TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim tứ quý 6666 Viettel

Lọc theo:
STT SIM SỐ ĐẸP GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 0384.05.6666 32,900,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
2 0368.656666 132,075,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
3 0973706666 144,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
4 0866156666 131,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
5 0395.70.6666 50,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
6 0334.39.6666 63,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
7 032797.6666 63,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
8 0969.32.6666 229,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
9 036474.6666 40,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
10 0977.41.6666 141,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
11 0972.57.6666 173,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
12 0975.01.6666 181,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
13 0347216666 71,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
14 033969.6666 166,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
15 0366.92.6666 84,350,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
16 0975.41.6666 190,850,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
17 0354496666 32,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
18 0359726666 83,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
19 0866.39.6666 251,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
20 0328.39.6666 64,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
21 0359.83.6666 64,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
22 0869.18.6666 144,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
23 0372.43.6666 58,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
24 0327.42.6666 58,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
25 0347296666 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
26 038363.6666 147,800,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
27 0368.33.6666 217,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
28 037683.6666 43,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
29 0964206666 141,687,500 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
30 0964976666 141,687,500 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
31 0346.84.6666 43,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
32 0372.4.86666 49,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
33 0387.59.6666 55,350,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
34 0393.05.6666 61,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
35 0383.606666 75,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
36 0329.33.6666 81,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
37 0358.77.6666 56,200,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
38 036767.6666 74,050,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
39 0364.07.6666 36,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
40 036463.6666 43,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
41 0368.14.6666 43,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
42 0385.77.6666 57,050,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
43 039515.6666 74,050,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
44 0396.03.6666 53,650,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
45 0352.00.6666 56,200,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
46 0368.51.6666 53,650,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
47 039883.6666 86,800,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
48 0369.35.6666 68,950,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
49 0369.18.6666 68,950,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
50 0369.58.6666 68,950,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
51 032663.6666 111,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
52 0396.33.6666 117,200,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
53 038345.6666 117,200,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
54 0377.37.6666 71,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
55 0333376666 293,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
56 0335.126666 99,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
57 0334726666 33,950,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
58 038981.6666 102,100,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
59 0389.126666 112,100,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
60 0393.126666 112,100,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
61 0332.53.6666 64,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
62 033242.6666 64,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
63 0394.15.6666 64,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
64 0358.27.6666 56,600,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
65 0363.08.6666 81,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
66 0394.70.6666 37,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
67 0348.64.6666 37,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
68 0377.14.6666 41,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
69 0335.37.6666 43,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
70 0372.60.6666 45,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
71 0368.87.6666 45,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
72 0329.80.6666 45,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
73 0329.88.6666 181,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
74 039268.6666 195,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
75 0339.55.6666 145,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
76 039655.6666 145,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
77 033622.6666 145,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
78 0389.33.6666 155,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
79 0977.62.6666 274,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
80 0393.55.6666 158,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
81 0383.68.6666 132,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
82 0366.70.6666 56,200,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
83 0367.23.6666 65,550,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
84 0388.21.6666 68,950,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
85 038525.6666 71,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
86 0359.25.6666 72,350,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
87 0336.23.6666 78,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
88 0392.11.6666 88,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
89 0982.73.6666 191,150,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
90 0989.72.6666 197,100,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
91 0961.33.6666 288,050,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
92 035689.6666 87,650,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
93 038479.6666 78,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
94 0387.586666 78,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
95 0335.91.6666 78,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
96 0342.80.6666 68,950,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
97 0397.60.6666 78,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
98 0965.72.6666 173,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
99 0968.72.6666 179,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
100 0983.02.6666 214,950,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Góp ý, khiếu nại

SIM KHUYẾN MÃI

TIN MỚI CẬP NHẬT

Đơn Hàng Mới

 • kh
    Số sim: 033422...86
    Vào lúc: 11:07 24/04/2019
 • Đặng hửu thọ
    Số sim: 089810...80
    Vào lúc: 10:28 24/04/2019
 • anh thùy
    Số sim: 096130...03
    Vào lúc: 10:16 24/04/2019
 • Kh
    Số sim: 033365...83
    Vào lúc: 10:02 24/04/2019
 • Anh
    Số sim: 097919...98
    Vào lúc: 09:43 24/04/2019
 • trần văn nhật
    Số sim: 091669...75
    Vào lúc: 09:40 24/04/2019

Nhắc tới sim số đẹp không thể không nhắc tới sim tứ quý 6666 viettel. Cũng chính bởi ý nghĩa phong thủy của sim tứ quý 6 mà rất nhiều người từ giới thượng lưu cho đối tượng bình dân đều mong muốn sở hữu. Vậy ý nghĩa chính xác của sim tứ quý này là gì? Khi mua sim tứ quý 6666 viettel cần phải lưu ý những vấn đề gì? Tất cả những thông tin đó sẽ có trong nội dung bài viết sau đây:

 

Danh mục bài viết:

 1. Sim tứ quý 6666 là gì?
 2. Sim tứ quý 6666 viettel có ý nghĩa gì?
 3. Nguyên tắc chọn mua sim tứ quý 6666 viettel

Sim tứ quý 6666 là gì?

Mua sim điện thoại, chọn sim phong thủy tài vận đổi thay

Đầu tiên bạn cần hiểu sim tứ quý là gì? Đây là một loại sim số đẹp có 4 con số lặp đi lặp lại nằm cạnh nhau liên tiếp ở giữa hoặc cuối của dãy số sim điện thoại. Các bộ số lặp lại được cấu thành từ số 0- 9. Loại sim này có đặc điểm là dễ đọc và dễ thuộc, dễ nhớ cũng như là mang ý nghĩa phong thủy rất lớn.

Tương tự sim tứ quý 6666 là một dãy sim điện thoại gồm có 4 con số 6 nằm ngay cạnh nhau. 4 con số 6 được lặp đi lặp lại tạo thành một bộ số tứ quý đẹp cả về ý nghĩa và hình thức.

Sim số đẹp tứ quý 6666 có những đầu số thuộc những đơn vị cung cấp mạng lớn. Ví dụ như: sim tứ quý 6666 viettel, vinaphone hay mobifone…. Thông thường giá sim tứ quý 6666 viettel hay của những nhà mạng lớn có mức giá cao hơn các nhà mạng nhỏ khác. Bên cạnh đó, sim số đẹp tứ quý 6 thuộc sim 10 số cũng có giá thành cao hơn so với sim 11 số.

Sim tứ quý 6666 viettel có ý nghĩa gì?

Sim tứ quý 6 có ý nghĩa phong thủy rất lớn

Ngày nay sim số đẹp, trong đó có sim tứ quý đã không còn quá xa lạ với cuộc sống của chúng ta. Cũng như sim tam hoa sim tứ quý được xem như lá bùa hộ mệnh mang tới cho những chủ nhân của nó sự may mắn, tài lộc và hạnh phúc. Bên cạnh đó, nó còn khẳng định được địa vị cũng như khả năng tài chính của người sở hữu sim số đẹp.

Sim tứ quý 6666 viettel hay bất cứ một nhà mạng khác cũng vậy. Nếu bạn không phải là một dân chơi sim số đẹp sành sỏi, lão luyện và đam mê thì bạn chưa chắc đã hiểu hết ý nghĩa hay hiểu chính xác về sim tứ quý 6. Vì vậy mà chúng tôi cung cấp thông tin giúp bạn hiểu tường tận, chi tiết về ý nghĩa sim tứ quý 6 cụ thể như sau:

 • Theo quan niệm của người Á Đông:

Nếu hiểu một cách đơn giản nhất thì con số sinh sôi, mang lại nhiều tài lộc nhất đó chín là con số 6. Tuy nhiên, khi phân tích ý nghĩa sâu sa thì con số 6 còn là một con số may mắn. 3+3=6, 6+3=9 lúc này 3 con số là 3,6 và 9 tạo thành một nhóm có những con số may mắn.

Trong quan niệm dân gian thì khi bài trí bất cứ một món đồ vật nào có 3, 6 và 9 đều thể hiện được ý nghĩa tốt lành, đặc biệt là hóa giải được xung khí, hướng xấu. Phong thủy lại đặc biệt khuyên mọi người nên hướng tới 3 con số đó.

Dù là sim tứ quý 6 10 số viettel hay 11 số thì nó còn có ý nghĩa biểu tượng cho tài lộc. Khi phát âm số 6 sẽ được từ lộc và cách viết số 6 với một nét cong duy nhất. Do vậy con số này còn thể hiện được giàu sang phú quý, thuận buồm xuôi gió và lộc mãi, lộc mãi. Đây là một con số đẹp hoàn hảo không có bất cứ điểm trừ nào.

Bên cạnh đó theo quan điểm của người Việt cũng như các nước phương Đông thì số 6 còn là biểu tượng cho sự thuận lợi. Với người Ả Rập số 6 mang ý nghĩa thiêng liêng đó là Chúa Trời.

Mặt khác trong xã hội hiện đại thì số 6 cũng được lựa chọn làm con số may mắn, đặc biệt là tại những công ty/doanh nghiệp lớn. Ví dụ như Appple đã tung ra thị trường chiếc máy tính đầu tiên với mức giá 666,66 USD. Điều đó như một cách thể hiên sự may mắn và thành công cho dòng sản phẩm của họ.

Với người phương Tây con số 6 mang ý nghĩa Kim

 • Theo quan điểm văn hóa của người phương Tây:

Phương Tây lại lấy con số 6 là biểu tượng cho nguyên tố Kim. Ý nghĩa của nguyên tố này chính là sự thuyết phục và tiền bạc. Với họ con số 6 là con số hài hòa vừa thể hiện dược sự lãng mạng lại vừa là sự quan tâm, lòng trắc ẩn.

Đặc biệt nhắc tới con số 6 người phương Tây nghĩ ngay tới sự kết hợp giữa lửa và nước. Vì vậy khi họ sở hữu một chiếc sim số đẹp trong kho sim tứ quý 6666 viettel cũng có nghĩa là họ được tiếp thêm động lực, nỗ lực không ngừng nghỉ cho cuộc sống bình yên, hôn nhân hạnh phúc. Ngoài ra, số 6 cũng đồng nghĩa với ngày thứ 6 là ngày đức Chúa giáng thế. Do đó, số 6 được xem là con số biểu tượng cho sự sáng tạo và nảy nở, sinh sôi trong trời đất.

Dù theo quan điểm của phương Đông hay phương Tây thì con số 6 cũng như sim tứ quý 6666 viettel cũng đều mang những ý nghĩa tốt đẹp. Cũng chính vì là con số đẹp được đặc biệt ưa chuộng nên không có gì khó hiểu khi sim tứ quý 6666 thường có giá thành cao hơn rất nhiều so cùng với những bộ sim số đẹp tứ quý khác như sim tứ quý 0000 hay sim số đẹp tứ quý 4….

Nguyên tắc chọn mua sim tứ quý 6666 viettel

Cách chọn sim tứ quý 6666 viettel như thế nào là tốt nhất?

Để tìm kiếm cho mình một sim số đẹp tứ quý, đặc biệt là sim tứ quý 6666 vietttel luôn là một thách thức lớn với rất nhiều người. Bởi sim tứ quý 6 viettel có giá trị rất lớn trong khi các hình thức lừa đảo vô cùng tinh vi. Nếu người mua không hết sức thận trọng thì sẽ rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Ví dụ như: chiêu trò bán sim tứ quý 6666 viettel giá rẻ nhưng thông tin đăng ký không của chính bạn nên sau đó sẽ xảy ra những vụ tranh chấp, kiện tụng phức tạp….

Cũng theo chuyên gia phong thủy thì sim tứ quý 6666 viettel có ý nghĩa cực kỳ may mắn. Vì thế chủ nhân của nó cũng sẽ nhận được nhiều vượng khí, ăn nên làm ra. Tuy nhiên, không phải ai sở hữu sim số đẹp viettel này đều có được vượng khí tốt lành bởi chiếc sim tứ quý 6666 viettel mang ý nghĩa phong thủy tốt hay không phụ thuộc rất lớn vào tuổi và mệnh của người đó.

Làm sao để biết sim tứ quý 6666 viettel có hợp với mệnh hay không? Khi mua sim số đẹp này bạn nên cân nhắc lựa chọn theo 3 xu hướng cũng là 3 nguyên tắc quan trọng sau: ngũ hành tương sinh và âm dương tương phối, tổng nút của dãy số.

Cụ thể như sau:

 • Nhanh tay chọn ngay sim tứ quý 6666 viettel có ngũ hành tương sinh

Ngũ hành bao gồm 5 yếu tố tạo nên vạn vật, trái đất đó là: Kim, Mộc, Thủy, Thổ và Hỏa. Kim mang ý nghĩa chất rắn. Mộc chỉ gỗ, các loại cây cối. Thủy là biểu tượng của nước hay các loại chất lỏng. Thổ là để chỉ đất. Còn Hỏa chỉ lửa, chất đốt. Để vạn vật luôn được cân bằng thì ngũ hành luôn diễn ra theo quy luật tương sinh và tương khắc lẫn nhau.

Điều đó cũng có nghĩa là một con số lại tương ứng với một yếu tố ngũ hành. Mệnh Thủy là số 1, mệnh Thổ là số 2 và số 8, mệnh Mộc là số 3 và số 4, mệnh Kim là số 6 và số 7, cuối cùng mệnh Hỏa là con số 9. Các con số còn lại là số 0 và số 5 là những con số trung tính phù hợp với tất cả các mệnh.

Như vậy những người nên chọn sim tứ quý 6666 viettel là những người thuộc mệnh Thủy (Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc) và mệnh Hỏa (Hỏa sinh Thổ và Thổ sinh Kim).

 • Mua sim tứ quý 6666 viettel dựa theo quy tắc âm dương tương phối

Sim tứ quý 6666 viettel hoàn hảo khi có đầy đủ yếu tố âm dương tương hỗ

Vì sao khi mua sim tứ quý nói chung và sim tứ quý 6 viettel nói riêng lại cần phải tuân thủ quy tắc âm dương tương phối? Đây chính là nguyên tắc quan trọng để có một số sim tứ quý đẹp luôn có sự cân bằng giữa các con số ngay trong cùng một dãy sim tứ quý 11 số giá rẻ viettel hay 10 số.

Cách lựa chọn các con số bảo đảm bảo được âm dương cân bằng cực kỳ đơn giản. Theo đó bạn chỉ cần chọn một dãy số sao cho trong đó có 5 số âm bằng với 5 số dương. Trong phong thủy số âm là những con số chắn và những con số lẻ là số dương.

Ví dụ như: bạn mệnh Thủy khi chọn sim tứ quý 6666 viettel thì bạn nên chọn những con số lẻ và số chẵn bằng nhau để có một chiếc sim vẹn toàn yếu tố âm dương tương phối.

 • Chọn sim tứ quý 6666 viettel có tổng nút điểm cao nhất

Nhiều người khi mua sim số đẹp tứ quý mà rất ít khi quan tâm và để ý tới yếu tố này. Trong khi đó đây lại là một nguyên tắc cực kỳ quan trọng. Nó là điểm mà người khác có những đánh giá, gây ấn tượng đầu tiên về sim số đẹp của bạn đang sở hữu. Hơn thế nữa, tổng số điểm cao nhất còn thể hiện được sự khoan dung, sức mạnh vô hình của chủ nhân sở hữu chiếc sim.

Khi mua sim tứ quý 6666 viettel tại khosim.com bạn có thể áp dụng nguyên tắc này. Cách tính điểm cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần cộng dồn tất cả những con số trong dãy sim. Điểm đẹp nhất nằm trong khoảng từ 7 tới 10 điểm.

 

Cũng như các bộ sim tứ quý khác thì sim tứ quý 6666 viettel mà bộ tứ quý 6 nằm ở giữa thường có giá thành rẻ hơn so với bộ tứ quý 6 nằm cuối dãy sim. Bên cạnh đó, xét về phương diện phong thủy thì nó còn là một sự lựa chọn tuyệt vời. Bởi nó cân bằng được âm dương tạo nên sức mạnh và vượng khí rất lớn. Sim tứ quý 6666 ở giữa còn rất dễ đọc, dễ thuộc, dễ nhớ và có hình thức đẹp

 

Về cơ bản lựa chọn sim quý 6666 viettel có bộ tứ quý ở giữa hay ở đuôi cũng đều mang tới ý nghĩa phong thủy cho người sở hữu. Vậy bạn còn băn khoăn gì nữa mà không nhanh tay đặt ngay cho mình một sim tứ quý 6 viettel đẹp để công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống viên mãn và gặp nhiều may mắn.

 

1800.6189
Chat tư vấn
DMCA.com Protection Status