bá Toàn
    Số sim: 086833...89
    Vào lúc: 05:01 16/02/2019
 • Lê Bá Toàn
    Số sim: 086833...89
    Vào lúc: 05:00 16/02/2019
 • PHẠM VĂN THẮNG
    Số sim: 086524...85
    Vào lúc: 03:39 16/02/2019
 • Nguyen the tran
    Số sim: 096288...98
    Vào lúc: 02:33 16/02/2019
 • Phạm Huỳnh Anh Minh
    Số sim: 078731...47
    Vào lúc: 01:47 16/02/2019

SIM KHUYẾN MÃI

TIN MỚI CẬP NHẬT

Không ít người nghĩ rằng sim tứ quý 4444 Viettel cũng như các nhà mạng khác mang lại những điềm không may mắn cho chủ nhân. Tuy nhiên, khi tìm hiểu ý nghĩa sâu xa trong phong thủy thì bạn sẽ thay đổi hoàn toàn quan niệm đó.

 

Danh mục bài viết:

 1. Sim tứ quý 4444 là gì?
 2. Sim tứ quý 4 có ý nghĩa gì?
 3. Sim tứ quý 4444 phù hợp với người mệnh nào?
 4. Tại sao nên mua sim tứ quý 4444 viettel?
 5. Kinh nghiệm mua sim tứ quý 4444 viettel
 6. Mua sim tứ quý 4444 viettel ở đâu?

 

Sim tứ quý 4444 là gì?

Số 4 có phải con số xấu như nhiều người nghĩ?

Với những người chơi và sử dụng sim số đẹp viettel thì một chiếc sim không chỉ có chức năng liên lạc thông thường mà nó còn mang ý nghĩa rất lớn về mặt phong thủy. Do đó mà sim tứ quý là một trong những loại sim được giới chơi sim số đẹp săn lùng rất nhiều.

Vậy sim tứ quý 4444 là gì? Đây là một sim số điện thoại trong dãy số sẽ có 4 con số 4444 nằm ngay cạnh nhau ở cuối hoặc giữa của số điển thoại đó. Là một sim số đẹp nên nó luôn mang tới những điều tốt đẹp và may mắn cho người sử dụng.

Sim tứ quý 4 có ý nghĩa gì?

Lựa chọn và sử dụng sim tứ quý 4, tại sao không?

Bạn đang băn khoăn tự hỏi sim tứ quý 4 có ý nghĩa gì mà giới chơi sim số đẹp coi trọng đến vậy? Mặt khác so với sim tứ quý 2222 hay sim tứ quý 3… thì giá sim tứ quý 4444 viettel hay các nhà mạng khác cũng không hề rẻ như bạn nghĩ. Tất cả nằm ở ý nghĩa phong thủy dưới đây:

 • Sim tứ quý 4444 viettel khẳng định đẳng cấp người dùng

Trong các sim số đẹp thì sim tứ quý 4 luôn là loại sim vip. Để sở hữu sim số đẹp này thì bạn cần phải chịu chơi chi một số tiền tương đối lớn. Do vậy chủ nhân của những chiếc sim này sẽ phải có tiềm lực tài chính rất lớn.

Đối với những người làm ăn kinh doanh thì sim số đẹp như sim tứ quý 4 viettel còn là cách ghi điểm, tạo ẩn tượng với khách hàng, đối tác. Họ sẽ có những đánh giá tích cực cũng như cho thấy bạn là một người tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Vì thế mà họ sẽ có cảm giác tin cậy và yên tâm đầu tư hơn.

Sim tứ quý 4 mang ý nghĩa vững bền, ổn định

 • Bất ngờ với ý nghĩa phong thủy của sim tứ quý 4444 viettel

Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng số 4 không mang lại may mắn mà ngược lại nó là một điềm xui xẻ. Bên cạnh đó trong quan niệm tương sinh ngũ hành thì số 4 còn có nghĩa là tử (sinh- lão- bệnh- tử).

Thế nhưng họ lại không hề hay biết rằng con số này lại là biểu tượng cho sự bền chặt và ổn định. Đặc biệt với những người mang mệnh Thổ thì nó có ý nghĩa tái sinh. Sở hữu chiếc sim tứ quý 4 bạn sẽ có một sức mạnh nội lực cũng như luôn cố gắng vươn lên và trân trọng giá trị, hoài niệm trong quá khứ. Vì lẽ đó kho sim tứ quý 4444 viettel là lựa chọn của không ít người.

Ngoài  ra số 4 còn hiện diện rất nhiều trong chính cuộc sống của con người. Ví dụ như: hình vuông với 4 cạnh bằng nhau, 4 phương Đông- Tây- Nam- Bắc, 4 mùa Xuân- Hạ- Thu- Đông hay nghệ thuật Cầm- Kỳ- Thi- Họa…. Xét ở phương diện tâm linh và lễ nghĩa thì số 4 có trong Tứ bất tử, tứ đại đồng đường, tứ linh cùng với tứ đạo đức của một con người…..

 • Sim tứ quý 4444 thuận tiện trong liên lạc

Theo kết quả nghiên cứu thì não người đặc biệt ấn tượng mạnh với những con số được lặp đi lặp lại logic. Do vậy mà nó dễ dàng đi vào tiềm thức và ghi nhớ. Nếu bạn là chủ nhân của sim tứ quý 4444 viettel thì số của bạn sẽ rất dễ nhớ và nhớ nhanh. Ngay cả khi họ không cần tới danh bạ thì họ vẫn nhớ ra số điện thoại liên lạc với bạn.

Mua sim số đẹp hợp với bản mệnh

Sim tứ quý 4444 phù hợp với người mệnh nào?

Giá sim tứ quý 4444 viettel không hề rẻ nhưng không phải ai chịu chi nhiều tiền và là chủ nhân của sim số đẹp này cũng có được phong thủy tốt?

Ngũ hành gồm có 5 yếu tố chính là: Kim, Mộc, Thủy, Thổ và Hỏa. Các yếu tố ngũ hành luôn tồn tại trong mối quan hệ tương sinh và tương khác với nhau nhằm tạo nên sự cân bằng âm dương.

Với một mệnh trong Ngũ hành âm dương lại tương ứng với một con số nhất định. Ví dụ như: mệnh Thủy là số 1, mệnh Thổ là số 2- 8, mệnh Mộc là số 3- 4, mệnh Kim là số 6- 7 và cuối cùng là mệnh Hỏa là số 9. Số 0 và số 5 là những số trung tính nên phù hợp với tất cả những mệnh còn lại.

Như vậy người hợp với sim tứ quý 4444 viettel là những người có mệnh Mộc (Kim sinh Thủy và Thủy sinh Mộc) và mệnh Hỏa (Mộc sinh Hỏa và Hỏa sinh Thổ). Sở hữu và sử dụng sim số đẹp này sẽ giúp người mệnh Mộc và Hỏa có thêm nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát lộc cũng như có được một cuộc sống ổn định và vững bền.

Sim tứ quý 4444 viettel là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn

Tại sao nên mua sim tứ quý 4444 viettel?

Không chỉ có nhà mạng viettel mà những nhà mạng khác cũng cung cấp sim số đẹp tứ quý 4. Vậy tại sao bạn nên chọn kho sim tứ quý 4444 viettel? Có phải sim tứ quý 4444 viettel giá rẻ hay còn vì những lý do nào khác? Nguyên nhân được tiết lộ là:

 • Sim tứ quý 4444 viettel được cung cấp bởi nhà mạng lớn

Hiện nay trên thị trường viễn thông Việt Nam thì mạng viettel là một trong số 3 nhà mạng lớn nhất. Vì thế khi bạn chọn sim tứ quý 4444 viettel bạn sẽ được nhận dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp và chính sách bảo đảm quyền lợi tốt nhất.

 • Sử dụng sim tứ quý 4444 viettel dễ dàng trong liên lạc

Cũng bởi là một nhà mạng lớn nên rất nhiều người sử dụng sim điện thoại viettel. Do đó với sim tứ quý 4 viettel bạn sẽ dễ dàng và thuận tiện khi liên lạc với nhiều người, các đối tác làm ăn kèm theo những ưu đãi hấp dẫn.

 • Giá sim tứ quý 4444 viettel cạnh tranh

Sim tứ quý 4444 viettel giá rẻ? Không giá sim tứ quý 4444 viettel không hề rẻ như một số người vẫn nghĩ mà nó có mức giá cạnh tranh và đặc biệt là phù hợp với điều kiện tài chính, thu nhập của nhiều đối tượng. Nếu bạn có nhu cầu về sim số đẹp này thì bạn hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn.

Mặc dù là sim số đẹp nhưng lại có giá sim tứ quý 4444 viettel thường mềm hơn so với những loại sim tứ quý khác. Kho sim tứ quý 4444 viettel có hàng triệu sim đẹp chắc chắn bạn sẽ chọn được những sim ưng ý, phù hợp với mức túi tiền của mình.

 

Cần cân nhắc khi mua sim tứ quý 4444 viettel giá rẻ

Kinh nghiệm mua sim tứ quý 4444 viettel

Vì sim tứ quý 4444 viettel là sim số đẹp có ý nghĩa phong thủy nên bạn cần phải lựa chọn cân nhắc kỹ lưỡng. Bên cạnh vấn đề mua sim tứ quý 4444 viettel ở đâu thì bạn nên lưu ý một số yếu tố sau khi:

 • Đối với sim tứ quý 4444 viettel mới:

+Tìm kiếm cửa hàng hoặc cá nhân bán sim

+ Liên hệ và thống nhất giá thành với người bán

+ Trước khi nhận sim bạn cần phải kiểm tra xem sim 100% còn mới hay không? Mẹo nhỏ dành cho bạn đó là hãy dùng chính sim đó thực hiện cuộc gọi tới số khác. Nếu là sim 100% mới thì sẽ không thể liên hệ được do mạng bị chặn 1 hay 2 chiều của sim đó.

+ Yêu cầu người bán bắt buộc phải đăng ký thông tin chính chủ của bạn. Tương tự như các sim số đẹp khác bạn nên chuyển sim tứ quý 4444 viettel mới mua sang gói cước thuê bao trả sau nhằm bảo đảm quyền lợi trong mọi trường hợp.

+ Kiểm tra thông tin chính chủ bằng cách gọi lên tổng đài. Nhân viên tổng đài sẽ cung cấp cho bạn thông tin cần thiết.

+ Đăng ký tài khoản cho số di động mà bạn mới mua tại địa chỉ website của Viettel. Số điện thoại của bạn sẽ nhận được những dịch vụ tiện ích cũng như cực kỳ hữu ích khi chẳng may bạn bị mất số hoặc không thể nhớ thông tin liên quan tới cuộc gọi đến và đi.

 • Đối với sim tứ quý 4444 viettel cũ:

Giá sim tứ quý 4444 viettel cũng như các nhà mạng khác khi đã qua sử dụng sẽ mềm hơn sim mới. Người mua cần lưu ý mang theo CMND tới đại lý đăng lý lại thông tin thuê bao.

Đối với đầu số sim mới thì bạn cần chú ý thực hiện theo các bước sau:

+ Hỏi lại người bán xem sim đã được đăng ký hay chưa và tiến hành đổi thông tin chủ thuê bao. Lúc này cả người đứng tên và chủ mới của sim phải cùng mang theo CMND tới đại lý di động thực hiện thủ tục chuyển đổi

+ Trong trường hợp người bán sim tứ quý 4 viettel ở xa thì cần phải xem xét mức độ tin cậy thông qua các trang rao dịch trên diễn đàn, mối quan hệ hay địa chỉ và số điện thoại liên hệ…. Nếu bạn thực sự cần sim số đẹp đó và giá trị của sim lớn thì tốt nhất bạn nên tới tận nơi mua.

+ Trong bất cứ trường hợp nào thì bạn cũng đều cần phải kiểm tra thông tin đăng ký của sim bằng cách liên hệ với tổng đài và truy cập website để đăng ký hay sửa đổi thông tin.

Hầu hết những hình thức lừa đảo hiện nay đều nhắm tới thông tin cuộc gọi của người sử dụng. Do đó trong bất cứ trường hợp sử dụng sim số bình thường hay sim số đẹp thì bạn vẫn nên đăng ký thông tin cá nhân thuê bao đầy đủ. Đây cũng là cách tốt nhất bảo đảm quyền lợi của chính bạn.

 • Bạn nên chọn sim Viettel 10 số tứ quý 4 có cấu tạo xxx.4444.xxx bởi nó có sự cân bằng về lượng và cân bằng âm dương trong phong thủy. Nó sẽ mang tới điềm may mắn, vững bền và mạnh mẽ nhất khi bạn sử dụng

Mua sim tứ quý 4444 viettel ở đâu?

Có rất nhiều chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt sim số đẹp- sim tứ quý 4444 viettel. Do giá trị của những chiếc sim này là rất lớn. Vì vậy người mua luôn phải cảnh giác và tỉnh táo trong mọi tình huống.

Mặt khác, trên thị trường hiện nay có hàng trăm, hàng nghìn đại lý cung cấp sim. Xét ở góc độ tích cực thì bạn sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn địa chỉ bán sim tứ quý 4444. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất đó vẫn là đâu mới là đại lý bán sim số đẹp mà bạn nên đến? Vậy mua sim tứ quý 4444 viettel ở đâu giá thành hợp lý và làm ăn uy tín?

Khosim.com luôn là một đại lý cung cấp sim tin cậy mà bạn không thể bỏ qua. Dù bạn lựa chọn sim Viettel 10 số tứ quý 4 hay 11 số hoặc bất cứ loại sim số đẹp nào cũng luôn yên tâm về chất lượng dịch vụ, giá cả tại đây.

 

0911.028.028